Theologia moralis et dogmatica. Cui nunc accedunt epitome ex operibus Benedicti xiv et variæ pontificum literæ encylicæ, Tom 2

Przednia okładka
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

De Definitione Fidei
9
De Fide Secundum
10
De Divisione Fidei
11
De Objecto Materiali Fidei
12
De Objecto Formali Fidei
13
Assensus Fidei an sit discursivus
14
15 An Fidei possit subesse falsum
15
De Fide et Scientia circa idem in eodem
16
An Mysteria Fidei debeant esse evidenter credibilia
17
De Motivis Credibilitatis Esternis
18
De Motivis Credibil internis
19
De Analysi seu Resolutione Fidei
20
Qtuestio Practica
32
De Articulis Fidei
33
An Articnli Fidei successu temporis creverint ib 24 De Symbolo Fidei
35
De Symbolo Apostolorum
36
Eiplicatio Symboli Apostolorum
38
Explicatio Secundi Articuli Et in JesumChristum
40
De Tertio Symboli Articulo ib 29 De Quarto Symboli Articulo
42
De Quinto Symboli Articulo
43
De Sexto Symboli Articulo
44
De Septimo Symboli Articulo
45
De Octavo Symboli Articulo
46
De Nono Symboli Articulo
47
De fine et modis implendi legem
48
De Tribus Ultimis Symboli Articulis 4S 36 De Actu Fidei Interiori
49
De Credendis Explicite Necessitate Medii
53
De modo quo actus legis fiat honestè c 327
54
An praeter quatuor puncta enumerata alia sint explicite credenda necessitate medii
55
De Credendis explicite necessitate praecepti
57
De Praecepto actus interni Fidei
58
De illius obligatione per se in decursu vitae
60
De Praecepto actus externi Fidei
63
De Obligatione Praecepti Negativi
65
An liceat aliquando fidem occultare
67
r Corollaria
68
De Habentibus Fidem
71
An Fides sit in Haeretico
72
De Vitiis Fidei Oppositis
74
De lege veteri
75
An et quae infidelitas sit peccatum
76
De Speciebus Infidelitatis
77
De Decalogo et de I et II praecepto
78
An infideles sint compellendi ad Fidem
79
De communicatione Fidelium cum Infidelibus
80
De Ritibus Infidelium Tolerandis
82
De Haeresi in Particulari
83
De Divisione Haeresis
86
De Pcenis Crimiuis Haeresis
88
De Blasphemia
91
De llegulis Fidei
93
De Scriptura Sacra
94
De Divisione Scripturae Sacrae m
97
De Objecto Formali Spei
100
De Lectione Scripturae Sacrae
101
Quaestiones quaedam de Scriptura Sacra
105
An Timor Servilis possit excludere volunta
106
De Traditionibus Secundum se earupque di
107
De Existentia et necessitate traditionum
109
De Praecipuis traditionum regulis
111
De Judice controversiarum Fidei
112
De Ecclesia _ 113
113
De iis qui sunt in Ecclesia 72 An omnes et soli praedestinati sint in Ecclesia
115
De Ecclesiae visibilitate
118
De Notis Ecclesiae 119
119
De Nota Ecclesiae qua dicitur Una 76 De Nota Ecclesiae qui dicitur Sancta
121
De Nota Ecclesiae qu dicitur Catholica
122
De Nota Ecclesiae qua dicitur Apostolica
123
De Duratione Ecclesiae
124
De Infallibilitate Ecclesiae
126
De Auctoritate Ecclesiae
127
Qualis esse debeat consensus Episcoporum
129
De Constitutione Unigenitm
130
De Auctoritate Ecclesia circa quaestiones facti
133
De Infallibilitate Ecclesiae in Canonizatione Sanctorutn
137
De Conciliis Ecclesiasticis
138
An liceat vitam suam exponere periculo mortis
139
Cujus sit convocare Concilium generale
140
De Conciliis Generalibus approbatis
142
De Auctoritate Concilioium
145
De Summo Pontifice
147
De Primatu Petri
148
De maledictione
152
De Successore Petri in Primatu
153
De definitione legis humanae
274
De homine legislatore
275
De jure gentium
276
Dejurecivili
277
De jure ecclesiastico
279
De citationibus juris canonici
280
De praeceptis ecclesiae
282
De subditis legis naturae
284
De subditis legis positivae
285
De ignorantibus legi subjectis
287
De infidelibus et haereticis legi subjectis
288
De justis legi subjectis
290
De legislatore ut legi subjecto
292
De peregrinis advenis et vagis legi subjectis
293
Conclusiones practicae ex praefatis regulis
295
De obligatione legum
299
De obligatione legis injustae
301
De obligatione legis fundatae in falsa praesump tione
302
De obligatione legis irritantis
303
De obligatione legis affirmativae et negativae
305
De obligatione legis moralis poenalis et mixtae 39 De obligatione ad poenam legis
307
De qualitate obligationis legum
309
De quantitate obligationis legum
311
De materia levi sub obligatione gravi
314
De materia gravi et Ievi
315
De obligatione gravi cognoscenda ex voluntate legislatoris
316
De lege obligante cum periculo aut jactura vitae
317
De obligatione constitutionis Carthusianorum
319
De operibus prohibitis diebua Dominicis et festis
374
De gravitate materiae pro labore servili
378
De causis excusantibus opera servilia
379
De titulo pietatis excusante
382
De peccato mortali die festo commisso
383
De malitia distincta ob circumstantiam festi
384
De quarto decalogi praecepto
385
De obedientia parentibus debita
387
De titulis honorandi parentes
388
Qui nomine parentum intelligantur
389
De promissione quarti praecepti
391
De quinto sexto et septimo decalogi praecepto
392
De octavo nono et decimo decalogi praecepto
394
De lege nova
395
De differentia inter legem veterem et novani
396
De tempore obligationis legis novae et de ues satione legis veteris
397
De tempore quo observatio legis veteris facta fuit mortifera
400
De definitione gratiae
402
De divisione gratiae gratum facientis 403
404
De necessitate gratiae ad opus salutare
405
An gratia sit necessaria ad opera moraliter bona
407
De necessitate gratiae ad diligendum Deum
409
De necessitate gratiae ad cognoscendum verum et ad implendam legem
411
De possibilitate praeceptorum Dei
413
De neressitate gratiae ad resurgendum a pec catis et viurendas tentationes
415
De necessitate gratiae ad vitanda peccata mortalia
417
De gratia ad vitanda venialia
419
De perseverantia
421
De rausis gratioe
423
acienti quod in se est Deus non denegat gratiam sed injallibiliter
425
torum
427
De gratia qua e datur peccatoribus et obduratis
428
An obduratis semper detur gratia urgentepra cepto supernaturali
430
De auxilio sufficienti pro parrulis
432
De gratia sufticiente 334
436
De aliis gratiae divisionibus
439
De erroribus damnatis in materia de gratia
441
De erroribus Jansenii
442
De erroribus Paschasii Quesnelli
444
Quid sit justificatio
446
De deletione peccatorum in justificatione
447
De justitia imputativa haereticorum
448
De praeparatione seu dispositione ad justifica tionem
449
De fide justificante et speciali haereticorum
451
De certitudine status gratiae et fidei
452
De causis justificationis impii
454
De modis justificationis
455
Ie excellentia justificationis
456
De definitione et divisione meriti
458
De obligatione justitiae in merito
460
De conditionibus requisitis ad meritum de con digno
461
De quantitate meriti
464
le his quoe cadnnt sub meritum
465
Pe merito perseverantiae et reparationis post lapsum
466
De merito bonorum temporalium
467
De definitione legis

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 184 - Spes autem non confundit, quia charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis.
Strona 205 - Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres et sorores, adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus.
Strona 149 - Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.
Strona 20 - Catholicae nomen, quod non sine caussa inter tarn multas haereses sic ista Ecclesia sola obtinuit, ut cum omnes haeretici se catholicos dici velint, quaerenti tamen peregrino alicui, ubi ad Catholicam conveniatur, nullus haereticorum vel basilicam suam. vel domum audeat ostendere.
Strona 28 - Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cujusdam doctrinse, ut ex ipso modo loquendi apparet. Sed quia integram fidei veritatem ejus doctrina breviter continebat, auctoritate Summi Pontificis est recepta, ut quasi regula fidei habeatur.
Strona 388 - Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem, cui fidant; non etiam ut legislatorem, cui obediant; anathema sit. 22. Si quis dixerit, justificatum, vel sine speciali auxilio Dei, in accepta justitia perseverare posse, vel cum eo non posse; anathema sit.
Strona 131 - Et ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova editio symboli : sicut et omnia alia quae pertinent ad totam Ecclesiam, ut congregare synodum generalem et alia huiusmodi."— (Leon., viii.
Strona 379 - Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat, ut possis.
Strona 375 - Distinctio illa duplicis amoris, naturalis videlicet, quo Deus amatur ut auctor naturae, et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia, et ad illudendum Sacris Litteris, et plurimis Veterum testimoniis excogitatn.
Strona 107 - Christus dilexit ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid huiusmodi, sed ut sit sancta et immaculata.

Informacje bibliograficzne