Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Gen

nigh

INHOUD 1).

Van den ghedinghe tusschen eenen coopman ende eenen iode, door M. E. KRONENBERG. (Met 3 facsimiles)

Eene drukkerij buiten Mechelen vóór 1466, door J. H. HES

SELS . .

Vijf vroeg-16e eeuwsche Zuidnederlandsche drukken, door
MAURITS SABBE. (Met 1 facsimile)

De Gazeta de Amsterdam, door C. P. BURGER JR. (Met 2 fac-
similes).

.

Rondom een onbekenden Nederlandschen incunabel, door
FR. B. KRUITWAGEN O. F. M.

[ocr errors]

Een Deventersch Ockham-handschrift, door W. MULDER S. J.
Bibliografisch onkruid III, door M. E. KRONENBERG
Iets over 18e-eeuwsche bijbelprentjes, door P. VISSER.
Mr. Iohan Koenerding's letterkundige betrekkingen, door
FR. KOSSMANN

[ocr errors]

Een zeldzaam werkje van Martinus Duncanus, door L. v.
MIERT S. J..

Een onopgemerkte Elsevierdruk door L. v. MIERT S. J.
De bibliotheek van den Volkenbond, door FLOR. WILSON.
Perkamenten leerboekjes, door C. P. BURGER JR. (Met 10

afb.)..

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ameet Tavernier, door M. SABBE. (Met 4 facsimiles).

Het Congres van bibliothecarissen en bibliophielen. — Het
Fransche boek van de 8e tot 19e eeuw.

,,La maison du

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

livre français".
Nederlandsche prenten uit de 15e-16e eeuw, door FR. B.
KRUITWAGEN O. F. M. (Met 5 afbeeldingen)
Das älteste Bücherverzeichnis der Niederlande, door PAUL

LEHMANN.

[ocr errors]

15

49

57

81

96

IOI

107

113

127 131 139

145 163

177

193

207

1) Voor den inhoud van de verschillende rubrieken: Varia, enz., zie men register.

De illustraties van ,,Le chevalier délibéré" door A. J. J.
DELEN (Met 9 afbeeldingen) .

[ocr errors]

225

Geïllustreerde dictaten, door C. P. BURGER JR. (Met 5 afb.) 233
Jaques Lemoine de l'Espine, door A. B. VAN DER VIES
De catalogus van het British Museum, door M. E. KRONEN-

BERG. .

[ocr errors]

De nieuwe verzameling incunabelen van de Universiteits-
bibliotheek te Leuven, door L. STAINIER

De Koninklijke Bibliotheek sedert 1905, door C. H. EBbinge
WUBBEN. (Met afbeeldingen).

[ocr errors]

De uitvinding der boekdrukkunst en de Coster-overlevering, door M. J. SCHRETLEN

[ocr errors]

Twee onbekende incunabelen in het archief Bergh, door M.
E. KRONENBERG. (Met een facsimile)
De aarde als aanklaagster van den mensch, door C. P. BUR-
GER JR. (Met een facsimile).

239

242

[ocr errors]

244

257

275

289

[ocr errors]

299

De Catoberijmingen van H. Brand, door M. Boas. (Met 2 facsimiles)

303

[ocr errors]

313

[ocr errors]
[ocr errors]

321

328

Iets over Ian van Zuren, zijn drukkerij en zijn „medeghesellen", door BRUNO BECKER

Een zeer oud ex-libris, door FR. LYNA. (Met 1 facsimile) Briefwisseling van de gebroeders Verdussen, Hieronymus III en Jan Baptist, 1669 tot 1672, door M. SABBE.

« PoprzedniaDalej »