Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

I

15

49

.

57

81 96 IOI 107

[ocr errors]

Van den ghedinghe tusschen eenen coopman ende eenen iode,

door M. E. KRONENBERG. (Met 3 facsimiles) . .
Eene drukkerij buiten Mechelen vóór 1466, door J. H. HES-

SELS. ..
Vijf vroeg-16e eeuwsche Zuidnederlandsche drukken, door

MAURITS SABBE. (Met i facsimile)
De Gazeta de Amsterdam, door C. P. BURGER JR. (Met 2 fac-

similes)..
Rondom een onbekenden Nederlandschen incunabel, door

FR. B. KRUITWAGEN O. F. M. . .
Een Deventersch Ockham-handschrift, door W.MULDERS.J.
Bibliografisch onkruid III, door M. E. KRONENBERG
Iets over 18e-eeuwsche bijbelprentjes, door P. VISSER.
Mr. Iohan Koenerding's letterkundige betrekkingen, door

FR. KOSSMANN
Een zeldzaam werkje van Martinus Duncanus, door L. V.

MIERT S. J..
Een onopgemerkte Elsevierdruk door L. v. MIERT S. J.
De bibliotheek van den Volkenbond, door FLOR. WILSON.
Perkamenten leerboekjes, door C. P. BURGER JR. (Met 10

afb.). ·
Ameet Tavernier, door M. SABBE. (Met 4 facsimiles).
Het Congres van bibliothecarissen en bibliophielen.

Fransche boek van de 8e tot 19e eeuw. ,,La maison du

livre français”. .
Nederlandsche prenten uit de 15e—16e eeuw, door FR. B.

KRUITWAGEN O. F. M. (Met 5 afbeeldingen)
Das älteste Bücherverzeichnis der Niederlande, door PAUL

LEHMANN.

.

113

[ocr errors]

127 131 139

[ocr errors]
[ocr errors]

145 163

.

.

- Het

177

193

207

1) Voor den inhoud van de verschillende rubrieken: Varia, enz., zie men register.

[ocr errors]

De illustraties van „Le chevalier délibéré" door A. J. J.
DELEN (Met 9 afbeeldingen)

225
Geillustreerde dictaten, door C. P. BURGER JR. (Met 5 afb.) 233
Jaques Lemoine de l'Espine, door A. B. VAN DER VIES 239
De catalogus van het British Museum, door M. E. KRONEN-
BERG...

242 De nieuwe verzameling incunabelen van de Universiteitsbibliotheek te Leuven, door L. STAINIER

244 De Koninklijke Bibliotheek sedert 1905, door C.H.EBBINGE WUBBEN. (Met afbeeldingen). . .

257 De uitvinding der boekdrukkunst en de Coster-overlevering, door M. J. SCHRETLEN

275 Twee onbekende incunabelen in het archief Bergh, door M. E. KRONENBERG. (Met een facsimile)

289 De aarde als aanklaagster van den mensch, door C. P. BURGER JR. (Met een facsimile). .

299 De Catoberijmingen van H. Brand, door M. Boas. (Met 2 facsimiles)

303 Iets over Ian van Zuren, zijn drukkerij en zijn „medeghesellen”, door BRUNO BECKER

313 Een zeer oud ex-libris, door FR. LYNA. (Met 1 facsimile). 321 Briefwisseling van degebroeders Verdussen, Hieronymus III

en Jan Baptist, 1669 tot 1672, door M. SABBE .

.

[ocr errors]

.

.

328

« PoprzedniaDalej »