Archäologie der westlichen Slawen: Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa

Przednia ok³adka
De Gruyter, 2001 - 426

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

Einleitung
1
Geschichte der slawischen Altertumskunde Slawenbilder
9
Methoden und Aussagemöglichkeiten der Archäologie
31
Prawa autorskie

Nie pokazano 8 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne