Obrazy na stronie
PDF

conclusérunt : * os eórum locú-; mortis : *et torrentes iniquitális tum est supérbiam.

conturbaverunt me. Projiciéntes me nunc circumde- Dolóres inférni circumdedérunt dérunt me : *óculos suos statué- me: * præoccupavérunt me lá. runt declinare in terram. quei mortis. Susceperunt me sicut leo pará. In tribulatióne mea invocávi tus ad prædam : * et sicut calu- Dóminum, * et ad Deum meum lus leónis hábitans in ábditis. clamávi : Exurge, Dómine , præveni eum, Et exaudívit de templo sancto et supplanta eum : * éripe áni- suo vocem meam : * et clamor mam meam ab impio, frameam meus in conspectu ejus introivit tuam ab inimícis manus tuæ. in aures ejus. Dómine , a paucis de terra di Commóta est, et contrémuit vide eos in vita eórum : * de terra : * fundamenta mónlium abscónditis tuis adimplétus est conturbáta sunt, et commóventer eórum.

ta sunt, quóniam irátus est eis. Saturati sunt filiis : * et dimisé- Ascendit fumus in ira ejus , et runt relíquias suas párvulis suis. ignis a fácie ejus exarsit : * carEgo autem in justitia apparebo bónes succénsi sunt ab eo. conspectui tuo : * satiábor cum Inclinávit cælos, et descendit : apparúerit glória tua.

* et caligo sub pedibus ejus. Per Annum, Aña. Propter Et ascendit super Chérubim, et verba labiórum tuórum ego volávit : * volávit super pennas custodivi vias duras.

ventórum. Aua. Díligam te.

Et pósuit tenebras latíbulum Et non repetitur in Psalmo : suum , in circúitu ejus taberná. quod semper fit, quando Aña culum ejus : * tenebrosa aqua incipit a primo Versu Psalmi , in nubibus aeris, et Psalmus tunc incipitur ab Præ fulgore in conspectu ejus eo verbo, in quo desinit Aña, nubes transiérunt, * grando el sive integra dicatur, sive tan-carbónes ignis. tum inchoata ; si tamen eadem Et intónuit de cælo Dóminus, sint verba , et continuetur Añaet Altíssimus dedit vocem suam: cum Psalmo.

* grando et carbónes ignis. Psalmus 17.

Et misit sagittas suas, et dissiNILIGAM te, Dómine, fortitúdo pávit eos : * fúlgura multiplica. D mea : * Dóminus firmamén- vit , et conturbávit eos. tum meum, et refúgium meum, Et apparuerunt fontes aquaet liberator meus.

rum : * et reveláta sunt fundaDeus meus adjútor meus : * et ménta orbis terrarum. sperábo in eum.

Ab increpatióne tua , Dómine," Protector meus , et cornu salú ab inspiratióne spíritus iræ tuæ. tis meæ, * et susceptor meus. Visit de summo et accépit me; Laudans invocábo Dóminum : * * et assumpsit me de aquis mulet ab inimícis meis salvus ero. tis. Circumdedérunt , me dolóres Fripuit me de inimicis meis for.

tíssimis , et ab iis qui oderunt | Deus qui præcínxit me virtúte : me : * quóniam confortáti sunt * et pósuit immaculatam viam super me.

meam. Prævenérunt me in die afflictió- Qui perfécit pedes meos tamnis meæ : * et factus est Dómi- quam cervórum , * et super exnus protéctor meus.

celsa státuens me. Et eduxit me in latitúdinem : * Qui docet manus meas ad præsalvum me fecit, quóniam vó | lium : * et posuísti , ut arcum luit me.

|æreum , bráchia mea. Et retribuet mihi Dóminus se Et dedísti mihi protectiónem sacúndum justítiam meam : * et lútis tuæ : * et dextera tua suscesecúndum puritátem mánuum pit me : mearum retribuet mihi : Et disciplína tua correxit me in Cuia custodivi vias Dómini, * finem : * et disciplína tua ipsa nec ímpie gessi a Deo meo. me docebit. (uóniam ómnia judicia ejus in Dilatasti gressus meos subtus conspectu meo : * et justítias me : * et non sunt infirmáta veejus non répuli a me.

stigia mea. Et ero immaculatus cum eo :* et Persequar inimícos meos , et observabo me ab iniquitáte mea. comprehéndam illos : * et non Et retribuet mihi Dóminus se- convértar donec deficiant. cúndum justítiam meam : * et Confringam illos, nec póterunt secundum puritátem mánuum stare; * cadent subtus pedes mearum in conspectu oculórum meos. ejus.

Et præcinxisti me virtúte ad Cum sancto sanctus eris : * et bellum : * et supplantásti insurcum viro innocente innocens gentes in me sublus me. eris.

Et inimicos meos dedísti mihi Ft cum elécto eléctus eris : * et dorsum, * et odientes me discum pervérso pervertéris. perdidísti. Quóniam tu pópulum humilem Clamavérunt, nec erat qui salsalvum fácies : * et óculos su- vos fáceret , ad Dóminum : * perbórum humiliábis.

nec exaudivit eos. Quóniam tu illúminas lucernam Et comminuam eos ut púlve. meam , Dómine : * Deus meus, rem ante fáciem venti : * ut luillúmina tenebras meas.

tum platearum delébo eos. Quóniam in te erípiar a tenta- Eripies me de contradictionibus tióne, * et in Deo meo transgré-pópuli : * constítues me in caput diar murum.

gentium. Deus meus impollúla via ejus : Pópulus, quem non cognóvi , elóquia Dómini igne examináta: servivit mihi : * in audítu auris * protéctor est ómnium sperán- | obedívit mihi. tium in se.

Fílii aliéni mentíti sunt mihi, * Quóniam quis Deus præter Dó- fílii aliéni inveterati sunt, et minum? * aut quis Deus præter claudicaverunt a sémitis suis. Deum nostrum?

Vivit Dóminus, et benedictus

Deus meus, * et exaltétur Deus Dies diéi erúctat verbum, et salútis meæ.

nox nocti indicat sciéntiam. Deus, qui das vindictas mihi , Non sunt loquélæ neque sermó. et subdis pópulos sub me, * lines, * quorum non audiántur berátor meus de inimicis meis voces eórum. iracúndis.

In omnem terram exívit sonus Et ab insurgentibus in me exal- eórum : * et in fines orbis terræ tábis me : * a viro iniquo eripies verba eórum. me.

In sole pósuit tabernáculum Propterea confitebor tibi in na- suum : * et ipse tamquam spontiónibus, Dómine : * et nómini sus procédens de thalamo suo : tuo psalmum dicam.

Exultavit ut gigas ad currenMagníficans salútes Regis ejus, dam viam : * à summo cælo et fáciens misericórdiam christo egressio ejus. suo David , * et sémini ejus us. Et occursus ejus usque ad sum. que in sæculum.

mum ejus : * nec est qui se abs* Per Annum , Aña. Díligam cóndata calóre ejus. te , Dómine , virtus mea. Lex Dómini immaculata con.

. Quóniam tu illúminas lucér vértens ánimas : * testimónium nam meam , Dómine. R. Deus Dómini fidéle , sapientiam præmeus, illúmina tenebras meas. stans párvulis. Pater noster ,secreto. ¥. Et ne Justítiæ Dómini rectæ , lætifinos indúcas in tentatiónem. R. cántes corda : * præceptum DóSed libera nos a malo. . mini lúcidum , illuminans ócu.' Absolutio.

los. | Psius pietas et misericórdia nos Timor Dómini sanctus , perma. I adjuvet, qui cum Patre et nens in sæculum sæculi : juSpíritu sancto vivit et regnat in dícia Dómini vera, justificata, sæcula sæculórum.R. Amen. in semetipsa.

. Jube, domne, benedicere. Desiderabilia super aurum et Bened. Deus Pater omnipotens lápidem pretiosum multum :" sit nobis propitius et clemens. et dulcióra super mel et favum. R. Amen.

Etenim servus tuus custódit ea: Pro v. Lectione, Bened. Chri- * in custodiendis illis retributio stus perpétuæ det nobis gáudia multa. vitæ. R. Amen.

Delicta quis intélligit ? ab occulPro' vj. Lectione, Bened. tis meis munda me : * et ab Ignem sui amóris accéndat Deus aliénis parce servo tuo. in cordibus nostris. R'. Amen. Si mei non fúerint dominati

IN III. NOCTURNO. tunc immaculatus ero :' Per Annum, Aña. Non sunt emundábor a delicto máximo loquélæ.

Et erunt ut compláceant eloquia Psalmus 18.

oris mei : * et meditatio cordi Noeli enárrant glóriam Dei, * mei in conspectu tuo semper. Wet ópera mánuum ejus an- ! ómine , adjútor meus , * et re núntiat firmaméntum. 1 démptor meus.

Per Annum , Aña. Non sunt Quóniam prævenisti eum in loquélæ , neque sermónes , quo- benedictiónibus dulcédinis : * rum non audiánturvoces eórum. posuísti in capite ejus coronam Ina. Exáudiat.

de lápide pretioso. Psalmus 19.

Vitam petiit a te : * et tribuisti TXAUDIAT te Dóminus in die ei longitudinem dierum in sæI tribulatiónis : * prólegat te culum , et in sæculum sæculi. nomen Dei Jacob.

Magna est glória ejus in saMittat tibi auxilium de sancto : slutári tuo : * glóriam et ma* et de Sion tueatur te.

| gnum decórem impónes super Vemor sit omnis sacrificii tui : eum. * et holocaustum luum pingue Quóniam dabis eum in bene. fiat.

dictiónem in sæculum sæculi : Tribuat tibi secúndum cor * lætificábis eum in gáudio cum tuum : * et omne consilium vultu tuo. tuum confirmet.

Quóniam rex sperat in DómiLætábimur in salutári tuo : * et no : * et in misericórdia Altisin nómine Dei nostri magnifi. simi non commovebitur. cábimur.

Inveniátur manus tua ómni. Impleat Dóminus omnes petitió bus inimicis tuis : * dextera tua nes tuas : * nunc cognóvi quó- invéniat omnes, qui te odeniam salvum fecit Dóminus runt. Christum suum.

Pones eos ut clíbanum ignis in Exáudiet illum de cælo sancto témpore vultus tui : * Dóminus suo : * in potentátibus salus in ira sua conturbábit eos, et dexteræ ejus.

devorábit eos ignis. lli in curribus , et hi in equis : Fructum eórum de terra per* nos autem in nómine Dó. des : * et semen eórum a filiis mini Dei nostri invocábimus. hóminum. I psi obligati sunt, et cecidé- Quóniam declinaverunt in te runt. : * nos autem surréximus mala : * cogitavérunt consília , et erécti sumus.

quæ non potuerunt stabilire. Dómine , salvum fac regem, * Quóniam pones eos dorsum : * et exáudi nos in die , qua in- in relíquiis tuis præparábis vulvocaverimus te.

tum eórum. Per Annun, Aña. Exáudiat Exaltáre, Dómine, in virtúte te Dóminus in die tribulatiónis. tua : * cantábimus et psallémus Aña. Dómine.

virtútes tuas. Psalmus 20.

Per Annum, Aña. Dómine, D OMINE , in virtúte tua lætá- in virtúte tua lætábitur rex.

bitur. rex : * et super salu- ¥. Exaltáre , Dómine , in virtúte táre tuum exultábit vehemén- tua. R. Cantábimus el psalléter.

mus virtútes tuas. Pater noster, Desidérium cordis ejus tribuí- secreto. *. Et ne nos indúcas sti ei : * et voluntate labiórum in tentatiónem. R'. Sed libera ejus non fraudásti eum.

I nos a malo ESTIVA.

Deus meus, * et exaltétur Deus Dies diéi erúctat verbum, et salutis meæ.

nox nocti indicat scientiam. Deus, qui das vindictas mihi , Non sunt loquélæ neque sermó. et subdis pópulos sub me, * li- nes , * quorum non audiántur berátor meus de inimicis meis voces eórum. iracúndis.

In omnem terram exívit sonus Et ab insurgentibus in me exal- eórum : * et in fines orbis terræ tábis me : * a viro iniquo eripies verba eórum. me.

In sole pósuit tabernáculum Proptérea confitebor tibi in na- suum : * et ipse tamquam sponliónibus, Dómine : * et nómini sus procédens de thalamo suo tuo psalmum dicam.

Exultavit ut gigas ad currén. Magníficans salutes Regis ejus, dam viam : * à summo cæl et fáciens misericórdiam christo egressio ejus. suo David , * et sémini ejus us- Et occursus ejus usque ad suni que in sæculum.

mum ejus : * nec est qui se al Per Annum, Aña. Díligam cóndat a calóre ejus. te , Dómine , virtus mea. Lex Dómini immaculata con

. Quóniam tu illúminas lucér vértens ánimas : * testimonii nam meam, Dómine. R. Deus Dómini fidéle , sapientiam pr meus, illúmina ténebras meas. stans párvulis. Pater noster ,secreto. X. Et ne Justítiæ Dómini rectæ , læı nos indúcas in tentatiónem. R. cántes corda : * præcéptum Sed libera nos a malo.

mini lúcidum , illuminans Absolutio. Psius pietas et misericórdia nos Timor Dómini sanctus, pe I adjuvet , qui cum Patre el nens in sæculum sæculi : Spíritu sancto vivit et regnat in dícia Dómini vera, justi sæcula sæculórum.R. Amen. in semetipsa. N. Jube, domne, benedicere. Desiderabilia super auri Bened. Deus Pater omnipotens lápidem pretiosum mult sit nobis propitius et clemens. et dulciora super mel el' R. Amen.

Etenim servus tuus custa
Pro v. Lectione, Bened. Chri- * in custodiendis illis reps
stus perpétuæ det nobis gáudia multa.
vitæ. R. Amen.

Delícta quis intélligit ? al:
Pro' vj. Lectione, Bened. tis meis munda me :
Ignem sui amóris accendat Deus aliénis parce servo tuo.
in cordibus nostris. R'. Amen. Si mei non fúerinti

IN III. NOCTURNO. tunc immaculatus er Per Annum, Aña. Non sunt emundábor a delicto loquélæ.

Et erunt ut compláceai
Psalmus 18.

oris mei : * et medita Noeli enarrant glóriam Dei, * mei in conspectu tuo : Wet ópera mánuum ejus an- ómine , adjútor men núntiat firmamentum. |demptor meus.

los.

« PoprzedniaDalej »