Obrazy na stronie
PDF
ePub

*

virtútem eórum, * et pul- , sicut oves pópulum suum , chritúdinem eórum in ma- et deduxit eos in spe. nus inimíci.

Ý. Ecce non dormitábit, Et conclúsit in gládio pó- neque dórmiet, R. Qui cuspulum suum, * et hæredita- tódit Israël. Ps. 120. tem suam sprevit.

Pater noster. Juvenes eórum comédit Ý. Sacerd. Lætábitur jusignis , * et vírgines eórum tus in Dómino, et sperábit non sunt lamentátæ. in eo ; R. Et laudabuntur

Sacerdotes eórum in glá- omnes recti corde. Ps. 63. dio ceciderunt, * et viduæ

AD LAUDES. eórum non plorabantur. Altera divisio Psalmi 77. Et.

Ant. 4. E. Omnes. XCITATus est tanquam

PSALMUS 5. E

dórmiens Dóminus , Ecclesia à Deo summè justanquam potens crapulátus to adversus iniquos opem à vino.

fiducialiter poscit. Et percussit inimícos suos ERBA mea áuribus périn posterióra : * opprobrium cipe, Dómine : * intélsempiternum dedit illis.

lige clamórem meum. Et répulit tabernáculum Intende voci oratiónis Joseph , * et tribum Ephra- meæ, Rex meus et Deus ïm non elégit;

meus : * quóniam ad te orábo. Sed elégit tribum Juda, Dómine, manè exáudies montem Sion quem dilexit. vocem meam ; * manè astábo

Et ædificávit sicut unicór- tibi et vidébo, quóniam non nium sanctifícium suum, * Deus volens iniquitátem tu in terra quam fundávit in es. sécula :

Neque habitábit juxta te Et elégit David servum malignus, * neque permasuum, * et sústulit eum de nébunt injusti ante óculos grégibus óvium.

tuos. De post fætantes accépit Odisti omnes qui operaneum,

páscere Jacob ser- tur iniquitátem ; perdes omvum suum, et Israël hære- nes qui loquuntur mendáditátem suam.

cium : * virum sángujnum et Et pavit eos in innocéntia dolósum abominábitur Dócordis sui , * et in intelléc- minus. tibus manuum suárum de Ego autem in multitudine duxit eos.

misericórdiæ tuæ introíbo in Ant. Abstulit Dóminus domum tuam : * adorábo ad

*

templum sanctum tuum in Quóniam dolosè egit in timóre tuo.

conspectu ejus, * ut inveniáDómine , deduc me in jus- tur iniquitas ejus ad ódium. títia tua : * propter inimicos Verba oris ejus iniquitas meos dírige in conspectu tuo et dolus : * nóluit intelligere viam meam ;

ut benè ageret. Quóniam non est in ore Iniquitátem meditátus est eórum véritas : * cor eórum in cubili suo : ástitit omni vanum est.

viæ non bonæ ; * malitiam Sepulchrum patens est autem non odívit. guttur eórum, linguis suis Dómine, in cælo miseridolósè agebant;* júdica illos, córdia tua, * et véritas tua Deus.

usque ad nubes. Décidant à cogitationi

Justítia tua sicut montes bus suis : secundùm multi- Dei : * judícia tua abyssus túdinem impietátum eórum multa. expelle eos; * quóniam irri Hómines et jumenta saltavérunt te, Dómine. vábis, Dómine; * quemád

Et lætentur omnes qui modùm multiplicasti miserisperant in te; in æternum córdiam tuam , Deus. exultábunt, et habitábis in Fílii autem hóminum in eis : * et gloriabuntur in te tégmine alárum tuárum speomnes qui diligunt nomen rábunt , * inebriabuntur ab tuum.

ubertáte domûs tuæ ; et torQuóniam tu benedíces jus- rente voluptátis tuæ potábis to : * Dómine, ut scuto bonæ eos. voluntatis tuæ, coronasti Quóniam apud te est fons

vitæ, * et in lúmine tuo videAnt. Omnes qui sperant in bimus lumen. te, Dómine, in æternum Prætende misericórdiam exultábunt, et habitábis in tuam sciéntibus te, * et juseis.

títiam tuam his qui recto Ant. 5. C. In tégmine.

sunt corde.

Non véniat mihi pes suPSALMOS 35.

pérbiæ, * et manus peccatóImpiorum malitia , justi- ris non moveat me. tia Dei, justorum spes et glo Ibi ceciderunt qui operanria.

tur iniquitatem : * expulsi IXIT injustus ut delinquat sunt , nec potuérunt stare.

Ant. In tégmine alarum timor Dei ante óculos ejus; stuárum sperábunt, Dómine;

nos.

Din cenietipso a non est

rátio ejus.

et torrente voluptatis tuæ | rum, quóniam ita est præpapotábis eos. Ant. 3. a. Exaudi nos. Rivos ejus inébria , multiPSALMUS 64.

plica genímina ejus , * in Inter adversa , Ecclesia in stillicidiis ejus lætabitur Dei promissis spem suam col- gérminans. locat.

Benedíces corónæ anni beve decet hymnus, Deus, nignitátis tuæ;*et campi tui tur votum in Jerúsalem. Pinguescent speciósa de

Exaudi oratiónem meam : serti , * et exultatióne colles * ad te omnis caro véniet. accingentur. Verba iniquórum præva

Indúti sunt aríetes óvium, luérunt super nos; * et im- et valles abundábunt frupietátibus nostris tu propi- mento: * clamábunt, étenim tiáberis.

hymnum dicent. Beátus quem elegisti , et Ant. Exaudi nos, Deus saassumpsisti: * inhabitábit in lutaris noster, spes ómnium átriis tuis.

fínium terræ. Replébimur in bonis do Ant. 1. a. Ecce. mûs tuæ: *sanctum est tem- In feriis , CANTICUM. Is. 12. plum tuum, mirábile in Ånima fidelis in Christo æquitáte.

spem suam ponit , et nihil ab Exaudi nos, Deus saluta- homine timet. spes

TONFITÉBOR tibi , Dómine,

quóniam irátus es mibi : * longè;

conversus est furor tuus, et Præparans montes in vir- consolátus es me. túte tua , accinctus poténtia : Ecce Deus salvátor meus: * qui conturbas profundum * fiduciáliter agam, et non maris, sonum flúctuum ejus. timébo.

Turbabuntur gentes, et Quia fortitúdo mea, et laus timébunt qui hábitant térmi- mea Dóminus, * et factus est nos à signis tuis : * éxitus mihi in salutem. matutini et véspere delectá Hauriétis aquas in gáudio bis.

de fontibus Şalvatóris; * et Visitasti terram , et ine- dicétis in die illa : Confitébriasti eam : * multiplicasti mini Dómino, et invocáte locupletare eam.

nomen ejus. Flumen Dei replétum est Notas fácite in pópulis adaquis : * parasti cibum illó- inventiones ejus : * memen

finium terræ , let in mari Cquoni

tóte quóniam excelsum est táte in opéribus vestris. nomen ejus.

Ego autem in terra captiCantáte Dómino, quóniam vitátis meæ confitébor illi; magníficè fecit:* annuntiáte quóniamostenditmajestátem hoc in universa terra. suamingentem peccatrícem. Exulta et lauda , habitatio

Convertimini itaque, pecSion ;*quia magnus in médio catóres, et facite justítiam tui Sanctus Israël.

coram Deo ,* credentes quòd Ant. Ecce Deus salvátor fáciat vobiscum misericórmeus : fiduciáliter agam , et diam suam. non timébo.

Ego autem, et ánima mea , [In Festis, CANTICUM. *in eo lætábimur. Tob. 13.

Benedicite Dóminum, omDeus justus et misericors nes electi ejus : * agite dies flagellat et salvat : in ipso lætitiæ , et confitemini illi.] sperandum.

Ant. 6. Beneplacitum est. AGNUS es, Dómine, in

PSALMUS 146. Matern

Læternum, * et in ómnia Laudandus Deus , cui besécula regnum tuum. neplacitum est in eis qui spe

Quóniam tu flagellas, et rant super misericordia ejus. salvas; dedúcis ad inferos.: Lniam bonus

est psalmus :

AUDATE Dóminum , quóet redúcis; * et non est qui effúgiat manum tuam. * Deo nostro sit jucunda de

Confitémini Dómino, fílii coraque laudátio. Israël , * et in conspectu gén Ædificans Jerúsalem Dótium laudáte eum;

minus:* dispersiónis Israélis Quóniam ídeò' dispersit congregábit. vos inter gentes quæ ignó Qui sanat contrítos corde, rant eum , * ut vos enarrétis * et alligat contritiónes eómirabília ejus,

Et faciátis scire eos* quia Qui númerat multitúdinon est álius Deus omnípo- nem stellarum , * et ómnibus tens præter eum.

eis nómina vocat. Ipse castigávit nos propter Magnus Dóminus noster, iniquitátes nostras ; * et ipse et magna virtus ejus ; * et salvábit nos propter miseri- sapiéntiæ ejus non est númecórdiam suam.

Aspícite ergo quæ fecit Suscipiens mansuétos Dónobiscum, et cum timóre et minus: * humilians autem tremore confitemini illi; * peccatores usque ad terram. Regemque seculórum exal Præcínite Dómino in con

[ocr errors]

rum.

rus.

[ocr errors]

P :

fessione:* psállite Deo nostro Beátus ergò, qui tuo in cíthara.

Se totus abdit in sinu : Qui óperit coelum núbi- Hâc arce tutum túrbinis bus,* et parat terræ pluviam. Vis nulla de statu quatit.

Qui prodúcit in montibus Ne cor vacillet , óbligas fænum, * et herbam servi- Temet sacramento, Deus : túti hóminum.

Spes nixa tanto pígnore, Qui dat jumentis escam ip- Æterna jam prensat bona. sórum, * et pullis corvórum Jam mente præsúmens invocántibus eum.

polum, Non in fortitudine equi Secúra sublími throno voluntátem habébit ; nec | Assistit et cælestium in tibiis viri beneplacitum Prælibat undas flúminum. erit ei.

Fons ò perennis grátiæ, Beneplacitum est Dómino Colenda semper Trinitas, super timentes eum , * et in Te spem salutis únicam eis qui sperant super miseri- Da mente tota quærere. córdia ejus.

Amen. Ant. Beneplacitumest Dó Ý. Audítam fac mihi manè mino super timentes eum, misericórdiam tuam; R. Quia et in eis qui sperant super in te sperávi. Ps. 142. misericórdia ejus.

Ad Benedictus. CAPITULUM. Is. 26. Ant. 1. g. Jurávit Dóminus IN

sémita judiciórum tuó- datúrum se nobis, ut sine rum, Dómine, sustinúi- timóre de manu inimicorum mus te: nomen tuum et me- nostrórum liberati, serviamoriále tuum in desiderio mus illi. Luc. 1. ánimæ. Anima mea deside

AD PRIMAM. rávit te in nocte ; sed et spíritu meo in præcórdiis meis

Ant. 8. c. Ego. de mane vigilábo ad te.

PSALMUS 30.
HYMNUS.

Vox Christi in cruce morienROMITTIS, et servas datam tis, et spiritum suum Patri Hanc manè primò sédula 'N te, Dómine, sperávi ; Repóscimus fidem prece. non confundar in æter

[ocr errors]

Promittit atque décipit -num:* in justítia tua líbeIncertus et fallax homo; Sic quassa , si incumbas su Inclina ad me aurem tuper ,

am : * accélera ut éruas me. Arundo transfíget manum. Esto mihi in Deum protec

ra me.

« PoprzedniaDalej »