Obrazy na stronie
PDF
ePub

pam per Rortam, que era muro clausą absque grandi mora, exire non po i uisset. Et die subsequenti juxta pacią, conventa domui abire permissum fuit cum filiis et uxoribus, com capsis et suppellectilibus,, que intra eas erant, et cum equis et mulis supradictis, qui cum grandi difficultate propter loci, naturam in precipiti positam emissi fuerunt. Populus autem in Oppido, manere permissus, quo tempore Dux triticum Dominorum, de quo supra facią est mentio emit, et parte preții dedit, ex eoque exercitum aluit, qui alioquin magne rei frumentarie. inopia tenebatur. Postquam jussu. SS. D.. Nostri facte sunt in dicto Oppido. Porte sex, et cum videretur Ursinos, si unquam. Oppidum occupassent , facturos esse illud fortius, quam prius , proptereaque poni possent bombarde, que etiam a lateribus vulnerarent jussit prefatus Dominus Noster Oppidanis Civitatis totum destrui , et solo equari . Unde datis aliquod diebus ad exequendum et destructoribus advocatis destructum fuit post Resurrectionem Domini proxime: preteritam . Dum autem destrueretur et adhuc domus alique integre a militibus inhabitarentur (qui erant ducenti vel circa ) quidem. Frater Franciscus de Ferra-ria Ordinis Minorum Conventualis homo annorum triginta sex vel circa', cujus cognomen prefatus Jacobus nescivit aliter dicere , qui in defensione dicti Opidi viriliter laboraverat , et machinas atque tormenta bellica innumerabilia contra oppugqatores projecerat, qui, in diversorio ipsius Jacobi maneret , et cum eo comedere ac bibere consueverat , admonuit dictum. Jacobum esse in Ecclesia , que in Oppido, Çeri unita est, Reliquias dicti B. Felicis, quas si caute auferre: et ad Illustrisa. simum Donripium Venetiarum deferret magno sibi usui fore dicebat. Erant autem per ea, que dixit supra Altare unum quod erat a: dextcris ingredientibus, januam majorem prefati Templi , et adherebat cuidain Pilastro quadrangulo, ac, ç regione erant, due coluinne lapidis: si bene memoratur, rubei, super quas extructa, erat testudo, et super ea, loculus. marmoreus lapidis albi , in quo sculpti erant tauri duo indomiti birothen per acclivia montis trahentes ,, et super, birothe arca, in qua erat Corpus predicti Sancti: quia. sicut ibi dici audivit cum Corpus illud, prius foret in medio. Oppidorum infrascriptorum; videlicet Ceri, Brazani ,, Anguillaria, Cervigi, Palla , quod erat juxta mare, nunc autem dia Tutum invenitur, Statue , Castelli, Campaurilis, et Oppidani eorum vellent ipsum in sua queque oppida portare, et propter hoc periclitarentur, ut ad prelium devenirent. Åb nescio quo dictum fuit us Arcam in Birothe ponerent , et duos, tauros birothi subjugantes ire permitterent, atque ab eis haberetur, ad quos delatum fuissent. Tauri omnibus inspectantibus birothen in Oppido Ceri traxerant. In hoc igitur loculo dictus Frater Franciscus dicebat esse. Reliquias supradictas.,, et auferri facile posse. Quinque illuc misi, per schalas ascendi non, posset, et haberetur ex una quidem parte fenestram ferream quadrataip pedum duorum antequam lucerna quotidie ardere solebat, ex alia verò parte porta ini ferream firmam valde, quain sine clavibus aperire difficillimum videbatur. Et propter hoc prefatus Jacobus provinciam egredi non auderet dictus Fr. Franciscus tanquam homo harum reruiñ expertissiinùs se cuncta fäcturus spopondit. Dicebat tamen se Loculuin considerasse tempore, quo per quemdam Presbyterum Leonem dicti Templi Rectorem Capsula argentea cum Tabernaculo, in quo erat Ampülla et Digitus extrahi , čt per unum nescio quem Episcoporum finitimorum ad hoc specialiter invitatum populo monstrari solebat , hoc est in die vigesima nonà Julii, in quo celebratur solemnitas dicti Martyris, unde cum negotium istud dictó Fr. Francisco dixisset et ipse quod spoponderat opinione sua citius perfecisset Capsam ferream, in qua erat argentea in Loculo derelinquens Ossa cum Capsa argentea, et Tabernaculo , in quo erat åmpullá , et Digitus ipsi Jacobo detulit , petenis ab eo aliquid, quo mediante cucullám sibi faccre posset ; qui quidem pecunic parum habebat, eamque sibi necessariam in itinere arbitrabatur , Reliquias cum Capsula argentea tenuit, et nibil ei dedit, sed bin ne se daturum si quando ad meliorem fortunam venisse, spopondit. Unde transacto triduo dictus Jacobus illinc discedens Romam , et à Roma Venetias, et Venetiis Leviacum venit, et rürsus Laviaco Venetias rediit. In tantuin ui fàcta dierum supputatione sicut melius facere potuit totarum precise non potuit, existima še in eundo, stando, et redeundo consumpsisse fere duos menses . Hec sunt, que de veri serie interrogatus absque alio juramento narravit . Que à me Notario infrascripto , dictante ipso Reverendissimo Domino Episcopo excerpta fuerunt.

In Nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Cum B. Felicis eo nomine Secundi Pontif. Max. et Martyris gloriosi Reliquié Cero, ubi prius erant, diruta et solo equata Paduam anno superiore allate fuissent: ét in Teinplo B. Antonii Conf. Ordinis Min. super ' Altare B. Luce deposite : ac per eum , a quo allate fuerant fides facia , esse éas illas ipsas, que Ceri fuerant, et insuper Digitus.ejus , ac modicum Sanguinis dati: Altare hoc quod prius ad nomen B. Jacobi Apostoli constructum fuerat , eis placuit dedicari , et Processione ex more facta die Lune 29 mensis Julii anni 1504. Indict. septima, et Digito, et sanguine, qui servati sunt foris exceptis, Arca Cupressyna inclusas honore debito collocari. Quod per manus Reverendissimi in Christo Patris, et Domini Domini Petri Barocci Dei et Apostolice Sedis Gratia Episcopi Paduani, ComiLisque Saccensis factum fuit, Julij divina Providentia Pape secundi anno primo.

Comitantibus et assistentibus magnificis, ac generosis equitibus D. D. Georgio Cornelio Pretore, ac Paulo Trevisano Prefecto Urbis hujus pro serenissimo et inclyto Venetiarum Dominio Ven. D. Leonardo Contareno Artium et juris , ac sacre Pagine doctore , spectabilibus Equitibus D. D. Annibale de Capitibus Liste, Scipione de Sanguinatiis, et aliis in multitudine copiosa .

Altare hoc ad honorem Dei, et gloriose Virginis Matris Marie, et ()mnium Sanctorum, et ad nomen atque memoriam BB. Jacobi Apostoli, et Felicis Secundi Pape et Martyris in Ecclesia B. Antonii Conf. Ord. Minorum in Cappella B. Jacobi supradicti reedificatum , consecravit Reverendissimus in Ciristo Pater, et D. D. Petrus Barocius Dei et Apostolice Sedis Gratia Episcopus Paduanus, Comesque Saccensis die Mercurii 29 mensis Julii anno Nativitatis Dominice 1506. In quo ultra pretiosas predicti B. Felicis, quas ante istud biennium illuc incluserat, et Reliquias SS. Jone Profete , Joannis Baptiste , Pauli et Bartholamei Apostolorum, Panthaleonis Martyris , Nicolai Episcopi et Confess., Marie Magdalene, et aliorum duorum, quorum nomina, ob vetustatem nimiam ignorantur , scripta sunt in libro vite, et de Ligno Crucis , in qua Crucifixus fuit Latro bonus, ille cui a Domino dictum fuit hodie mecum eris in Paradiso , et Ampullam quamdam vitream, que nihil intus habere videtur , que omnes in Altari priore reperte sunt, Reliquias , dum consecraretur includens quadraginta dierum Indulgentiam perpetuis temporibus duraturam concessit iis, quos in ipso dedicationis die huc accedentes vere penitet. Presentibus ad predicta Ven. Domino Gratiadeo Bonafiny Canonico Paduano, Venerandis D. D. Presbyteris Aloisio Roncalia Cappellano Cathedralis Ecclesie, Ticiano Archipresbytero Zaudi, et aliis pluribus .

Ego Melchior Lupatus qu. Ser Antonii Civis Patavus de Contrata Do

mi publicus Notarius, et Prefati Reverendissimi D. Episcopi Cancellarius examinationi, processioni , Altaris consecrationi, et 0mnibus supra et ultra in tribus foliis in totum scriptis interfui, eaque omnia fideliter scripsi , ac signo et nomine meis solitis roboravi in fidem premissorum jussu etiam prelibati Reverendissimi D. Episcopi.

***

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

NOTARIO FRANCISCO CALDERA T. I.

Anno MDVII. 7 Januarii .

1507. 7 Jan. congregato Capitulo etc. In quoruin etc. Eo quod Reverendissimus Dominus modernus Episcopus Pad. graviter egrotat, ideo in eventum mortis suz unanimiter elegerunt, et deputaverunt Iconomos Ecclesiæ Paduanz R. D. Joh. de Rubertis, et R. D. Lucam Viario dignissimos Canonicos Pad. Eccl. cum proventibus consuetis .

9 Januar. Eo quod R. D. modernus Episcopus Pad. de hac vita ob ingentem egritudinem , sicuti omnes Medici predicunt, migraturus est, ne Eccles a Episcopalis Pad. patiatur , unanimi voto et consensu in Vicarium Episcopatus Pad. deputaverunt, elegerunt, et nominaverunt R. D. Joh. Romano Art. et Decret. Doctorem excel. cum salario consueto . Postea determinaverunt ei dare Du, cat. 8 pro mense .

11. Januar. Propter obitum D. Petri Baroci Episcopi, et renunciationem Luce Viaro elegerunt Gabrielem Boldu Economum.

13 Januar. Ne Ecclesia Paduana nunc orbata Pastore propter obitum R. D. Petri Barocii nuperime vita functi donec provideatur desolata jaceat, statuerunt unanimiter mitti debere per Suffraganeum facturus interim residentiam, donec provideatur a Reverendissimo Domino nostro Pp. de Episcopo Pastor Ec.cles. Pad. et mandarunt mitti debere pro Domino Episcopo Clodiensi quem in suffraganeum elegerunt cum honore et onere solitis et consuetis .

DOGUM EN TUM LVIIJ. .

[graphic][subsumed][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »