Obrazy na stronie
PDF

Commemorationis omnium quæ Suffragia dicuntur;
Fidelium Defunctorum;qui fiunt post Benedicamus.
bus diebus dicuntur prout CAPUT VII.
notatur in propriis locis.

De Completorio.
CAPUT VI.

| D Completorium abDe Vesperis.

A solutè dicitur Conver1. A D Vesperas, (si sepa- te nos, signando pollice pec

A rentur ab Officio præ tus;tum Deus, in adjutorium, cedenti) dictis secretò Pater faciendo signum crucis: Psalet Ave , dicitur Deus, in ad

mi tres distributi per Ferias jutorium , deinde quinque omni

omni die dicuntur. Exci. Psalmi cum quinque Anti- piuntur tamen omnia Festa phonis (nisi aliter notetur); Solemnia, (præter Festa posteà Capitulum , Hym- consecrationis majoris Altanus, Versiculus , Canticum ris, et Decolla:ionis sancti Evangelicum Magnificat, Joannis Baptistæ, quæ fiunt cum sua Antiphona, et Ora

in Primatiali , ) in quibus tio , cum Dominus vobiscum,

semper dicuntur Psalmi de vel Domine , eraudi, anté et Dominica ipso die Festo, post ; et in fine, Benedice- non autem in Vigilia , nec mus, ac secreto, Fidelium. per Octavam : Antiphona 2. Excipiuntur Vesperæ à

dicitur ut in Psalterio; proFeria quarta majoris Hebdo- priæ verò Antiphonæ dimadæ inclusive ad Sabba- cuntur in Festis Solemnibus, tum in Albis exclusive, et majoribus et suprà , (et in Vesperæ Commemorationis quibusdam aliis, de quibus omnium Fidelium Defunc- vide. Part. I. Cap. ll. n. 5.) torum , quæ dicuntur ut in et pereorum Octavas, modò suo loco notatur.

Officium fiat de Ooctava; 3. Excipiuntur pariter Ves- etiam quando Psalmi de peræ Officii Pentecostes, in Feria in Vigiliis et per Octaquibus tres tantùm Psalmi vam dicuntur. Intra Octavas proprii sub totidem Anti tamen Festorum Domini , phonis dicuntur.

etiamsi Officium non fiat de 4. Excipiuntur etiam Ves Octava , dicuntur ad Comperæ intra Octavas secundi pletorium Antiphonæ de et tertii ordinis , in quibus Octava , nisi occurrat aliud Psalmi quinque sub una di- Festum habens Antiphonas cuntur Antiphona.

propriąs. Hymnus, Capitu5, Preces, quando dicen- luin, Responsorium In madæ sunt, dicuntur post An- nus , Versiculus , Nunc ditiphonam ad Magnificat.. mittis , cum şua Antiphona.

6. Quandò autem fiunt ut habetur in Psalterio, nisi Commemorationes, sive aliter notetur. propriæ , sive communes, 2. Precum Versiculi ( qui diebus Dominicis, ac Festis rio, Proprio de Tempore, Semiduplicibus minoribus et ac in Proprio et Communi suprà , intra Octavas quas- Sanctorum. cumque , et Feria sextâ 2. Variatur quoque pro ante Pentecosten omittun- modo et ordine quo dicitur, tur ) ceteris diebus dicun- tam ante , quàm post Psaltur, ut habentur in Psal. mum, et post singulos verterio ; tum Oratio Deus, qui sus Psalmi: de quo vide quæ illuminas , cum Dominus vo- dicta sunt 1. Parte. Cap. I. biscum , vel Domine , exaudi, de. Officio Solemni-maximo , anté et pòst; et in fine, Be- Cap. III de Officio Duplici, nedicamus.

et Cap. IV. de Oficio Semi. 3. Finito Completorio, di- duplici. citur submissâ voce Gratia 3. Tempore Paschali, in Domini , etc. tum una ex fine Invitatorii additur uniAntiphonis beatæ Mariæ; cum Alleluia. deinde Fidelium dnimæ , etc. 4. Non dicitur InvitatoPost completum Officium, rium in Epiphania Domini , dicitur secreto. Pater. Ave. nec Triduo ante Pascha, nec Credo.

in Officio Defunctorum , ex4. Excipitur ab hoc ordi- cepto Ofhcio Commemoranario Completorium Feriæ tionis omnium Fidelium Deiv. majoris Hebdomadæ , et functorum quod celebratur sequentium dierum , usque die 2. vel 3. Novembris. ad Sabbatum in Albis exclu

с Арут ІІ. sive, et Hebdomada Pentecostes , in quibus dicitur

De Hymnis. prout notatur in propriis 1. L Ymnus dicitur in qualocis.

M libet Hora, præter

quàm à Vesperis Feriæ iv. PARS TERTIA. majoris llebdomadæ usque De Horarum partibus. ad Nonam Sabbati in Albis

Ingulæ Horæ (nisi aliter inclusive, et præterquàm in U notetur) inchoantur per Officio Defunctorum. Deus , in adjutorium , præ- 2. Ad Officium Noctis misso ad Officium Noctur- Hymnus dicitur post Psalnum, Domine , labia , et ad mum Venite, excepto die Completorium, Converte nos. Epiphaniæ; ad Laudes, post

Capitulum, excepto die NaCA P U T I.

talis Domini; ad Horas diei, De Invitatorio.

post Deus , in adjutorium; 1. TNvitatorium dicitur re- ad Vesperas , post Capitu

I gulariter in omni Offi- lum ; ad Completorium, cio Nocturno, cum Psalmo post Antiphonam PsalmoVenite , sed variatur pro Of- run. ficii qualitate, ut in Psalte- 3. Dicuntur autem Hymbeantur.

ni in Officio de Tempore, divisionem semper dicitur ut in Psalterio, quando pro- Gloria Patri , et Sicut erat , prii Hymni in Proprio de præterquàm in triduo ante Tempore non adsunt; in , Pascha; tunc enim in fine Officio de Sanctis , dicuntur Psalmorum nihil dicitur: et ut in Communi, nisi proprii in Officio Defunctorum, post in Proprio Sanctorum ha Psalmos et Cantica , loco

Gloria Patri , dieitur Re4. Doxologia quæ repe- quiem. ritur in decursu Breviarii, CAPUT I V. mutatur in propriam , quo

De Canticis. ties Officium habet propriam.

1. Antica dicuntur in OfCA PUT III.

U ficio, tamn de Tempore

quàm de Sanctis, ad Laudes, De Psalmis.

Vesperas et Completorium, 1. D Salmi eo modo et ordi- ut in Psalterio distribuun

I ne quo sunt in Psalte- tur, nisi alia in Proprio tam rio distributi, dicuntur sin- de Tempore quàm de Sanca gulis diebus ad omnes Horas, tis assignentur. tam Diurnas, quàm Noctur- 2. Canticum quod post nas, non solum in Officio de tres Psalmos priores dicitur Tempore , sed etiam in Of- in Laudibus, variatur secun. ficio de Sanctis. Ab hoc ritu, dùm diversitatem Officii ne Festa quidem Solemnia Festa quæcumque Solemexcipiuntur quantum ad nia , exceptis iis quæ intra primas Vesperas , in quibus Octavam 'Natalis" Domini et in Completorio Psalmi occurrunt, (et in Primatioli Feriales semper dicuntur Festis Decollationis sancti ( præterquàm Pascha et Joannis Baptistæ et sancti Pentecosten ) sed solum Martini Turon. Episc.) ac quantum ad Officium diei Festis Patronorum, et Festa Festi , in quo ad omnes Ho- beatæ Mariæ Virginis etiam ras, Diurnas et Nocturnas, non Solemnia , habent suum dicuntur Psalmi de Domini- Canticum , ut in proprio ca, nisi alii assignentur. Ex- loco notatur , quod dicitur cipitur etiam Officium tridui tam in die quàm per Octaante Pascha , in quo Psalmi vam Festorum Solemnium. dicuntur , ut proprijs locis maximorum , etiamsi non notatur. Tempore Paschali fiat de ea (modò non ocdicuntur tantùm tres Psal- currat aliud Festum habens mi ad Nocturnum , prout in proprium Canticum;) atque Proprio de Tempore nota etiam per Octavam aliorum tur.

Festorum quandò fit de ea. 2. In fine Psalmorum, et 3. Suum etiam habent Can. ad quamlibet Psalmorum ticum Officium Defuncto

rum, et Officium parvum aut de Feria, dicuntur in beatæ Mariæ Virginis, ac omnibus Horis, Nocturnis, Officium tridui ante Pascha. vel Diurnis, Antiphonæ

4. In ceteris Officiis de post Psalinos , ut in PsalteSanctis , inde sumitur Can- rio habentur, nisi aliter noticum, unde sumuntur Psal- tetur. Antiphonæ positæ ad mi Laudum.

Completorium in Psalterio 5. In Festis , in quibus di- non mutantur, nisi in temcuntur Psalmi de Dominica, pore Paschali , in Festis dicitur et Canticum de Do- Solemnibus - majoribus ac miniea , si aliud non assi- suprà , ( et in quibusdam gnetur.

aliis, de quibus vide Part. I. 6. In aliis Festis , cùm di- Cap. 2. n. 5.) ac per eorum cantur Psalmi Feriales , di- Octavas, quando fit Officium citur et Canticum ibi nota- de Octava. Intra Octavas tatum pro Festis , nisi adsitmen Festorum Domini , proprium. In Officio verò etiamsi Officium non fiat Feriali, dicitur Canticum de Octava , dicuntur ad Feriale, exceptis Feriis Pas. Completorium Antiphonæ chalibus, in quibus dici- de Octava, nisi occurrat tur Canticum è Psalterio pro aljud Festum habens AntiFestis , secundum Feriam. phonas proprias.

7. In fine omnium Canti- " 3. In Festis Semiduplicicorum dicitur Gloria Patri, bus-minoribus et suprà, Anet Sicut erat. Excipitur Can- tiphonæ quinque dicuntur ticum Benedicite , in cujus ad Laudes et Vesperas, sive fine , loco Gloria Patri , et ex Proprio, sive ex CommuSicut erat , dicitur Benedi- ni Sanctorum. In Simplicicamus Patrem, et Benedictus bus , et in diebus intra Oces, ut ibidem ponitur. In tavas secundi aut tertii orOfficio autem tridui ante dinis, Psalmi dicuntur sub Pascha, post Cantica ut postunica Antiphona propria , Psalmos nihil dicitur , et in vel de Communi , quæ ad Officio Defunctorum , omis. Laudes est quarta Laudumn. so Gloria Patri , dicitur in Semiduplicibus-minoriRequiem æternam.

bus et suprà , ad Horas siCAPUT V. militer, tam in Proprio de De Antiphonis.

Tempore quàm de Sanctis , 1. A Domnes Horas, Noc- quando propriæ habentur

1 turnas et Diurnas, in Laudibus Antiphonæ, et semper cum Psalmis dicun- aliæ propriæ non fuerint ad tur Antiphonæ, vel una, Horas, sumuntur ex Laudivel plures , pro diversitate bus hoc ordine: Ad Primam, Officii et Horarum.

prima ; ad Tertiam , secun2. Si de Tempore fiat Offi- da; ad Sextam , tertia , et cium, putà de Dominica, ad Nonam , quinta.

4. Tempore Paschali, tam matur Antiphona quæ asin Officio de Tempore quàm signatur ad Magnificat , et de Sanctis, Psalmi dicuntur in Laudibus, quæ ad Benead Nocturnum sub una An- dictus, cum Versiculis qui tiphona , ut in suis locis po- habentur post Hymnum, nitur, exceptis tamen Festis nisi aliter notetur. Solemnibus quibuscumque, ipso die Festo. Ad alias Ho

CAPUT V I. ras, in Festis Semiduplici.

De Versiculis. bus quibuscumque et suprà, 1. 17 Ersiculus semper dicinihil mutatur in numero ' tur post Antiphonam Antiphonarum , sed in fine quæ sequitur ultimum Psalomnium additur Alleluia , mum cujusque Nocturni: ad quod à Septuagesima usque Laudes et Vesperas, dicitur ad Pascha demitur, et omit- post Hymnum: ad Primam, titur ubicumque reperitur. et ad reliquas Horas, post

5. Antiphonæin quocum- Responsorium breve. que Officio eodem semper 2. A Vesperis Feriæ iv, modo dicuntur, videlicet majoris Hebdomadæ incluinchoantur tantùm ante sivé, ad Nonam Sabbati in Psalmos et Cantica; et post Albis inclusive, non dicunPsalmos et Cantica , inte- tur Versiculi, nisi in Noc. græ dicuntur.

turnis. 6. Excipiuntur ab hac re- 3. Quandò fit aliqua Comgula Antiphonæ majores in memoratio , semper post Ådventu, quæ () vocantur. Antiphonam ejus de quo Hæ enim bis dicuntur inte- fit Commemoratio, dicitur græ, nempè , semel ante Versiculus quiin ejus Officio Magnificat, et semel postponitur post Hymnum LauSicut erat. Similiter , si pro dum seu Vesperarum , nisi sola Commemoratione di- aliter notetur. cantur , bis integræ dicun- 4. Versiculis prædictis , tur , scilicet, semel ab una Tempore Paschali, non adparte chori, et semel ab ditur Alleluia , ut nec Veralterâ.

siculis Precum, nec in Pre7. In Officio quod absque tiosa, et sequentibus, neque caniu recitatur , Psalmi et Versiculis Responsoriorum Cantica inchoantur absque quorumcumque. Antiphonarum impositione. 5. In Officio trium Lec

8. Quando aliqua fit Com- tionum ad Nocturnum , si memoratio , semper dicitur sumatur ex Officio novem Antiphona cum Versiculo Lectionum , Versiculus I. ante Orationem, quæ sumi- Nocturni dicitur Dominicâ, tur ex Officio quod convenit Feriâ secundâ et quintà; ei de quo fit Commemora- Versiculus II. Nocturni , Fetio ; ita ut in Vesperis su- riâ tertiâ et sextâ ; et Ver

« PoprzedniaDalej »