Alter ab illo: recherches sur l'imitation dans la poésie personelle à l'époque augustéenne

Przednia ok³adka
Belles lettres, 1979 - 546
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy siê wykrywaæ i usuwaæ fa³szywe tre¶ci

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

AVANTPROPOS IX
1
VIRGILE ET THÉOCRITE
39
Noua carmina Les opinions littéraires de Virgile
53
Prawa autorskie

Nie pokazano 15 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne