Obrazy na stronie
PDF

siculus III. Nocturni , Ferià copus , aut Episcopis, dicit quartâ et Sabbato. . pro Benedictione, Oro ut CAPUT VII. caritas, etc. et dicit Lectio

nem. Idem observatur ubi De Absolutionibus et Bene

unicus est Præsbyter, et dictionibus ante Lectiones.

cùm privatim Officium re1. A Bsolutiones et Bene- citat Sacerdos cum aliis Cle

A dictiones dicuntur ut ricis, inter quos non est alius in fine Psalterii disponuntur: ab ipso Sacerdos. scilicet, post Versiculum, 6. Ad Absolutiones et Bedicto Pater noster, fit Abso- nedictiones semper responlutio, et dantur Benedice detur , Amen. tiones; præterquàm triduo

CAPUT VII I. ante Pascha, et in Officio Defunctorum.

De Lectionibus. 2. Variantur hæ Benedic- .Ectiones leguntur in tiones pro diversitate Offi- L quolibet Nocturno post ciorum, id est , sive novem Psalmos, præmisso semper sive trium Lectionum , sive Pater noster, etc. de Tempore, sive de Sanc- 2. In Dominicis, Duplicitis, et pro varietate Tem- bus-minoribus et suprà (exporum , ut post Psalterium tra Tempus Paschale) lepotatur.

guntur novem Lectiones , 3. In Officio trium Lectio tres scilicet in quolibet Nocnum de Sanctis, Absolutio turno; in Festis autem Sesumitur secundum Feriam, miduplicibus quibuscumque, Benedictiones verò , ut no- in Simplicibus, in Feriis, et tantur pro secundo Noc- toto Tempore Paschali in turno in Officio novem Lec- quo Nocturnum unum dicitionum de Sanctis.

tur, tres tantum Lectiones 4. Lector petens Benedic- leguntur. tionem in Choro, dicit Jube, 3. In Officio novem Lecdomne, benedicere , apud tionum , in primo Nocturno ( Canonissas et Moniales legnntur tres Lectiones ex Lectrix dicit domna ; ) qui sacra Scriptura , quæ per verò solus recitat, omisso ordinem et suâ quâque die in Jube , etc. dicit absolutė Officio de Tempore occurBenedictionem.

runt legendæ , nisi aliæ suis 5. Quando Dominus Ar- locis assignentur. In secundo chiepiscopus, aut Episco- Nocturno leguntur, ut depus, Lectionem lecturus est, signantur in Proprio. In terpostquàm ipse præmisit ex tio Nocturno leguntur de more, Jube , domne , bene- Homilia in Evangelium, at dicere, dignior post ipsum in Proprio assignantur, et pridicit illi : Ora pro nobis, Pa- mæ Lectioni deHomilja przed ter; ipse autem Archiepis- ponitur principium Evangelii quod eo die legitur in verò et tertia junguntur in Missa. Excipiuntur ab hoc unam. Lectionum ordinario Offi- 7. Tempore Paschali, in cium tridui ante Pascha et Festis Sanctorum SolemniOfficium Defunctorum , in bus, prima Lectio erit de quibus Homiliæ non legun- Scriptura; secunda, de Histur.

toria Sancti, vel de aliquo 4. Si loco ultimæ Lectionis Sermone in ejus laudem ; Officii poni debeat Lectio de tertia, de Evangelio illius aliquo Sancto, vel de Evan- Officii cum ejus Homilia. In gelio Dominicæ , aut Feriæ aliis verò Festis Lectiones majoris , cùm occurrunt ,

ordinabuntur sicut alio Tem. observetur quod dietum est

pore ordinantur, quando suprà, in prima Parte, Cap.

tres tantùm leguntur LecXIII. de Occurrentia Officii.

tiones.

8. Si Tempore Paschali, 5. In Officio trium Lectio

Lectio- in Festo non habente Evan

in fe num.ordinabunturLectiones gelium cum Homilia ad Ofut sequitur. Si Festum duas ficium Nocturnum, facienda habet Lectiones proprias, sit Commemoratio de Offiprima Lectio erit de Scrip- cio occurrente quod habeat tura occurrente, tribus in

Evangelium cum Homilia, unam coactis ; secunda et

prima Lectio erit de Scriptertia de l'esto. Si unam

tura , tribus in unam junctis; tantum habuerit Lectionem

secunda de Festo, duabus propriam, prima et secunda

pariter in unam coactis; erunt de Scriptura , tribus

tertia , de Evangelio et Hoin duas redactis; tertia de

milia Officii ocourrentis, de Festo: quod etiam servatur quo facienda est Commein Officio de beata Maria moratio. in Sabbato, in quo tamen, . Nulla prorsus esse debet si Commemoratio alicujus dies in anno, in qua ad Of Sancti occurrat, tertia erit ficium Nocturnum non legaejus Lectio. In Feriali verò tur de Scriptura sacra , sive Officio tres Lectiones erunt propria , sive occurrente. de Scriptura, nisi legenda sit $i sit Officium novem LecHomilia pro tertia Lectione, tionum, tres Lectiones primi aut alia pro Sancto qui so- Nocturni erunt de Scriptufam habet Commemoratio

ra; si sit Officium trium Lecnem ; tunc enim tres Lec

tionum , prima et secunda tiones de Scriptura con- Lectio , aut saltèm prima, trahentur in duas.

erunt de Scriptura, juxta 6. Quando duæ tantúm le regulam suprà positam. guntur Lectiones de Scrip- ro. Initia Librorum sacræ tura, quæ prima assignatur, Scripturæ nunquam omitco die legitur sola; secunda tuntur; sed si in die in qua ponitur initium Libri, con- propter initium Libri quod tingat fieri Officium habens in hanc diem translatum Scripturam propriam , tunc fuerit, non resumuntur illæ initium Libri ponitur die se- Lectiones omissæ , sed eo quenti. Quòd si contingat anno omittuntur, et tantum etiam in hac die sequenti resumuntur initia Librorum poni initium alterius Libri, omissorum. ut accidere interdum potest 11. Omnia Festa Solemnia quando leguntur Prophetæ habent proprias de Scriptura minores ; tunc , si sit Offi- selectas Lectiones, exceptis cium novem Lectionum, Festis Decollationis sancti prima Lectio erit de initio Joannis Baptistæ, S. Irenæi, Libri die præcedente positi; et S. Martini Turonensis. In secunda et tertia Lectio, de omnibus aliis Officiis, legitur initio Libri hoc ipso die oc- de Scriptura occurente. currentis, nisi sit Dominica, 12. Lectiones primi Nocin cujus Officio Lectiones turni leguntur cum titulo assignatæ in Breviario nun- Libri de quo sumuntur (nisi quam mutantur. Itaque si aliter in propriis locis noteSabbatis Hebdomadæ XXIII tur.) Lectiones etiam seet Hebdom. ultimæ post cundi Nocturni , quando Pentecosten celebretur Fes- sunt ex aliquo Sermone , tum aliquod Solemne pro- Tractatu, Epistolâ , aut alio priam habens Scripturam, quovis Libro sanctorum Painitia Michæa et Malachiæ trum , leguntur cum titulo quæ duobus illis Sabbatis as- et nomine auctoris , aliàs signantur, legentur die præ- minimè; et similiter in tercedenti, saltem pro tertia tio Nocturno præponitur Lectione, si fortè duæ prio- titulus, et nomen auctoris res sint de alio initio ; vel cujus est Homilia quæ legi. pro secunda , si tertia sit de aliquo Festo occurrente. Si13. Ante quamlibet Lec. veròsit Officium Semiduplex tionem , nisi aliter notetur, in quo duæ sint Lectiones Lector petit Benedictionem de Sancto , tunc hâc vice per hæc verba , Jube, domduæ Lectiones de Sancto ne, benedicere , de quibus coguntur in unam pro tertia dictum est Capite præceLectione, ut in prima et se- denti, et ita concludit quamcunda Lectione poni possint libet, dicens : Tu autem , duo initia Librorum Scriptu- Domine , miserere nostri; et ræ , scilicet diei præceden- respondetur, Deo gratias ; tis, et diei præsentis. Cùm præterquàm in triduo ante autem omittuntur Lectio- Pascha, ubi tamen in primo nes de Scriptura occurrente Nocturno, loco Tu autem, propter Festum habens dicitur, Jerusalem , JerusaScripturam propriam , vel lem , convertere ad Dominum

Deum tuum, et nihil res- riâ tertiâ et sextâ , è II. pondetur. In secundo autem Nocturno; Feriâ quartâ et et tertio non dicitur Tu Sabbato è III. Nocturno. autem , nec quidquam aliud; 5. In Feriali Officio (extra sicut nec in Nocturnis Officii Tempus Paschale) ResponDefunctorum. Eadem clau, soria sumuntur ex Dominica sulâ Jerusalem, terminantur præcedenti, nisi aliter noomnes Lectiones de Jeremią tetur, aut propria Responet de Baruch, à Dominica soria huic Feriæ assignentur. Passionis usque ad Feriam Sumuntur autem alternatim iv. majoris hebdomadæ in- ex primo et secundo Nocclusivė. In Adventu ad Lec- turno, hoc ordine : Ferià tiones de Isaïa , etiam in secundâ , quartâ et sextâ Officio de Sanctis , loco Tu è I. Nocturno; Feriâ terautem , dicitur, Hæc dicit tia , quinta et Sabbato , ( si Dominus Deus: Convertimini fiat de Feria ) è II. Nocad me, et salvi eritis : et sic turno. Cùm autem Regterminantur, nihil respon ponsoria propria euidam dendo; aliæ verò Lectiones Feriæ assignantur, et eâ die de Prophetis more solito dici non possunt, propter terminantur.

Festum occurrens de quo eâ CAPUT IX. die fiat Officium, hæc ResDe Responsoriis post Lec

ponsoria propria huic Feriæ

non resumuntur in alia Fetiones.

ria, sed omittuntur eo anno. 1. D Ost quamlibet Noc- Responsoria verò quæ in

I turni Lectionem di- aliqua Dominica ponuntur, citur Responsorium. tandiu resumuntur in Offi

2. Sumuntur antem Res- cio, seu Feriarum , seu etiam ponsoria in Officio de Tem- Dominicarum sequentium, pore , ex eo loco ubi primò quandiu alia Responsoria sunt posita , scilicet die quo non assignantur. In Feriis inchoatur unus ex sacræ Temporis Paschalis, ResScripturæ Libris ; et repe- ponsoria dicuntur ut ibidem tuntur, quandiu de illo Li- notantur. bro legitur.

6. In Responsoriis tres 3. In Officio autem de partes distingui solent, quaSanctis, sumuntur ex Pro rum prima initium , secunda prio aut ex Communi Sanc- Reclamatio , tertia Versus torum.

dicitur. Reclamatio distin4. In Officio trium Lec- guitur ab Initio per Asteristjonum , cujus Responsoria cum *, et semper post Verex Officio novem Lectionum sum integra repetitur. sumenda sunt,sumuntur hoc 7. Prætereà post Versum ordine : Feria secundâ et et Reclamationem additur quinta , è I. Nocturno; Fe- Gloria Patri ad ultimum

cujusque Nocturni Respon- mum Versum et ejus Reclasorium , ( præterquàm in mationem. Officio Defunctorum , et in 11. In Semiduplicibus simomni Officio de Tempore à plicibus et Feriis , etsi Te Dominica Passionis ad Pas- Deum non dicatur, non resucha : ) et post Gloria Patri mitur Responsorium ultiiterum repetiturReclamatio; mum Nocturni, sed Recla. vel, si divisionem habeat; matio tantùm. ejus ultima quæ pars hàc CAPUT X. notulà † signatur.

De Cantico Te Deum. 8. In Solemnibus-maximis in omni Festo Dupliciverò, Gloria Patri cum Re

I minore ac suprà , et in clamatione ad omnia Res- Dominicis , post ultimum ponsoria dicitur; sed præ

Responsorium dicto Gloria tereà, ad nltimum cujusque Patri cum ejus ReclamaNocturni, post Reclamatio

tione ( vel post Resumptionem quæ sequitur Gloria

nem , in Solennibus-maxiPatri , fit resumptio integra

mis,) dicitur immediatè Te Responsorii, id est, repeti

Deum , præterquàm in Dotio abinitio usque adversum

minicis Adventûs et in Doexclusivė.

minicis à Septuagesima ad

Pascha. 9. In Dominicis, ac Du CAPUT XI. plicibus-minoribus et suprà, De Collecta , seu Oratione. post ultimum Responsorium i Ollecta seu Oratio in dicitur Te Deum. In Domi

(Officio Nocturno quannicis verò , in quibus Te đó separatur à Laudibus, Deum non dicitur , statim

dicitur post ultimum Resin ultimo Responsorio, post

ponsorium, vel post Te Gloria Patri, omissâ , quæ

Dcum , si dicatur: in Laudisequi deberet, Reclama

bus et Vesperis, post Antitione, resumitur Respon

phonas ad Benedictus et ad sorium usque ad Versum

Magnificat , nisi quando diexclusive.

cendæ sunt Preces ( quæ 10. At in Dominicis Pas- dicuntur post Antiphonam,) sionis et Palmarum , et tri- tunc enim in fine illarum duo ante Pascha, in nono dicitur Oratio : ad Horas Responsorio fit statim Re- diei , post Versiculum qui sumptio postReclamationem Responsorium breve sequiquæ Versum sequitur; eo tur, nisi dicendæ sint Preenim tempore non dicitur ces . tunc enim Oratio diciGloria Patri. In Officio quo- tur post ultimum Versiculum que Defunctorum , propter Precum :ad Primam et Comeamdem rationem , Respon- pletorium , post preces, nisi sorium , ultimum , Libera, aliter notetur. repetitur ab initio post ulti 2. Ad Primam et Complem

« PoprzedniaDalej »