Obrazy na stronie
PDF
ePub

Y cawr yn swnfawr y sydd,
Ail i fôr ei leferydd.
Dyfal draethai ei dafawd
Greulon fygythion a gwawd.

680
Wele! medd yr Israeliaid,
Bob dydd, i'n c'wilydd, y caid
Gwr diddawn i'n gw'radwyddo,
Ein llin, ein brenin, a'n bro.

Y gwr a ddaeth o gariad
At feibion ei dirion dad;
Mewn nefawl ryfeddawl fodd
Yn union yr ennynnodd;
Pwy yw 'r andras, drygwas draw,
Heb ludded, sydd yn bloeddiaw
Caeth w'radwydd ac atbrodion
Cyhoedd i fyddinoedd Ion?

Ei wladwyr anwyl odiaeth,
Yn brudd gan gystudd yn gaeth,
A dd'wedent, Oh Dduw Awdwr!
Ein Ceid wad, ein Tad a'n Tôr!
Y mawr gawr am ragoriaeth,
Garw fraw, i'n gw'radwyddaw daeth:
Gw'radwyddwr, bradwr ein bro,
Llwyddiant i'r sawl a'i lladdo. 700

Pa wobr addas gaiff gwas gwych
A guro 'r cawr rhagorwych?
Yn rhwydd a hael wna 'n rhyddhâu
O ddidawl w'radwyddiadau ?

Attebent hwy, Gwobrwy gwych;
Y gwr gaiff ferch ragorwych
Y brenin o bur rinwedd,
Yn hyfryd i gyd ei gwedd.
Ty ei dad, sef holl hâd hwn,
Yn rhydd nyni a'i rhoddwn.
Y gwron wnelo 'n gwared
Dyna 'i fael, ac nid gwael gêd.

Mi wn, drwy gymmorth Duw mâd,
Mi awn, pe cawn ond cennad,
Er arfau 'r gwr gweryrfawr,
Mi wn y cwympwn y cawr.

Cennad lon yn union aeth
A'i siriol negeswriaeth
At Saul, ac yntau y sydd i
Galopnog o lawenydd:

720
Yno deisyfai 'n union
Y gwr ar frys ger ei fron.
Yn awr drwy'r fyddin fawr faith
Yr hanes ae ar unwaith;
Odiaeth o newydd ydoedd,
Y llu ’n wir yn llawen oedd.
Golygan' yr eirian wr,
Nerthol rinweddol noddwr,
Helaeth ydoedd ei hoywlun,
A pherffaith lanwaith ei lun.
Tew i'w iâd ei wallt ydoedd,
Modrwyawg ac eurawg oedd.
Ei wyneb hardd, pan wenai,
Oedd lanach mwynach na Mai;
Os baccru, ennynnu wna,
Un ffunud â'r Gorphenna'.

Y gelynion trawsion trwch,
Blin oeddynt heb lonyddwch:
Terfysgent, gwaeddent, Mae'r gwr?
Mae'r eres a'r mawr arwr ?

740
Os ydych heb arswydo,
Dewiswch, anfonwch fo.
Y cawr, drwy'r dyffryn mawr maith,
Bloeddiodd ynfyd gableddiaith,
D'wedodd eiriau nad ydyn'
Oddefol i dduwiol ddyn.

Y siriolwawr Israeliad,
A'i fonwes am les ei wlad,
Llanwyd ef o ddiglionedd,
Ennynnai, newidiai'i wedd.

Yr anwyl fwynwr union,
Gwâr bryd, pan ddaeth ef ger bron,
Yn dêg, mewn parchedigaeth,
Ymgrymmu, dan wenu, wnaeth:
O frenin o fawr rinwedd!
Yn hir boed it' fyw mewn hedd!
Na lwfrhâed, ac na wnaed neb
Grynu rhag ei hagr wyneb;
Dy was a â, dewis waith,
At y gwr taeog araith,

760 Er geiriau 'r gorwag arwr, Mi âf, mi gwympaf y gwr.

Saul, dros ennyd, a sylwodd Ei faint, os caid wrth ei fodd. Yr wyf yn gweld, wr ifange Glwys lun, nad wyt ond glas langc: Dy 'wyllys, mae 'n hyspys hyn, O'r gwawl yw curo 'r gelyn. Tydi ni's gelli; mae 'r gwr Mawr ei fawl, mae'n rhyfelwr O'i febyd; ni chaf obaith; Hawdd gwybod gormod yw'r gwaith.

Y mawrion enwogion wýr,
Gwrawl ardderchog arwyr,
Dîystyrent was tirion
Yr enwog drugarog Ion,
Gan draethu, os gallu gwr
A gurai’r nerthawg arwr,
Fod cannyn ganddyn' i'r gwaith,
Gwrawl ym mhob rhagorwaith, 780
Filoedd o hen ryfelwyr,
Cryfach ac amgenach gwyr:
Di fudd ydyw dy feddwl,
Gad ymaith dy obaith dwl.

Y gwr måd hawddgar a mwyn
Iddynt ymgrymmai'n addwyn:
Dy was, bugail defaid oedd
Hyd oror uchel-diroedd;
A llew ac arth hyll eu gwedd,
Dïau daethant eu deuwedd,
Ac o'r praidd, lledradaidd dro,
Oenyn aethant oddiyno :
Ni's ofnais un o'u safnau,
Rhedais, mi ddeliais y ddau,
A'r oen gwan, druan, o drais
Eu dannedd mi a dynnais.

K

Y llew, mewn digter a llid,
Lladdai fi, oni's lleddid.
Er bod eu nerth mor gerthfawr
Ag ydyw nerth certh y cawr,
Y melynlwyd mileinlew
Orchfygais, lleddals y llew.
Y gwir i gyd yw'r geiriau,
Dy was a'u lladdodd eu dau.
Felly'r cawr, dirfawr ei dyb,
Y gau ffwl, fydd gyffelyb.
Pa fodd ? a gablodd y gwr
Di grêd lu Duw Greawdwr ?
Pa fodd rhyfygodd ei fin
Feiddiaw 'r ardderchog fyddin ?
Fy Ion! gaiff ef fyw un awr!
Dan nawdd Naf, cwympaf y cawr!

0! yr addfwyn wareiddfab!
Dos yn ddi 'maros, fy mab!
Agwrddawl was y Gwir-Dduw!
Yn union dos yn Enw Duw!
Y brenin, mewn modd breiniol,
Ei nawdd ni 'dawodd yn ôl ;
Arfogodd, gwisgodd y gwr
A'i lurig yn loyw arwr.
Pan brofodd, ni fedrodd fo,
Was mâd, yn hon symmudo.
Drosgodd, d'wedodd, Nid yw
Reidiol, gorthrymder ydyw.
Duw mawr a fydd blaid i mi,
Yn gymmorth enwog immi.
Cymm’rai 'r ieuangc geinlange cu
Ei ffon i'w amddiffynnu.
Cododd, e gymm’rodd y gwr
Gwiwlwys, mewn côd bugeilwr,
Bum carreg lyfndeg â'i law
Hir gadarn i'w hergydiaw.
Yr huan eirian eres
Yn llon sy'n danfon ei dês
O entrych y nef wych wèn
I luoedd daear lawen.
A'i dirion lygad eurwawr
Mae'n canfod, rhyfeddod fawr!
Y cawr mewn arfau cywraint,
Discleiriol, anferthol faint !
Arfogwyd, gwisgwyd y gwr
A llurig yn hyll arwr.
Tywynbost o bres tanbaid,
O bell mal castell y caid.
Lawened yw'r gelynion !
Plaid y Philistiaid sy lon.
Oer wylo mae'r Israeliaid,
Hwy 'n bur ddigysur a gaid.

Y cawr, pan welodd y cu Hynawsaidd lange yn nesu, Trodd ddrwg ddau olwg ddilwydd, Megis dyn ar blentyn blwydd: Ai ci ydwyf fi, dy fod, Un difarf, yma 'n dyfod Yn fy erbyn â ffyn?-ffo! Wr egwan, rhag dy rwygo!

O Dagon! ai ni's digi!
Dy greulon felldithion di

Ddelont â chwyrn ddïalau, 800 Annyn, ar ei goryn gau.

860
Tyred, ac mi'th gwarteraf,
Dy ddarnio 'n union a wnaf.

Addas oreuwas yr Ion,
Heb fraw rhag digiaw Dagon,
At yr anferth gydnerth gawr
Troe ei wyneb tirionwawr:
Hyderu 'r wyt ti, 'r diras,
Mawr wagedd, yn dy gledd glas,
A tharian o waith eurwawr,
A’th ffon gywraint, â'i maint mawr;
Finnau yn Naf y wiwnef,
Ior a wnaeth ddaear a nef.
Duw'r hedd, am dy gabledd gau,
Y dwthwn hwn rhydd dithau
I'm llaw i; dydi y dyn
Dewrfalch, sy 'mron dy derfyn.
Mewn awr, dy lu dirfawr di
Aberthaf hwynt i borthi

Adar a llu 'r ddaear ddwys, 820 I'w camwedd mae 'n dâl cymmwys. 880

Y dewr gawr hydr ac eirias
Ruthrodd, mal llew cefndew cas.
Y gwr eirian gwâr arall,
Gwas Duw cu, gyfarfu 'r fall.
Ar hyn cymm’rai'r gwr hynod
Lyfndeg drom garreg o'i gôd:
Mewn ffon dai yr ymaflodd,
Yn gyflym ei rym fe rodd;
Y garreg yn bur gywrain,
Gyd â nerth, o'i law gerth gain,
Yn chwern yr aeth, dan chwyrnu,
Yn bellen i dalcen du
Yr ynfyd arwr anferth,
Cwym podd i lawr y cawr certh.

Siriolodd yr Israeliaid;
Eu bloedd ar gyhoedd a gaid;
O'r brynniau drwy'r wybrennawl
Orawr, mewn rhyfeddfawr fawl.

Rhedodd, mewn dirfawr hyder, 840 Calonnog enneiniog Nêr

900
At y cawr ar lawr, oer loes,
Yno ar derfyn einioes;
Tynnodd, e gymm’rodd y gwr
Arswydus gleddau 'r sawdwr;
Trodd yn awr y gloywfawr gledd
I deilwng roi'r dĩaledd:
Hynod fawr arfod fe rodd,
A'i derwyn ben a dorrodd.
Gwelwyd y fuddygoliaeth;
I'r cawr ei ddu awr a ddaeth:
Ei fawr ben mewn diferwaed !
A'i gledd yn gochwedd mewn gwaed !

Annedwydd ddïenwaediaid!
Ar ol eu cawr, bloeddfawr blaid,
Hwy ffoisant, anhoff weision,
Filoedd, rhag byddinoedd Ion.

[ocr errors]

Anhylwydd iawn eu helynt!

I fawredd gwnaeth adferu Trwy Ela'r ae 'u hudfa hwynt.

Y berffaith fawr gyfraith gu. Caid gweision cyfion Duw cu,

Fal Enoc, fe foliannawdd Câd lon, yn cyd-lawenu :

920 Yn wresog ei nerthog Nawdd ; Dyna'r ber odfa brydferth

Fal Enoc nefol union, Eu bloedd aeth drwy'r cymmoedd certh ; Gan gu oreulu yr Ion

980 Yn ôl dyblid eu dolef,

Cyfodwyd a dygwyd ef Yn ôl o'r cymmoedd i nef:

Ar olwynion i'r loywnef, Lladdwn, torrwn watwarwyr!

Oddiar wybrennydd eirian, Erlidiwn, lladdwn hwy'n llwyr!

Mewn cerbyd eurbryd o dân.
O Dafydd, wr celfydd coeth!

Lledu wnai 'r erchyll adwyth,
Y purddawn brydydd perddoeth! A dig llawn ddaeth i'r deg llwyth.
Tydi, drwy Geli, yw 'r gwr,

Watworwyr annatturiawl,
Ti guraist y gau arwr.

Lloiau oedd eu duwiau diawl! Ddewrwas, ar orsedd eurwawr,

Addoli (Oh warth!) y ddau lo, Bydd frenin i'r fyddin fawr!

Rhoi addoliad i'r ddeu-lo! Gwiw fendith! bydd gu fwyndad

Am ddïelw ddelw addoliaeth I'r mwynwawr Fugail mawr mad! Dan gosp fe 'u rhoddwyd yn gaeth: Cysgod hynod o honaw!

Eu gwlad a'u tref gu lydan, O'th lwynau dïau y daw!

Eu temlau a'u duwiau 'n dân ! Wr hael, eistedd, rheoli

Ar led hwy 'n fawr lu ydynt, Wna'r Mawredd ar d' orsedd di, Gwasgarwyd a hauwyd hwynt. Yn Dduw ’n wir, yn Ddyn eirian Hwy ddeuant etto 'n dduwiol, Y daw o lwyth Juda lån.

940 | Hwy gesglir yn wir yn ôl. Difyr im' d' enwi, Dafydd,

Sarrug frenin Assyria, Difyr, ond rhy fyr a fydd

A dwys blaid, arswydus bla, 1000 Yr amser ;-dydd Nêr sy 'n ôl,

Ddifrododd ar fèr adeg Dydd mawr fydd, mor ryfeddol,

Holl wlad dda Judea dêg. Odiaeth ac annhraethadwy,

Braw i Salem breswylwyr! Yn dragywydd ni fydd fwy.

Dirmygai, bygythiai'r gwŷr. O chaf, o'r goruchafion,

Fe gablai, rhyfygai'n faith, Yn brydferth gu nerth gan Ion,

Yr Ion a'i bobl ar unwaith. Mae 'mwriad wneud caniad cu

Was cywir, Hesecia, I 'Mrenin am fy mhrynu.

At ei Noddwr a'i Dwr da E seiliodd ei fab Selef,

Yr aeth, ac fe ro'i weithion
Wr doethber, i Nêr y Nef,

Grêd rwydd yn ei Greawdr Ion.
Lwybraidd hardd deml oleubryd, Celi, Gwrandawr gweddi'r gwan,
Uwch temlau holl barthau 'r byd : I lawr ar ei deml eirian
A hon, mewn rhyfeddlon fodd,

Olygodd, gwelodd mor gaeth
Wr hoff anwyl, orpbennodd.

Ydoedd ar ei was odiaeth. Gogoniant, moliant Duw mawr

Anfonai'r Tad Gennad gu, A lanwodd ei deml wenwawr.

Gariadus, i'w gwaredu. Yn oes y brenin nesaf,

Tâs erwin i'r Assyriaid ! Dygn waith, achos digio Naf,

960

Pan oedd gwersyll eu hyll haid Am eu drygwaith diffaith du,

Mewn 'smwythder yn nyfnder nos, Am hyn gwnaent ymwahanu.

Ar adenydd drwy'r dunos

1020 Juda ei lwyth gwiwdda gaid,

Y nefol Disgleiriol glân Mwynwyr, a'r Benjaminiaid,

A ddaeth, fe safodd' weithian Yn dilyn yr hen deulu,

Ar lwys nèn y deml wèn wych, Y lleill aent ymaith yn llu.

Ac â'i law ei gledd gloywych Ahab, y drygfab, wnaeth dra

A drodd, a'r gwersyll drwyddaw Mawrion ddrygau 'n Samaria.

Ddifethwyd, ddistrywiwyd draw. Gan ddrygfoes yr oes yr aeth

I'r glaerwen Nef ddisgleiriol Y byd yn ddi wybodaeth:

Gwnai'r Claerwyn esgyn yn ôl. Aeth o'r genhedlaeth hadlyd

Y brenin o bur rinwedd Y berffaith gyfraith i gyd.

Ga’dd wynfyd a hyfryd hedd. Doeth Lywydd, daeth Elias

Yn Ior y Nef rhoes gref grêd, Yn hyf ac yn gryf mewn gras;

A mawr a fu'r ymwared!

Rhag creulon elynion lu

Raid å balchder, trawsder tra, Dewrion yn cyd-ymdyrru,

Hefyd flino Iehofa ?

60 Pan ydoedd y pennadur,

Clywed, coelied pob calon Ahas, mewn garw-iâs o gur:

Ddïammhur air eglur Ion; Pob calon a bron yn brudd,

Gwâr forwyn, gwyryf arab, Yn gostwng dan flin gystudd ;

Gwawr fwyn a esgor ar Fab: Pob graddau, pob gwyr oeddynt

Gwir dïau, geilw Gwawr dawel Mal coedydd gelltydd mewn gwynt: Y mwyn Ior, Immanu-El. Samaria a Syria sydd

O forwyn (fe lefarawdd) Un galon, yn eu gilydd:

Fe enir yn wir in' Nawdd. Gelyniawn chwerwlawn eu chwant, D’wedwch, ai anghredadwy? Ddreigiau ymgynddeiriogant.

Synnwch a rhyfeddwch fwy! Ynfyd orthrymwyr anferth,

Ganwyd in' Fachgen gwiwnaws, Tyngant, bygythiant yn gerth,

Ysprydol nefol ei naws! Ni bydd gan esselltydd sôn

O forwyn fwynaf arab, Is awyr mwy am Sïon.

Dymunol ufuddol Fab Rhwystrodd Duw gwŷn hyn yn hawdd: A anwyd yn Nawdd inni, Naf enwog a ddanfonawdd

O Nef a roddwyd i ni! Brophwyd coeth o wr doeth da

Ar ei ysgwydd, Arglwydd Ion Duwiol o wlad Judea,

20 Daionus, bydd baich dynion. I gyhoeddi'n gu hyddysg

Fe'i henwir Ef ei hunan, Fenditbion mawrion i'w mysg.

RHYFEDDOL, -disgleiriol glân

80 Yn foddus Oh na feddwn

GYNGHORWR, -cadarn Dør da, Y spryd i gyrhaeddyd hwn!

Hael NODDWR i lin Adda, I'w gyrraedd, wr rhagoraf,

Tragwyddol DAD,-mâd a mwyn Pa lwys iaith gymmwys a gaf?

A gweddus D'wysog addwyn. At Abas ddiras e ddaeth;

Dan lywodraeth helaeth Hwn, E dd'wedodd, mewn modd odiaeth, A'i lwyddiant, gorfoleddwn: Na fydd mor wan o feddwl

I'th hael frenhiniaeth hylaw, Rhag d'elyn, mewn dychryn dwl: Brenin hedd, diwedd ni's daw: Mae'r gyfiawn lawn oleunef,

Adeilad glaer a dilyth, Mae Duw gwyn i'w erbyn ef.

Teyrnas fawrglod i fod fyth. Medd Ion, Bydd ëon, bydd wr;

Mal cysgodion eigion nos, Yr ydwyf Fi’n Waredwr.

Y bore f'ont heb aros, Hwy dybiant gael eu diben;

Torf ddiawl yr uffernawl Ffau, Diau byth na's daw i ben.

Gantoedd, o'i olwg yntau, O Juda 'r Messsa sydd

Filiynau a ddiflannant, I ddyfod, nerthawl Ddofydd !

Rhag Ion i'r eigion yr ânt. Pob gelynion trawsion trwch,

Dychryn i bob gelyn gau, Gau weision, ymwregyswch!

40 I'r llawr cwymp yr allorau. I'r unfan dowch, rai ynfyd!

Duw'r gwybed, * pob drwg ebyrth, Dryllir, gwasgerir chwi i gyd!

Hyll amcan Satan a syrth.

100 Pa arwydd fydd a'th foddiai?

Cenedl ni wna amcanu Medd Duw gwŷn, Gofyn, ti gai: Creulonder na digter du. Heddyw gofyn hi 'n haddef

Ni chyfyd, drwy'r mawrfyd maith, Y dyfnder, neu 'n uchder nef.

Chwerw filain groch ryfelwaith.
E grynodd y gwr annuw,

Y dynion a gyd-unant,
Na wnaf, can's ni ddigiaf Dduw. Heddychu, llonyddu wnant.
Gerwin yw brenin heb ras!

Curant, newidiant yn awr
Yn fud â'r ehud Ahas.

harfau rhyfel hirfawr Y gwr enwog o rinwedd

Yn sychau, 'n bladuriau da; Yn daer iawn a droe ei wedd ;

Dedwyddol fydd hâd Adda. Ei olwg, mewn gwg, a gaid

Niferoedd bobloedd y byd Weithiau ar y pennaethiaid;

A ddeuant oll yn ddiwyd Ei hael wyneb i'r loywnef

I'w gadarnwych gu deyrnas,
A drodd, ennynnodd o Nef:

Duw'r hedd, drwy rinwedd ei ras.
Blino dynion heb lonydd,
Nid digon, ynfydion, fydd ?

* Baal-zebub, Arglwydd y gwybed.

Afonydd, drwy y faenor,
Rhedant, cymmysgant â'r môr:
Cenhedloedd, yn lluoedd llon,
Meddaf, yn yr un moddion,
Deuant, dylifant yn lân,
Dduw Ior, i'w fynydd eirian; 120
I'w fawrglod, Duw fy Arglwydd,
Y tir a lenwir o lwydd.
Daw 'r oes hon â llon wellhâd,
Yn gadarn daw Duw 'n Geidwad.
Mudion, deillion, cloffion, claf,
Fyddinoedd, fydd ddïanaf.
O'r ddaear y meirw ddeuant,
O rwymau 'r angau yr ânt.
O lawn ddedwyddawl einioes!
Addwyn dêg ddiniwaid oes !
Y blaidd, fu 'n elyn bloeddig,
Gyd â'r oen yn gu a drig.
Y mynn a'r llewpard mwynwar,
Cyttunant, byddant yn bâr.
Y llo a chenau y llew,
Yn llondeg ac yn llyfndew,
Yn wir geir mewn un aerwy,
A bachgen a’u harwen hwy.
Plentyn, mewn rhwymyn, yn rhwydd,
A chwery yn wych hyrwydd

140
Ar nyth yr asp, ni thry hon
I gyrraedd pigo 'r gwirion.
Ac ar ffau 'r wiber gau gas,
Yn awr heb wenwyn eirias,
Maban hoyw-lan, yn hylaw,
Heb uno'n, rydd ei lon law.
Gwirionedd hawddgar union
A dardd o'r ddaear hardd hon;
O'r loywnef fawr lawena'
Cyfiawnder ddiddigter dda,
Gwâr hedd a thrugaredd gu
Yn anwyl a wnan’ wenu.
Dedwydd oes i'r credadyn!
O Juda! llawenhâ 'n hyn!
Daw'r Gwaredydd dedwydd da,
Ion didwyll,' ac nid oeda:
O yr haelwych Ior hylaw!
I Sïon dirion y daw!
Llwyr och i'r holl rai uchel !
Gwae'r di ffydd y dydd y del! 160
O'r niwl dwys, o'r anial dir,
Go lawen lef a glywir;
Parottôwch, dyma'r pryd da
Wedi dyfod, hâd Efa !
Parottówch ffordd, loywffordd lan,
I'r hael Ior hylaw eirian!
Cyfodir y doldir da,
Y duwiol a flodeua:
Y brynniau, mewn bèr ennyd,
Gwyr mawrion, beilchion y byd,
Ostyngir, bwrir i bant,
Yn y dydd hwn hwy doddant.
Y gwŷr oll fydd gywir iawn.
Ion anwyl a'u gwna 'n uniawn.

Anwastad wlad fydd liwdeg,
Fydd laswedd wastadedd têg.
Rhyfeddir, gwelir gan gant
Ei gu enwog Ogoniant:
O degwch glân dïogel!
Yr holl fyd i gyd a'i gwel!

180 Cu Ior Nef, cywir ei nawdd, Duw Awdwr, Ef a'i d'wedawdd.

Cyfod, Sron geinlon, gu
Fanon, a dring i fynu
I hyfryd uchel hoywfryn,
Nac ofna, cyhoedda hyn;
Dywed wrth holl Judea,
Wele dy Dduw, y wlad dda!
Duw lor a ddaw, nid erys,
A'i fraich Fe ddïal ar frys
Elynion blinion ei blant,
Yn hwyr hwy lwyr alarant.
A'i wobr Fe ddaw yn ebrwydd,
Fe ddaw, yn ei law Fe lwydd
Ei waith; y diffaith a'r da
Dilys Fe a'u didola.
I'w gail mal Bugail y bydd,
Ei bennaf ofal beunydd :
Dug ei wyn i'w fwyn fonwes
Rhag poethder toster y tês.

200
Oh Arglwydd Dduw y duwiau !
Pwy gredodd f'ymadrodd mau?
Y Gwr megis blaguryn
A geir y' ngolwg Duw gwyn.
Mal gwreiddyn o sychfryn serth
E gyfyd, ni bydd gwiwferth
I’n golwg pan ei gwelom,
Gan waeledd ei lwydwedd lom.
Gwr cynnefin o gerydd,
Trallodus, gofidus fydd.
Caled weled ei waeledd !
Oddiwrtho gwnaem guddio 'n gwedd :
Gwawdiasom, ni wnaethom ni
O'n Gwiw-Frawd uniawn gyfri',
Cymmerth lid ein gwendid gau,
E lwyr ddug ein doluriau.
Gwelsom, cyfrifasom Fo,
Diweir-Was, wedi'i daro,
A'i fod mewn blin ofidion,
Gwaraidd Wr, dan gerydd Ion. 220
Onid Ef, Enaid ufudd,
Gai wael barch i ni gael budd.
Archollwyd, drylliwyd e'n drwch!
A'i haeddiant prynodd heddwch.
Dygodd ein cospedigaeth,
Dwyn trom farn erom a wnaeth.
Drwy gleisiau, drwy friwiau ’i fron,
O'n gofid gwnaed ni'n gsfion.
Crwydrasom, troisom, modd trwch,
I'r diwl a'r mawr anialwch.
Ar Arglwydd yr arglwyddi
Duw 'r hedd ro'i 'n hanwiredd ni.
E rwymwyd dros rai ammhur
Dan farwol angerddol gur.

« PoprzedniaDalej »