Obrazy na stronie
PDF
ePub

Clywsant, pan nesasant, sain Corau o adar cywrain.

Clyw, Adda, eb Efa, bur Fiwsig, a phob rhyw fesur. Mwynion adar y mynydd Yn llu i'n croesawu sydd.

1420 Nage, Efa, i'n gofid, Llais cwyn sy'n y llwyn, a llid. Yn drist, gyd ag aden drom, I'w trigias ffoisant rhagom. Yn dawel beth wrandewi? Tyred, canlyn, fwynddyn, fi.

I'r bryn da hyd rodfa 'r ânt,
Gwiwlwys olwg a welant:
Gwastadedd glaswedd fal glyn,
Dirfawr goedydd yn derfyn.

Adda, ennyd, feddiannodd
Hedd nefawl, wiw rasawl rodd.
Gwel, Efa, le goleuferth,
Le hyfryd, i gyd yn gerth,
Dilys mai nid i alon
Trefnwyd y gaer harddglaer hon.

Gwir, Addaf, hygar wiwddyn,
Mae'n llesol hyfrydol fryn,
Odiaeth annisgwyliadwy;
On’d heirdd o goedydd ynt hwy! 1440
A gwiwrwydd o graig eirian
Y rhed croyw a gloyw ddwr glân.
Ail anneddle newyddlon
I fyw 'n hardd ydyw 'r fan hon.
Per lais can, con pur lys cu,
A fwyn esgyn i fynu.
Addolwn, molwn Dduw mâd,
Y mý: lor, am ei gariad.

Yma a thraw dan rodiaw 'r ânt;
Hwy ddilon fud-feddyliant
0 hyd am eu gwynfyd gynt;
Gwall oer oedd golli 'r eiddynt.
Cydwybod barod ddi bôl,
Trugaredd, hedd anhaeddol,
Didawl groes-fyfyrdodau
Rhyddion a gwylltion yn gwau
Drywanant, hyd yr enaid,
Y ddau dan boenau di baid.
Ar unwaith, bâr eirianwawr,
Syrthiant, llewygant i'r llawr. 1460
Gwae ni gan ddwys bwys ein bâr
Ddigio ein Tad maddeugar.
Dieithriaid, mewn byd athrist,
Ym ni, mewn trueni trist.
D'addewidion, dirion Dad,
Yn hylwydd fo 'n cynhaliad.
Yn dyner, weinion dinawdd,
Cymmer ni, Nêr, dan dy nawdd.

Yn awr o'r gwyrddlawr yn gu
Fwynion, codant i fynu.
Edrychant, hwy welant wig
Yn y goedfron gauadfrig.
Araf yno cyfeiriant,
Yno dan oer wylo ’r änt.

Gwel yma, Efa, le mâd,
Werdd dewlwys hardd adeilad,
Gedyrn goedydd cysgodawl
Rhag gwlaw, rhag hynt gwynt a gwawl.
Arwydd o gariad eres
Ein Harglwydd, i'n llwydd a'n lles. 1480
Rhoed Ior yn hawddgar dirion
Nawdd hael yn yr annedd hon.

Y goedwig dewfrig a da
Ddifyr olygodd Efa:
Mewn hedd y cyfanneddwn,
Adda, 'n y lle hoywdda hwn:
Lle helaeth odiaeth ydyw,
Cysgodlwyn inni fwyn fyw.
Gwel heirdd flodau brau eu brig
Ydd ydynt ogwyddedig,
Ar wasgar, mewn galar, gwel,
Yn ysig, yn ben isel.
Yn rhes ni godwn y rhai'n
O'r llawr gyd â'u gwawr gywrain.

At Efa trodd Adda war
Olwg gyflawn o alar:
Oh fa, mae gwasgfa gaeth,
Mae ofn llwyr, mae hwyr hiraeth,
Ing lidiawg fy ng holledion,
Yn treiddiaw, yn briwaw 'm bron. 1500
Oferedd pob difyrrwch
Heb hedd, ac mewn tristedd trwch;
Ni wna 'n swydd ni'n ddedwyddach
Heb hyglod gydwybod iach.

Efa won a riddfannodd,
Yn fudan, druan, hi drodd.
Eisteddant yn gystuddiawl
Eu dau mewn dagrau di dawl.
Buddiol i mi, eb Addaf,
Yw cwsg, mewn trymder, os caf;
I edrych o'm nych ddaw nerth
I'm marwaidd enaid mawrwerth,
A baid meddwl gwibiedig
A’m drylliaw 'n ei ddiddaw ddig.
Fy un Tør, fy Nhad tiriawn,
Gwel fi, yr wyf yn glaf iawn.

Adda, dan preudda Ri,
Ogwyddodd ar ol gweddi.
Trwmgwsg ar ol y tramgwydd,
Ddaeth atto 'n rhadlon a rhwydd. 1520
Yn unfryd Efa wenfron
Orweddodd, ni hunodd hon.
Gweled, am ei gweithred gau,
Annedwydd ganlyniadau,
Ei gwr yno yn gorwedd
Yn welw iawn, yn wael ei wedd,
Dan gystudd garw yn farw fud,
I Efa fu'n flîn ofud,
Wrth gofio ei ffalsdro ffol,
Ddyfod yr anoddefol
Fawr-aflwydd o'i herwydd hi,
Toddodd, hi wylodd heli;
A brwd dywalltodd heb rif
Hidlawg ddagrau yn hedlif

Hyd ei wyneb yn dyner,

Amrywiol ynt, nid mor lwys A buan yn burlan, bêr

Eu pryd a choed Paradwys. Ddiwydwaith, sychodd wed'yn

Ni ddaw o'r rhai'n ddamwain ddig, Y dagrau hallt â'i gwallt gwyn.

Rhydd ydynt, anw'arddedig. Mewn gweddi bu hi o hyd,

Y dinerth Adda dynnodd O’i chalon, i ddychwelyd

1540 O'r ffrwyth llon esmwyth llawn nôdd.1600 Hedd, rhinwedd, a hir einioes

E safodd y lwys Efa I'w gwr myg, heb lewyg, loes.

Tu ol i'r doniol wr da.
O'r uchelder, Nêr, dy Nawdd,

Profodd, ni lyngcodd; i lawr
Yn wyrthiol iawn a’m nerthawdd. Bwriodd y ffrwyth oedd burwawr.
O Nef lon, fyw Oleuni,

Dwys deimlad o'i anfad waith
Deuaist, ymwelaist â mi.

Wanodd ei fron ar unwaith. Yn brydlon danfon, Oh Dad,

Gwiwlwyr achos galaru Gerub i draethu'th gariad

I Efa fwyn fwyfwy fu: I'th was, ac i'w nerthu ef

Ow Addaf, f' anwylaf wr! A glân gymmorth goleunef.

Cywir ydyw 'n Creawdwr: Mwynhâed, pan ddeffry, mewn hedd, Yn iawnddwys credwn ynddaw, Gysur, heb ddim dygasedd,

Cysur o ddolur a ddaw. Ysprydol fuddiol feddiant

Llidiodd ef gan drallodiawn O lon gysuron y SANT.

Yn ffy rnig ac addig iawn: Mewn hawddgar ufuddwar fodd, Na chais i mi na chysurDiwair oedd, mud-orweddodd

Oh am anghofio fy nghur! Ei goflaid, mewn gwael gyflwr,

Efa, ystyria dy 'stâd; Wrth fynwes gynnes ei gwr.

A geir ynnot ti gariad? Adda mewn anwyldda naws

Na neshâ yma, ammhur Ddihunodd â gwedd hynaws. 1560 Wyf fi, mewn cyni, mewn cur! 1620 F' anwyl gariadus fwynwr,

Cur Annwn sydd yn cronni, Ein Naf fo 'th gadarnaf Dwr!

A mawr nerth, yn fy mron i! Ydd ydwyt, Adda wiwdeg,

Enbydus anwybodaeth A delw Duw yn dy ael dêg.

o ddyfndwr ein cyflwr caeth Adda ddistaw oedd astud

Yn awr sy'n ein lluddiaw ni Yno yn myfyrio 'n fud.

Rhag Annwn â'i hagr gyni. Gwelodd, a rhyfeddodd fod

Ennynnawg ffodd yn union Canwyll ei golwg hynod

A garw fraw dan guro 'i fron: Yn ddi-awgrym gan ddagrau,

Troi'n ddistaw, mewn braw 'n brudd, Chwyddedig fawddedig ddau.

A wnai Efa yn ufudd: Yn wan attebai'n uniawn,

Y fwyndda buraf wenddyn, A'i lais yn dosturiol iawn:

Syrthiodd, lle safodd, yn syn. Clod i'n Harglwydd dedwydd da,

Draw Addaf fud-orweddawdd, Yr wyf fi'n well, wâr Efa.

Addien wr, yn llwyr ddi nawdd. O nattur wan etto 'r wyf,

Toddwyd ef gan gystuddiau A newidiol iawn ydwyf.

Chwerwon drwy'i galon yn gwau. Efa, na wyla; mae pawdd

Er hyn, wrth fyfyrio rhawg, Llonwych y Duw a'n lluniawdd

Weithiau 'n ei fron hiraethawg Etto yn cyrraedd attom;

Hyfryd y cyfyd cofion Boed tangnefedd Ior Hedd rh'om. 1580 O rad addewid yr Ion.

1640 Mae'n brydnhâwn: weithion awn ni Yn nyfnder ei flinderau Allan; culan nawdd Celi

E fu hyn yn ei fywhâu. A'n llaweno â lluniaeth,

Pan oedd haul hoyw'n ei loyw lwybr, Mae 'n bryd, fy Myd, in' gael maeth. A’i dawel gerbyd ewybr Yna cododd yn union

Draw'n gerth, a'i belydr yo gwau, A'i law am ddeheulaw hon.

Yn gwyro'm min ei gaerau, Ac weithian allan pan ânt,

Gwâr Addaf, mewn gwir heddwch, Gwên ael nef gain a welant

Wr llon, a gododd o'r llwcb. Yn gysur eglur, wrth raid

Gwelodd, prysurodd mewn serch, Rhag poen, yn hoen i'w henaid.

Ei glafaidd wraig oleuferch Tra rhodiant, canfyddant ferth

Yn ddinawdd, yn ddïenaid; Liwgar olwg oleugerth;

Ar lawr ei thêg wawr a gaid. Torfoedd o goedydd tirfiawn,

Adda lân ddïelyniaeth, A ffrwythau yn llwythau llawn.

At ei wraig etto yr aeth.

Efa, f' anwylyd aufwyn,

Ar ol anoddefol ddig Cefais bur gysur o gŵyn.

Ein codwm trwm trangcedig, Cyfod, f' anwylyd, cofia

Gofid calon a gefais, Y brid addewid mor dda.

A llwyr ddistawodd fy llais. Yn gulwys, er ein gwaeledd,

F'enaid prudd yn griddfannu Dy Hâd a'n cyfyd i hedd. 1660 Yn nyfnder cyfyngder fu.

1720 Yn hael ei wraig ddiwael dda,

Cofiais fy Marnwr cyfion, Eiddil, fe gododd Adda.

Fod hedd yn ei lwyswedd lon. Ffynnon dagrau orphennodd,

Tra bu 'n iawn draethu'r farn drom, Yn sych hi drwyddi a drodd.

Ddewrnerth, ei serch oedd arnom. Yn daer rhodd Adda 'n dirion

Fe deimlodd, mewn dwysfodd da, Ei dêg rudd ar ei grudd gron.

Fy ngofid, fy ing, Efa. Y doniol wr yn dyner

Ei nawdd a godawdd yn gu Gusanodd, bwysodd yn bêr

Fy enaid atto i fynu.
A'i wefusau wiw fysedd

Gan w'radwydd, euogrwydd, ofn,
Ei wraig gu, mewn rhywiog hedd. Yn waeawg, yn annëofn,
Llefara, Efa aufwyn,

Ni feiddiai f' anufuddwedd
Efa, llefara yn fwyn;

Mo 'r edrych yn ei wych wedd, Didlawd i mi yw d’adlais,

Wrth roi'r brid addewid dda Gad glywed lonned dy lais.

A dwyfawl o'th Hâd, Efa, Ufuddfwyn Efa feddfaeth,

Yn y modd addawodd Ef, Yn ddidaw och'neidiaw wnaeth.

Yn ei rwyddlon wareiddlef, Mae heddwch rhyngom, Adda,

Didawl bur gariad ydoedd, Os daeth hedd, daw diwedd da.

A mâd gydymdeimlad oedd. Ti'n gyfion, o fron ddi frâd,

Goreudlos rodd gariadlon A gerais â gwir gariad: 1680 Y Tad, yw'r addewid hon,

1740 O’m henaid, er fy mhoeni,

A'r unig gysur enaid, Caraf, anrhydeddaf di.

Mewn llwyr brudd gystudd, a gaid. Ein Duw sy 'n maddeu i ni'n dau, Gweddi at y Trag'wyddawl O'n henaid felly ninnau.

O hyd a gyfyd i'r Gwawl: Addaf, mewn ffyddlonaf les,

Drwy hon, o law Awdwr hedd, Yn fwyn iawn yn ei fynwes

Yr enaid dderbyn rinwedd. Gofleidiodd, gwasgodd yn gu

Buddiawl fwy adnabyddiaeth Ei dyner wraig dan wenu.

O Dduw a'n calon a ddaeth Law-law yr ânt i loywlwyn

I'n henaid, drwy ein hanaf; Cysgodawg, i'w deiliawg dwyn.

Mae'n mynwes yn nes i Naf. Safant, golygant y lwys

Yr ydym, drwy'n Gwaredydd, Werddfad adeilad wiwlwys.

A ffyniant diffuant ffydd, Yn unol, yn un enau,

Yn fwy teimladwy o les Yn ddwys, medd y ffyddlon ddau, Ei dirion gariad eres Rhodded Ior ei hedd dirion,

Nag yn Eden gain odiaeth; Ddawn hael tangnefedd yn hon.

Ein cwymp ni 'n ddaioni ddaeth. Y ddau anwyl a dd' unant,

Hyd fyth ein henaid a fawl I'w hannedd i eistedd ant.

Ddaioni anhaeddiannawl. Efa, eb Adda yn bêr,

Wen dawel, wyt ti'n deall A llon ddawn Duw y'n llanwer. 1700 | Y pur ymadrodd, heb ball ?

1760 Dan gyfyngder a dunych

Efa, gad immi ofyn, Cyfaill pur sydd gysur gwych.

Wyt ti'n teimlo heno hyn? Mwyn gyfaill wyt mewn gofid

Ydwyf, Addaf, yn odiaeth; I minnau, er lleihâu 'r llid,

Goleuni i mi a maeth I ddatgan yn ddiddan dda

Yw’th resymmau gorau gaid Lafur fy meddwl, Efa.

I fwyn adfywio f' enaid. Eirian Addaf rinweddawl,

Tydi, os teilyngi’n lwys Gwell i mi golli gwawl

Ga'lyn d' ymadrodd gwiwlwys, Y Nef na'th felyslef lon,

Dedwydd i'th wrando ydwyf, Dda ddawnus ymddiddanion.

I'th wrando ymrwymo'r wyf. O dra anwar drueni

Addaf, ystyriol wiwddyn, Fy mywhâu wna d' eiriau di.

A hoff lefarodd fal hyn: Efa wèn, eb ef, fwynwr,

Mae'r Tad yn anchwiliadwy, Ti gydymdeimli â d'wr,

A'i ryfedd fawredd yn fwy

Anseidrawl nag a fedrir
Ddatgan yn gyfan mewn gwir.
Drwy ddaioni ein Rhi'n rhad
I fawredd cawn adferiad;
Glwys hil, o gu law y SANT
A gawn i'w fawr ogoniant.

1780
Doethineb odiaeth hynod
Fu 'n trefnu yn fwyngu fod
l'th Hâd, o'i oreofad rym,
Ddyddio, a gwneud yn ddiddym
Holl allu yr Ellyllon,
A llwyr iachâu briwiau 'n bron.
Mae'n gysur i'n nattur ni,
Tra anwyl, mewn trueni,
Wybod y daw Cymmod cain
O honom ni ein hunain;
Wybod fod i ddyfod DDYN
Gwiwlwys orchfyga 'r Gelyn.
Moler, bendithier y dydd
Y genir Ef ar gynnydd :
Y dydd cyferfydd â'r Fall
Ddewrwyllt, uwch pob dydd arall,
Ddalier mewn cof yn ddilyth,
Fendithier, glodforer fyth.
Drwy'r Nef gyfunllef, ei fawl
A ganer uwch ser siriawl.

1800 Efa, 'r wy'n rhydd o ofid Yn awr, a chreulonfawr lid. Gwiw a mâd wraig im' ydwyt, Diddig, bendigedig wyt, A dedwydd, herwydd dy Hâd, A gwir haeddawl o gariad.

Ei araith ddilediaith lân
Fywiogodd Efa egwan.
Gu wiwferch, wedi'r gofid,
Gloywon olygon di lid
Ar ei gwr llawn trugaredd
A drodd hon, mewn hoywlon hedd.
Dagrau pur garedigrwydd
O’i chalon rhywioglon rwydd,
Dduwiol Efa, ddylifai
Yn ddistaw, mal mwynwlaw Mai.
Yn deilwng beth a dalaf
Am ei nawdd i'm Duw a'm Naf?
Ac i ti, wr difri' doeth,
Purgu, am gariad pergoeth? 1820
Ystyried Tad tosturi
Feddylion fy nwyfron i.
Gwir ffydd sydd yn graff, Addą;
F' ewyllys sydd ddilys dda.

Y mirain wr gymmerodd
Ei wraig fwyn, mewn rhywiog fodd,
I'w fynwes, a'r wèn Feinir
Gofleidiodd, wasgodd yn wir.
Dwysaidd ymgofleidiasant,
Heddychu 'n anwylgu wnant.

Wedi'r gwâr ddau gymmar gu
Fuddiawl ymdangnefeddu,
Efa eirian lefarodd;
Pe cawn bêr fwynder dy fodd,

Adroddwn, Addaf, drwyddi,
Yn lwys iawn a welais i;
Y loyw dêg weledigaeth
O’r Nef olau'n ddïau ddaeth:
Hon, o'r Nefoedd a hanyw,
A gofiaf tra byddaf byw.

1840
Llefara, eb Adda bur,
Fwyn wiwglod Efa, 'n eglur;
Llefara'n hoywdda hyf,
Mae'n eres gynnes genyf,
Efa wylaidd ddi falais,
Dyner felysder dy lais.

Y fwynlon Efe wenlwys
A ddofn o'chneidiodd yn ddwys:
Yn y twrdd agwrdd ei ddig,
Aflonydd 'storm fileinig,
Poen swrth, mewn cwsg pan syrthiais,
Gwae fi, yr oedd gwayw i f'ais.
Tywyllwch tewdrwch a'm todd,
Caddug anferth a'm cuddiodd.
Chwyrn iawn yr awn ar unwaith
I lawr i ddyfnder mawr maith;
I ddyfnder îs dyfnder dig,
Dudew, diwaelodedig.
Didaw groch ruad ydoedd
Yn y tywyll, erchyll oedd!

1860
Weithiau golygiadau gawn
Gorwyllt wynebau geirwawn.
Dychlemmais, gwaeddais o gur,
A f'ais mewn ofn difesur.
Ar hyn dychryn yw'r hanes,
Dihuno'n union a wnes.
Yr oeddit ti, wâr Adda,
Mewn trymgwsg a dyfngwsg da.

Efa odiaeth, d'ofidiawn
Yn wir fuant drymmion iawn.
Yn ddïau'r farn ddaeth arnom,
Ag anferth o drafferth drom.
Ni chlywais dy lais di lon,
A du gynnwrf dy gwynion.

Addaf, ni's gwn a waeddais
Allan yn llydan â'm llais;
F' enaid, mewn poen, fuanwir
Ddychlammodd, waeddodd yn wir.

Efa, na chwanega 'n awr;
Y breuddwyd, mewn dofn brudd-awr 1880
A’th flinodd, darddodd o'n dwys
Bryder, nid o Baradwys.
Heb lonydd, byth i'n blinaw
O hyn mawr ddychryn a ddaw.

Caniatta, fy ngwr da doeth,
Rywiog wên i'th wraig annoeth.
Yr Ion a ddichon sy dda,
A'i ddawn Efe 'n diddana;
Cyfamserol nefol nawdd
I f'enaid a ddanfonawdd.
Dod dawel glust a diwyd
I'r hyn a ganlyn i gyd :
Y man y deffroisym i,
A gwiwddwys yspryd gweddi

A’m llais y gelwais yn gerth

Cofia fy ngeiriau cyfiawn, Ar fy Marnwr, Ior mawrnerth.

A’th blant, y' mhob llwyddiant llawn, Ar hynt tymhestlwynt mawr,

Y' mhob cwyn, y' mhob cyni, Cryglef, ddrylliodd y creiglawr.

Cu Efa fwyn, cofia Fi. Nattur oedd oll o 'peutu

Golygodd fi 'n ddifri' ddwys Mewn gwyn, ac mewn dychryn du. 1900 A gwâr olwg oreulwys.

1960 Ofn eres i'r fynwes fau

Yn fyw haul i'r Nef helaeth Gododd y terfysgiadau.

Yn ol, yn raddol, yr aeth. Dwfn yttoedd du ofn nattur,

Mewn awydd minnau 'n ëon Ofa cwsg oedd y dyfnaf cur.

A'm henaid, â'm llygaid llon, Hunaw 'n ddistaw dan ddyl

Dilynais hyd y loywnef, Drwm addig ilinder meddwl

I'r entrych, ei wedd wych Ef. A wnaethum eilwaith neithwyr,

Ac i'r Arglwydd mawrlwydd mau A bu'n lles, o boenau llwyr.

Egorodd nefol gaerau! Gweledigaeth odiaeth iawn

Drwy'r têr uchelder gwych iawn A welais o'r nef wiwlawn:

Hoywfawr odlau hyfrydlawn Gwawr goruwch-natturiawl tég

A glywais, gwelais ar g'oedd O wlad y dwyrain liwdeg

Lïaws nefolion leoedd Yn lwys iawn a welais;

Yn gwau caniadau â'u nerth, Dduw anwyl o'r wedd yno !

Parodfawl, i'r Ior prydferth. Neshâu 'r oedd y golau gwych

Etto 'r wy'n cofio eu cân, A'i ogoniant yn geinwych:

Honno gofiaf yn gyfan. Deuodd yn hyfryd ëon,

Mawl a ganer i’n Nêr, Nawdd Yn ddistaw, ger fy llaw 'n llon.

Gwir wiw pob peth a greawdd; Gwên pelydrawl ogonedd,

Lywiawdwr anweledig, A Gwr trugarog ei wedd,

1920 Gwel myrddiwn y Trwn lle trig, 1980 Ar faes, mewn gwisg laes hyd lawr, Yn glaerfad, yn eglurferth; A welwn, O’i anwylwawr!

Yn llawn dirion iawn, drwy nerth Y rhieiddwawr Wr harddwiw,

Culwydd weithredoedd, Celi, Gwrol oedd, hawddgar ei liw.

Y gwelir, adwaenir Di. Cyn llefaru 'n gu un gair

Deilliawdd y byd d'allu, Dwysglod, estynnai 'r Disglair

Nef wèn â'i hardd lawen lu. Ei lwys gynnorthwyol law

Dy ddoniau di i ddyniawn, A da hedd i'm dyhuddaw.

O Dduw! sydd yn rhyfedd iawn. Efa, na ofna; fy Nawdd

Dirfawr Ior Nef ddiderfyn Tawel ragbarottoawdd

A ddaeth yn Gyfaill i ddyn! Nefol nerthol gynnorthwy;

Heddwch, diogelwch, gwir Myfi iachâf dy glâf glwy'.

Ryddid i'r byd a roddir. Yn wiwferth mi wnaf, Efa,

Hil Adda 'n orfoleddawl, Rhag llid, f' addewid yn dda.

O oes hyd oes yn ddi dawl, Dy Elyn mewn diwaelawd

Yn unawl geir yn ennyn Ddyfnderau, ei Ffau ddi ffawd,

Mewn mawl yn haeddawl am hyn. Fe'n awr sydd yn ofni nerth

Amlhâer, clywer eu clod Parodfawr dy Hâd prydferth.

Ddirfawr, ac byth heb ddarfod. Mewn braw mae'n teimlaw y tål Nef wèn ei hun wna fwynhâu Garw a ddaw, a'r hagr ddïal. 1940 Hir ddedwydd ryfeddodau.

2000 Mal nifer y ser seirian,

Ar hyn, yn fwynber heini', Dy odiaeth hiliogaeth lân,

Hynaws iawn dihunais i. Lwys agwrdd, lïosogant,

Eb Addaf, mewn siccraf serch, Bydd bendith i blith dy blant.

Efa addfwyn ufuddferch, I'th ffraeth hiliogaeth liwgar,

Dwyfa yw 'th freuddwyd, Efa, Yn forau, mewn geiriau gwâr,

Mae 'n beraidd iawn, mae 'n bur dda. Yn burfwyn dysg yn berferth

Ein darostwng i dristwch Mor ammhur nattur ddi nerth:

All y llaw fu'n lluniaw 'n llwch. Dysg iddynt, mae'n dasg addas,

Yn neffro, neu 'n huno, hawdd Mor gyflym ydyw grym gras.

I'n cadarn Ior a'n codawdd Cei nerth ffydd beunydd ddi baid O'r llwch roddi heddwch hael Yn dyner iawn yn d'enaid;

I'r enaid, o ryw anwael: Yn ddinag cei feddiannu

A hyn a dŷn yn dyner Cysuron i'th galon gu.

Lefau 'n heneidiau at Nêr;

G

« PoprzedniaDalej »