Obrazy na stronie
PDF

plum ejusdem Davidis qui infrà præscripto in Capite l. septies in die laudem dicebat tertiæ Partis. Postea dicitur Domino, ) in septem Horas Hymnus. dividitur, quæ sunt: Laudes, 2. Hymnum sequuntur sic dictæ à Psalmis Laudum Psalmi ét Lectiones , sed qui hâc Horâ Deo cantan diversâ ratione , pro divertur; olim Matutinæ , quod sitate Officii. Nam si sit Dumanè persolverentur , ap- plex-minus, et suprà,(extra pellatæ : Prima, quæ orto Tempus Paschale) dicuntur sole ante Officium Capituli: novem Psalmi cum totidem Tertia , quæ inter ortum Antiphonis , tribus Versisolis et meridiem : Sexta, culis, novem Lectionibus ac quæ meridie ante prandium: Responsoriis , per tres NocNona , quæ inter meridiem turnos distinctis hoc modo: et occasum solis : Vesperæ, 3. In I. Nocturno dicuntur quæ occidente sole, sive ad- tres Psalmi, cum tribus Anvesperascente die , ante cæ- tiphonis , scilicet post singu-nam : Completorium deni- los Psalmos Antiphona una; que , quod completo die ante Antiphonam tertiam sequicubitum Deo persolvitur; tur Versiculus, post quem sicque omne Officium con dicitur secreto , Pater nossummatur.

ter, usque ad Et ne nos, etc. 3. De his octo Horis sin- quod clarâ voce pronuntiagillatim agendum.

tur, (quod et in aliis Horis - CAPUT I.

observatur in Choro, quanDe Offició Nocturno.

do in ipsis dicitur Oratio Do

minica); sequitur AbsoluI. AD Officium Noctis hæc tio, deinde tres Lectiones :

,A per ordinem regula- quamlibet præcedit Beneriter dicuntur , nisi aliter dictio ; et post singulas conquibusdam diebus notetur: clusas, ut infrà dicetur, Pater , Ave, Credo, secreto; Part. III. Cap. VIII. n. 13, deinde clarâ voce celebrans dicitur Responsorium. ( Abdicit : Domine, labia, etc. solutiones et Benedictiones pollice signando sibi os signo habentur post Psalterium. ) crucis. Tum manu extensâ Lectiones desumuntur ex sasignando se à fronte ad cra Scriptura, quæ per ordipectus , et à sinistro hu- nem in Officio de Tempore mero ad dextrum , ( quod occurrunt, (nisi aliæ proservatur initio omnium Ho- priæ de Scriptura assignenrarum) eodem tono dicit, tur , quod fit in omnibus Deus , in adjutarium, etc. ferè Solemnibus, ) ResDicto Alleluia , vel, Laus ponsoria verò dicuntur ut tibi , Domine , etc. dicitur in Proprio de Tempore , si Invitatorium conveniens, Officium fiat de Tempore ; cum Psalmo Venite , modo si verò de Sancto, ut in Proprio , vel in Communi Sanc- timum Responsorium , intorum, etiamsi Lectiones choantur Laudes , ut infrà ; fuerint de Tempore. In fine velterminatur Officium NocResponsorii tertii cujusque turnum , ut dicetur infrà, Nocturni , dicitur Gloria num. 9. Patri , usque ad Sicut erat, 6. Excipiuntur ab hoc orcum reclamatione Respon dinario Officia tridui ante sorii , nisi aliter in propriis Pascha , et Defunctorum, locis notetur.

in quibus in tertio Nocturno 4. In II. Nocturno dicun- non legitur de Evangelio , tur alii tres Psalmi, cani to. nec de Homilia. tidem Antiphonis, Versicu. 7. In Festis Semiduplicibus lus alius, Pater noster, Ab- quibuscumque , et Simplici. solutio, et Benedictiones de bus, post Invitatoriuin et Dominica in Officio de Tem. Hymnum extra Tempus pore , et in Festis Domini ; Paschale ) dicuntur novem de Sanctis verò in omni Of. Psalmi sub tribus Antiphoficio de Sanctis : Lectiones, nis cum Versiculo , ex Prode aliquo Sermone aut Trac- prio, vel ex Nocturno de tatu alicujus Sancti, aut de Communi secundum Fevita illius Sancti de quo fit riam ; tres videlicet Psalmi Officium ; et post quamlibet sub una Atiphona. Post VerLectionem , unum Respon- siculum , dicitur Pater nossorium , cum Gloria Patri, ter , deinde Absolutio , et in fine tertii Responsorii, ut tres Lectiones sub tribus suprà , n. 3.

Benedictionibus. Scilicet in 5. In III. Nocturno alii Festis Semiduplicibus Lectres Psalmi , cum Antipho- tio j. erit de Scriptura ocnis, Versiculo , Pater nos- currente, tribus in unam ter, etc. ut suprà; leguntur junctis; tum Lectio ij. et iij. tres Lectiones de Homilia de Festo. In Simplicibus verò in Evangelium de Tempore, j. et ij. Lectio de Scriptura vel de Festo, secundum qua- occurrente; prima videlicet litatem Officii , ultimâ inter- sola , secunda ex duabus aliis dum exceptâ , ut videbitur in unam junctis, tertia de infrà ; et primæ Lectioni de Festo. Post unamquamque Homilia semper præponitur Lectionem dicitur unum principium Evangelii de quo Responsorium ex Proprio , est Homilia. Post singulas vel ex eodem Nocturno de Lectiones unum dicitur Res. Communi, secundum Feponsorium; et post ultimum riam : et in fine ultimi Res. in cujus fine additur Gloria ponsorii additur Gloria PaPatri , ut suprà , n. 3. dicitur tri, ut suprà , n. 3. Posteà , Te Deum, nisi aliter note- omisso Te Deum , qui non tur : post Te Deum , vel dicitur nisi in Duplieibusquandò non dicitur, post ul- minoribus , et suprà , et

etiam

etiam (extra Adventum et Officio de Tempore , quam à Septuagesima ad Pascha ) de Sanctis, unicum Nocturin Dominicis , inchoantur num dicitur, constans tribus Laudes.

Psalınis, totidem Lectioni8. In Officio Feriæ (extra bus, et Responsoriis ; Psalmi Tempus Paschale (Invitato- variantur, ut notatur in Prorium et Hymnus, si non sint prio de Tempore ; et in Doin Proprio de Tempore, de minicis, Festisque DupliciPsalterio sumentur ; deinde bus majoribus , et in frá , dinovem Psalmi sub tribus An- cuntur ut in Officio de Feria, tiphonis, cum Versiculo, ut sub una Antiphona. in Psalterio. Post Versicu- 11. In Solemnibus autem lum, Pater noster , Absolu- quibuscumque, Psalmi ditio, et tres Lectiones, quæ cuntur sub tribus Antiphoerunt de Scriptura occur- nis , ipso die Festo non verò rente, in Proprio de Tem- diebus intra Octavam, in pore, nisi pro ultima Lec- quibus ex tribus Antiphonis tione legatur Evangelium diei unaquæque dicitur sincum sua Homilia , vel Com- gulis diebus , secundum Fememoratio facienda sit de riam. Sancto per Lectionem de

CA PUT I 1. vita illius ; tunc enim tres Lectiones de Scriptura in

De Laudibus. duas rediguntur. Post singu- 1. A D Laudes, si separenlas Lectiones dicitur Res. A tur ab Officio præceponsorium , ut notatur in denti, dictis , Pater et Ave; Proprio de Tempore; et in (si verò non separentur, fine ultimi Responsorii addi- post Hymnum Te Deum , tur Gloria Patri , ut suprà, vel, sinon dicendus sit, post num. 3. Deinde : omisso Te ultimum Responsorium, ) Deum , inchoantur Laudes. Hebdomadarius absolutè di

9. Hymnum Te Deum, cit Deus , in adjutorium , ut vel, si non dicendus sit, ul- supra; et dicuntur Psalmi et timum Responsorium com- Canticum cum Antiphonis muniter sequuntur Laudes, Officio convenientibus, ut ut infrà. Si verò non dican- habetur in Psalterio pro tur continuò, dicitur cum unoquoque hebdomadæ die, integra conclusione Oratio vel ut notatur in Proprio de diei , sine Precibus ; et antè Tempore, vel de Sanctis. et post , dicitur Dominus vo- 2. In Semiduplicibus quibusbiscum, deinde in fine, Be- cumque et suprà , dicuntur nedicamus Domino.

quinque Antiphonæ; quæ, 10. Tempore Paschali, id si non adsint propriæ , siest , à Dominica Resurrec- muntur de Communi. At in tionis ad Sabbatum post Pen- Festis Simplicibus , Psalmi tecosten inclusive, tam in dicuntur sub quarta Anti

Purs Verna.

phona de Laudibus illius niturAntiphona conveniens, Communis de quo fit Offi- quod fit etiam ad ceteras Hocium : intra Octavas, sub ras ante intonationem Psalquarta Antiphona de Laudi- morum, ut habetur infrà, bus Festi, nisi propria assig- Parte 111. Cap. V. de Antinetur.

phonis. Sumuntur autem An5. Post Psalmos (nisi aliter tiphonæ in Festis ad Horas notetur) dicitur Capitulum, diei, ex Laudibus per ordiHymnus, Versiculus , Can- nem , quartâ prætermissâ. ticum Evangelicum Benedic. In Feriali verò Officio sutus, cum Antiphona et Ora- muntur Antiphonæ quæ notione ; omnia pro qualitate tantur in Psalterio , vel in Officii.

Proprio de Tempore , pro 4. Preces, quando dicendæ unaquaque Hora. Psalmi sunt, dicuntur post Anti- tres in Festis Solemnibus phonam ad Benedictus. Ante (nisi aliter notetur), iidem Orationem dicitur Dominus sunt qui pro die Dominica in vobiscum vel Domine , exaudi, Psalterio notantur , omisso et Oremus. Post Orationem tamen Symbolo Quicumque. repetitur Dominus vobiscum; In omni alio Officio, tam de deinde dicitur Benedicamus, Tempore, quàm de Sanctis. et secreto Versiculus Fide- aut de Feria , Psalmi Ferialium animde , et Pater noster. les sumuntur ut in Psalterio,

5. Si Commemorationes nisi aliter notetur. , sunt faciendæ, fiunt post 2. Post Psalmos, dictâ ad Benedicamus ; et post ulti- longum Antiphonâ , dicitur, mam Orationem dicitur ite- diebus Dominicis ac Festis rùm Benedicamus ; cetera Solemnibus, Capitulum Era. ut suprà.

tis, cujus loco in Feriali Offi6. Tempore Paschali in cio, ( extra Tempus PasOfficio de Feria , ut in Sim- chale) dicitur Capitulum plicibus, Psalmi dicuntur Videte; deinde R.br. Christe sub una Antiphona; in Se- Fili , cujus Versus variatur miduplicibus verò quibus pro diversitate Temporis , cumque et suprà ; nihil mu- ac Festorum. Post x. br. tatur: cetera ut in alio Tem- dicitur *. Exurge, ; deinde pore.

Preces, scilicet Kyrie, cum CAPUT III. Oratione Dominica , Sym

bolo Apostolorum, VersiDe Prima.

culis et Confessione: verum I. A D Primam , (si separe- hæ Preces omittunturin Do

A tur ab Officio præce- minicis et in Festis Semidu. denti) dictis , Paier et Ave plicibus-minoribus, et susecreto , dicitur, Deus, in prà, intra Octavas quascumadjutorium, et Hymnus, Jam que, in Vigiliis Natalis et lucis. Post Hymnum impo- Epiphaniæ Domini, et biduo ante Pentecosten. Adm. Ad- tiosa , et Oratione Sancta jutorium , quilibet signat se Maria. signo crucis:in Confessione, 3. Secundò , Precibus ad ad med culpa , ter percutitur opera diurna, scilicet Deus, pectus. Qui autem solus re- in adjutorium, ter; cum citat, semel tantùm dicit Versu Respice , et Oratione Confiteor , omissis his voci- Dirigere. bus, et tibi , Pater, et vo- 4. Tertiò , Lectione Cabis , fratres ; et te , Pater, nonum , seu de Vita Cleriet vos , fratres ; et similiter corum , vel de Regula in semel Misereatur, in quo di- Monasteriis, cum . Adjucit nostri, peccatis nostris, torium , et Benedictione. perducat nos : quod etiam

CAPUT V. servatur ad Completorium. 3. In Feriis verò quæ Pre- De

De Horis, Tertia, Sexta et ces habent ad Laudes, in

Nona. Precibus ad Primam adji- 1. A D Tertiam , Sextam ciuntur Versiculi Eripe me,

et Nonam, (si sepaet qui sequuntur ante Con- rentur ab Officio præcedenfessionem, et post Versus ti , ) dictis secretò Pater et qui sequuntur Confessio- Ave, dicitur Deus, in adjunem , Domine, ecaudi ; dein- torium, et Hymnus, deinde de Versus Dominus vobiscum, Psalmi per Férias distributi, Oratio, ac rursus Dominus ( præterquàm in plerisque vobiscum; ultimò Benedica- Festis Solemnibus , in quimus.

bus dicuntur Psalmi de Do4. Excipitur ab hoc ordi- minica); quibus dictis cum nario Prima Feria quintæ in Antiphona", dicuntur CapiCæna Domini , tum novem tulum et Responsorium bresequentium Feriarum, et ve pro qualitate Officii. Post Commemorationis omnium Responsorium breve et VerFidelium Defunctorum , in siculum ( nisi dicendæ sint quibus dicitur prout notatur Preces) dicitur Dominus voin propriis locis.

biscum , vel Domine , exaudi, CAPUT IV. et Oratio quæ habetur in De Officio Copituli.

Proprio de Tempore , aut si

fiat de Sancto , in Proprio 1. Dost Primam sequitur vel in Communi Sanctorum.

P Officium Capitulare, 2. Post Orationem , repequod dicitur etiam ab iis titur Dominus vobiscum, et qui privatim recitant, et dicitur Benedicamus, et setribus constat partibus : cretò Fidelium animæ ; dein

2. Primò , Lectione. Mar- de Pater. tyrologii , (quod extra cho- 3. Excipiuntur ab hoc ritu rum recitatur ad libi- Horæ tridui ante Pascha , ac tum, ') cum Versiculo Pre- sequentis hebdomadæ , et

« PoprzedniaDalej »