Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ecclasiasticorum sive Latinorum sive Græcorum ...

Przednia okładka
Apud Garnier Fratres et J.-P. Migne Successores, 1891

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Popularne fragmenty

Strona 15 - ... ό τρώγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα, εν έμοί μένει, 56 κάγώ εν αύτω. καθώς απέστειλε με ό ζών πατήρ, κάγώ ζω δια 57 » ίϋ. 13. τον πατέρα" και ό τρώγων με, κάκεΐνος ζήσεται δι ε με.
Strona 523 - Χωρίς επισκόπου μηδέν Ποιείτε. Την σάρκα υμών ως ναόν θεού τηρείτε, την ενωσιν αγαπάτε, τους μερισμούς φεύγετε· μιμητοί γίνεσβ» Ιησού Χρίστου, ως αυτός του ΙΙατρές αύτοΰ.
Strona 67 - Οβο ? με έποίη ιας ούτως ; ή ουκ έχει έξουσίαν 6 του πηλού εκ του αυτού φυράματος ποιήσαι, δ μεν είς τιμήν σκεύος, δ δε είς άτιμίαν; » Νταηςυΐά άίείΐ Ιΐ^ηιβηΐιιιιι ει ςταί βε Ιίιιιίΐ.
Strona 111 - Έξενέγκατε την στολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δοτέ δακτύλιον είς την δεξιάν αυτού χείρα, κα! υποδήματα ε'.ς τονις πόοα;, καί ένέγκατε τον μόσχον τον σιτευτόν, ΐυτν:-.:. καί φαγόντες εύφρανθώμεν, δτι οΰτος 4 υίός μοι...
Strona 103 - ΚγενήΟητέ μοι είς πλησμονήν ούκέτι άνήσω τάς αμαρτίας υμών. "Οταν τάς χείρας υμών ίκτείνητε προς με, αποστρέψω τους οφθαλμούς μο» άγ

Informacje bibliograficzne