Philosophiae naturalis principia mathematica

Przednia okładka
Jussu Societatis Regiae ac Typis Josephi Streater. Prostat Venales apud Sam. Smith ad insignia Principis Walliae in Coemiterio D. Pauli, aliosq, nonnullos Bibliopolas, 1687 - 494
This is the first edition of Newton's Principia, in which he elucidates the universal laws of gravitation and motion that underlay the phenomena described by Copernicus, Galileo and Kepler. Newton also establishes the mathematical basis for the motion of bodies in unresisting space (the law of inertia); the motion of fluids and the effect of friction on bodies moving through fluids; and the law of universal gravitation and its unifying role in the cosmos.
 

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 13 - His afikmibus œquales fiunt mutationes non velocitatum fed motuum, ( fcilicet in corporibus non aliunde impeditis : ) Mutationes enim velocitatum., in contrarias itidem partes fanae, quia motus aequaliter mutantur, font corporibus reciproce proportionales.
Strona 478 - Sole delitefcentia, £ caudas сщп máximas turn fulgentilTimas inflar trabium ignitarum nonnunquam emittentia, eodem argumento infra orbem Veneris collocari debent. Nam lux ilia omnis fi in! ftellam congregan fupponatur, ipfam Venerem, ne dicam Veneres plures conjunclas quandoque fuperaret.
Strona 433 - Océano vicibus alternis majores & minores, uti dictum eft; & inde propagabuntur in htmc portum affluxus bini majores & bini minores, vicibus alternis. Affluxus autem bini majores component aquam altiiîîmam in medio inter utrumque, affluxus major & minor faciet ut aqua aicendat ad mediocrem altkudinem in Medio ipforum, & inter affluxus binos minores aqua afcendet ad altkudinem minimam.
Strona 6 - ... relativa eft permanfio corporis in eadem ilia navis regione vel parte cavitatis. At quies vera eft permanfio corporis in eadem parte fpatii illius immoti in qua navis ipfa una cum cavitate fua & contentis-univerfis movetur.
Strona 9 - Hurfus motus verus a viribus in corpus motum impreffis femper mutatur, at motus relativus ab his viribus non mutatur neceflario. Nam fi...
Strona 500 - ... nullum efle poteft. Lux non cernitur quatenus in jubare eft, fed quatenus inde refleditur ad oculos noftros. Nam vifio non fit nifi per radios qui in oculos impingunt. Requiritur igitur materia aliqua refledens in regione Cauda?, ne coelum totum luce Solis illuftmum uniformiter fplendeat.
Strona 190 - JD, &c. feorfirn fpefîata trahant caetera omnia viribus acceleratricibus quae fint reciproce ut Quadrata diftantiarum a trábente, erunt corporum illorum omnium vires abfoluta ad invicem ut funt ipfa corpora. CoroL Card a.
Strona 293 - ... vel ferpit oblique per tortas cavitates- & canales, eafque regulares vel máxime irregulares, ampias vel anguftiffimas. Hifce circumftantiis preffionem nil mutari colligitur, applicando demonftrationem Theorematis hu jus ad Cafus fíngulos Fluidorum. Carol, Coro!. 5. Eadem Demonftratione colligitur etiam...
Strona 428 - Satellitum interiorum font ad motum hujus, ut illorum témpora periódica ad tempus periodicum hujus (per idem Corollarium) & inde dantur.
Strona 418 - Planeta: omnes gravitent in fe mutuo, & propterea, pro vi gravitatis fux, fecundum leges motus perpetuo agitentur : perfpicuum eft quod horum centra mobilia pro Mundi centro quiefcente haberi nequeunt. Si corpus illud in centro locandum eifet in quod corpora omnia maxime gravitant (uti vulgi eft opinio) privilegium iftud concedendum eflec Soli.

Informacje bibliograficzne