Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

LISTY

KSIĘCIA JERZEGO ZBARASKIEGO

KASZTELANA KRAKOWSKIEGO

Z ŁAT

i621—4631

wyilal i poprzedził wstępem

Dr ATiaUST SOKOŁOWSKI.

Wstęp.

JNa południowym krańcu dawnego województwa wołyńskiego powstało na początku w. XVII ') miasteczko Zbaraż, założone przez Jerzego księcia Zbaraskiego kaszt. krak. i po mieczu ostatniego potomka dawnej rodziny Zbaraskich. Nie była to osada zupełnie nowa; od wieków już bowiem stał na tćm miejscu zamek obronny 2), Zbarażem zwany, a mieszkała w nim rodzina książęcego pochodzenia, która rzpltej polskiej zasłużyła się niejednokrotnie w wojnie i w pokoju. Zkąd ona tu przybyła i jaki był jej początek, o tern różni różnie twierdzili. Słynny erudyt i samouk swojego czasu, Maciej Osostewicius Stryjkowski, będąc na schyłku XVI w. w Witebsku 3) poznał tam jednego z rodziny Zbaraskich,

') Wiadomość tę czerpaliśmy z rękopisu: I.aconicum, novellae provinciac Russiac immaculatac conceptionis bcatimac V. M. insignitae, aliquotue eiusdem locorum et convcntuum myrrothecium; seraphico fratrum Minorum reguł, obscrv. ord. mellificans. Collcctore frntre Hernardino Kaliski. Rękopis ten spisany w pierwszej połowie XVII w. (skończony 17 kwietnia 1G47) we Lwowie, podaje wiadomości o klasztorze Zbaraskim Bernardynów i wyraźnie mianuje X. Jerzego Zbaraskiego fundatorem Zbaraża i kościoła.

2) Długosz XIII, p. 5i5.

3) Kronika Stryjkowskiego wyd. Warsz. z r. 184O. II. 100,, 58.

« PoprzedniaDalej »