Media audiowizualne: Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji

Przednia okładka
Wolters Kluwer Polska, 30 maj 2011 - 356
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
W publikacji przedstawiono problematykę związaną z procesem cyfryzacji w dziedzinie mediów audiowizualnych, odgrywających ważną społecznie rolę informacyjną, gospodarczą a także kulturotwórczą. Przeprowadzono analizę konfliktu regulacyjnego będącego konsekwencją zróżnicowanego spojrzenia na interes publiczny w mediach audiowizualnych.

Ponadto szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące:

- znaczenia mediów audiowizualnych realizujących zadania publiczne, w tym - ochronę praw jednostki i kształtowanie tożsamości narodowej i kultury,
- moralności publicznej jako głównego wyznacznika ochrony celów interesu publicznego na poziomie narodowym,
- pojęcia misji publicznej oznaczającej określenie podstawowych celów interesu publicznego w mediach audiowizualnych,
- znaczenia zasady must carry jako instrumentu ochrony interesu publicznego w mediach audiowizualnych w dobie cyfryzacji,
- instrumentów ochrony interesu publicznego w mediach audiowizualnych,
- roli władzy publicznej w ochronie interesu publicznego w mediach audiowizualnych.

Publikacja zawiera analizę wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Informacje bibliograficzne