Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Gen

nigh

INHOUD 1).

Van den ghedinghe tusschen eenen coopman ende eenen iode,
door M. E. KRONENBERG. (Met 3 facsimiles)
Eene drukkerij buiten Mechelen vóór 1466, door J. H. HES-

SELS . .

.

[ocr errors]

Vijf vroeg-16e eeuwsche Zuidnederlandsche drukken, door
MAURITS SABBE. (Met I facsimile)

[ocr errors]

I

15

[ocr errors]

49

57

81

De Gazeta de Amsterdam, door C. P. BURGER JR. (Met 2 fac-
similes)..
Rondom een onbekenden Nederlandschen incunabel, door
FR. B. KRUITWAGEN O. F. M.

Een Deventersch Ockham-handschrift, door W. MULDER S. J.
Bibliografisch onkruid III, door M. E. KRONENBERG
Iets over 18e-eeuwsche bijbelprentjes, door P. VISSER.
Mr. Iohan Koenerding's letterkundige betrekkingen, door
FR. KOSSMANN

Een zeldzaam werkje van Martinus Duncanus, door L. v.
MIERT S. J...

[ocr errors]

Een onopgemerkte Elsevierdruk door L. v. MIERT S. J.
De bibliotheek van den Volkenbond, door FLOR. WILSON.
Perkamenten leerboekjes, door C. P. BURGER JR. (Met 10
afb.). .

96

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

207

Ameet Tavernier, door M. SABBE. (Met 4 facsimiles).
Het Congres van bibliothecarissen en bibliophielen.
Fransche boek van de 8e tot 19e eeuw.
livre français". . .

Nederlandsche prenten uit de 15e-16e eeuw, door FR. B.
KRUITWAGEN O. F. M. (Met 5 afbeeldingen)

[ocr errors]

Das älteste Bücherverzeichnis der Niederlande, door PAUL
LEHMANN.

[ocr errors]

1) Voor den inhoud van de verschillende rubrieken: Varia, enz., zie men register.

De illustraties van „Le chevalier délibéré” door A. J. J.
DELEN (Met 9 afbeeldingen)

..

[ocr errors]

225

239

Geïllustreerde dictaten, door C. P. BURGER JR. (Met 5 afb.) 233
Jaques Lemoine de l'Espine, door A. B. VAN DER VIES
De catalogus van het British Museum, door M. E. KRONEN-
BERG. .

De nieuwe verzameling incunabelen van de Universiteits-
bibliotheek te Leuven, door L. STAINIER

De Koninklijke Bibliotheek sedert 1905, door C. H. EBBINGE
WUBBEN. (Met afbeeldingen). .

De uitvinding der boekdrukkunst en de Coster-overlevering,
door M. J. SCHRETLEN

[ocr errors]
[ocr errors]

242

[ocr errors]

244

257

275

[ocr errors]

289

299

303

[ocr errors]

313

[ocr errors]

321

328

Twee onbekende incunabelen in het archief Bergh, door M.
E. KRONENBERG. (Met een facsimile)
De aarde als aanklaagster van den mensch, door C. P. BUR-
GER JR. (Met een facsimile).

[ocr errors]

De Catoberijmingen van H. Brand, door M. Boas. (Met 2 facsimiles)

Iets over Ian van Zuren, zijn drukkerij en zijn „medeghesellen", door BRUNO BECKER

Een zeer oud ex-libris, door FR. LYNA. (Met 1 facsimile) . Briefwisseling van de gebroeders Verdussen, Hieronymus III en Jan Baptist, 1669 tot 1672, door M. SABBE.

« PoprzedniaDalej »