Obrazy na stronie
PDF
ePub

Fy mod ar fin ymadael
Ir Nef wen o Eden wael.
Daliai 'n ei llaw 'r hudoliaeth;
Dan wenu nesu a wnaeth.
Cymmer, y gwr mwynber mau,
Y dawnus ffrwyth i d' enau: 820
Ninnau 'n dduwiau a ddeuwn,
Yn dduwiau ’n ol mwynhâu hwn:
Hoenus wr hynaws ei wedd,
Duwiau fyddwn ni'n deuwedd.

Oh Gwawr gu! ebre 'r gwr gwyl,
Gwae inni, fy ngwraig anwyl!
Da gwn y daw gwae inni;
Distrywiaist, difethaist fi.
Wraig dyner hoywber, hebod
Ni's gallaf, ni fedraf fod.
Dau gwell nag im' dy golli,
Odiaeth Wawr, farw gyd â thi.

Oh gwae o'r modd! y gwr mâd,
Gwyro a wnaeth drwy gariad:
Torrodd trwy arch Duw tirion,
Heb naccâu, er boddhâu hon.
Y cyfion Dduw ni's cofiant;
Anfad naws, ynfydu wnant.
Yn ddilys gwnaen' feddyliaw,
Marwolaeth na ddaeth, ni ddaw : 840
Hwy a ddilys feddyliant
Eu dau mai'n dduwiau ydd ânt.
Newidodd eu hanwydau,
Fu hyfryd, i gyd yn gau.
Eu rheswm nid arhosodd,
Goleuddawn hoff iawn, e ffodd.
Fel afon fawr a lifo
Dros fawrfras hyfrydlas fro,
Nid tirion y meillion mwy
Lle rhed y lli' rhuadwy.
Oer adfyd! pob peth prydferth
Ddinystria 'n ei gyrfa gerth.
Un fodd newidiodd yn awr
Munwes y ddeuddyn mwynwawr.
Gwae Addaf a'i wraig eiddil
Gan grochfoedd terfysgoedd fil!

Arwydd llid, gofid heb gel, Duo wnaeth awyr dawel. Ond hwy, yn yr ennyd hon, A gaid yn y cysgodion:

860 Mwynhânt (ymguddiant o'r gwawl) Eu dyrys flys daearawl.

Darfod wnaeth y meddwdod mall,
Garw ing! gwae y rhai angball!
Gwelent eu hanferth g'wilydd,
Gan ddychryn, hwy ’n sýn y sydd.
Annedwydd weithion ydynt;
Noethion ac annoethion ynt.

Ebr Addaf wrth ei brudd wedd
Wraig wael, a fu rywiog wedd,
I ti ni roddaf fi fawl
Roi hyder ar air hudawl.
Drwy'r anwyl Nef dirionwawr
Mae 'n drwg yn amlwg yn awr.

Mae c'wilydd tost i'm calon:
Mae braw arswydus i'm bron.
Gwn weithian drwg a wnaethost,
Mawrddrwg a ddaeth o'th ffraeth ffrost.

Llanwyd hi â digllonedd,
Yn danbaid e gaid ei gwedd: 880
Duw hael! p'le bu dy helynt ?
Oh gwae na ddaethit yn gynt!
Dïau 'r hwn a'm gadawodd,
Mae'n haeddu 'i farnu 'r un fodd.

Ebr Adda, Ai dyna dál
A gaf am serch a gofal ?
D’wedais, rhybuddiais di’n bêr,
Nid unwaith, yn fwyn dyner;
Gwylia, 'nghalon, droion drwg;
Diles oedd hyn yn d'olwg.
Ymaith, y Sarph, o'th ammhwyll!
At Seirph, dos, dangos dy dwyll!
Ti i'm trueni a'm trodd !
I'm dinystr, ti a'm denodd!
Na wyla, fy nu elyn!
Na wyla, llawenhâ 'n hyn!
Y Sarph yn llawenu sydd ;
Ewch i ga’lyn eich gilydd !
Ac unwch mewn drygioni;
Dos, Sarph ddrwg, o'm golwg i! 900
Y Sarph â'i thwyllodrus iaith;
Gwae inni am hyn ganwaith.
Adda, waelwr, ei ddwylaw
A blethodd, ac fe drodd draw.
Duw Lywydd! Oh dilëa
Fi o'th Wydd, Ior dedwydd da!
Gwae o'r gêd! nid gwraig ydwyt,
Nid duwies, ond Sarphes wyt.
Claf ydwyf oll, clwyfwyd fi
A gwediaith dy ddrygioni.

Syrthiodd, pan glywodd, yn glau,
Y wraig lân, ar ei gliniau:
Fe dorrawdd Efa dirion
I wylaw, â braw i'w bron:
Ow Adda! na ddigia 'n ddwys,
Ond gwel fi, f' enaid gwiwlwys.
Fe'i gwyr Ion mor gywir wyf,
Ac etto dy wraig yttwyf.
Addefaf nad wyf ddifai;
Fi byth gymmeraf y bai.

920 Deled arnaf fi’r dialedd, Boed i tithau fwynhâu hedd.

Wrth ganfod ei brïod brudd Yn gostwng dan flin gystudd, Adda eilwaith feddalawdd; Cymmodi wnai â hi'n hawdd : Oh Dduw hael! fy ngwraig wael wedd, Direswm fu dy drosedd. Adolwg, elli dalu Yn llawn i'r cyfiawn Ior cu ? Oh f' enaid! Oh gwae finnau! Mi wn nad allwn ein dau. Rai dirym, yr ym i'r Ion, Ysywaeth, yn gaseion.

Oh am lesol farwolaeth

Duw agwrdd mawr bendigaid
I'm rhoi 'n rhydd o'm c'wilydd caeth! Mewn tyrfau geiriau a gaid!
Mewn naws dig, pa ham na's daw Y duwiau a wrandawant,
A’m monwes i'w ddymunaw?

I gyd, yn unfryd, a wnant.
Oh na chawn hyn wy'n chwennych! Hudoliaeth y du Elyn
A marw a wnawn rhag mawr nych! 940 Yn hawdd a dwyllawdd y dyn.

1000 Yma, yn fy mron ammhur,

O'i ddiammhur natturiaeth Gwae o'r pwys ! mae garwddwys gur. Gan iddo gwympo 'n gaeth, Chwi ddedwydd goedydd i gyd,

Drwg wae geiff yn dragywydd, Udfawr a thrwm yw f' adfyd!

Dan y farn y dyn a fydd. Oh cuddiwch, llocheswch chwi

Os Iawn yn gyflawn a gaf, 'Y nghwyn dan eich canghenni! Yn rhydd o'r farn y'i rhoddaf. Rhoddwch fi'n anghyrhaeddawl,

Oes yn awr, drwy 'r Nef fawr fad, Tra b'wyf, na's gwelwyf y gwawl! A ddichon wneud heddychiad ? Pan ddarfu, mewn poen ddirfawr, Duw Awdwr, tra bu’n d’wedyd, Syrthiodd, 'mollyngodd i'r llawr.

Crynu wnai'r Nef gu i gyd. Efa yno fu ennyd

Llu 'r fro gain, y rhai'n yn rhwydd Mewn ofnus gwynfannus fyd:

Ystyrient mewn distawrwydd. Tristâodd, gwelodd ei gwr

I'r anwyl nifer yno Mewn gerwin gofin gyflwr.

Bu 'n brudd-der, bu 'n drymder dro. Dan oriain, d’wedai'n araf,

Nid oedd yn y Dedwyddyd, Fy ngwr mâd, cennad os caf,

Drwy'r gain Nef gywrain i gyd, Dilladwn â dail liwdeg

Neb a wnai Iawn cyflawn cu Noethedd ein deuwedd yn dêg,

Dros Addaf am droseddu. Oh hael Addaf! i luddias

Yr oedd mawr alar iddyn', Rhag lliw 'r dydd ein c'wilydd cas 960 Lu glwys, am gwymp dwys y dyn. 1020 O'r ardd cymmerant wyrdd-ddail

Egorai Duw 'r trugaredd Eu dau 'n arffedogau dail.

Ddirgelion haelion o hedd: Ond Oh! na's gallan' eu dau

Yr ail Berson cytion coeth, Guddio eu ffol wageddau!

Wir-Dduw, attebai'n wêr-ddoeth; Y Goruchaf Naf yn awr

Fi, O Dad, Ceidwad cadarn! A ganfu o'r Nef geinfawr:

Fi, Fi, attebaf y farn. Tosturiodd, gwelodd eu gwall

Er eu mallder a'u melldith
A’u du ing, eu dau anghall.

Ni chafant mo'm plant i'w plith.
Pwy a draeth beth annbraethawl? Yn wâr i'r ddaear ydd âf;
I Nef Ior pwy rydd iawn fawl?

O’u gw'radwydd mi'u gwaredaf.
Glân feibion gwynnion gwiwoef

Dduw addwyn, gwnaeth ddiweddiad ; A folan' oll o'i flaen Ef.

Bu 'n foddlon ei dirion. Dad. Eu gwedd, o flaen gorsedd gu

Yn awr drwy'r fawr Nef eirian Oleugerth y Nef loywgu,

Gwelid gwawl disgleiriawl glân; A guddiant; gormod goddef

Clywid gan gu lu hael Ion Disgleirdeb anwyldeb Nef.

Aml oslef a melyslon : Ni wedir, y rhai'n ydyn'

Canent, hwy byngcient yn bêr, Fwy enwog, doniog, na dyn.

Ogoniant a mawl Gwiw-Ner. A faidd ef godi'i feddwl,

Ar ol i lân reolydd Sy 'n bod, gan bechod, yn bwl, 980 Disgleirwawr dirfawr y dydd 1040 I uchder doethder a dawn

Droi 'i lon olwynion i lawr Hefelydd i'r nefoliawn.

O ganol y nef geinwawr, Yr Ion sy 'n perffaith rannu

Awel gu anadlu wnaeth Ei roddion yn gyfion gu;

Drwy Eden yn dra odiaeth. I'w addysgu gwnai ddisgyn

I'r oreudlos ardd radlawn At gaeth ddealldwriaeth dyn:

Ior a ddaeth yn waraidd iawn.
Meiddiaf wneud yr un moddion;

Adda, ai nid yma di?
Trwy barch maith d’wedaf iaith Ion. O’m gwydd pa’m yr ymguddi?

Trwy ei gwen-glaer gaer gywrain Tyred i'r golau tirion,
Cymmylu wnai'r nef gu gain.

Y mwynaidd wr llariaidd llon. A hwn cymmarwn y modd

Hwy ddeuent yno 'n ddïoed Ceinwych, pan y discynnodd

Eu dau o blith cangau'r coed : Duw'r Hedd, mewn mawredd a mawl, Pechod, chwerwdod, swildod sýn, Ar Sinai yn bersonawl.

Ofn, c'wilydd, fu'n eu ca’lyn.

[ocr errors]

"medi 21. 1914

Gwae fi’n brudd, mi ymguddiais,
Duw lwyd! pan glybum dy lais:
Annoeth adyn, noeth ydwyf
O flaen Ion rhy aflan wyf.

Pa fodd ? pwy dd'wedodd it', ddyn?
A goeliaist air y Gelyn?

1060
Gymmeraist, fwytteaist ti?
Ba ryfyg wnaeth it brofi
Un eurddawn bren a w'arddwyd,
Lle 'r oedd it' filoedd yn fwyd?

Clwy' dudost caled ydoedd,
Cyfyngdra ar Adda oedd.
Efa wael, a fu wiwlon,
Gwell ganddo gyhuddo hon:
Y wraig hon yma, dy rodd,
Duw anwyl, hon a'm denodd :
O’i dwylaw, ddrwg hudoles,
Bwytta, ni wada', a wnes.

Oes a ŵyr dan awyr nef
Y meddwl trwm ei oddef,
Y tristyd, y clefyd cla',
Y gofid a gai Efa?
Gwylaidd ydoedd ei golwg,
A thrist, ar ol anferth ddrwg.

Duw Awdwr, d'wedai wed'yn,
Ba ham, O wraig, y bu hyn?

1080
O'i braw býr atteb a rodd,
Nid diboen hi attebodd;
Y Sarph, âg iaith gyfrwys hy',
Twyllodd fi i fwytta felly.

Yn awr y Barnwr a wnaeth
Yn dêg roi barnedigaeth;
Barn gyfion i'r ddelwon ddau,
A'r Ddraig, am wneud mawr ddrygau.

Gwae 'r Sarph ddichellgar ei si,
Fe dd'wettodd, Gwae fydd itti:
Am dy weniaith ddiffaith ddig
Ti gaid yn felltigedig
Oddiar lu 'r ddaear ddu ddwys;
Am gamwedd cei farn gymmwys ;
Ar hyd daearfyd dirfawr
Tydi ymlusgi hyd lawr :
Drwg ofid gei 'n dragyfyth,
O'r pridd cei di 'mborthi byth.
Rhyngod a'r wraig hynod hardd
(Lluniaist iddi dwyll anhardd) 1100
Rhof gaeth elyniaeth o lid,
Dralaf, mal y dylid.
( elyniaeth gwnaf lenwi,
Heb ddiweddiad, eich hâd chwi;
Ei Hâd ry 'r taliad dilyth,
Dy ben Fe siga hyd byth:
Sigi, er hyn, Gelyn gau,
Dwl antur, ei sawdl yntau.

Wrth y wraig areithiai 'r Ion
Anwyl, fal hyn yn union;
Dwys, gerwin, fydd d' esgoriad,
A'th boenau wrth am lhâu hâd :
Ti fydd dan d' etifeddwr,
Dan lywodraeth gaeth y gwr.

Wrth Addaf, Duw Naf, da Nawdd, Ion didwyll, mal hyn d’wedawdd ; Gan goelio 'th wraig un galon, Uffernol iaith hudol hon, I fwytta mor ddi fatter, Heb barch i gyfiawn arch Nêr, 1120 O'r unig bren a rannwyd : Hwn, gwybydd, ni fydd yn fwyd; Gorch’mynais, adroddais draw, Am hwn, na phrawf mo honaw. Gan itti dorri, y dyn, Arch ammod fy ngorchymmyn, Am dy fâr, y ddaear ddig I gyd sydd felldigedig. Hi ddwg ddrain llwyrddrwg yn llawn; Ysgall mall yn lle meilliawn. Ar lysiau 'r ddaear laswych Cei di ymborthi tra b’ych. A thrwy chwys, dilys, y dyn, Dy wyneb, anfad annyn, Bwyttêi di, tra gweli'r gwaw), Dy fara 'n edifeiriawl. O'r pridd, sef o'r lleithbridd llwyd, Gwir yw, o hwn y'th grëwyd: Eilwaith yn ol dychweli; I garchar daear 'r ei di.

1140 Ac yn awr, wedi'r fawr farn, Yr Ynad, Ceidwad cadarn, (Tâl eu gwaith diffaith eu dau Oedd ing a chwerwedd angau) Yn chwimmwth rhoes orchymmyn Am aberthau i'r ddau ddyn. Diniwaid 'nifeiliaid fu, Drwy ing, yn dirfawr drengu. Wrth weled greuloned loes Oedd yno ddiwedd einioes, Wylai 'r ddeuddyn o alaeth A thost g'wilydd, cerydd caeth. Gan eu gwylder, Nêr, o'i nawdd, Wedi Ilid, a'u dilladawdd. O'r crwyn y gwnai'r Ior mwyn mâd Eu diwallu â dillad; Gwir arwydd o'r mawrlwydd maith Di nam, a dynnai ymaith, A guddiai yn drag'wyddol Eu diffaith ffieiddwaith ffol.

1160
Dywedai'r Barnwr didwyll;
Gan golli'ch dawn, heb iawn bwyll,
Mae Paradwys loywlwys lân,
Bêr ollawl, i'ch bwrw allan.

A phan glybu, y gu gain
Wael Efa wnai wylofain;
Oh 'r Duw anwyl! raid inni
Fynd o’th bêr ardd dyner di!

Ar air Ion, yn union ânt,
Eu deuwedd ymadawant
O lasbarth yr ardd lwysber,
Dan wylaw, yn nwylaw Nêr.

A Duw, wrth ganfod y dyn
Yn wylo goelio'r Gelyn,

[ocr errors]

Yr enwog hawddgar Ynad
A lefarodd mewn modd mâd ;
Ow Adda, meddylia 'n ddwys,
Os hyfryd pryd Paradwys,
Yn y fan y'th anfonaf,
Presennol yw'th nefol Naf.

1180
Er i ti a'th wraig brïod,
Drwy'r Gelyn, yn f' erbyn fod;
Er hyn y Gelyn a gyll
Ei orchest a'i frâd erchyll.
Bydd o'th hil fil o filoedd,
Llïaws ang; fy 'wyllys oedd :
Hwy, drwy gynnorthwy nerthawl,
Rai addwyn, er mwyn fy mawl,
O’u gofidiau gyfodir
I orfoledd a hedd hir.
Dïau, wraig, dy rywogaeth
A'ch dwg chwi o'ch cyni caeth.
Daw 'r fendith i'ch plith a'ch plaid;
Dżelir ar y diawliaid:
Du echrys fydd eu dychryn;
Ffwrn groch ddofn Uffern a gryn.

Deugain bu 'r ddeuddyn degwedd
o ddyddiau, yn mwynhâu hedd.
Yr oedd yr haul didraul draw,
Chwyledig, ar fachludaw:

1200
Hwy ni wêl huan eilwaith
Yn Eden oleuwen laith:
Hwy o'r ardd ffraw draw Fe drodd,
A Duw a ymadawodd.

Canfod, ar ol gormod gwall,
Yngwrth droseddiad anghall.
Yr Ion mor dirion a da
A doddodd yspryd Adda:
Adda i lawr syrthiai'n ddi lid,
Ac Efa yn llawn gofid.
Gwae immi ddyu drwg ammhur!
Wyf brudd, mewn cystudd, mewn cur!
Dirion Dduw! am dy droi'n ddig;
Oh 'r Creawdwr caredig!
Oh na ddoi 'n ol fy ffoledd !
Oh na bawn i yn y bedd!
Duw anwyl gwrando 'r dinerth
Sy 'n wylo mewn cyffro certh.
Dod gu nerth, dod gynnorthwy,
Gwel o Nef mai gwael iawn wy'. 1220
Dy gymmorth, Duw, dwg immi;
Fy holl 'stâd, Duw Tâd, wyt Ti.
Dod im' gymmod am gamwedd,
Gad im' gael dy hael hedd.

I Addaf a'i wraig eiddil
Bu dagrau, griddfannau fil.
Yn fwyn pan ddoen' i fynu
Oddiar y ddaear oer ddu,
At y glaer gaer ragorol
Troi 'r ddau eu hwynebau 'n ôl.
Ac wele! Oh y golwg!
Rhag anrhaith a drudwaith drwg,
Pedwar Cerub gwâr gwrawl,
A'u gwedd mor ddisglaer â'r gwawl,

A gadwent y porth gwiwdeg,
Dan wenu o’u deutu ’n dêg:
A gloyw ddewrwych gledd eirian
O ddig ysgwydedig dân
Wnai 'mddiffyn, rhag dyn a Diawl,
Da bren y bywyd breiniawl. 1240
Adda a'i wraig Efa 'n gaeth,
Gwelent, wylent o alaeth:
Annedwydd! gwnaent och’neidiaw :
Pan welsant, hwy droisant draw.

Nwyfus huan y nefoedd
Yn drist, yn athrist iawn oedd :
Mewn cwmmwl prudd-ymguddiaw
Wnai 'n drwm o'r gorllewin draw.
O'r cwmmwl hagrddwl a hyll
Y tew ruthrodd gwlaw tywyll:
Rhuthrodd, bygythiodd y gwynt,
A chwyrnodd yn groch arnynt;
Chwythodd, a throdd o chwithig
Fyrdd o ddail yn ei fawr ddig:
Ar hynt y rhuadwynt rhydd,
Cadarn, chwalodd frig coedydd.
Y deiliawg goed a wylant,
Prudd wylo dan wyro wnant.
Pan dreiddiai 'r gwynt drwyddynt draw,
Hwn ydoedd yn och’neidiaw. 1260
Carnolion yn wylltion ânt,
Ar redeg draw yr udant.
Mân adar, ymnewidiodd
Eu cân, yn druan hi drodd.
Ond etto rhai yno oedd
Yn llawen yn eu lluoedd;
Pyngcient, d'unent yn dyner
Gân siriol obeithiol bêr.

I Adda ac Efa gofid
Fu'r olwg o lwyrddrwg lid.
Yno trwm ofidient rhawg,
Dan awyr, eu dau ’n euawg
O'r unrhyw ddirfawr annhrefn
A throi holl nattur o'i threfn.
Adda wiwlan feddalodd,
Efa 'n drist mewn ofn a drodd.
Eu deuwedd hwy a dawant,
Uch'neidio, dan wylo, wrant.
Y ddau, mewn gofidiau fyrdd,
Yn eu gloes, dan bren glaswyrdd 1280
A ddwysion orweddasant,
A huno yno a wnant.

Y Gelyn, mewn dychryn dwys,
Berwedig, o Baradwys
Ehedodd, a ffodd yn ffest
I'w Garchar, yn llawn gorchest.
Eisteddodd, golygodd Lys
Cynddeiriawg Annwn ddyrys.

Rhingyll gorerchyll o rym,
Gweflawg, yn danbaid gyflym,
Trwy'r Dyfnder mawr hagrwawr hwn
Hyll seiniodd drwmp Llys Annwn.
Bywiog, pan ei clybuant,
Prysuro 'n union a wnant,

Drwy y dew awyr dywell,

Boed puredd, gwir hedd rhy'ddom, Fyrddiynau, o'r parthau pell,

Llawenydd beunydd lle b'om. O fileinfyw ddieifi anferth,

Yn hyn Adda'n anhynaws Mal byllt, yn orwyllt eu nerth!

A drodd, edrychodd yn draws:
O’i orsedd yntau'n warsyth

Oh! Efa, Efa! ofer,
Wrth ddrygnaws lïaws di lyth 1300 Gwae ni! wedi digio Nêr

1360 Gyhoeddodd, fostiodd ei fawl,

Hael iawn, sôn am lawenydd,
Ei lwyddiant gorfoleddawl.

Ond amlhâu dagrau bob dydd.
Uwch ben, cyn gorphen ei gerth Yu ofer na sôn, Efa,
Rwth ynfyd araith anferth,

Na sôn! breuddwydion yn dda!
Y gau Lyn llawn gelyniaeth

Oh'th freuddwydion gweigion gynt! Yn dywyll erchyll a aeth.

I'n dinystr hwy a'n denynt.
Cochfellt, drwy'r cwmmwl cuchfawr Gweddïo'n effro wnawn ni,
Pygddu, wnant ennynnu'n awr;

Yn daer iawn, gan drueni.
Yn hyllfyw, trwy'r Distryw dwfn, Lle 'r ydym, heb rym, heb ras,
T'w’nnant, dychrynant Annwfn.

Yn eiddil, yn anaddas,
Buan y clyw Satan si

Syrthiwn, penliniwn i lawr Ddiawlig yn ei lwyr ddelwi.

Ar yr îrlas wyrdd oerlawr. Ar hynt trawsffurfiwyd hwy rhawg Aed ein gweddi ni i Nef, Yn wynnias seirph ennynnawg.

Cawn nawdd mewn cwyn anoddef. Sur a phoenfawr Sarph anferth,

Mae ein Nêr yn dyner Dad, Dychrynodd, syrthiodd yn serth

Ein Duw rydd in' wrandawiad. Ym mysg y terfysg, tarfodd

Penlinio 'n union wnant, Hwynt i ffoi, rhagddynt e ffodd.

Ymadrodd gair ni's medrant. Dirmygus arswydus swn

Dagrau 'n berlau di baid, A synnodd lïaws Annwn. 1320 A chyni, ymdrecb enaid,

1380 Am bob gwaith diffaith daw

Y fynwes yn riddfanpawg, Gwrdd addas gerydd iddaw,

A braw fu'n eu rhwymaw rhawg. A phoenwyd y Sarph anwar

Mud gyffes y fynwes fu, Yn ol ei anferthol får.

Ac oll oedd yn eu gallu. Rhagbrofiad yw'r taliad hwn

E godawdd y ddau gwed’yn, O ddinystr torfoedd Annwn.

Ac â'u gwallt modrwyawg gwŷn Y bore daeth, yn burwyn,

A chysur hwy sychasant Oleuawg wedd yr haul gwŷn

Eu dagrau oedd yn gwau 'n gànt. I'r dwyrain, ac adsain gwynt

Eb Addaf, Mae 'n waith buddiawl Yn îs, yn llariaidd-naws-wynt.

Yn daer weddïo 'n ddi dawl. O ryw anferth drafferthiawn

Er bod ein hanwybodaeth Gofidus, trallodus llawn,

Yn cau ein genau yn gaeth, Addaf yn drymglaf a drodd,

Calon ddilon dan ddolur, Yn ddi hoen e ddihunodd.

Mae dagrau 'n iachâu ei chur. E ddifyr welodd Efa

Trwy wên ein Tad tirionhael Yn geinwiw ddyn â'i gwên dda ;

Y mae pur gysur i'w gael. Gwelodd yn ei hardd gulael

Dïau gan Dduw gwrandewir Gymmodlonedd a hedd hael.

Dagrau ac uch'neidiau 'n wir. Arwydd happusrwydd eirian,

Hyder anwylber yn Naf, 0 gysur gloywbur a glân. 1340 | Trwy weddi, etto roddaf.

1400 Addaf, mae Naf gyd â ni!

Fe glyw 'n llais, gwel ein trais trwm, E rannodd gysur inni.

Fe'n cwyd, os mawr fu'n codwm. Glywaist ti'r côr goleuwych?

Yr athrawiaeth helaeth hon, Nefolaidd fawl mewn gwawl gwych? Dda odiaeth addewidion, Addaf a grudd brudd a bron

A gawsom inni ’n gysur, Gyfodawdd mewn gofidion.

Yw ’n sail ddilyth, byth yn bur. Mewn alaeth, ym min wylaw,

Mae gobaith mâd, tarddiad têg, Yn fudan f' aeth, druan, draw.

Yn hy' odiaeth yn hedeg Ei lân wraig a ddilynodd

I ddinag ragfeddiannu Yn daer a mwyn:-Gwrando 'r modd, Y certh addewidion cu. War Addaf, gwnaeth Duw roddi

Gwel fryn gyferbyn, go fawr, Cysuron mawrion i mi.

A glwyswych goedydd glaswawr. Awyddus ydwyf, Adda,

Yn unawl ni awn yno Hedd yw'n dwyn newyddion da.

I weled maint braint ein bro.

« PoprzedniaDalej »