Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

τοῖς ἀρχαίοις, Μ. v. 21; ἀρχαίῳ μαθητῇ,
A. xxi. 16; τὰ ἀρχαῖα, 2 C. v. 7.
ἀρχή, J. viii. 25; ἐν ἀρχῇ, J. i. 1; ἀρχαί,
"ends of ropes, or cords," A. x. 11; xi. 5.
ἀρχιερεύς, Μ. ii. 4; Mk. ii. 26 ; A. xix. 14.
ἀρχισυνάγωγος, Mk. v. 22; Α. xviii. 8.
ἀρχιτέκτων, 1 C. iii. 10.
ἀρχιτρίκλινος, J. ii. 8, 9.
ἄρχομαι, L. iii. 8; A. i. 1. 22; ἀρχόμενος, βαροῦμαι, Μ. xxvi. 43.
f. iii. 23.

ἄρχων, J. iii. 1 ; vii. 48.
ἀσέλγεια, 2 P. ii. 2; R. xiii. 13; 2 C. xii.
21 ; G. v. 19 ; E. iv. 19; 1 P. iv. 3.
ἄσημος, A. xxi. 39.

|

βάπτισμα, Μ. xx. 22, 23.
βαπτιστής, Μ. iii. 1.

¦

Βὰρ Ιωνά, Μ. xvi. 17.
Βαραββᾶν, Μ. xxvii. 16.
βάρβαρος, Α. xxviii. 2; C. xiv. 11.
ἐν βάρει, 1 Th. ii. 6; G. vi. 2.
ρθολομαῖος, Μ. x. 3.
Βαρνάβας, Α. iv. 36 ; xv. 39.

ἀσθένεια, 1 C. ii. 3; Heb. v. 3.
ἀσθενέω, J. xi. 1, 2, 3. 6; R. xiv. 1 ; P. ii.

26.

ἀσθενής, G. iv. 9. ̓Ασία, A. vi. 9. ̓Ασιαρχαί, A. xix. 31. ἀσιτία, A. xxvii. 21. ἀσκοί, M. ix. 17.

ἀσπάζομαι, Α. xxv. 13; 1 Th. v. 26 ; ἀσπάσασθε ἀλλήλους, 1 C. xvi. 20.

άτερ and χωρίς, Heb. ix. 28.
ἀτιμάζω, Jam. iii. 6.

ἀτιμία, R. i. 26 ; κατὰ ἀτιμίαν λέγω, 2 C.
xi. 21.

ἀσπασμός, 1 C. xvi. 21.
ἄσπιλος, Jam. i. 27.
*Ασσος, Α. xx. 13, 14.
ἀστεῖος, Heb. xi. 23.
ἀστήρ, M. ii. 2.
άστοργος, R. i. 31.
ἀστοχέω, 1 Ti. i. 6.
ἀσύνθετος, R. i. 31.

ἀσφάλεια, L. i. 4.
ἀσφαλίζω, Μ. xxvii. 66.
ἀσωτία, Ε. v. 18; 1 P. iv. 4.

Βεελζεβούλ, Μ. x. 25; L. xi. 15.
Βελίαρ, 2 C. vi. 12.

ἀσώτως, L. xv. 13.

Βηθανία, M. xxvi. 6 ; L. xxiv. 50; J. i. 28.
Βηθλεέμ, M. ii. ] ; L. ii. 4. 15.

ἀτενίζω, A. i. 10; iii. 12; xiii. 9; 2 C. iii. | Βηθσαϊδάν, M. xi. 21; Mk. vi. 45; viii. 22;

13.

L. ix. 10.

ἀτμὶς καπνοῦ, Jam. iv. 14.
̓Αττάλεια, Α. xiv. 25.

αὐλή, M. xxvi. 58; L. xi. 21 ; J. xviii. 15.
αὐλητάς, M. ix. 23.
αὐλίζομαι, L. xxi. 37.
αὐξάνω, J. iii. 20.
αὐτάρκεια, 1 Ti. vi. 6.

αὐτός, emphatic, M. i. 21 ; iii. 12; viii. 17 ;
L. i. 17 ; iii. 23 ; 1 J. i. 7 ; ii. 2. 6; and
see M. xxvi. 71; Mk. ii. 8; αὐτὸ τοῦτο,
2 P. i. 5.

βαρύς, 1 Th. ii. 6; 2 C. x. 10.
βασανίζομαι, Mk. v. 7.
βασανιστής, M. xviii. 34.
βάσανος, M. iv. 24; L. xvi. 23. 28.
βασιλεία, L. xxii. ; βασ. τῶν οὐρανῶν, Μ.
iii. 2; iv. 17 ; βασ. τοῦ Θεοῦ, Mk. x. 23 ;
ἡ βασ., A. xx. 25.

βασιλεύω, Μ. ii. 22 ; 1 C. xv. 25.
βασιλικός, J. iv. 46. 49.
βάσις, A. iii. 7.
βασκαίνω, G. iii. 1.

βαστάζω, Μ. viii. 17; L. x. 4; J. xix. 17;
xx. 15; A. iii. 2; ix. 12; G. vi. 2. 5;

Rev. ii. 3.

αὐχμηρός, 2 P. i. 19.
οὐκ ἀφαιρεθήσεται, I. x. 42.
ἄφαντος ἐγένετο, L. xxiv. 31.
ἀφελότης, A. ii. 46.
ἄφες ἄρτι, Μ. iii. 15.

ἄφεσις, L. iii. 3; E. i. 7; C. i. 14; ἄφ. and
πάρεσις, R. iii. 25.

ἀφθαρσία, 1 C. xv. 50; E. vi. 24.
ἀφθορία, Tit. ii. 7.

ἀφορμή, 2 C. xi. 12; R. vii. 11.

ἄφρων, L. xii. 20 ; ἄφρον, 1 C. xv. 36.
ἄφωνος, 1 C. xii. 2.

ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον, R. i. 1.

βάτος, Mk. xii. 26; L. xvi. 6.
βαττολογέω, Μ. vi. 7.
βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, Μ. xxiv. 15;
Mk. xiii. 14; L. xvi. 15.
βδελυκτός, Tit. i. 16.
βέβαιος, Heb. ii. 2; 2 Ρ. i. 19.
βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, Heb. xiii. 9.
βέβηλος, 1 Ti. iv. 17 ; Heb. xii. 16.
βεβηλόω, M. xii. 5.

Rev.
ἀχρεῖος, L. xvii. 10.
ἄχρηστος, Pn. 11.
ἄχρις, A. xx. 6; ἄχρις ἡμερῶν πέντε, .;
axois où, "so long as," 1 C. xi. 26; Heb.
iii. 13.
ἄχυρον, M. iii. 12.
άψινθος, Rev. viii. 11.

ἀφίημι, M. vi. 12; xii. 31 ; Mk. i. 34 ; L. xiii. | βόρβορος, 2 Ρ. ii. 22.

Boppa, L. xiii. 29.

35; 1 C. vii. 11, 12.
ἀφιλάργυρος, Heb. xiii. 5.
ἄφιξις, A. xx. 29.
ἀφίστημι, L. ii. 37.
ἀφοράω, Heb. xii. 2.

ἀφορίζω, L. vi. 22; A. xiii. 2; G. i. 15; | βούλημα and θέλημα, R. ix. 19.

R. i. 1.

βοηθέω, Mk. ix. 22. 24.
βόθυνος, M. xii. 11 ; xv. 14.
λίθου βολήν, L. xxii. 41.

βίος and ζωή, l J. iii. 17.
βιωτικά, 1 C. vi. 3.
βλασφημέω, Μ. xxvi. 65; J. x. 33.
βλασφημία, M. xii. 31; Mk. xiv.; βλ.
Πνεύματος, Μ. xii. 31 ; xxvi. 65.
βλέπω, A. xxvii. 12; βλέπετε, Mk. iv. 12.
24; βλέποντα κατὰ Λίβα καὶ κατὰ Χω-
A. xxvii. 12; βλέπετε and ὁρᾶτε,
1 C. i. 26 ; β. and ὁρῶ, 1 C. i. 26; 2 C. iv.
18 ; vii. 8; H. ii. 8, 9.
Βοανεργές, Mk. iii. 17; viii. 29.
βοήθεια, Α. xxvii. 17.

ρον,

γαζοφυλάκιον, Mk. xii. 4l; L. xxi. 1; J.

viii. 20.

γάλα, 1 C. iii. 2.

γαλήνη, Mk. iv. 39.

Γαλιλαία, Μ. ii. 22 ; xxviii. 7.

γάμος, M. xxii. 2 ; J. ii. 1, 2; Rev. xix. 7; ἔνδυμα γάμου, M. xxii. 11.

γάρ, L. xviii. 14; J. iv. 43, 44; οὐ γάρ,
A. xvi. 37; 2 P. i. 9; Heb. iii. 16; 2 C.
xii. 1.

Γέεννα τοῦ πυρός, Μ. v. 22; γέενναν, ψ. ;
xxiii. 15; L. xii. 5.
Γεθσημανεῖ, Μ. xxvi. 36.
γενεά,—ἡ γενεὰ αὕτη, Μ. xxiv. 34; L. xvi.
8; A. viii. 33; εἰς γενεὰς γενεῶν, I. i.
50; πᾶσαι αἱ γενεαί and αἰὼν τῶν αἰώνων,
E. iii. 21.

βόσκω, J. xxi. 15. 17; and ποιμαίνω, ibid.
and Introd. 1 P., p. 38.

βούλευμα and θέλημα, 2 C. i. 15. 17.
πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, Α. xx. 27.

Βαβυλῶνος, on the use of this genitive, | βύσσος, L. xvi.

M. i. 11.

γῆ Ἰούδα, M. ii. 5; τὴν γῆν, v. 5; ἐπὶ τῆς
γῆς, L. xviii. 8.
γηράσκω, J. xxi. 18.

Βηθφαγή, M. xxi. 1.
βῆμα, M. xxvii. 19; J. xix. 13; βῆμα | γίνομαι, Μ. v. 45; καὶ ἐγένετο, M. vii. 28 ;
L. i. 8; ἐγενήθη, 1 Th. i. 4, 5; γεγονὼς
ποδός, A. vii. 5; xxv. 10.
νόμος, G. iii. 17; γενόμενος ἐκ γυναικός,
βιάζομαι, Μ. xi. 12; L. xvi. 16.
G. iv. 4; γενέσθαι πρός, J. x. 35; A. xxi.
βιβλιαρίδιον, Rev. x. 2.
17; xxv. 15; 1 C. xvi. 10; μὴ γένοιτο,
L. xx. 16 ; G. ii. 17 ; iii. 21 ; 1 C. vi. 15 ;
R. iii. 4. 6. 31; vi. 2. 15; vii. 7. 13; ix.
14; xi. 1. 11.

66

βιβλίον, “ a roll,” Rev. v. 1.

βίβλος γενέσεως, M. i. 1; ἐν βίβλῳ τῶν
προφητῶν, A. vii. 42; τὰς βίβλους, Α.
xix. 19.

βαθμὸς καλός, 1 Ti. iii. 13.

βαΐα τῶν φοινίκων, J. xii. 14.

βαλλάντιον, L. xxii. 35, 36.

Γαβριήλ, Ι. i. 19. 26.

βάλλω, Rev. ii. 21 ; ἐβέβλητο, L. xvi. 20.
βαπτίζω, M. iii. 11; L. xi. 38; J. i. 25 ; iv. 1, | γάγγραινα, 2 Ti. ii. 17.
2; βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, 1 C. ] Γαδαρηνῶν, Μk. v. 1.
xv. 29 ; βαπτίσει πυρί, M. iii. 11; εἰς τὸν ¦ Γάζα, A. viii. 26.
Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο, 1 C. x. 2.

γάζα, A. viii. 27.

γενεαλογίαι, 1 Ti. i. 4; Tit. iii. 9.
τροχὸς τῆς γενέσεως, Jam. iii. 6.
γενέσια, M. xiv. 6.

γένεσις,“origin,” Μ. i. 18; βίβλος γενέσεως,

M. i. 1.

γεννάω, M. i. l. 12; ii. 4; L. i. 34; A. xxii.

28.

γέννημα, L. xxii. 18; γεννήματα ἐχιδνῶν, M. iii. 7 ; L. iii. 7.

γεννητοὶ γυναικῶν, L. vii. 28; M. xi. 11.
τὸ γεννώμενον, L. i. 35.
γένος, 1 C. xii. 10.

χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, M. viii. 28.
γερουσία, A. v. 21.

γεύομαι, A. x. 10.

γεωργεῖται, Heb. vi. 7.
γεωργός, J. xv. 1.

καρδία τῆς γῆς, M. xii. 40 ; περάτων τῆς
γῆς, 42.

|

βούλομαι, Μ. i. 19; A. xxv. 22; β. and
θέλω, 1 Th. ii. 18; 2 C. i. 15. 17; Pn. 13;
1 P. iv. 3.
βραβεῖον, 1 C. ix. 24 ; P. iii. 12.
βραβεύω, C. ii. 18 ; iii. 15.
βραδυπλοέω, A. xxvii. 7.
βρέφος and παῖς, L. i. 41 ; ii. 12. 16; xviii.
15; A. viii. 19; 1 P. ii. 2; 2 Ti. iii. 15.
βρέχω, for ὕω, Μ. v. 45; vii. 25. 27; L.
xvii. 29; Jam. v. 17.
βροντή, J. xii. 29.

βροχή for ὑετός, M. v. 45; vii. 25.
βρώμα, 1 C. vi. 13; βρώματα, Mk. vii. 19;
1 C. iii. 2; vi. 13; viii. 18.
βρῶσις and βρῶμα, R. xiv. 17; C. ii. 16.
βυρσεύς, A. ix. 43 ; x. 6. 32.
βύσσινον, Rev. xix. 8.

[blocks in formation]

γλωσσόκομον, J. xii. 6 ; xiii. 29.
γνησίως, P. ii. 20.

γνωρίζω, G. i. 11; = γινώσκω, Ρ. i. 22.
γνῶσις, L. xi. 52 ; 2 P. i. 5 ; ὑπερβάλλουσαν
τῆς γνώσεως ἀγάπην, E. iii. 18; 1 C. viii.
7; 1 P. iii. 7.
γνωστός, Α. xv. 18.

γογγύζω, Μ. xx. 11 ; J. vi. 41; 1 C. x. 10.
γογγυσμός, Α. vi. 1.
γογγυστής, Jud. 14.
γόητες, 2 Ti. iii. 13.

Γολγοθα, Μ. xxvii. 33; Mk. xv. 22 ; J. xix.

[blocks in formation]
[ocr errors]

δαιμονίζομαι, Μ. iv. 24.
δακρύω, J. xi. 35.
δακτύλιον, L. xv. 22.
ἐν δακτύλῳ, L. xi. 20; τῷ δ. ἔγραφε, J.

viii. 6.

Δαλμανουθά, Mk. viii. 10.
δαμάζομαι, Jam. iii. 7, 8.

δανείσασθαι, Μ. v. 42; δανείζετε, L. vi. 34, | διαφθορὰν ἰδεῖν, A. xiii. 35.

διαφορώτερος, Heb. i. 4.
διαχειρίζομαι, Α. v. 30.
διδακτός, J. vi. 45.
διαχλευάζοντες, A. ii. 13.

διδασκαλίαι δαιμονίων, 1 Ti. iv. I.
διδάσκαλος, J. iii. 10; 1 C. xii. 28.
ἐδίδασκε, J. vii. 14.

διδαχή, Mk. i. 27 ; iv. 2; xii. 38; A. ii. 42;

xiii. 12.

35.

δαπανάω, Α. xxi. 24.
Δαυΐδ, Μ. i. 1.

|

δέ, 2 P. i. 5; 2 C. ii. 12 ; “ yea,” R. iii. 22;
emphatic, L. xvi. 17; διὰ δέ, G. ii. 4; ad-
versative, 1 J. i. 3.

δεδεμένος, J. xviii. 24; δ. τῷ πνεύματι, Α.
xx. 22.

δέησις and ἱκετηρία, Heb. v. 7; δέησις, προσ-
ευχή, and έντευξις, 1 Ti. ii. 1; iv. 5.
δεῖ, L. xiii. 33; δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν,
A. xxv. 10; οὗ μὲ δεῖ κρίνεσθαι, ib.
δειγματίζω, C. ii. 15.
δεῖπνον, J. xii. 2; δείπνου γενομένου, J.

xiii. 2.

δεισιδαιμονέστερος, A. xvii. 22.
δεισιδαιμονία, Α. xxv. 19.
δεκατόω, Heb. vii. 6.
δεκτός, L. iv. 24 ; A. x. 35.
δελεάζομαι, Jam. i. 14.
δεξιoλάβοι, A. xxiii. 23.

ἐκ δεξιῶν, Μ. xx. 21; τῇ δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς, A. ii. 33.

δέομαι, G. iv. 12. δεσμά, Α. xx. 23. δέσμιος, A. xxiii. 18; xxv. 14. 27; xxviii. 17; Heb. x. 34; E. iv. 1; δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ, Pn. i. 9; E. iii. 1; 2 Ti. i. 8. Δεσπότης, A. iv. 24; “Christ,” Jud. 4; 2 P. ii. 1. τὸ δεύτερον, Jud. 5. σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ, M. xii. 1 ; L. vi. 1. δέχομαι, “ suscipio,” A. iii. 21; δέχ and παραλαμβάνω, 1 Th. ii. 13.

66

δέω and λύω, Μ. xvi. 19.

""

66

δή = “ agedum,” L. ii. 15 ; “ now," A. xiii. 2. δῆλον, 1 Ti. vi. 7.

δηλόω, 1 C. i. 1.

δημόσιος, A. v. 18.

R. vii. 8; 66

66

δήπου, Heb. ii. 16; οὐ γὰρ δήπου, ib. διά, 1 Th. iv. 14; “for,” Rev. iv. 11 ; διὰ τοῦ προφήτου, a frequent formulary with St. Matthew, i. 22; διάγε, “ at certe,” L. xviii. 5; διά, ἀπό, and ̓ ἐκ, G. i. 1; by reason of," G. iv. 13; by," E. i. 1; "by means of," Rev. xxi. 4; in composition, 1 Ti vi. 5; δι ̓ ἑαυτοῦ, “through himself,” Heb. i. 3; R. ii. 27 ; iv. 11 ; δι ̓ οὔ, Heb. ii. 10; δι ̓ ὀλί γων and διὰ βραχέων, Heb. xiii. 22; 1 P. v. 12; δι ̓ ἡμᾶς, “ for the sake of us,” 1 C. ix. 10 ; διὰ τοὺς ἀγγέλους, 1 C. xi. 10. διαβάλλομαι, L. xvi. 1. διαβεβαιοῦσθαι, Tit. iii. 8. Διάβολος, 1 Ρ. v. 8; and sec Mk. i. 13. διαγγέλλω, Α. xxi. 26. διαγογγύζω, Ι. xv. 2. διάγω βίον, 1 Τi. ii. 2. διαδίδωμι, J. vi. 11.

διαθήκη, Μ. xxvi. 28; G. iii. 15; Heb. vii. 22; ix. 16, 17; καινὴ Διαθ., 2 C. iii. 6. διακονέω, M. viii. 15; R. xv. 25; Heb. vi.

11.

διακονία, R. xv. 25.

διάκονος, A. vi. 26; xx. 28; R. xvi. 1. διακούομαι, Α. xxiii. 35. διακρίνω, A. xi. 2; Jam. i. 6; ii. 4; Jud. 22 ; 1 C. iv. 7; xi. 29; xiv. 29.

διάκρισις, Heb. v. 14; R. xiv. 1 ; διακρίσεις πνευμάτων, 1 C. xii. 10. διαλέγομαι, Α. xxiv. 25. διάλεκτος, Α. ii. 6.

διαλογισμός, R. xiv. 1; “doubting,” 1 Ti. ii. 8; Jam. i. 6.

διαμαρτύρομαι, 1 Th. iv. 6; 1 Ti. v. 21;

2 |

Ti. iv. 1.

διαστρέφω, P. ii. 15. διαταγή, A. vii. 53. διατάσσω, A. xx. 13; Tit. i. 5; διαταγεὶς δι' ἀγγέλων, G. iii. 19. διατίθεμαι, L. xxii. 29. διαφέρομαι, Α. xxvii. 27. τὰ διαφέροντα, P. i. 10 ; R. ii. 18.

διαμένω, L. i. 22; xxii. 28. διαμερίζομαι, Α. ii. 3. διανεύω, L. i. 22.

διάνοια καρδίας, 1 Ρ. i. 3. διαπαντός, L. ii. 37 ; xxiv. 53 ; A. x. 2. διαπαρατριβαί, 1 Ti. vi. 5. διαπρίομαι, A. v. 33; vii. 54. διαῤῥήγνυμι, Μ. xxvi. 65 ; L. v. 6. διασκορπίζω, Μ. xxv. 24. 26 ; L. xvi. 1. διασπείρω, Α. viii. 1. 4. διασπορά, J. vii. 35 ; A. ii. 8. διαστελλόμενον, Heb. xii. 20.

τὰ δίδραχμα, Μ. xvii. 24.
Δίδυμος, J. xi. 16 ; xx. 24; xxi. 2.
δίδωμι = της, “ to give,"

.

|

]

' to show,” M. xxiv. 24 ; δῴη for δοίη, Ε. i. 16; iii. 16; δ. and λαμβάνω, P. iv. 15; δότε τόπον, L. xiv. 9; R. xii. 19; E. iv. 27 ; δοῦναι, depending upon λέγων, A. xxi. 2] ; C. iv. 6; Rev,

|

x. 9.

διερμηνεύω, 1 C. xiv. 5. διέρχομαι, L. xix. 1. διετής, M. ii. 16. διήγησις, L. i. 1.

εἰς τὸ διηνεκές, Heb. vii. 3; x. 1. 12. 14. δίκαιος, M. i. 19; ix. 13; x. 41; L. i. 75 ; 2 Th. i. 5; 2 Ti. iv. 8; 1 P. ii. 23; 1 Τ. i. 9; δίκ. καὶ εὐλαβής, ii. 25; τὸ δίκαιον, xii. 57 ; δίκαιος ἦν, xxiii. 47 δίκαιος and ἀγαθός, R. v. 6. δικαιοσύνη, Μ. vi. 1; J. xvi. 10; 1 C. i. 30 δικ. Θεοῦ, R. i. 17.

;

;

δικαιόω, L. vii. 29; xviii. 14; G. v. 4; R. iii. 26; v. 16; δικαιούμενοι and δικαιωθέντες, 1_C. vi. 11; δικαιωθέντες ἐκ πίστεως, R. iii. 24; v. 1; ἐδικαί

|

L. vii. 29.

ωσαν τὸν Θεόν, ib.; δικαιοῦν Ξ PIST, δικαίωμα, L. i. 6; R. i. 32; δικαίωμα, δικαίωσις, and δικαιοσύνη, R. v. 16. 18; viii. 4; Rev. xix. 8. διό, R. xiv. 22; Heb. vi. l. διπλόος, 1 Τi. v. 17. διστάζω, M. xxviii. 17. διυλίζω, M. xxiii. 24. διχοτομέω, Μ. xxiv. 51. οὐ μὴ διψήσῃ, J. iv. 14. δίψυχος, Jam. i. 8 ; iv. 8. διώκτης, 1 Τi. i. 13.

διώκω, P. iii. 12; 1 C. xiv. 1; ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα, Α. xxii. 4 ; ἐδίωκε, G. iv. 29. δόγμα, E. ii. 15; C. ii. 14. δογματίζω, C. ii. 20. δοκεῖ, L. xxii. 24; 1 C. xi. 16. δοκιμάζω, 1 Th. v. 21 ; 1 C. xi. 28; xvi. 3; R. xii. 2; E. v. 10.

δοκιμή, R. v. 4; 2 C. ii. 9 ; vii. 1; ix. 13;

xiii. 3 ; R. v. 4. δοκίμιον, Jam. i. 3; 1 P. i. 7. δόκιμος, 1 C. xi. 19; Jam. i. 12. δοκῷ, M. iii. 9; ] C. iv. 9; vii. 12. 40 ; xi. 16; μὴ δόξητε, ib.; M. iii. 19; οἱ δοκοῦντες ἄρχειν, Μk. x. 42; ὑμεῖς δοκεῖτε, J. v. 39; τοῖς δοκοῦσι, G. ii. 2. 6. δολιόω, R. iii. 13. δόλος, 1 Th. i. 3; ἐν δόλῳ, 1 Th. ii. 3. δόξα, J. i. 14 ; ii. 11; 2 P. i. 3; ii. 10; δὸς δόξαν τῷ Θεῷ, J. ix. 24 = Tiig, L. ii. 9 ; ix. 31; A. vii. 55; Heb. i. 3; 1 C. xi. 7; 2 C. iii. 7 ; ἐν δόξῃ and διὰ δόξης, 2 C. iii.

11.

δουλαγωγέω, 1 C. ix. 27.
δουλείας ζυγός, G. v. 1.
δουλεύω, G. iv. 9.
δοῦλος, E. vi. 5.
δραχμήν, L. xv. 8.
Δρούσιλλα, Α. xxiv. 24.

δύναμαι, Mk. vi. 5; 1 J. iii. 9; τοῦ δύνασθαι,
—the use of the infinitive after τοῦ, M. iii.
13; xiii. 3; xxiv. 45; L. ii. 27 ; v. 7; xxi.
22; xxii. 31; A. iii. 2; 1 C. x. 13; οὐ
δύνασθε, 1 C. x. 21.
δυνάμεις—οὐ τὰς τυχούσας, Α. xix. 11; δυ-
νάμεις, 1 C. xii. 28; δύναμις, L. x. 18.
δυνατοί, A. xxv. 5; δυν. and ἀδύνατοι, R.

xv. 1.

δυνατὸς ἐν λόγοις, A. vii. 22.
δυσερμήνευτος, Heb. v. 11.

δωρεάν, 2 C. xi. 7. δωρέομαι, 2 Ρ. i. 3. δώρημα, Jam. i. 26.

[ocr errors]

ža, Mk. i. 24.

ἐὰν μή, J. vi. 53; 1 C. xiv. 6; ἐάν τις and εἴ τι J. iii. 3. 5 ; vi. 50, 51; 1 C. iii. 14, 15. 17, 18; viii. 3 ; 2 Ti. ii. 21 ; “when,” J. iii. 2.

ἐν ἑαυτοῖς, “ ipsi secum,” Mk. ii. 8; ἑαυτῷ, L. xviii. 4; πρὸς ἑαυτόν, L. xvii. 11; ἀφ' ἑαυτοῦ, J. xviii. 34 ; R. xiii. 9;

G. v. 14.

ἐγκάθετος, L. xx. 20, τὰ ἐγκαίνια, J. x. 22. ἐγκαινίζω, Heb. x. 20. ἐγκακέω, G. vi. 9 ; E. iii. 13; 2 C. iv. 1. ἐγκαλέομαι, Α. xxvi. 7. ἐγκαταλείπομαι, 2 Ti. iv. 10. ἐγκαταλείπω, Α. ii. 27. ἐγκομβόομαι, ] Ρ. v. 5.

R. i.

ἐγκόπτω, 1 Th. ii. 18; R. xv. 22 ; G. v. 7. ἐγκρῖναι, 2 C. x. 12. οὔσῃ ἐγκύῳ, L. ii. 5. ἐγώ, τὸ κατ ̓ ἐμέ, 1 C. iii. 3; xv. 32; 15; vii. 22; viii. 1 ; E. i. 15. ἐγώ εἰμι, J. vi. 20; viii. 58. ἐδαφίζω, L. xix. 44. ἐδόθη, Rev. xvi. 8. ἑδραῖος, 1 C. vii. 35; C. i. 23. ἐθελοθρησκεία, C. ii. 23. ἑδραίωμα, 1 Ti. iii. 15. ἔθνη, Μ. xii. 17 ; τὰ ἔθνη, G. iii. 8. ἐθνάρχης, 2 C. xi. 32. ἐθνικός, M. xviii. 17. ἐθνικῶς, G. ii. 14.

εἰ, = E., Mk. viii. 12; Heb. iii. 11 ; not for ὅτι, A. xxvi. 23 ; “whether,” ib.; εἰ μή, M. xii. 4 ; L. iv. 26; 2 C. iii. 1 ; G. i. 7; Rev. ix. 4; εἰ μέντοι, Jam. ii. 8; εἰ μὲν οὖν, Heb. viii. 4 ; εἰ μήν, and ᾗ μήν, Heb. vi. 14; εἰ μήτι, 2 C. iii. I; xiii. 5 ; εἶ καί, "if even," P. ii. 17; el yap, R. v. 15. 17; εἴ τις = “ whoever,” whatever," P. iv. 8; Jam. i. 5; εἰ and f confused in MSS., 2 C. iii. 1. εἴγε, E. iv. 21.

66

99866

εἴπερ, 2 Th. i. 6; “if indeed,” 1 P. ii. 3; cp. H. iii. 6. εἴπως, R. i. 10.

εἰδέναι, 1 Th. v. 12; εἰδ. and γινώσκειν, 1 J. ii. 3. 29 ; οὐκ ᾔδειν, A. xxiii. 5. εἶδος ἕτερον, L. ix. 29; εἶδος πονηροῦ, 1 Th,

Εβραΐδι διαλέκτῳ, Α. xxi. 40; xxii. 2; xxvi. 14. Ἑβραῖοι, A. vi. 1.

̔Εβραϊστί, J. i. 39 ; v. 2; xix. 13. 17. 20; xx. 16; R. ix. 11; xvi. 16. ἐγγίζω, L. xxii. 1. έγγυος, Heb. vii. 22.

ἐγείρω, Μ. xxii. 52; xxviii. 6, 7 ; J. xiv. 31. ἐγέννησε, a word of wide signification, M.

i. 2.

δοξάζω, J. xvii. 1. 4; xxi. 19.

δόσις and δώρημα, Jam. i. 16 ; δ. and λῆψις, εἴξαμεν, G. ii. 5.

P. iv. 15.

σὺ εἶπας, Μ. xxvi. 25.
εἰρηνεύω, I Th. v. 13.

εἰρήνη, J. xiv. 27 ; εἰς εἰρήνην, Mk. v. 34 ;
εἰρήνην ἀφίημι, J. xiv. 27; χάρις καὶ
εἰρήνη, 1 Th. i. 1 ; R. i. 7 ; εἰρ.—ἔλεος,
G. vi. 16; 1 Ti. i. 2, 2 Ti. i. 2; Tit. i. 2;
2 J. 3; Jud. 2; E. ii. 17.
εἷς καθ ̓ εἷς, J. viii. 9; ἕνα ἕκαστον, L. xvi.
5; ἐφ ̓ ἕνα ἕκαστον, A. ii. 3; εἷς τὸν ἕνα,
1 Th. v. 11; emphatic use of, Rev. viii. 13.
εἰς,—πίστις εἰς, and πίστις ἐν, M. xviii.
6; and see πιστεύω, and cp. Mk. i. 39;
συνηγμένοι εἷς, M. xviii. 20; εἰς συν-
αγωγάς, Mk. xiii. 9; εἰς ἑαυτούς, L. vii.
30; εἰς τὴν κοίτην, L. xi. 7; εἰς τὸ ὄρος,
xxi. 37; εἰς τὸν κόλπον, J, i. 18; εἰς
and πρὸς compared, J. vi. 35; είς, “with

v. 22.

66

εἰδότας, “ who know,” Jud. 5.
εἰδωλόθυτα, 1 C. viii. 1.
εἴδωλον, 1 C. viii. 4.
εἰκῆ, G. iii. 4; R. xiii. 3.

εἰκών, M. xxii. 20 ; 1 C. xi. 7; 2 C. iv. 4; C. i. 15 ; iii. 10 ; εἰκ. καὶ σκιά, Heb. x. 1. εἰλικρινής, P. i. 10.

εἶναι τί, G. ii. 6; εἶναί τι μηδὲν ὤν, G. vi, 3; ἤτω for ἔστω, 1 C. xvi. 22 ; Jam. v. 12; ὁ ὤν, J. i. 18; Rev. i. 4; ἐγώ εἰμι, J. vi. 20 ; viii. 58 ; ἐστί, “ represents,” G. iv. 25; Rev. i. 20; xvii. 18; ὤν and γενόμενος, Heb. i. 3, 4.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

]

| ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, 1 Th. i. 3.
ἐμφανίζω, Μ. xxvii. 53.
ἐμφυσάω, J. xx. 22.

reference to,” A. ii. 25; εἰς and ἐπί, Rev.
xvi. 3; εἰς διαταγάς, A. vii. 53; εἰς χολήν,
A. viii. 23 ; εἰς Ῥώμην, Α. xxiii. 11 ; εἰς ὅ,]
2 Th. i. 10 ; εἰς Χριστόν, G. iii. 17 ; εἰς Χρ.
ἐβαπτίσθητε, 27 ; ] Ti. i. 5; 2 C. viii. 6;
C. i. 25; Heb. ii. 3; 1 P. i. 25; εἰς τό,
R. i. 11.

|

λόγος έμφυτος, Jam. i. 21.

1

66

|

66

ἐν, = 3, “ by,” “ with,” M. iii. 11 ; iv. 4 ; vii.
2; xii. 27; ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, Mk.
i. 23; “to,” or “ for,” L. i. 17 ; ἐν ἑαυτῷ,
xvi. 3; ἐν χειρί, G. iii. 19; 1 Th. i. 5 ; ἐν
,"in which respect," Heb. vi. 17; 1 J.
v. 19; év 'I. X., Ê. i. 1; "in," 2 P. i. 5;
ἐν ἑαυτοῖς, 2 C. viii. 1; x. 12; used
for the instrument, Rev. i. 5 ; vi. 8 ; “ in
the matter of," 2 C. viii. 19; "coram," C.
i. 23; "by," after verbs of swearing, Rev.
x. 6.

εἰσάγω, Heb. i. 6.
εἰσακούομαι, Heb. v. 7.
εἰσέρχομαι, διέρχομαι, and παρεισέρχομαι,

R. v. 12.

66

εἰσί, “ represent,” Rev. xvii. 9.

ἐκ, “ out of,” L. xvi. 9; = y, J. iv. 14; xx.
1; ἐκ and ἐν, Ti. i. 3 ; 1 J. ii. 19 ; Rev.
ii. 21 ; xv. 2 ; xvi. 10; ἐκ τοῦ ἔχειν, 2 C.
viii. 11.

ἑκατοντάρχης, L. vii. 2; A. x. 1.
ἐκβάλλω, M. ix. 38 ; Mk. i. 12; v. 40; L.
xi. 14; J. ii. 15; ix. 34; 1 C. vii. 22.
ἐκβολὴν ποιεῖν, A. xxvii. 18.
ἔκγονα, 1 Ti. v. 4.

ἐκδέχομαι, Heb. xi. 10; 1 C. xi. 33.
ἐκδικεῖν, L. xviii. 3. 5; Rev. vi. 10.
ἐκδίκησις, L. xviii. 7, 8; A. vii. 24; Rev.
xix. 2.

ἐκδιώκω, 1 Th. ii. 15.
ἑκδόμησις, Rev. xxi. 18.
ὅπου—ἐκεῖ, Mk. vi. 55.

ἐκεῖνος, C. iii. 4 ; emphatic, 1 J. ii. 6; iii. 2.
ἐκθαμβέομαι, Μk. ix. 15.
ἐκκακέω, L. xviii. 1.

5.

ἐκκεντέω, J. xix. 37.
ἐκκλησία, M. xvi. 18; xviii. 17; A. ii. 47 ;
v. 11 ; vii. 38; κατ ̓ ἐκκλησίαν, A. xiv. 23;
ἡ κατ ̓ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία, R.
ἐκκόπτειν ἀφορμήν, 2 C. xi. 12.
ἐκκρέμαμαι, L. xix. 48.
ἐκλέγομαι, J. vi. 70 ; xiii. 18.
ἐκλείπειν, L. xvi. 9.
ἐκλεκτοί, Μ. xxiv. 22; 1 Th. i. 4; R. viii.
33; xvi. 16; E. i. 4.
ἐκλογή, A. ix. 15; σκεῦος ἐκλογῆς, ib.;
εἰδότες τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 1 Th. i. 4 ; R.
xi. 7.

ἐκμυκτηρίζω, L. xvi. 14; xxiii. 35.
ἐκνέω, ἐκνεύω, J. v. 13.
ἐκολλήθησαν, Rev. xviii. 5.
ἔσονται—ἐκπίπτοντες,
ἐκπλήρωσις, Α. xxi. 26.
ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου,

Mk. xiii. 25.

Mk. i. 22.

ἔνδειγμα, 2 Th. i. 5.
ἐνδείκνυμι, 2 Τi. iv. 14; E. ii. 6.
εἰς ἔνδειξιν, R. iii. 25.

ἔνδυμα, M. iii. 4; τοῦ ἐνδ. vi. 25 ; L. xii. 23.
ἔνεδρον, A. xxiii. 16.
ἐνεός, A. ix. 7.
ἐνέργεια πλάνης, 2 Th. ii. ll.
ἐνεργέω, 1 Th. ii. 13; 2 Th. ii. 7; G. ii. 8;
v. 6; Jam. v. 16; P. ii. 13; 1 C. xi. 1.
ἐνέργημα and ἔργον, 1 C. xii. 6.
ἐνέχω, G. v. 1.
ἐνθύμησις, Μ. ix. 4; xii. 25; A. xvii. 29;

Heb. iv. 12.

Εμμαούς, L. xxiv. 13.
ἐμπαιγμονή, 2 Ρ. iii. 3.
ἐμπλοκὴ τριχῶν, 1 P. iii. 3.

ἐμπνέω, Α. ix. 1 ; ἐμπνέων ἀπειλῆς, Α. ix. 1.

ἐπενδύτης, J. xxi. 7. ἐπερωτάω, L. ii. 46. ἐπερώτημα, Ι Ρ. iii. 21. ἐπέχω, A. iii. 5; ἐπέσχεν εἰς, Α. xix. 22. ἐπήνεσε, L. xvi. 8.

99

ἐπί, M i. ll; ii. 22; ἐπὶ τῆς θαλάσσης and
ἐπὶ τὴν θάλασσαν, xiv. 25 ; ἐπὶ ̓Αβιάθαρ,
Mk. ii. 26; ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, L. vi. 17 ;
ἐπί with a dative, and with an accusative,
L. xii. 23; ἐπ ̓ αὐτούς, xviii. 7; ἐπ ̓ αὐτόν,
J. i. 32; ἐπὶ Στεφάνῳ, A. xi. 19; ἐπὶ
Κλαυδίου, Α. xi. 28 ; ὡς ἐπί, A. xvii. 14;
“ with regard to,” Heb. vii. 12; ἐπ' ἐσ-
χάτου, Heb. i. 1 ; in composition, 2 Ti. iv.
5; ἐφ ̓ ᾧ = ἐπὶ τούτῳ ὅτι, 2 C. v. 4 ; R.
v. 12; P. iii. 12; "upon," "concerning,"
Rev. x. 11; ἐφ ̓ ὅσον μὲν οὖν, xi. 13.
ἐπιβάλλω, Μk. xiv. 46. 72; L. xv. 12.
ἐπιβαρέω, 1 Th. ii. 9; 2 Th. iii. 8.
ἐπιβλέπω, L. i. 48.
ἐπιβουλή, A. xx. 3.
τὰ ἐπίγεια, J. iii. 12.
ἐπιγινώσκω, Mk. v. 30; L. i. 4; 1 C. xvi.
18; ἐπιγνώσομαι and γνώσομαι, L. i. 4 ;
1 C. xiii. 12; κάλλιον ἐπιγινώσκεις, Α.
xxiv. 22; xxv. 10.

ἐπίγνωσις, 2 Ρ. i. 2, 3. 8 ; ii. 20 ; C. i. 10;
ἐπίγνωσις ἀληθείας, 1 Ti ii. 4 ; ἐπίγν.
and γνῶσις, 1 Ti. i. 4; vi. 20 ; 2 Ti. iii. 7.
15; Tit. i. 16.
ἐπιγραφή, L. xxiii. 38.
ἐπιδείκνυμι, L. xvii. 14.
ἐπιδημοῦντες, A. ii. 10.
ἐπιδιατάσσομαι, G. iii. 15.
ἐπιδίδωμι, L. iv. 7.
ἐπιδιορθόομαι, Tit. i. 5.

ἐπιδόντες ἐφερόμεθα, A. xxvii. 15.

ἐπιεικές, 1 Ti. iii. 3 ; Tit. iii. 2 ; P. iv. 5. ἐπιζητέω, Mk viii. 12.

ἐπίθεσις χειρῶν, Heb. vi. 2.

ἐπιθυμέω, Μ. v. 28 ; L. xvii. 22; ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα, L. xxii. 15.

ἐπιθυμία, R. vii. 7 ; P. i. 23.
ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα Κυρίου, A. ii. 2].
ἐπικαλέομαι, A. vii. 59; xxi. 14; 1 P. i. 17.
ἐπικατάρατος, J. vii. 49 ; G. iii. 10.
̔Επικούρειοι, λ. xvii. 18.
ἐπικουρία, Α. xxvi. 22.

ἐπιλαμβάνομαι, A. xvii. 19; Heb. ii. 16.
ἐπίλυσις, 2 Ρ. i. 20.
ἐπιλύω, Μk. iv. 34.
ἐπιμένω, G. i. 18.

ἐνιαυτός, L. iv. 19.
ἐνίστημι, 2 Th. ii. 2.
τὰ ἐνόντα, L. xi. 41.
ἑνότης, E. iv. 3.

Evoxos els, M. v. 22; 1 C. xi. 27.
ἔνοχος κρίσεως, Mk. iii. 29.
ἐντάλματα ἀνθρώπων, C. ii. 22.
ἐνταφιάζω, Μ. xxvi. 12.
ἐνταφιασμός, J. xii. 7.
ἐντέλλομαι, Μ. xix. 7; A. i. 2.
ἐντολή, M. xxii. 36; Mk. xii. 28; L. i.
6; xv. 29 ; ἐντολὴν καινήν, J. xiii. 34.
ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, 1
Ti. iv. 6.
ἐντυγχάνω, R. xi. 2.
ἐνυπνιάζομαι, Jud. 8.

|

ἐνώπιον, L. i. 6 ; ἐν. τοῦ Θεοῦ, G. i. 20.
ἐξ οὗ, δι' οὗ, 1 C. viii. 6; ἐξ, διά, and εἰς,

R. xi. 36.

ἐξαγοράζω, G. iii. 13; E. v. 16; C. iv. 5,
ἐξαιρέομαι, A. xxvi. 17.
ἐξαιτέομαι, L. xxii. 31.
ἐξακολουθέω, 2 P. i. 16.
ἐξαλείφω, C. ii. 14.
ἐξάλλομαι, A. iii. 8.
ἐξανάστασις τῶν νεκρῶν, P. iii. 11.
ἐξαποστέλλω, G. iv. 6.
ἐξαυτῆς, Mk. vi. 25.
ἐξεγείρω, R. ix. 17.
ἐξέρχομαι, Μk. vi. 34 ; J. xviii. 1.
πάντα μοι ἔξεστι, 1 C. vi. 12.
ἐξηχέομαι, I Th. i. 8.
ἐξίστημι, Μk. iii. 21 ; A. viii. 9. 13 ; διὰ τὸ
ἐξεστακέναι, A. viii. 11.
ἔξοδος, Part I. xliv, note; L. ix. 31 ; 2 P. i. 15.
ἐξολοθρεύομαι, A. iii. 23.
ἐξομολογέω, Μ. xi. 25; A. xix. 18; Ja. v.
16; P. ii. 11.
ἐξορκίζω, Μ. xxvi. 63.
ἐξουθενέω, L. xxiii. 11; 1 Th. v. 20; 1 C.
vi. 4.

ἔκστασις, A. x. 10; xxii. 17.
ἐκστρέφω, Tit. iii. 11.
ἐκτείνω, A. xxvii. 30.
ἐκτενής, 1 P. iv. 8.
ἐκτενῶς, 1 P. i. 22.
ἔκτρωμα, 1 C. xv. 8.
ἐκχέω, A. ii. 17, 18; xxii. 20.
ἐκχύω, Jud. 11.

ἑκών, 1 C. ix. 17.
ἔλαιον καὶ οἶνον, L. x. 34.
̓Ελαιών, L. xxi. 37.
ἐλαφρία, 2 C. i. 17.
ἐλαχιστότερος, E. iii. 8.
ἐν ἐλαχίστῳ, L. xvi. 10.
ἔλεγχος, Heb. xi. 1.
ἐλέγχω, J. xvi. 8; 1 Ti. v 20.
ἐλεέω, I P. ii. 10.
ἐλεημοσύνη, Α. xxiv. 17.
ἔλεος, M. ix. 13; L. i. 50; ἔλεον θέλω, Μ.
ix. 13; xii. 7; ποιεῖν ἔλεος μετά τινος, L.
i. 72; x. 37; J. ii. 13.
ἐλευθερία, G. v. 13.
ἐλεύθερος, J. viii. 33. 36.
̓Ελισάβετ, L. i. 5. 41.
ἕλκος, Rev. xvi. 2.

ἑλκύω, J. vi. 44 ; xii. 32; xxi. 6. 11.
ἕλκω, Jam. i. 14.
'Ελλάς, A. xx. 2.
̔́Ελληνες, J. vii. 35; xii. 20; A. xiv. 1 ; xvi.

1. 3; xviii. 4.

̔Ελληνίς, Mk. vii. 26.

Ελληνισταί, Α. vi. 1 ; ix. 29 ; xi. 20.
Ελληνιστὶ γινώσκεις, A. xxi. 37.
ἐλλογέω, Pn. 18.

ἐλπὶς τῆς ἐργασίας, A. xvi. 19 ; 1 Th. ii. 19; | ἐπαιτεῖν, μ. xvi. 3.

παρ ̓ ἐλπίδα, R. iv. 18.
̓Ελύμας, A. xiii. 8.
'Eλwi, Mk. xv. 34.
ἐμβαίνω, Μk. v. 18.

ἐπακροάομαι, Α. xvi. 25.
ἐπανάγω, L. v. 3, 4.
ἐπάνω, L. x. 18.

ἐπαρχία and ἐπιτροπή, A. xxiii. 34; xxv.

ἐμβριμάομαι, Μ. ix. 30; Mk. i. 43 ; xiv. 5 ;
J. xi. 33. 38.

1.

ἐξουσία, J. xvii. 2; 1 C. vi. 12; vii. 3; ix.
4; Rev. ix. 10; ὑπὸ ἐξουσίαν, M. viii. 9 ;
ἐξουσία πνευμάτων, x. 1; ἐξ. σαρκός,
J. xvii. 2; A. xxvi. 10; ἐξ. and δύναμις
differ, R. ix. 21; xiii. 1. 3; 1 C. xi. 10;
ἐξουσίαν ἔχειν, 1 C. xi. 10; Rev. ii. 26.
ἐξυπνίζω, J. xi. 11.

οἱ ἔξω, 1 C. v. 12, 13; vi. 4 ; C. iv. 5 ; 1 Th.
iv. 12 ; R. iii. 30; 1 Ti. iii. 7 ; οἱ ἔξωθεν,
1 Ti. iii. 7.

ἐπαγγελία, A. i. 4; E. i. 13 ; κατ' ἐπαγ

γελίαν, 2 Ti. i. 1.
ἐπαγγέλλομαι, G. iii. 19.
ἐπαγωνίζεσθαι τῇ πίστει, Jud. 3.
ἐπαίρω, A. i. 9; 1 Ti. ii. 8.

οὐκ ἐπαισχύνομαι, R. i. 16.

ἔπαυλις, A. i. 20

ἐπαύριον, J. xii. 12; A. x. 23.
ἐπείπερ, R. iii. 30.
ἔπειτα, L. xvi. 7.

ἐπενδύσασθαι, 2 C. v. 2.

ἐπιούσιος, Μ. vi. 11.
ἐπιπίπτω, A. xx. 10.
ἐπιποθεῖν, 1 Th. iii. 5; 2 C. v. 2; ix. 14;
P. i. 8; ii. 26; R. i. 11; xv. 23. 32.
ἐπιποθία, R. xv. 23.
ἐπίσημος, R. xvi. 7.
ἐπισκευασάμενοι, A. xxi. 15.
ἐπισκιάζω, I. i. 35.
ἐπισκοπέω, 1 P. v. 2.
ἐπισκοπή, A. i. 20 ; 1 Ti. iii. 1.
ἐπίσκοπος, Α. xx. 28 ; ἐπίσκοποι and πρεσ-
βύτεροι, Tit. i. 5 ; P. i. 1; 1 Ti. iii., In-
troductory Note, v. 1, 2; iv. 6; v. 1.
ἐπισπάομαι, 1 C. vii. 18.
ἐπίσταμαι and γινώσκω, A. xix. 15; xx. 18.
ἐπίστασις, 2 C. xi. 28.
ἐπιστάτης, L. v. 5.

ἐπιστήμη and σοφία, Jam. iii. 13.
ἐπιστήμων, Jam. iii. 13.
ἐπιστομίζω, Tit. i. 11.
ἐπιστρέφω, L. i. 17.

ἐπιστώθης, "wert assured of," 2 Ti. iii. 14.
ἐπισυνάγω, L. xii. 1.
ἐπισυναγωγή, A. xx. 7; 2 Th. ii. 1; M.
xxiv. 28; L. xvii. 37; Heb. vii. 19; x. 25.
ἐπισωρεύω, 2 Ti. iv. 3.

ἐπιταγή, Tit. ii. 15; ἐπ. Κυρίου, 1 C. vii. 25.
ἐπιτρέπω, M. viii. 31; xix. 8; G. iii. 9 ; 1
Ti. ii. 12; 1 C. xiv. 34.
ἐπιτροπή, A. xxvi. 12.
ἐπιφαίνομαι, Tit. ii. ll; iii. 4.
ἐπιφάνεια, 2 Th. ii. 8 ;

1 Ti. iv. 14 ; 2 Ti. i.

10; iv. 1. 8; Tit. ii. 13.
ἐπιφανής, A. ii. 20.
ἐπιφωνεῖν τινι, A. xxi. 34.
ἐπιφώσκω, Μ. xxviii. 1.
ἐπιχειρέω, L. i. 1.

ἐπιχορηγέω, G. iii. 5 ; 2 P. i. 5.
ἐπιχρίω, J. ix. 8.
ἐποπτεύω, 1 Ρ. ii. 12.
ἐπόπτης and αὑτόπτης, 2 Ρ. i. 16,
ὡς ἔπος εἰπεῖν, Heb. vii. 9.

ἐπρίσθησαν, Heb. xi. 37.
ἑπτά, L. viii. 2; xi. 26.

ἐπωρώθησαν, R. xi. 7.
*Εραστος, Α. xix. 22.
ἐργάζομαι, J. v. 17; vi. 27 ; ix. 4; 1 Th. ii.
9 ; iv. 11.

ἐργασία, A. xvi. 16. 19 ; xix. 24.

ἔργον A. aiii. 2; τὸ ἔργον τῆς πίστεως, ἵνα Θεῷ ζήσω, G. ii. 19.

Th. i. 3.

ζητέω, 26.
ζιζάνια, M. xiii. 25.
Ζοροβάβελ, Μ. i. 12.

ζυγόν, ζυγός, Μ. xi. 30; A. vii. 10; ζυγὸς
δουλείας, G. v. 1.

|

|

ἐρευνάω, J. v. 39 ; 1 P. i. 11.
ἔρημος, L. xv. 4 ; αὕτη ἐστὶν ἔρ., A. viii. 26 ;
ἔρημος τῆς Ἰουδαίας, M. iii. 1 ; iv. 1.
ἐρήμωσις, Μ. xxiv. 15; βδέλυγμα τῆς ἐρη-
μώσεως, ib. ; Mk. xiii. 14

ἐριθεία, G. v. 20 ; R. ii. 8; P. i. 16 ; ii. 3.
ἐρίφια, Μ. xxv. 33.

|

ἔριφος, L. xv. 29.
ἐῤῥιζωμένοι, E. iii. 18.
ἔρχομαι, Μk. iv. 21; ἔρχεσθαι εἰς ἑαυτόν,
L. xv. 17 ; ἔρχεσθε καὶ ἴδετε, J. i. 40 ;
ἕως ἔρχομαι, L. xix. 13; J. xxi. 22; ! Ti. |
iv. 13; ὁ ἐρχόμενος, M. iii. 11; xi. 3; | ζωοποιέω, J. vi. 63.

xxiii. 39; L. vii. 19; J. i. 9; x. 8; 1 J.

v. 6.

ἐρωτᾶν and αἰτεῖν, 1 J. v. 16.

ἔσοπτρον, 1 C. xiii. 12.

ἑτοιμασία, E. vi. 15.
κατ ̓ ἔτος, L. ii. 44.
εὐαγγελίζομαι, L. i. 19 ; A. viii. 25.
εὐαγγέλιον, Μ. i. 1 ; xxiv. 14; Mk. i. 1 ; x.
20 ; xvi. 15; πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον,
1 Th. ii. 4; A. xxii. 3; G. ii. 7; 1 Ti. i.

11.

[blocks in formation]

ἐστί, “ represents,” G. iv. 25; Rev. i. 20 ; ἡγέομαι, Λ. xxvi. 2.
xvii. 18; 1 C. x. 4.
ἑταῖρος, Μ. xxvi. 50.
ἑτεροδιδασκαλέω, 1 Ti. vi. 3.
ἑτεροζυγέω, 2 C. vi. 14.

ἕτερος τόπος, A. xii. 17; ἕτερος and ἄλλος,
G. i. 6, 7; ὁ ἕτερος, R. ii. 1 ; 1 C. vi. 1 ;
x. 24 ; I. x. 20. 39; τὸν ἕτερον, “ his
neighbour," R. xiii. 8.

ἔτι, G. i. 10.

εὐλαβής, L. ii. 25 ; A. viii. 2. εὐλογέω, E. i. 3.

ὁ Εὐλογητός, Mk. xiv. 62; L. i. 68; E. i. 3; 1 P. i. 3; εύλ. and μακάριος, R. i. 25. εὐλογία, 1 P. iii. 8; Rev. v. 12; = 1977, 2

|

C. ix. 5.

εὐνοῦχος, Μ. xix. 12; A. viii. 27. εὐοδοῦμαι, 3 J. 2 ; εὐοδοῦν τινα, R. i. 10. εὐπάρεδρον, ] C. vii. 35.

ζηλόω, with an accusative, G. iv. 17; ἵνα
ζηλοῦτε, ib. ; τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ, 18.
Ζηλωτής, L. vi. 15.

ζηλωτὴς νόμου, G. i. 14; iv. 17, 18; 1 C.
xiv. 12; A. xxii. 3; ζηλωταί, 1 P. iii. 13.

εὐπερίστατος, Heb. xii. 1.
εὐπρόσδεκτος, R. xv. 31.
εὑρίσκω, Μ. x. 39; J. v. 14; ix. 35; xii.
14; εὑρέθη = ἐφάνη, Μ. i. 18; εὗρον
καί, A. xvii. 23 ; Heb. ix. 12.
εὐσέβεια, 1 Τi. ii. 2 ; 2 P. i. 3.
εὐσεβέω, A. xvii. 23.

εὐσεβής, A. x. 2.

εὐσχημόνως, 1 Th. iv. 12. εὐσχήμων, A. xiii. 50. εὐτραπελία, E. v. 4. εὔφημα, Ρ. iv. 8.

εἶχεν εὐχήν, Α. xviii. 18; xxi. 23. εὔχρηστος, Pn. 11.

εὐωδία, 2 C. ii. 15.

ζυμή, M. xiii. 33; xvi. 6. 12; L. xii. 1; G.

v. 9.

ζυμόω, G. v. 9.

ζωή, J. i. 4; vi. 48; ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, i. ;
πνεῦμα καὶ ζωή, 63.

ζώνη, Mk. vi. 8.

οἱ ζῶντες, 1 Th. iv. 17.
ζωογονέω, L. xvii. 33; Rev. viii. 9.

"H," or even," E. v. 4.

ἡγεμών, M. ii. 6 ; 1 P. ii. 14; Mk. xv. 1.

Ζακχαῖος, Ι. xix. 2.
Ζαχαρίας, Μ. xxiii. 35; L. i. 5.
ζευκτηρία, Α. xxvii. 40.

ἐφάπαξ, Heb. vii. 27 ; ix. 12.

ἐφημερία, L. i. 5,

ἐφφαθά, Mk. vii. 34.
ἐχόμενος = ἐγγύς, Mk. i. 38; A. xiii. 44.
ἔχω, Rev. viii. 9; ἔχε μὲ παρῃτημένον, L.
χίν. 18; ἴσθι ἔχων, L. xix. 17; εἶχεν
εὐχήν, A. xviii. 18; xxi. 23 ; ἔχεσθαι, “to
cleave to,” Heb. vi. 9; ἔσχηκεν for ἔσχεν,
? C. vii. 5; ἐσχήκαμεν and ἔσχομεν, 2 C.

|

i. 9.

non, "already," M. v. 28; J. iii. 18; iv. 35;
xxi. 14; 1 C. v. 3; vi. 5; 2 Ti. iv. 6;
2 P. iii. l.

|

ἤδη ποτέ, R. i. 10.
ἠλάττωσας, Heb. ii. 7.

ἠλεημένοι, 1 Ρ. ii. 10.
'HAías, J. i. 21.

ἡλικία, M. vi. 27 ; J. ix. 21. 23 ; Heb. xi. 11.
ἡλίκος, Jam. iii. 5.

ἡλκωμένος, L. xvi. 20.
ἤμεθα for ἦμεν, Μ. xxiii. 30.
ἡμέρα, L. xvii. 26; Rev. iv. 8; vii. 15; xii.
10; ἡμέρα ἐκείνη, Μ. xxiv. 29; καθ ̓ ἡμέ-
ραν, Heb. vii. 27; ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ, 2 C.
iv. 16; ἡμέραι ὀκτώ, L. ix. 28 ; ἡμ. ἡ
μεγάλη, J. vii. 37; ἡμέραι ἱκαναί, A. ix.
23; ἀφ ̓ ἡμερῶν ἀρχαίων, Α. χν. 7; τὸ
καθ ̓ ἡμέραν, L. xi. 3; xix. 47; A. xvii.
11; αἱ ἑπτὰ ἡμέραι, A. xxi. 27; τού-
των τῶν ἡμερῶν, Α. 1. 5 ; xxi. 38.
τί ἡμῖν καὶ σοί ; M. viii. 29.

Ηρώδης, L. xiii. 31; ̔Ηρ. ὁ βασιλεύς, Α.

xii. 1.

[blocks in formation]

θάνατος, Μ. xxvi. 66 ; οὐδὲν ἄξιον θανάτου,
L. xx. 15; θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ, J.

|

viii. 51.

ἕως οὗ, Μ. i. 25; xiv. 22; xviii. 34; xxvi.

36;

while," ws av, v. 26; xvi. 28;

xxvii. 8; xxviii. 20, ἕως ἄνω, J. ii. 7; | θερισμός, Μ. ix. 37 ; L. x. 2.

ἕως ἄρτι, v. 17.

Θεσσαλονίκη, A. xvii. l.
Θευδᾶς, A. v. 36.

66

θεωρέω, Mk. xv. 47; L. x. 18; xxi. 6; J. vi.
19. 40; viii. 51; x. 12; xvi. 10; contem-
plate,” xvii. 24; A. x. 11; xvii. 22 ; xx.
38; θεωρῶ, ὅτι--μέλλειν, Α. xxvii. 10.

θηριομαχέω, 1 C. xv. 32.

θηρίου, Mk. i. 13; applied to a person, Tit i
12; Rev. vi. 8.
θησαυρίζω, R. ii. 5.
θίγω, C. ii. 20; μηδὲ θίγῃς, .
θλίβομαι, 1 C. vii. 5.

θλίψις, Μ. xxiv. 21 ; A. xx. 23; R. ii. 9.
θρησκεία, Jam. i. 27.
θρῆσκος, Jam. i. 26.

θριαμβεύω, 2 C. ii. 14; C. ii. 15.
θρόμβοι αἵματος, L. xxii. 44.

θρόνος, L. xxii. 30 ; ἐν θρόνῳ and ἐπὶ θρόνου,
Rev. iii. 21.

θροοῦμαι, 2 Th. ii. 2.

ξύλον θύϊνον, Rev. xviii. 12.
θυμιάζω, L. i. 9.
θυμίαμα, L. i. 11.
θυμιατήριον, Heb. ix. 4.
θυμομαχέω, Α. xii. 20.
θυμὸς and ὀργή, Rev. xix. 15.
θύρα, J. x. 7 ; θύρα ὡραία, Α. iii. 2 ; θ. τοῦ
πυλῶνος, A. xii. 13; ἤνοιξε θύραν, Α.

xiv. 27.

θαρσέω, A. xxiii. 11.

θαυμάζω, Mk. vi. 6; ἐθαύμαζον, J. vii. 14.
θεάομαι, 1 J. i. 1.

θεατρίζομαι, 1 C. iv. 9 ; Heb. x. 33.
θέατρον, Α. xix. 31.

θειότης and θεότης, C. ii. 9 ; R. i. 20.

εὐχαριστήσας, J. vi. 11. 23.
εὐχαριστία, 1 C. xiv. 16.
εὐχαριστῶ, Α. xxvii. 35; εὐχαριστοῦμεν, | θέλω, Μ. viii. 3 ; xx. 3 ; Mk. vi. 48; ix. 35;

θέλημα and βούλημα, R. ix. 19 ; 1 Ti. v. 14;
2 C. i. 15. 17.
θέλησις, Heb. ii. 4.

i Th. i. 2.

66

xii. 38 ; J. vi. 21 ; xii. 21; τί θέλω, εἰ ἤδη
ἀνήφθη ; I. xii. 49; 0. and βούλομαι, 1
Th. ii. 18; Pn. 13; θέλοντες, “ willing,” G.
i. 7; Pn. 14; G. iv. 9 ; 2 P. iii. 5; 1 Ti.
v. 14; 1 C. vii. 7; θέλω-ἤ, 1 C. xiv. 19.
θεμέλιος, Rev. xxi. 19.
θεμελιόω, 1 Ρ. v. 10; E. iii. 18.
θεοδίδακτος, J. vi. 45 ; 1 Th. iv. 9.
θεόπνευστος, 2 Ti. iii. 15.

Ιόππην, Α. Χ. 5.
Ιορδάνης, Μ. iii. 5.

G. i. 20;

Θεὸς ἀληθινός, J. xvii. 3; 1 Th. i. 9; θ. τῆς Ἰούδα, L. i. 39.
δόξης, A. vii. 2; ἐνώπιον τοῦ θ.,
κατὰ Θεόν, 2 C. vii. 9.
θεοστυγής, R. i. 30.
Θεόφιλος, L. i. 3; Α. 1. 1.
θεοφανία, M. ii. 1,
θεράπων, Heb. iii. 5.

θυρεός, E. vi. 16.

θυρωρός, J. x. 3.

θυσία and προσφορά, Heb. x. 10.
θυσιαστήριον, Μ. v. 23; Jam. ii. 21,
θύω, L. xxii. 7; θῦσον καὶ φάγε, Α. x. 13,
Θωμᾶς, Μ. x. 3; J. xi. 16.

θώρακα πίστεως, 1 Th. v. 8.

Ιάειρος, Μk. v. 22.
ἴασις, A. iv. 30.

ἰᾶταί σε ὁ Ἰησοῦς, A. iv. 30; ix. 34.
ἴδε, G. v. 2; ἴδετε, “ mark ye,” G. vi. 11.
τὰ ἴδια, J. i. 11 ; εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον,

A. i. 25; suus, 1 P. iii. 1. 5; 2 P. i. 3. 20;
ii. 16. 22; iii. 3. 16, 17.
ἰδιώτης, A. iv. 13; 1 C. xiv. 23 ; 2 C. xi. 6.
Ιδού, M. i. 20 ; xiii. 3; Mk. iv. 3.
ἱδρώς, L. xxii. 44.
ἱεράτευμα ἅγιον, 1 P. ii. 5.

ὁ ἱερεύς, J. i. 19; and see Mk. ii. 26.
Ιεριχώ, L. xviii. 35.
ἱερόν, Μ. xxi. 12.
ἱεροπρεπής, Tit. i. 3.

Ιεροσόλυμα, Μ. ii. 1. 3; Mk. xi. 1; Α. i. 4.
ἱερόσυλος, Α. xix. 37.
ἱερουργεῖν τὸ εὐαγγέλιον, R. xv. 16.
Ἱερουσαλήμ, L. ii. 25; xix. 42, the form
always used in the Apocalypse, Rev. iii. 12,
Ἰησοῦς, M. i. 1. 21 ; L. i. 31 ; Ναζωραῖος,

A. ii. 22 ; ἰᾶταί σε ὁ ̓Ιησοῦς, Α. iv. 30 ;

ix. 34.

τὸ ἱκανόν, Α. xvii. 9.

ἱκανόω, C. i. 12; 2 C. iii. 6.

Ικόνιον, A. xiii. 51.

ἱλάσθητί μοι, L. xviii. 13.
ἱλάσκομαι, Heb. ii. 17.

ἱλασμός, R. iii. 25; E. i. 7; Heb. ii. 17;

1 J. ii. 2; iv. 10.
ἱλαστήριον, Μ. xx. 28 ;
ἵλεώς σοι, Μ. xvi. 22.
ἱμάς, L. iii. 16 ; J. i. 27.

ἱμάτιον, Μ. v. 40 ; xxi. 7; xxiv. 18; xxvi.
65 ; J. xiii. 4.
ἱματισμός, Α. xx. 33.

iva, M. i. 22; J. xx. 31; "in order that,"
M. iv. 3; vii. 12; Mk. vi. 25; ix. 30; P.
i. 9; J. ix. 39 ; xii. 38; 1 C. xi. 19; marks
the subject and object, 1 P. iv. 6; 2 C. i.
9; iv. 7; ἵνα βλέποντες, Mk. iv. 12; ὅτι

iva, v. 18, 19; iva, denoting effect, J.
xii. 40; with the future, G. ii. 4; 1 C.
xi. 19; xiv. 13; E. vi. 3; 1 P. iii. 1'; 1 J.
ii. 19; 3 J. 4; Rev. xxii. 14; “1 command
that," or "let her see that," E. v. 23 ; J.
xiii. 29.

R. iii. 25.

ἡ Ἰουδαία γῆ, J. iii. 22.
Ιουδαϊσμός, G. i. 13.
Ισκαριώτης, Μ. x. 4.

ἶσος, Mk. xiv. 56 ; τὸ εἶναι ἴσα, Ρ. ii. 6.
ἰσόψυχος, P. ii. 20.
Ισραήλ, L. i. 54.
ἱστάω, ἵστημι, Μ. xxvi. 15; ἱστῶ for ἵστημι,
Mk. ix. 12; A. i. 23; ἑστῶτα, vii. 56;
μὴ στήσῃς ἁμαρτίαν, Á. vii. 60; σταθείς,
L. xviii. 11 ; A. xvii. 22; xxvii. 21.
ἱστορεῖν τινα, G. i. 18.

ὁ ἰσχυρότερος, Mk. i. 7; ἰσχυρότερός μου,

M. iii. 11.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

καθίστημι, Μ. xiii. 48 ; Jam. iii. 6 ; iv. 4.
κάθου, for κάθησο, Jam. ii. 3.

καθώς, J. xv. 9. 12; xx. 21; according

|

as," E. i. 4.

66

|

|

καί, adversative, M. xi. 19; “ imo,” L. v. 35;
“also,” xiii. 7; = y, L. xxiv. 18; J. vii.
4; “even,” M. xxi. 5; G. v. 12; P. i. 22;
καὶ—δέ, 1 J. i. 3; 2 P. i. 5; introducing a
parenthesis, J. i. 14; 1. J. 1; 2; kat yap,
with the aorist, Rev. x. 7.
Καϊνάν, L. iii. 36.
καινὸν μνημεῖον, Μ. xxvii. 60.
καινός, Μ. xxvi. 29 ; καινός and νέος, Mk. ii.
22; E. iv. 23; Heb. ix. 15; 2 P. iii. 13;

|

1 J. ii. 8.

[ocr errors]

καθαιρέω, L. xii. 18.
καθαίρω, J. xv. 2.
καθαρίζω, Mk. vii. 9.

καθαρισμός, J. ii. 6 ; iii. 25 ; Heb. i. 3.

καθαρός, J. xv. 2; καθαρὰ συνείδησις, Α. | κατατομή, P. iii. 2.

xxiii. 1; Heb. xiii. 18 ; 2 Ti. i. 3. καθεξής, L. i. 3.

καταφάγω, R. x. 9.

καθεύδω, Μ. xxvi. 45; Mk. iv. 38.
καθηγητής, Μ. xxiii. 10.

καταφέρειν ψῆφον, A. xxvi. 10.
καταφιλέω, Μ. xxvi. 49; A. xx. 37.
καταφρονέω, 2 P. ii. 10; 1 Ti. iv. 12; 1 C.

καθῆμαι, Μ. xxiii. 2; L. xxi. 35.

xi. 22.

καίπερ, Heb. v. 8; P. iii. 3.
καιρός, L. xxi. 24; J. v. 4; 1 C. vii. 29;
Rev. i. 2, 3; πρὸ καιροῦ, M. viii. 29;
καιρὸς σύκων, Mk. xi. 13; κ. καρπῶν, J.
vii. 6; καιρὸς καὶ χρόνος, A. i. 7; iii. 21;
πρὸς καιρὸν ὥρας, 1 Th. ii. 17; καιροῖς
ἰδίοις, Tit. i. 3 ; κ. and χρόνος, 1 P. iv. 17;
καιρῷ δεκτῷ, 2 C. vi. 2.
Καισάρεια, Α. x. 1.

Καισαρείας τῆς Φιλίππου, Μ. xvi. 13.
κακία, M. vii. 34.

κακοήθεια, R. i. 29.
κακοποιός, J. xviii. 30.
κακοῦργος, 2 Ti. ii. 9.
κακόω, 1 P. iii. 13; ἐκάκωσε τοῦ ποιεῖν, Α.

vii. 19.

κάλαμος, M. xii. 20 ; xxvii. 48; Rev. xi. l.
καλεῖν τὸ ὄνομα, Μ. i. 21. 23; ii. 23 ; v. 9.
καλεῖται, Ny, Heb. iii. 13 ; κληθήσεται, Μ.

ii. 23.

καταρτίζω, 1 Th. iii. 10; Heb. x. 5; 1 P. v.
10; κατηρτισμένος, L. vi. 40.
κατασκευάζω, Heb. iii. 4.
κατάστημα, Tit. i. 3.
καταστήσῃς, Tit. i. 5.
καταστολή, 1 Ti. ii. 9.
καταστρηνιάω, 1 Τi. v. 11.
κατασφραγίζω, Rev. v. 1.

καταργέω, G. v. 4; 1 C. vi. 13; xv. 24, 25,
26; xiii. 8; Rev. xi. 15.

|

|

[ocr errors]

καταφρονητός, Α. xiii. 41.
καταχράομαι, 1 C. vii. 31.
κατεγνωσμένος, G. ii. 10.
κατείδωλος, Α. xvii. 16.

κατεργάζομαι, l P. iv. 3; P. ii. 12; R. vii.

|

J. i. 52.

καλὸν—ἤ, Μ. xviii. 8.
καλῶς, Mk. vii. 9.
καμμύω, M. xiii. 15.
κάν, “ at least,” A. v. 15.
ἐν Κανᾷ τῆς Γαλαλαίας,
Κανανίτης, Μ. x. 4.
κανών, G. vi. 16 ; 2 C. x. 13; Rev. xi. 1.
καπηλεύω, 2 P. ii. 3; 2 C. ii. 17.
καρδία τῆς γῆς, M. xii. 40.
καρπός, M. vii. 16; xxi. 34.
κάρφος, M. vii. 3.

|

καθ' ὅσον, “inasmuch as,” Heb. ix 27;
κατὰ τὸν αἰῶνα, Ε. ii. 2; in composition,
1 C. vii. 31 ; “according to,” 1 C. iii. 3;
xv. 32; 2 C. vii. 9; 1° Ρ. iv. 6; κατὰ
καιρόν, R. v. 6; καθ' εἷς, “severally,”
M. xiv. 19; R. xii. 5.
καταβαίνω, Μ. xxvii. 42; J. ii. 12; iv. 47 ;

]

v. 4; vi. 33; 1 Th. iv. 16. καταβολὴ σπέρματος, Heb. xi. 11. καταβραβεύω, C. ii. 18. καταγγέλλω, 1 C. xi. 26. καταγινώσκειν, κατηγορεῖν, and

κατα

κρίνειν, 1 J. iii. 20.
περισσότερον κατάδηλον, Heb. vii. 15.
καταδικάζω, Jam. v. 6.
καταδουλόω, G. ii. 4.
καταισχύνω, 1 C. xi. 5.
κατακλάζω, Μk. vi. 41.
κατάκριμα, R. viii. 1.
κατακρίνω, J. viii. ll; R. viii. 3.
καταλαλέω, Jam. iv. 11.

κατάλειμμα and ὑπόλειμμα, R. ix. 27.
καταλείπω, J. viii. 9; 1 Th. iii. 2.
καταλλαγή, R. v. 11 ; 2 C. v. 18.
κατάλυμα, L. ii. 7.

καταλύω, Μ. xxvi. 61; L. xix. 7; G. ii. 17.
καταναλίσκον, Heb. xii. 29.

καταναρκάω, 2 C. xi. 9; xii. 13.
καταντάω, Ι C. x. 11.
κατανύξεως πνεῦμα, R. xi. 8.
κατανύω, L. v. 7.

κολαφίζω, Μ. xxvi. 67 ; 1 P. ii. 20. 24. κολλάομαι, Μ. xix. 5; L. xv. 15; A. v. 13; ix. 26; x. 28 ; Rev. xviii. 5.

κολλούριον, Rev. iii. 17.

κολλυβιστής, Μ. xxi. 12; Mk. xi. 15.
κολοβόω, Μ. xxiv. 22.

κόλπος, L. vi. 38; κόλπος Αβραάμ, xvi. 22;

κατεσθίω, 40.
Karéxw, 2 Th. ii. 6; 2 C. vi. 10; KaTEXETE
and ἀπέχεσθε, 1 Th. v. 22.

ὁ ὢν εἰς τὸν κ. J. i. 18.
κολυμβήθρα, J. v. 2.
KOλwvía, A. xvi. 12.
κομίζομαι, Ε. vi.
κομψότερον, J. iv. 52.

κατήφεια, Jam. iv. 9.

κατηχέω, L. i. 4; A. xviii. 25; xxi. 24; G. | κονιάω, M. xxiii. 27.
vi. 6; R. ii. 18; 1 C. xiv. 19.
κατοικεῖν, A. ii. 5; xvii. 24; C. i. 19.
κατοικητήριον, E. ii. 22.

κοπετός, A. viii. 2.

κοπιάω, J. iv. 5. 38; 1 Th. v. 12.

κατοπτρίζομαι, 2 C. iii. 18.
κατόρθωμα, Α. xxiv. 2.

κόπος, G. vi. 17; κόπος καὶ μόχθος, 1 Th.
ii. 9; 2 Th. iii. 8; 2 C. xi. 27.
κόπτομαι, L. viii. 52; xxiii. 27; plango, M.
xi. 17; xxiv. 30; Rev. i. 7; xviii. 9.
κόρακας, L. xii. 24.

τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς, Ε. iv. 9.
καῦμα, Rev. xvi. 8.

καύσων, Jam. i. 11.

καυχάομαι, 2 Th. i. 4.

κορβανᾶν, Μ. xxvii. 6; κορβᾶν, Μ. xv. 5;
Mk. ii. 3; vii. 11.
κορός, L. xvi. 7.

|

κοσμοκράτωρ. Ε. vi. 12.
κόσμος, J. i. 10.

κόφινος, M. xiv. 20; xvi. 9, 10; J. vi. 13.
κράβαττος, Μk. ii. 4; J. v. 8.

καύχημα, Heb. iii. 6; P.i. 26; 1 C. ix. 16.
καύχησις, στέφανος καυχήσεως, 1 Th. ii.
19; καύχ. and καύχημα, 2 C. i. 12. 14.
Καφαρναούμ, Μ. iv. 13; xi. 23; J. vi. 59.
Κεγχρεαῖς, R. xvi. 1.
Κέδρων, J. xviii. 1.
κειράμενος τὴν κεφαλήν, A. xviii. 18.
κείρεσθαι, A. xviii. 18; κείρειν and ξυρεῖν
or ξυράν, 1 C. xi. 6.
κειρίαι, J. xi. 44.
κεῖται, Μ. xvi. 18.
κέλευσμα, 1 Th. iv. 16.
κενέ, Jam. ii. 20.

κράζω, M. xxvii. 23; Mk. ix. 26; J. i. 15;
vii. 28 ; xii. 44.

15.

κατέρχομαι, Μ. xvii. 14; L. ix. 37; A.

xviii. 5.

κεντυρίων, Μk. xv. 39.

κενῶς, Jam. iv. 5.

κεράμιον ὕδατος, Mk. xiv. 13; L. xxii, 10.

διὰ τῶν κεράμων, L. v. 19.
κέρας σωτηρίας, L. i. 69.

κεράτιον, L. xv. 16.

κερδαίνειν ὕβριν καὶ ζημίαν, Α. xxvii. 21.
κέρδος, P, i. 21.

κεφάλαιον, A. xxii. 28; Heb. viii. 1.
κεφαλαιόω, Mk. xii. 4.

κεφαλὴν γωνίας, M. xxi. 42. 44; A. iv. 11 ;
i P. ii. 7; E. ii. 20.
κεφαλίς, Heb. x. 7.

κήνσος, Μ. xxii. 17; νόμισμα τοῦ κ. iύ.
κῆπος, J. xix. 41.
κήρυγμα, ] C. i. 21 ; Tit. i. 3.
κηρύσσω, 1 P. iii. 19.
Κηφᾶς J. i. 43.

κινάμωμον, Rev. xviii. 13.

κενοφωνία, 1 Τi. vi. 20 ; 2 Ti. ii. 16.

κέντρον, Α. xxvi. 14.

κοιλία, J. vii. 38; 1 C. vi. 13.
κοιμάομαι, Μ. xxvii. 52; J. xi. 11; A. vii.
60; 1 C. xi. 30; xv. 6; 1 Th. iv. 13;
κοιμώμενοι and κεκοιμημένοι, 1 Th. iv.
13; οἱ κοιμηθέντες, 14.

κοινός, M. xv. 11; Mk. vii. 2; A. x. 15;
εἶχον ἅπαντα κοινά, ii. 44 ; R. xiv. 14.
κοινόω, Μ. xv. 11.
κοινωνέω, “ to contribute,” G. vi. 6; R. xii.

66

13.

κλᾷν ἄρτον, L. xxiv. 30; A. ii. 42. 46.
κλάσις ἄρτου, L. xxiv. 30.
Κλαύδα, A. xxvii. 16,
κλέος, 1 Ρ. iv. 19.

κλέπτης—λῃστής, J. x. 1. 8.
κλῆμα, J. xv. 2.
Κλεόπας, L. xxiv. 18.
κληρονομία, 1 P. i. 4.
κληρονόμος, G. iv. 1.

κλῆρος, A. i. 17. 26; E. i. 11; 1 P. v. 3.
κληρόω, E. i. 11.
κλητός, R. i. 1. 6.
κλίβανον, Μ. vi. 30.
κλινή, L. xvii. 34.
κλινίδιον, Mk. ii. 4.
κλώμενον, 1 C. xi. 24.
Κλωπᾷ, J. xix. 25.

κνηθόμενος τὴν ἀκοήν, 2 Ti. iv. 3.
κοδράντης, Mk. xii. 42.

κοινωνία, Μ. xxvi. 26; A. ii. 42; G. vi. 6; 2 C. viii. 4; R. x. 26; P. iv. 15; Heb. xiii, 16 ; Pn. 6; κοιν. and μετοχὴ τοῦ αἵματος,

1 C. x. 16.

κοινωνός, 2 Ρ. i. 4.

κοίτη, Heb. xiii. 4.

κοκκίνη, Μ. xxvii. 28.

κόκκος σινάπεως, L. xiii. 19; xv. 15.
κολακεία, 1 Th. ii. 5.

κλαίω and δακρύω, Rev. v. 4; Μ. xxvi. 75;

Mk. xiv. 72; L. xix. 41.

| κρανίον, L. xxiii. 33.
κράσπεδον, Μ. ix. 20 ; xiv. 36; xxiii. 5.
κρατέω, Μ. xxvi. 57; Mk. iii. 21 ; L. xxiv.
16; κρ. τῆς χειρός, L. viii. 54; Rev. ii. 1.
κράτιστος, L. i. 3.

κράτος τῆς ἰσχύος and ἐνέργεια, Ε. i. 19.
κρείττων, Heb. vi. 7.
κρέμαμαι, Μ. xxii. 40.
κριθίνους ἄρτους, J. vi. 9.

κρῖμα, J. ix. 39; 1 C. xi. 29; Jam. iii. 1; punishment,” Jud. 4; ἔχουσαι κρῖμα,

66

Ti. v. 12.

κρίματα and ὁδοί, R. xi. 33.

κρίνω, M. xix. 28; L. xii. 57; J. v. 22,
κρίνετε—κρίνατε, vii. 24; viii. 15; A. xv.
19; κρίνεσθαι, 1 C. vi. 1.
κρίσιν ποιῆσαι, J. v. 27.

κρίσις, Μ. v. 22; J. iii. 19; v. 22; κρ. and
κρῖμα, Heb. vi. 2; Jam. ii. 13; ἔνοχος
κρίσεως, Mk. iii. 29.

κριτηρίων ἐλαχίστων, 1 C. vi. 2.
κριτικὸς καρδίας, Heb. iv. 13.
ἐν τῷ κρυπτῷ, Μ. vi. 4.

κτάομαι, Μ. xxiii. 23; L. xviii. 12; 1 Th.
iv. 4; κτᾶσθαι τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος, I Th.
iv. 4.

κτῆνος, L. x. 34.

| κτίζω, E. ii. 10.

κτίσις, Mk. xvi. 15; R. viii. 22.

κυβερνήτης, Α. xxvii. 11.

κυνάριον, Μ. xv. 26.

κύνες, M. vii. 6; L. xvi. 21.
Κυρηναῖον, Μ. xxvii. 32.
Κυρήνιος, L. ii. 2.
Κυριακὸν δεῖπνον, 1 C. xi. 20, 21.
Κύριος, M. iii. 3; xxviii. 6; L. ii. 9; J. i. 4;
ii. 10; A. ii. 47; Χριστὸς Κύριος, ib. ;
Κύριος, L. vii. 13; x. 1; equivalent to
Jehovah, A. i. 6. 21; ὁ Κύριος Ἰησοῦς,
A. i. 21.

κυριότης, 2 Ρ. ii. 10.

κωλύω, Mk. ix. 38; κωλῦσαι τὸν Θεόν, Α. xi. 17.

κώμη, Μ. ix. 35 ; A. viii. 25.

κωφός, L. i. 22,

« PoprzedniaDalej »