Obrazy na stronie
PDF
ePub

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE
ECCLESIASTICORUM

QUI AB EVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTII III TEMPORA FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUÆ
EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM
PRIORA ECCLESIÆ SECULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTEr se cumque nonnullis codicibus manuscriptis coLLATAS, PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;

DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA; OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS DETECTIS, AUCTA;

INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, singulos sive tomos, sive auctores aLICUJUS MOMENTI
SUBSEQUENTIBUS, DONATA;

CAPITULIS INTRA IPSUM TEXtum rite dispOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIbus subjectamQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA;

A

OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO Auctoritate in ordine ad traditionem
ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;

duobus indicibus GENERALIBUS LOCUPLETATA: ALTero scilicet RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET THEMA scripserIT UNO INTUitu conspiciaTUR; ALTERO
SCRIPTURÆ SACRÆ, EX QUO Lectori CoMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES ET IN
QUIBUS OPERUM SUORUM Locis singuloS SINGULORUM librorum SCRIPTURÆ
TEXTUS COMMENTATI SINT.

EDITIO ACCURATISSIMA, CÆTerisque omniBUS FACILE ANTEPONENDA, Si perpendanTUR: CHARACTERUM NITIDITAS,
CHARTE QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECtio correctIONIS, OPERUM RECUSORUM TUM VARIETAS
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIRIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII exiguitas, PRÆSERTIMQUE istA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM
AUTEM IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES ÆTATES, LOCOS, LINGUAS
FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES PRIMA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD GREGORIUM MAGNUM.

ACCURANTE J.-P. MIGNE, Curstum Completorum IN SINGULOS SCIENTIE

ECCLESIASTICE RAMOS EDITORE.

PATROLOGIA TOMUS X.
S. HILARII TOMUS POSTERIOR,

XXX

PARISIIS, EXCUDEBAT VRAYET,

IN VIA DICTA D'AMBOISE, PRÈS LA BARRIÈRE D'ENFER,

OU PETIT-MONTROUGE.

1845.

[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

IN LIBROS DE TRINITATE

PRÆFATIO.

1. Hi libri Athanasio adscripti. Quantam Hilario A Trinit. cap. 10, sed a titulo indicando utrobique abslaudem pepererint. - Temporis dispendium facere me- tinet. Eos quoque ab Ambrosio tritos fuisse perrito judicaretur, qui in his libris auctori suo vindican- suademur vel ex primis ipsius de Fide libris, in quidis illud consumeret. Quamvis enim eos Athanasio bus plura ad horum Hilarii librorum imitationem exadscriptos quondam viderint Philippus bone Spei pressa identidem advertimus. Quamvis enim ea in Abbas et Joannes quidam ipsius æqualis et amicus, proprium stylum converterit, adhuc tamen apparet illos tamen ab Hilario profectos esse ex castigatioriunde delibata sint. At cum pro more ne eum quibus membranis postmodum agnoverunt. Qua etiam dem nominet, e cujus lucubrationibus profecit, niin re tanto consensu sibi concinit priscorum temhil ab eo habemus, unde nobis constet quod quæporum omuis ætas, ut nihil certius, nihil exploraritur. Nisi forte dicamus eum etiam suum de fide tius a majoribus acceperimus. Propter hos præsertitulum ab Hilario assumpsisse. Quamquam hunc tim libros eam Hilarius apud omnes cum Latinos ipsi quodam modo prescripsisse videtur imperator tum Græcos promeruit scientia, fidei, et eloquen- Gratianus. tiæ laudem, ut, quod valde rarum, etiam ab adversariis ejus iidem libri summopere fuerint commendati. Sic enim ex vulgi fama testatum reliquit Sozomenus lib. III, cap. 14: Hilarii autem libros de fide, etiam ab iis qui contrariam tuebantur catholicæ fidei opinionem, admodum commendatos esse prædi

• cant.

III. In hoc non magis consentiunt mss. — Neque ex antiquis exemplaribus quidquam magis certi staB tui queat. In vetustioribus si quidem desideratur inscriptio, quæ in aliis de Fide, in aliis de Trinitate, in Vindocinensi de fide sanctæ Trinitatis adversus Arianos, quibus in Remigiano additur, vel cæteros hæreticos, in Telleriano autem de Trinitate contra omnes hæreses prænotatur. Sed insignis præ cæteris in Corbeiensi atque altero e Sorbonicis hæc habetur epigraphe: Hic insunt libri Hilarii episcopi numero XII, quos in exsilio conscripsit, missus (scil. in exsilium) ab hæreticis Arianis propter deitatis unitatem Domini Jesu Christi cum Patre. Beatissime presbyter Burbario in Christo Jesu Domino nostro utere felix cum om· nibus tuis. Fides, spes, charitas maneat in cordibus nostris. Eamdem, paucis mutatis, inscriptionem præ se fert Pratellensis codex, in eoque pro, felix cum omnibus tuis, legere est, felix curationibus tuis. Nonnullam in expendendo titulo operam ponimus, de inscriptione ipsa non tam solliciti, quam ut inde consilium auctoris exploratum habeatur.

C

II. Non una ratione ab antiquis inscribuntur.- Non ita constans est veterum in iis inscribendis consensio. Hieronymus de Script. eccl. in Marcello et Hilario, vetus Codex canonum Ecclesiæ Romanæ c. 41, et Ado Viennensis in Chronico eos contra Arianos inscribunt. Eosdem de fide appellant alii longe plures numero, et auctoritate non inferiores. Quos inter præcipui sunt Rufinus lib. 1 hist. cap. 31; Cassianus lib. vn de Inc. c. 24; Leo Papa epist. alias 97, c. 3, Patres concilii Chalcedonensis Act. 2, p. 357; Theodoretus Dial. 1, p. 106; Leontius Byzant. lib. I contra Nestorium et Eutych. ubi Hilarium ut ex Nicænæ synodi Patribus unum falso commendat. Neque alio eos titulo laudant Alcuinus contra Felicem lib. IV; Ratramnus Corb. Spicil. t. vn, p. 335, Joannes Diaconus commentario nondum vulgato in Pentateuchum, et Hincmarus de Prædestin. cap. 25. Quibus aperte suffragatur Oratio olim inter sacrosancta Missæ sacrificia in Natali S. Ililarii legi solita, in qua habetur: Deus, qui infusus corde beati Hilarii antistitis, quasi de tuo templo, FIDEI responsa dedisti, etc. Quo etiam alludere videtur et benedictio in perantiquo Pontificali Ecclesiæ Ebroicensis ad kal. Nov. in Natali S. Hilarii prænotata: Sit apud te pro nobis exorator, qui tunc contra hæreticos pro le adstitit assertor: ut te retribuente populus crescat in- D numerus, quod sudavit IN FIDE sacerdos, etc. At apud Cassiodorum lib. 1 Instit. c. 16, de Trinitate inscriptos eos videre est, consentiente Fortunato lib. 1 Vitæ S. Hilarii, juxta quos a Philippo abbate de fide sanctissimæ Trinitatis appellantur. Libros eosdem laudat Augustinus epist. CLXXX, n. 3, et lib. vi de PATROL. X.

IV. Illos de fide inscribere licet.- Etsi non apparet prima fronte cur hoc opus de Fide inscriptum sit; si tamen propius inspiciatur totius operis ratio, non displicebit titulus satis congruens cum iis libris, in quibus Filii et Patris consubstantialitas, præcipuum fidei nostræ caput ac fundamentum, ubique propugnatur; quique ad hoc maxime sunt suscepti, ut ea fides, in qua renati sumus, illæsa et integra teneretur. Neque sane probabile videtur, tot tamque diversos scriptores græcos ac latinos in eamdem inscriptionem conspirare potuisse, nisi ab ipsomet auctore instituta esset. Conjecturæ huic plurimum favet quod lib. 1, n. 16, Hilarius ipse testatur se ad hos libros scribendos animum appulisse, ut eos compesceret, qui evangelicæ fidei corrumpunt sacramentum. Imo num. 34, totius operis sui studiam in insinuanda maxima et gravissima totius fidei intelligentia ponendum esse declarat. Unde lib. x, num. 5, totius fidei demons1

326

« PoprzedniaDalej »