Obrazy na stronie
PDF

contractis ) cum duobus Psalmis, aut Psalmorum di. pribribus RR. de eodem visionibus novem , sub triNoct. Tertia lectio de Hobus Antiphonis, cum uno milia ejusdem Dominicæ 'Versiculo, uti disponuntur cum R. sequenti , cui addi- in Psalterio , et tribus Lectur Gloria Patri. De eadem tionibus, cum tribus Res. Dominica suméntur Ant. ad ponsoriis , ut notatur in Benedictus et Oratio ad Proprio de Tempore , et Laudes et ad Horas. Cetera non dicitur Te Deum. Temde Officio Sabbati, ut in pore verò Paschali dicuntur Psalterio. Idem fit de Offi- tantum tres Psalmi sub una cio Dominicæ vigesimæ se. Antiphona , ut notatur in cindæ post Pentecosten, Propria de Tempore ; et quandò accidit die xiij. vel non dicitur Te Deum. xiv. Novembris ; tunc enim3. Ad Vesperas et ad LaniSabbato præcedenti ponitur des dicuntur Suffragia. Quæ Officium prædictæ Domi

sint autem Suffragia seu comnicæ eodem ritu celebran

memorationes commvies , dum. Si autem præfato Sab

quæ pro diversitate Sembato occurrat Festum Semi.

porum occurrunt faciendæ, duplex - minus aut suprà,

vide infrà, Cap. XI. num.5, omissâ Scripturâ occurren

6 et 7. te , legetur de Scriptura psædictæ Dominicæ, de 4. Hæ regulæ per totum qua fiet tantùm commem. annum servandæ in omni ad Nocturnum per ejusdem Officio Feriali. Sunt vero Homiliam , (duabus Festi quædam aliæ , quæ servanSemi-dupl. lectionibus in tur pro diversitateFeriarum, nuam contractis , et ad 5. Feriæ aliæ sunt majoLaudes per Ant. ad Bene- res , aliæ minores ; et indictus , Versiculum et Ora- ter majores aliæ sunt privitionem. De Simplici fit tan- legiatæ , aliæ non priviletum commem. ad Laudes. giatæ. CAPUT VII.

6. Feriæ majores privile..

giatæ sunt Vigilia Natalis De Officio Feriali.

Ďomini , Feria iv. Cinerum, 1. Fficium Feriale inci- Feriæ omnes à Dominica

U pit ubi desinit Offi- Palmarum usque ad Dominicium Festi præcedentis , et cam in Albis inclusive, et terminatur ubi Officium diei à Vigilia Pentecostes inclusequentis incipit.

sive usque ad Dominicam 2. In Officio Noctis ( in sanctissimæ Trinitatis. Hoquo Invitatorium dicitur ut rum dierum seu Feriarum in Simplici ) unicum est Officium nulli cedit Officio, Nocturnum , quod extra ne quidem Solemni; et in Tempus Paschale constat his diebus Officium ordina.

[ocr errors]

tur , ut in proprio loco no- men Feriis majoribus quæ

occurrunt Tempore Pascha7. Feriæ majores non pri- li, ut sunt dies Litaniarum vilegiatæ , sunt Feriæ Ad. sive Rogationum, in quibus ventûs , et Quadragesimæ, non dicuntur Preces, nisi ad Feriæ Rogationum, Feria vj. Primam et ad Completopost Octavam Ascensionis rium , et non flectuntur geDomini , Feria Quatuor nua. In Feriis verò Quatuor Temporum , et omnes Vigi- Temporum, intra HebdoJiæ, præter suprà dictas. Hæ madam Pentecostes, quaFeriæ non cedunt nisi Offi- rum Officium ad Festum ip. cio Semiduplici-minori aut sum pertinet, nullæ omninò superiori; et si de iis non fiat Preces, nec ad Primam, nec Oficium propter Festum oc- ad Completorium ipsum dicurrens, fit de iis Comme- cuntur. moratio in Officio Nocturno, g. In Feriis Quadragesisi habeant Evangelium pro- mæ , incipiendo à Feria II. prium et etiam in Laudibus post Dominicam l. Quadrag. et Vesperis; exceptis Feriis Vesperæ dicuntur in Choro Rogationum et Feriis Vigilia ante comestionem. rum, Quatuor Temporum, 10. In Vesperis , quando quarum Commemoratio fit dicuntur de Feria, diebus in Officio Nocturno et in Quatuor Temporum, vel Laudibus tantùm. Excipiun. Rogationum , non dicitur tur etiam Feriæ Quadrage- Oratio de Laudibus , sed simæ, in quibus de Semidu. Oratio de Dominica. In Fe. plici-minore et Simplici, si riis verò Quadragesimæ , occurrant, fit sola Comme- Oratio propria posita est ad moratio, in Vesperis et Lau. Vesperas cuique diei , quæ dibus tantum, excepto Tri. dicitur etiam quandò fanduo ante Pascha in quo nulla tum fit Commemoratio de fit, festa autem Semidupli- Feria , quæ Commemoratio cia-majora aut suprà , etiam nunquam omittitur. In FePatroni principalis, excepto riis autem Adventûs et TemFesto Ainuntiationis Domi- poris Paschalis , Oratio semnicæ , anticipabuntur ante per sumitur de Dominica, initium Quadragesimæ, si ubi propria non ponitur. mensibus Februario et Mar- 11. Feriæ minores sunt tio evenerint; transferentur aliæ omnes Feriæ per anautem post Dominicam in num , et cedunt omni Offi-Albis , si mense Aprili eve- cio , sive Festi Simplicis et nerint.

suprà , sive de beata Maria 8. In omni Feria majore in Sabbato. ( nisi aliter notetur) Preces 12. In hoc differunt Feria dicuntur flexis genibas ad majores à minoribus, quòd omnes Horas; exceptis ta- in Feriis minoribus non di

cuntur Preces ad Laudes et quam Officii habent quæ ad Vesperas, et non flectuntur ipsam refertur: nec tamen genua in Precibus consuetis totum Officium habent proad Primam et ad Completo- prium. In his ad Nocturnum, rium, nec habent unquam Invitatorium , Hymnus, et Orationem sibi propriam, Psalmi , cum Antiphonis et sed Orationem de Dominica: Versiculo, de Feria, ut in et si heri contingat Officium Psalterio , dicuntur; prima de digniori , nulla fit Com- et secunda Lectio leguntur memoratio de Feriâ mino de Scriptura occurrente , ri, sed ejus Officium omninò tribus in duas redactis; teromittitur.

tia de Homilia in Evangelium 13. Non convenit incipere Vigiliæ. Primum et secunOfficium quod persequi non dum Reponsorium similiter }icebit: et ideo cum de Festo sunt de Feria, tertium est Simplici in Feriam majoren Evangelicum de Vigilia : incidente fiat tantum Com- Preces dicuntur ad omnes memoratio , si in die præce- Horas, flexis genibus : Oradenti Feriam majorem fiat tio propria ad Laudes et ad de Feria minore, vel de Fes. Horas : Suffragia seu Comto alio Simplici quod termi- memorationes communes natur ad Nonam, Vesperæ secundum tempus. Cetera non erunt à Capitulo de Fes- omnia de Psalterio sumun, to Simplici sequente, ne in- tur. ceptum Officium videatur 3. Si quædam ex his Vigiliis posteà dimitti; sed Vesperæ occurrat in Dominica, velin erunt Feriales de Feria mi. Festo Solemni - majore, et nore , ut in Psalterio , sine suprà , anticipatur die præPrecibus , cum Commemo. cedenti cum jejunio ( si sit ratione de Festo Simplici; jejunium.) Si verò occurrat Decideò Vesperæ erunt quas in Semiduplici - minore aut si primæ Vesperæ de Feria majore, vel Duplici, ant Somajore : Feria enim quæ- lemni-minore , fit Commecumque nunquam habet pri. moratio de Vigilia in Noctur. mas Vesperas.

no per Homiliam Vigiliæ,

quæ pro ultima Lectione leCAPUT VIII.

gitur, et in Laudibus per De Oficio Vigiliarum.

Antiphonam ad Benedictus,

cum Versiculo Feriæ occur1. N E Vigilia fit Officium rentis ex Psalterio , et Ora

U pridiè Ascensionis et tione proprià Vigiliæ. Pentecostes, et in diebus in 4. Vigiliæ alterius et suquibus apponitur in Calen- premi generis sunt, qne à dario hæc vox , Vigilia. solemnitate sua nunquam di

2. Vigiliarum plures sunt, velluntur, et habent intequæ cum Missa partem ali- grum Officium jam ad cras.

tinam solemnitatem aliquo ticipabitur propter aliquod modo pertinens; cujusmodi Festum Senriduplex - minus sunt Vigiliæ Natalis Domini, aut supra si in ea contingat; Epiphaniæ, Ascensionis, et sed de ea fiet tantum ComPentecostes. Hæ duæ poste- memoratio in Nocturno et riores fixis hebdomadæ die- Laudibus; et cetera obserbus semper alligantur. Prior vabuntur quæ in loco proscilicet, quartæ Feriæ Rot prio notantur. In hac Vigigationum; altera , Sabbato sia non dicuntur Preces, post Octavam Ascensionis; nisi ad Primam et Complenon item duæ priores de qui- torium. bus fit quacumque die,etiam

CAPUT IX. Dominicâ , si in ipsam inci- .. dant, ut in propriis locis no

De Officio Octavarum. tatur.

1. Ctavæ aliæ aliis sunt 5. De Festo quocumque, U solemniores et ad tres etiam Solemni, occurente in ordines revocantur. Vigiliis Natalis Domini et 2. Ad primum pertinent Pentecostes, nihil fit. In iis Octavæ quatuor Festorum non dicuntur Preces, ne ad Solemnium - maximorum , Primam quidem.

scilicet Natalis Domini, Pas6. Vigilia Epiphaniæ , quia chæ, Pentecostes et ipsius fit pariter in die Dominica, diei Dedicationis Ecclesiæ. omnia Festa quæ Dominica Intra Hebdomadas Paschæ : die celebrari non possunt, et Pentecostes, Feria ij. est. similiter excludit; eaque an. Duplex-majus ceteræ Feriæ ticipantur aut transferun- sunt Semiduplicia-majora , tur, si talia sint quæ antici. excluduntque Festum Semipari possint aut transferri. duplex-majus et supra. Intra Quod si neutrum fieri possit, Octavam quoque Natalis Do. ut si sit dies Octava , fit mini, in primo triduo non tantùmCommemoratio illius fit de ullo Festo (ne quidem . in Laudibus Vigiliæ. Quod si Solemni-maximo ) præter Festum tale sit de quo in Do- quam sanctorum Stephani, minica fieri possit Officium, Joannis Evangelistæ, et Infit de eo, et pro ultima Lec-nocentium : in ultimo tritione in officio Nocturno duo, non fit de Festo aliquo, legitur Evangelium Vigiliæ nisi sit Duplex - minus aut cum Homilia ; nec quocum- suprà. De quocumque antem que prætextu anticipatur Festo, etiam Solemni, intra , hæc Vigilia. In ea non di- Octavam hanc hat, Vesperæ cuntur Preces, ne ad Pri- usque ad Capitulum excluza mam quidem.

sive dicuntur de Natali Do. 7. Vigilia Ascensionis, etsi mini. Intra Octayam ipsius excludit tantùm Simplicia, diei Dedicationis Ecclesize şuo die pariter fiet, nec an- quælibet dies est Semida .

plex-majus; sed admittit Se- in Dominicâ intra Octainiduplicia-majora et suprà. vas Ascensionis et Corporis

3. Officium hebdomada. Christi occurrente, nulla rum Paschæ et Pentecostes ft Commemoratio Octavæ. cum ritu sibi proprio termi- Earum omnium dies Octava. natur ad Nonam in Sabbato habet Officium Duplex-misequenti : Officium quoque nus, ideòque admittit tanNatalis Domini, quale fit per tům Dominicas, Duplex-maOctavam , desinit ad Nonam jus et suprà. Excipitur dies die 3. Decembris, et Ves- Octava Epiphaniæ , quæ , peræ sunt propriæ de Officio ciim sit Duplex-majus, exCircumcisionis, nisi ubi fit cludit Officium Dominicæ de aliquo Festo Solemni- occurrentis, cujus fit tantùra majore aut suprà die 31 De- Commemoratió. cembris : tunc enim Psalmi 5. Ad tertium ordinem peret Antiphonæ sunt de Natali tinent Octava Festorum SoDomini, ut reliquis diebus lemnium-minorum Octavam Cctavæ; Capitulum verò, et habentium, scilicet, Nativi. reliqua de Festo, cum Com- tatis et Conceptionis B. Mamemoratione Circumcisio- riæ Virginis, Festi S. Stenis tantum.

phani, et Festi S. Martini 4. Ad secundum ordinem Turon. Episcopi , quorum pertinent Octavæ Festorum tria ultima Octavam habent Solemnium - majorum , ut tantùm in Primatiali. Quæsunt Epiphania, Ascensio, libet dies intra has Octavas Anniversarium Dedicatio est Semiduplex - minus et nis, Festa Patroni primarii admittit Festum Semiduseu Titularis Ecclesiæ , et plex-miuus et suprà. De Dogancti Institutoris in proprio minica intra Octavam ocOrdine , etc. Quælibet dies currente integrè fit Officium intra has Octavas est Semi ut solet fieri Dominicâ, etiam duplex minus, sed admittit cum Symbolo Quicumque ad Festum Semiduplex- minus Primam. Dies Octava habet -aut inajis, etiam transla. Officium Semiduplex-majus; tum de Sinplici autem ac. ideoque admittit Dominicæ currente fit tantúin Com- Officium, Duplex-minus et memoratio in Nocturno per suprà. Excipiuntur diesintra Lectionem et ad primas Octavam Festi S. Martini, Vesperas et Laudes tantum quæ , cum sint tantum Simper Antiphonam, Versicn- plicia , Festum etiam SimIum et Orationem , ut in plex admittunt. Proprio vel in Communi. * 6. Si duæ Octavæ simul De Dominica intra has oc- occurrant, fiet Officium de tavas occurrente fit Offi- digniori , cum Commemocium cum Commemora- ratione alterius. I'ignitasaultione Octavæ, excepto quòd tem Octavæ attendenda est,

« PoprzedniaDalej »