Obrazy na stronie
PDF
ePub

M4

TYRANNII RUFINI

v.al

AQUILEIENSIS PRESBYTERI

OPERA OMNIA

QUÆ DE SUO ELUCUBRAVIT,
COLLECTA, ORDINATE DISPOSITA, AB ALIENIS SEJUNCTA, AUCTA, ET AD
MSS. CODICES QUAMPLURIMOS NECNON VETUSTIORES EDITIONES CASTIGATA,

NOTIS ATQUE OBSERVATIONIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA,

[blocks in formation]

Goku 16 1911 STECHERT

PARISIIS,

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,

IN VIA DICTA AVENUE-DU-MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE-DU-MAINE, 127.

1878

137540

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Horum hæreticorum memorantur tantum opera alibi a nobis edita.

CLICHY.

Ex TYPIS PAIL DUPONT, 12, VIA DICTA BAC-D'ASNIÈRES. (1707, 2-8.)

ANNO DOMINI CCCCX.

RUFINUS

AQUILEIENSIS PRESBYTER.

NOTITIA EX SCHOENEMANNO *

(Bibliotheca Patrum Latinorum historico-litteraria).

81 Vita.

A et amore innutritam et animis officiosissimis conCognomen diversissime scribi solet Toranus, Tur

glutinatam.Sed antequam baptismum Rufinus susciranius, Tyrannius. Annus natalis ejus a Blondello

peret, hic in Orientem profectus est, cujus visendi scriptus est 345. Fontanius, quem nos in adum

desiderio etiam Rufinus flagrabat. Opportune igitur branda hujus doctoris vita potissimum sequemur',

accidit ut S. Melania, nobilis Romana, Hierosolymam nullum definire audet, Concordiam tamen patriam proficiscendi consilium cepisset, cui comitem se tribuit cujus rationes non magis expeditas esse

eodem quo baptizatus erat anno Rufinus adjunxit quam andi nativitatis de Rubeis censet. Adulta ætate

Roma anno 371 relicta, Alexandriam anno 372, Aquileiam se contulit, monasticæ vivendi regulæ in

vivente adhuc Athanasio, applicuerunt. Hinc monamonasterio quod Athanasii institutionibusprimordia

chos Ægypti in visit Rufinus, cujus nuntium semel debebat nomen daturus, ibique post aliquot temporis iterumque ad se in eremum perlatum Hieronymus in spatium litteris et fidei Christianæ formulis addi- Ægypto moranti significat •. Et cum Ariani, Athascendis consecratum baptizatus est a Chromatio

nasio mortuo, duce Lucio Alexandrinæ sedis invapresbytero, digniorem forte tunc inter Aquileiensis

sore, nefanda immanitate et omni facinorum genere Ecclesiæ presbyteros locum tenente, ministrante

in orthodoxos Alexandriæ et per eremum sævirent, archidiacono Jovino et susceptore Eusebio diacono,

ipsum quoque furentis tempestatis calamitas feriita.

B qui antea catechesi illum imbuerat b. Intra hoc tem- Tandem,sex mensibus in Ægypto cum Melania transpus cum S. Hieronymo, quiet ante iter in Gallias ali- actis, cum eadem monachos confessores exsilio quantisper in eodem monasterio commoratus esse

mulctatos in Palæstinam comitatus est, ubi ulli quividetur, et post reditum ibidem substitit, arctam

dem circa Diocæsaream consederunt. Melania brevi amicitiam contraxit mutuæ virtutis contemplatione

post anno 373, post v Cal. Apriles, ut Fontanino

* Just. Fontaninus, archiep. Ancyranus, Historia Ita Rubeus, cap. 2, p. 8 sqq., verba Rufini inlitteraria Aquileiensi, quæ quinque libris constat, et vect. 1, n. 4, apte et ritibus Ecclesiarum convenienpost mortem auctoris Romæ 1742-4, publici juris ter interpretatus est additque,incertum esse, qua de facta est, optime et copiosissime de Rufini rebus causa Valerianus episcopus abfueril, sed non dubitangestis, scriptis eorumque codicibus Mss. et editis dum quin post baptismum Rufinus ad illum adductus disseruit. Non pauca tamen diligentius excussit et fueril, sacro chrismale ungendus. Secus Fontaninus, explorata retulit Joan. Franc. Bernard. Maria de baptizatum a Valeriano ep., susceptoribus baptismi Rubeis accuratioris doctrinæ laude insignis in libro Chromatio, Jovino et Eusebio, scribit. inscripto : Dissertationes duæ, quarum prima de Tur

• Ep. 1, al. 41; 2, al. 5. runio seu Tyrannio kufino monacho et presb., allera de vetustis liturgicis aliisque sacris ritibus; Venetiis, C orthodoxorum stragem cruentis coloribus describit,

• Ruf. Apol. I. II, cap 3, ubi horrendam islam 1754-4. Utrumque invicem non sine molestia contulimus, quæque Rubeus certius vel verisimilius expli

et se quoque oppressorum in passionibus socium

fuisse dicit. casset, aut adoptavimus statim, aut adnotare non negleximus.

Nonnulla in hac Notitia emendare vel etiam resecare necesse habuimus, quæ Schonemannus ex suo in catholicam fidem odio expressisse videtur. Edır. PATROL. XXI,

1

[ocr errors]

placet ·, Hierosolymam contendit, Rufinus autem A Hieronymus non solum ut respuere se Origenis Alexandriam repetiit. ibique sex annos in consortio hæreses omnibus testatum faceret, S. Epiphanio et institutione Didymi et aliorum tunc Alexandriæ (Origenis et Joannis adversario) adhæsit, sed per florentium doctorum versatus est, Origenisque in- monachos etiam Bethleemiticos, quod monasgenium adamare cæpit, tametsi non omnem ejus terii unius conditor esset Epiphanius, in partes doctrinam amplexatus videri debet.Rediit Hierosoly- ejus pertrahebatur. Rufino autem, cui per septem mam, si cum Fontanino calculum ponereinstitueris, fere annos cum Joanne familiaris consuetudo interanno 377; hic enim sextus currebat a primo ejus in cesserat, quique ab eodem haud dubie presbyter Ægyptum adventu”, rediitque eo animo, ut totum ordinatus erat, non temere licebat ab eo revelli. Lise deinceps vitæ monasticæ traderet, cellulasquein- tigatum est utrinque animis infestis, aliis alia suppehabitavit in monte Oliveti, quæ ab aliis etiam quam- tente irascendi causa. Nam Epiphanius tanquam Oriplurimis monachis frequentabantur. Ilierosolymisin genistam Joannem insectari ; Joannes ordinatione varias adjacentes regiones ad visendos eximios viros Pauliniani fratris Hieronymi in presbyterum ab excurrit, fortasse etiam Alexandriam iterum cum Epiphanio in parecia sua facta juri suo inique deMelania, quam circa idem tempus Ægyptum teten- tractum esse, urgere; Hieronymus non vanam omdisse constat. Dein plures annos cum Melania in nino fuisse suspicionis de Origenis hæresiin se ex faomnis generis hominibus illuc pietatis causa adven

B

miliaritate cum Rufino aliquando subnatæ causam tantibus liberaliter excipiendis impendit. Interea stomachari, idque impense dolere, quod hominem Hieronymum ipsum et amicos veteri ac diuturna amicitia sit prosecutus, qui occulte hæresibus desnecessitudine copulatos mutuoque alrerius videndi ponsum habuisset animum. Addita est indignationi desiderio, dum propius invicem admoverentur, sus- huic fomes epistola ab Epiphanio de ordinatione aliepensos, mira quædam casuum et eventuum con- no loco a se facta ad Joannem Hieros. scripta, quam nexio identidem distraxit, non aliter ac si occulta Hieronymus in Eusebii Cremonensis Græcisermonis aliqua vis hac ipsa divisione animorum con- ignari gratiam inque privatos usus ut homini in mojunctioni prospexisset, quam ruptam iri ipsorum nasterio suo versanti latinam reddiderat, sed quæ congressibus præsentiret. Nam cum primum in Pa- furto ablata ad Rufinum pervenerat eique occasiolæstinam Rufinus adventasset, adhuc in eremo de- nem dederat in interprete si non malignitatem regebat Hieronymus, sed litteras amicitiæ veteris, prehendere,certe desiderare veritatem.Hieronymus quam Aquileiæ olim strinxerant, testes anno 373 autem ægrius hoc pati, quod Rufinus hæreseos ac æstate media ab Hieronymo scriptas ibidem recepit. dogmatum perversionis insimulalus nihil respondere Dum in Ægypto litteris operam navaret Rufinus, ali- C ausus sit : interpretem laceraret, de syllabis calumniaquandiu Antiochiæ Hieronymus substiterat, unde relur et totam defensionem sui putaret, si tacenti deConstantinopolim profectus erat eo ipso tempore quo traheret. Interclusus erat ad animos reconciliandos fortasse Rusinus ad breve tempus, si Rubeo assen- aditus, cum pro se quisque pænam ab altero posceseris, Palæstinam repetierat. Reverso denique anno ret, et dolum sibi a conciliaturis metueret. Hinc 385, post tres annos integros Romæ traductos, Hie- frustra a Theophilo Alex. et Archelao Palæstina ronymo, nullum est dubium quin llierosolymis comite pax inter eos tentata, inseditque per trienobviam sibi facti pristinæ pietatis ac oficiorum me- nale spatium hic rancor animis . Quo auctore moriam instauraverint, nunc ad breve tantum dura- tandem extinctum sit diuturnum illud dissidium, turam.

haud liquet. Id constat, Hieronymum ac Rufinum Prima discordiæ semina inter ipsos sparsit Ater- more solemni in Anastasi, templo Hierosolymitano, bius quidam, qui Hierosolymam perlatus Rufinum post sacrificium missæ in gratiam rediisse, illumque tanquam Origenis commenta sectantem carpsit, ea- Rufinum nullius erroris compertum agnovisse. demque criminatione Hieronymum tanquam Rusini amicum et Origenis laudatorem traduxit. Tunc pri

Pace rerocata, revertendi in Occidentem cura Rumum alienatior a Rufino factus est Hieronymus. Mox

finum invasit. Profectus est a. 597, mense Augusto

Dvel Septembri. Discedentem Hieronymus pace invi(a. 394) uterque in causam Epiphanii Salaminis episcopi et Joannis Hierosolymitani involvitur. Nam cem data et accepta prosecutus est d. Romam non

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

• Anno 373 cadenti vel appetenti aut currenti ad. an. 380, vel insequentem inceptum aut adultum etiam an. 374 de Rubeis cap. 7, assignat. Pendent mansisse statuat. Hinc negotii vel Melaniæ visendæ nimirum hæc ex diversa anni emortualis Athanasii causa in Palæstinam profectum ponit,atqueinde alte notatione. Nimirum Fontaninus dicto loco et pecu- ra vice in Ægyptum rediisse ac tandem aliis insumpliari etiam dissertatione historiæ Aquileiensi litt. tis annis ante annum 383 remeasse Hierosolymam. subnexa mortem Athanasii an. 372, 11 Maii afligit, • De Rubeis, cap. 9, n. 6, p. 65. Baronii sententiam tuitus, Rubeus contra laudatæ Permultoruin ea sententia est non solum, sed dissert. cap. 4, 5 et 6, nova discussione facta, anno cum Melania in Italiam hoc anno Rufinum rediisse: 373 ascribendam docet.

ita Fontaninus, Baronio et Pagio consentiens. At pluOctenuium, interposito aliquo intervallo, in Ægy

rium auctoritate, inter quos Lebrunus etiam in Vita pto eum degisse, kubeus ex Codice Guarneriano contendit, ejusque rationes ita subducit, ut prima plane sententiam argumentis novis astruit de Rubeis

Paulini, reditum Melaniæ an. 402 illigant, quam vice Alexandriam an. 375 repeliisse ibique usque c. 10, p. 70.

« PoprzedniaDalej »