A Dictionary of Christian Theology

Przednia okładka
Westminster Press, 1969 - 364

Informacje bibliograficzne