Obrazy na stronie
PDF
ePub

Rhoi iawnddwys hyder ynddaw, Crëed a fyoned, myfi
A gorphwys ar ei lwys law.

Ei fydoedd a wnaf wedi
Ni awn i gwsg mewn ennyd,

Yn addas deyrnas i'r Diawl, I farwol ryfeddol fyd.

Yn boethwyllt dros byth bythawl. Hyderwn ar gadwraeth

Finnau a ryddhâf Annwn A gwiw nawdd y Duw a'n gwnaeth. 2020 O’r Carchar anhawddgar hwn 2080 O'n henaid, yn ein bannedd,

I dirion ehangderau Gweddïwn, hunwn mewn hedd.

Meithion gànt, y meddiant mau. Yn itel penliniasant,

Weithion chwi brif bennaethiaid I ddifri' daer weddi'r ânt.

(Pennododd, henwodd ddu haid) Anwybodaeth caeth fu'n cau

Canlynwch fi'n wisgi’n awr, Dyfnion gwynion eu genau.

Yn dorf, o'r Llyngclyn dirfawr. Ingder ac annheilyngdod

A mawr rym yn fflammau 'r ânt, Arnynt yn ddwys bwys fu 'n bod. Gwynnias Gedyrn esgynnant Ond etto, drwy gofio 'n gu

I nên ffurfafen Annwn Heddwch oedd heb ei haeddu,

Ddu hell, gyda'u Llywydd hwn. Cariad y Tad attynt hwy,

Drwy'r dirgel wag-le helaeth A'i fyw ofal yn fwyfwy,

I'r crog ser sefydlog l' aeth. Ennynnodd hyn yn unawl

Gyda 'r uffernawl Gedyrn I Dduw mâd weddi a mawl:

Safodd, ymchwyddodd yn chwyrn. Dad anwyl, deued inni

Ei dduon gyfeillion fu Yn ddilys d' ewyllys Di:

Tros ennyd yn taer synnu, Gwrando ni; Ti yw ein Tad;

Wrth weled prydferth heulau A dïau bu gwrandawiad.

Pelydrawl â'u gwawl yn gwau, I'w dau enaid yn dyner

A bydoedd laweroedd, lu Daeth cariad anwylfad Nêr: 2040 Gwych iawn i'w hamgylchynu. 2100 Drwy gu Ior â'i drugaredd

Medd ffyrnig ddieifi dig ar dân,
Daeth cryfder, hyder, a hedd.

Wele olwg oleulan!
Dan nawdd Naf, y siccraf SANT, O baem mal yn nechrau 'n byd,
Hynawsion yr hunasant

Unfodd y mwynhâem wynfyd,
Is gwiwdeg lawn gysgodau,

Hir hedd, yn yr oror hon Mewn hedd, o'r diwedd, eu dau.

A gwynlu y Nef geinlon, Weithion y chwern Gethern gau,

Ennynnodd Satan wynnias, Hell wynnias, ddaeth i'w lluniau

Gynddeiriawg Lew cuchiawg cas: Eu hunain, o Seirph anwar

Na sonier, na chofier chwaith, Torchawg, am anferthawg fâr.

Myn f' enw, am y Nef unwaith. Ys etto codawdd Satan

Ein tynged galed heb gel, Ddu a dewr, i'w orsedd dân.

Uthr ofid, drwy nerth rhyfel Ei hagr olwg drwg a drodd,

A’n trodd, a'n taflodd i'r Tân, Cry' a ffraeth craff areithiodd :

I'r llidiawg Garchar llydan: Hyn allai'n Gelyn i gyd

Os Nef yw 'r byd hyfryd hwn, I'n synnu ni dros ennyd.

Ninnau drown Nef yn Annwn. Dangos yr achos ichwi

Dygwn Nerthoedd hedegawg Weithian yn fuan wnaf fi.

Annwn, nid arhoswn rhawg, Myfi'n yr un llun yn llwyr,

A thaniwn y faith wiwnef
Eres són! drwy fawr synwyr,

2060
| A ffyrnig rym Uffern gref.

2120 A dwyllais, ddifethais fyd;

Hed gwynnias dân hyd geinwawr I'r Nef mae 'n fawr iawn ofyd.

Derfynau 'r Nef olau fawr. Er y tost drawsffurfiad hwn,

Hyfwaith mwy na hyn hefyd, Ennill o hyd mae Annwn.

Mawr iawn, sy 'n berwi'n fy mryd. Trawsffurfier, newidier ni

Býr soniwn yn bresennawl Ganwaith am ein drygioni,

Am hyn, am fyd gwyn y Gwawl. Etto gelynawl yttym,

Mewn ceindda ddirgelfa gaeth A nerthawg, llidiawg a llym,

O'r dêg fawr Greadigaeth Yn dradewr mewn dirieidi,

Addien iawn y creodd Naf Nid hir y newidir ni;

Wr eiddil elwir Addaf; Wed'yn anghyfnewidiol

A mirain hardd gymmares, Deuwn ni'n ddiawliaid yn ôl.

Efa wâr lon, i'w fawr les. Creu bydoedd fyrddiynoedd yw

A ffraeth hiliogaeth liwgar Nwyflawn bleser y Nef-Lyw;

Y rhai'n, heb na bai na bår,

[ocr errors]

Olynol oedd i lenwi

Fyth weniaith ei haraith hi, Yn Nef ein gorseddau ni.

Gwilia drosom, Ob Geli! O hyd y daethum i hwn,

Os rhed meddwl crwydredig, A denais ef hyd Annwn.

Os cyfyd rhyw ddybryd ddig Yn hadlyd os cenhedlant,

Annymunol i'n mynwes, Mal ninnau gwaeau a gânt:

2140 Oh’n Harglwydd! einLlwydd a'n Lles, 2200 Gwaeau byth yn dragywydd

A'th nawdd cynnorthwya ni, I'w holl hil fil-fil a fydd.

A dawnus y boed inni Drwy drais er pan hudais hwn,

Ddymunol dda amynedd, Ennynnawl yw tân Annwn

I feddu, heb haeddu, hedd. Yn ei fynwes, yn fywnerth,

Yn union, yn ennynnawl Yn ein delw ni, Diawl a'i nerth.

Ddawn fwyn, trodd eu gweddi 'n fawl. Gweled eu hanferth g'wilydd

Ea gweddi ddifri' mor dda A'u gwg, am fawrddrwg, a fydd

Darfodd Satan a'i dyrfa. Lawenach na goleuni

Gwae ddifiawg! ni's goddefant Llysoedd y Nefoedd i ni.

Fawl yr Holl-bresennawl SANT. Eu trigfan sy'n gyfan gaeth

Y ddeuddyn oedd ddiweddar O'r olwg: drwy ehelaeth

Yn wirion, gyfion, a gwâr, Feithder yr ehangder hwn

A hudwyd o'u bro hoywdeg, Heibio 'r ser ni brysurwn

O’u hardd Baradwys-ardd deg, At y seren droellwen draw,

Yn awr, drwy'r cysurfawr SANT, Lawen, sy 'n eu goleuaw;

A gysson orchfygasant Ond haul y galwant hwy hi,

Ddieifi Annwn ddu aflonydd Olwynawg fawr oleuni.

A gwaedd hoff iawn gweddi ffydd. Yn gras y Cedyrn â'u grym,

Ffyrnig anweledig lu Dywedent, Parod ydym 2160 | Hagr Annwn, dan fawr grynu,

2220 I'th ddilyn a'th addoli,

A ffodd ; mudanodd y Diawl Dilynwn hyd Annwn di.

Uthr addig yn gythruddawl. Ymaith ehêd y Cedyrn

Ei ofer falchder a'i fost Fyrddwaith gynt na chorwynt chwyrn. A ddarfu, ei fawr ddewrfost. Heibio 'r ser hwy brysurant,

C'wilydd llosgedig calon, Ar ruthr at Sadwrn yr ânt;

Braw du rhag i allu 'r Ion Ar fyr dro heibio i'r haul

Dywallt allan fuan fwy Terwyn, canolbwynt araul

O lid annisgwyliadwy, Blanedau'n eu cylchau certh;

Ar unwaith a'i trywanodd I'r ryfedd ddaear wiwferth

A chur mawr, tra chwerw 'r modd. Ar unwaith, heb ymrannu,

Llygru gwaith Galluogrwydd Y daeth y dorf ddilorf ddu.

Anfeidrol (resynol swydd!)
Fe wylltiodd llu y felldith!

A wnaeth; mae ofnau weithion
Nid gorfoledd, chwerwedd chwith Dieithrawl i'w fradawl fron.
I'w hammhur fron, a mawr fraw

Rhodd orch’mynnion geirwon gànt
Yno rhawg fu 'n eu rhwygaw.

I'w ddiawliaid wneud a ddylant: Adda a'i wraig, at Dduw Ri

Yntau o'r Dyfnderau dig Yr oeddynt hwy ar weddi;

A lawn ddygai fileinig Y ddau ar liniau ar lawr,

Fyrddiynoedd, torfoedd Annwn, Yn fwynlon, yn nefolwawr.

2180 I ddryllio, tanio 'r byd hwn Iawn afael ar y Nefoedd,

A rhifoedd y ser hefyd ' A'u Duw, gan eu henaid oedd.

Yn wreichion gwylltion i gyd. Oh Dad! cariad, nid cerydd,

Ennynfawr ddychryn anferth A ddau o'th oreulaw rydd,

A'i llanwodd, gw'anodd yn gerth. A ddacth i'n helaeth fywhâu

Yn wyllt eirias follt taran O lwyr ing, o law'r angau.

Ymaith â'r Diffaith ar dân I'th waelion weision isel

I'w Lyn dwfn â'i elyniaeth, Dy brid addewid a ddel!

Mewn braw i ymguddiaw 'n gaeth. Hâd Efa 'n drech na'r Diafol

Rhyw ddisgwyliad ofnadwy A weler, siger ei siol!

Am haeddol farn farwol fwy Teilwng gan ein Had dilyth

A rwygodd, a frydiodd fron Siger, gorchfyger ef fyth!

Euogwyllt Lew 'r Llyn Eigion. Hell daer Sarph dwyllodrus iawn,

Tywysogion geirwon gwrdd, Na ddeled i'n meddyliawn

Didaw buant yn dadwrdd:

Yn awr yw'r amser i ni
Fileinig gwbl-gyflawni
Ein harmerth ddewrgerth ddi ofn
Wreiddiawdd yn Annwn ryddofn.
Er bod Nef geinlef â'i gwawl
Yn dêg wlad enedigawl

2260
In' oll, er hyn ni allem
Oddef caeth lywodraeth lèm
Dan UN; onid yw'n anodd
Yn Annwn, meddwn, un modd?
Yn llwyr fe ddichon ein llu
O'i ddewr swydd ddïorseddu
Yr anwar brif Arweinydd,
A rhoi holl Annwn yn rhydd.
Mae 'n bur wir, dir i bob Diawl
Ffyrnig ryddid uffernawl.
Myn Annwn, mynnwn ninnau
Yn ddewrion hyfion fwynhâu
Graddau coronawg ryddid
Mal Satan lydan ei lid.
Cyndyn yn erbyn y Nef
Yw 'n hantur ni mal yntef.
Annedwydd gyndynrwydd dig
Ennynnawl, hyny 'n unig
Yn llu i'n cyssylltu sydd
Dan boenau duon beunydd. 2280
Drom wae! mae agendor mawr,
Gwynnias, rh'om a'r Nef geinwawr ;
Daethom o'i phur gymdeithas
I farwol drag'wyddol gås.
Os !lwyddo'n llawn a wnawn ni,
Fawrion, cawn ein clodfori
Yn enwog iawn yn Annwn
Am danio 'n hyf fyd cryf crwn.
Satan ei hunan, ei hyll
Orchwyl fethodd yn erchyll:
Uthr gynnig wnaeth ddrygioni ;
Hynny'n gyflawn a wnawn ni.

Oherwydd fod aflwydd du
Y glân fydoedd yn glynu
Ar Addaf etto 'n wreiddiawl,
Ei ddistaw hudaw oʻi hawl
A ddeuai drwy'r addewid,
Hyn dynnai 'n llawn dân a llid
| I lawr; rhoddai'r haul eirian

Y byd mawr dybryd ar dân.
Gwyliaw yr oedd pob gelyn,
Bob oriau, i gwblhau hyn.

Ond Adda ac Efa gaid
Yn unol, yn un epaid,
Mewn difrif weddi fuddiawl
Ar Nêr, ac mewn mwynder mawl.
Ymddiddanion mwynion, mâd
Oreuddoeth ymarweddiad
Y ddau anwyl ddïenwir
Oedd yn y Nefoedd yn wir.
Wrth goff hâu da radau 'r Ion,
Yn glauar eu deigr gloywon
Filoedd heb rif a welid,
A'u calon oedd lon ddi lid.

Ffynnon ffydd ddihysbydd dda
A ddwyfawl nerthodd Efa.
Meddyliai y gwelai'r Gwr,
Ogoneddus gu Noddwr,
A rodd wir gysur iddi,
A'i nerthodd, bywhaodd hi, 2320
Beunydd a'i wyneb anwyl
Yn craffu, dan wenu 'n wyl.
Efe y bore yn 'bêr,
Wiwdda Hâd, oedd ei hyder;
Drwy'r dydd yn Ddiddanydd, Ef
A fyddai hi'n gyfaddef;
Ei diammhur gydymmaith
Gyd â hi, gwedi ei gwaith
Yn yr hwyr, mewn tyner hedd
Fe welid i'w gorfoledd:
Hoff a gwiw argraph a gaid
O honaw yn ei henaid.

Mewn braw câd Annwn draw drodd
Yn fyw addig, ni feiddiodd
Eu rhawd ganfod mawrhydi
Ei hwynebpryd hyfryd hi.

Drwy fawr fendith i'w plith, plant
A lesol genhedlasant.
Plentyn bob blwyddyn i'w plaid,
Hoenus, lonnodd eu henaid.

2340
Yr hynaf, cyntaf, oedd Cain;
A mawrwych fachgen mirai n,
Un serchog, bywiog dros ben,
Un chwimmwth iawn a chymmen,
Didaw yn siarad, ydoedd;
Llonpi ei rïeni 'r oedd.
Abel oedd eu hail obaith,
Un typer â mwynder maith :
Un gwael iawn yn eu golwg;
Ni wnai'r gwan, druan, ddim drwg.
Mawrfaith eu gobaith o Gain,
Wych wrol fab a chywrain.
Hwy roddynt iddynt addysg
Boreuol, wir dduwiol ddysg.
Gweddïau, dagrau digron,
A'u mawl hyfrydawl o'r fron,
A fu yn argraphu gras
I lwyddo meddwl addas
Eu plant yn ffynniant y ffydd
Drwy ga radau 'r Gwaredydd. 2360

Yn ddewrwych Cain oedd arab
Liwgar ymofyngar fab:
Ei dad a holai'n ddi dawl,
Naws taer ond anystyriawl.
Abel, yn fab tawel têg,
Byw ydoedd, ar bob adeg,
I wrandaw, myfyriaw 'n fwyn
A gweddus, ar ddysg addwyn.
Gweddïau a dagrau 'i dad,
A’i loywlwys nefawl eiliad
O fawl i'r anfeidrawl Fod,
Hoff iawn fu 'r argraph hynod
Ar enaid llawn o rinwedd
Abel wâr mewn hawddgar hedd.

2300

2380

[ocr errors]

Dewrder, gwrolder, a grym,

Yn raddol y trigoliawn A golwg craff a gwiwlym,

Amlhasant mewn llwyddiant llawn. Hyn oedd ffrost, mawrfost, a mawl Ond etto amryw dro drwg, Yr eryr, Cain arwrawl.

Celwydd, a llawer cilwg Gorhoffder ei dyner dad

Arwchwith, darddodd yn erchyll Oedd ef: Abel larieiddfad,

O wraidd hagr eu llygredd hyll. 2440 Wedd anwyl, fuchedd ddinam,

I ddofi eu cyni caeth, Oedd hoffder ei fwynber fam.

Da oedd nefawl brydyddiaeth. Un oedd yn canlyn Adda,

Gwir-ddiboen gerddi Abel, A than bwys llafur dwys da;

Odlau mâd, fal diliau mêl, A difyr fugail defaid

A ddiferent ddifyrrwch Fu 'r llall, a mab call ei caid.

Rhag chwerwder, mewn trymder trwch: Wrth ystyried, gweled gwawr

Pur oeddent, yn pereiddiaw Glaerferth y nef eglurfawr,

Digter, neu brudd-der a braw. A'r ddaearen, werdd oror,

Cariad o anadliad Nef Mawrwaith yr Holl-berffaith Bôr, A oedd ynddynt i'w addef. Wrth ystyried haeled hedd

Mewn adfyd, mewn hyfryd hedd, A gwiwras Tad trugaredd

Goreugoeth wyr a gwragedd, I ddynion anhaeddiannawl,

A'u plant, a ganant heb gel O’i fron fe rodd fwynlon fawl.

Dda wiwber gerddi Abel. Nefawl, santeiddiawl fu 'r tân

Diddanwch dyddiau einioes Ennynnodd yn ei anian.

Mewn prudd-der, dan lawer loes. ill I ddiddanu'r teulu têg

Ond Cain, drwy filain falais, Mor odiaeth, amryw adeg,

Pan glywai, fe lidiai 'i lais. Cain wiwber fu cân Abel,

Uwch pob rhai fe fynnai fod Felys a mwyn o flas mêl. 2400 Ei hunan yn fwy hynod.

2460 Yn ddistaw tra gwrandawant

Cymmaint ei ddigofaint gau Blethedig fiwsig ei fant,

I'w frawd, a'i ddrwg fwriadau, Neu'n gör unant yn gywrain,

Os unwaith ei enw sonid, Pendrymmu, cysgu wnai Cain.

Yntau, dan lwythau o lid, Ai byddar wyt? eb Adda;

Ennynnwyd gan dân Annwn, Gwrando, deffro, fy mab da;

Ddirmygai, fe henwai hwn, O Gain, gwrando ar geinwawd,

Mor ffel, nid Abel un dydd, Ar fawl difrifawl dy frawd.

Na brawd, ond, y mwyn brydydd ! Cynnenna wnai Cain annoeth,

Mewn rhagor nerth corphorawl Trodd ei nattur yn bur boeth.

Ymchwyddai, fe fynnai fawl. Mae'r prydydd drwy ffydd yn ffel, Yn aml fe fyddai'n ymladd Yn ddibaid hawdd i Abel

Ag arthod a llewod, lladd Fugeilio, ac eilio gwawd,

Y rhai'n a wnai Cain o'u cwr. Ei ddifyr ddiog ddefawd.

Yn gawr, yn enwog arwr,
Myfi'n gweithio am fywyd,

Fe’n hyf a fynnai hefyd
Heb dål, sy'ch cynnal chwi i gyd. Lwyr barch, a rheoli 'r byd.
Mae'n ddilys fod chwys a chân d. Gwâr olwg Abel gywrain
Iesinwych o groes anian.

A gerid, ac ofnid Cain. I
Mwyn hoywfawl minnau hefyd

Anynad yn ei annedd, Yn hawdd a ganwn o hyd,

2420 O hyd, yn danllyd ei wedd, 2480 Oni buasai bai 'n bod,

Oedd Cain, a milain un modd Wrth hanes, o warth hynod.

Hyd rynniau 'r maes a driniodd. Adda fwyn ddwin-riddfannodd,

Heb achos, rhyw fai bychan
Ac i wylaw draw fe drodd.

A yrrai'r dig wr ar dân.
Y ddau, er mwyn amlhâu hâd, Ei blant ymwylltiant rhag mawr
Wyr gwrawl, drwy fawr gariad,

Chwerw anferth swn dychrynfawr.
Duwiesau brïodasant,

Ac eilwaith rhwng eu gilydd Dwy chwaer gain gywrain a gânt. Rhyw dost anghydfod drwy'r dydd. Addaf i'w fab hynaf pur,

Tymmer anfad heb rad ras Hael ofeg, roes o'i lafur

I weddi nid oedd addas. Y parthau gorau i Gain,

Abel dawel a diwyd, Lliwdeg feusydd a llydain.

Yn ei annedd hedd o hyd Abel yn dawel a da,

A welid, a'i anwylion Gwelwyd ef yn bugeilia.

Hawddgar blant mewn llwyddiant llon.

Gwir grefydd beunydd oedd bêr, Dawn ein Tad yn enaid dyn
Ffyddlondeb, undeb, iawnder

Yw'r anadl sy'n gwir ennyn
A hedd yn tarddu o hon,

Awenydd; bydded inni Lawn culwydd, lenwai’u calon.

A gwên hedd ganu â hi, Hynaws dymmer eu henaid

O galon dda lon ddi lid, Graslon yn gysson a gaid 2500 Fawl dilys, fel y dylid.

2560 I foli Celi 'n un côr,

Meibion Cain yn eu mebyd, Drwy ras, eu santaidd drysor.

Wiwdeg waith, ond nid i gyd, Mawr oedd siampl ymarweddiad

Ddysgasant, ganant dan gel Ragorol eu duwiol dad.

Yn ddibaid gerddi Abel. Myfyriai Cain am farwol

Clywodd Cain, ar ddamwain ddu, Dynged, am ddu weithred dadi

Feibion ceinion yn canu. Adda ac Efa, mor gerth

Pan ddaeth, yn waethwaeth ei wedd, Eu hynfyd drosedd anferth!

Yr enwog wr i'w annedd, Pa gur, pa lafur, pa loes

Ei feibion, rhag digllon dad WA chwyn sy ’n nychu einioes ? Il

Surwyllt, ni feiddiant siarad. Arw fyd! aneirif ydynt,

Cain, â golwg milain mawr, Erchylled fu'r golled gynt!

A dewr allu 'n deryllwawr, Abel, yn llawn o obaith

Yn guchiog hyll, erchyll iaith Di drai, fyfyriai am faith

A therrig, a wnaeth araith Drugaredd ryfedd yr Ion

Ddiflas, heb ras, heb reswm, A'i ddaioni i ddynion.

Mewn drygnaws, â llais traws trwm : Purder Cyfiawnder a fyn

Pwy glywais i'n corddi cerdd, Yn Nef ei chyflawn ofyn.

Erwingoeg, anghywreingerdd, Anfeidrawl yw ei hawl hi;

Ym mrig y goedwig dan gel, A dyn, heb ddim daioni, 2520 | A thebyg i waith Abel ?

2580 Ei heddychu ni ddichon,

Myfi'ch rhybuddiaf chwi 'n chwyrn Rhaid cwblhâu i foddhâu hon.

I gyd, â'm geiriau 'n gedyrn; Duw drefnodd fodd i ddyn fyw,

Os un fydd mor ddisynwyr Odiaeth a rhyfedd ydyw,

O’m meibion llymmion, yn llwyr Deilwng ddyledus daliad

Heb raid, a throi yn brydydd I burder Cyfiawnder fâd,

Penwag, fe 'n folwag a fydd. ! Holl rifoedd ei llwyr ofyn.

LaBeunydd aed i chwibanu A'r Rhodd dêg yn rhyddhâu dyn. At adar lliwgar yn llu. Cariad, rhyfeddod fâd fawr,

Nid ffraeth farddoniaeth a ddaw Llawenydd pur a llon wawr

A theilwng yd i'th ddwylaw. I'w eglur gysur, a gaid

Mae 'n rhaid yn ddibaid i ddyn, Yn unawl yn ei enaid.

Dan awyr, rhag du newyn,
Y gwr da hawddgar a doeth

Lafurio a gweithio 'n gerth,
A ddysgai'i deulu 'n ddwysgoeth, Balu, dyrnu, mewn dewrnerth;
Mai buddiol resymmol swydd

Rhaid i ni, mewn difri' da,
Rhoi gwir-glod i'r gwiw Arglwydd. Ddioddef am drosedd Adda.
Rhoddi ni's gallwn ni i Nêr;

Yn ofalus, yn filain O lawndid ei ffyddlonder,

Rhaid ceibio, dadwreiddio 'r drain A'i rwydd nawdd, Fe rydd i ni

A'r ysgall, rhag goresgyn Galon fywlon i'w foli.

2540 Yn dryfrith dir gwenith gwŷn. 2600 Dduw gwyn, mae'n Holl-ddigonawl; Y dyn wnel ddernyn yn dda I'w Enw inâd nid yw ein mawl

O'r ammhur ddaear yma Ni ddim, ond i ni mae 'n dda;

I ddwyn ydau 'n llwythau llon Yn ddwys fe'n cyfaddasa

Eu gwala i'r trigolion, I dderbyn, gan ofyn, nerth

Mwy rheidiol, buddiol i'r byd, O law Ion, gwir oleunerth.

Beunydd fydd ei gelfyddyd Pob bendith, y gwlith a'r gwlaw, Nag a gân wag ogoniant, Dda olud, geir o'i ddwylaw:

Gan ferwi ffol gerddi gànt. Pob swydd, pob eiddo lwydda

Cofier gennyd hefyd hyn,
Dan ei ofal dyfal da.

Fab Adda, bara 'n burwyn
Ffrwythau 'n meddyliau 'n ddilyth Ni phrofi, ni baeddi, heb
A lwyddant, ni fethant fyth,

Ei dynnu drwy chwys d' wyneb.
Dan ofal Duw y Nefoedd,

Cofiwch gynghorion cu-fad, . Pob perffaith ddawn gawn ar g'oedd. Orchymmyn terwyn eich tad.

« PoprzedniaDalej »