Obrazy na stronie
PDF

EDITIONUM COLLEGII HISTORICI ACADEMIAE LIT. CRAC. N. 17.

SCRIPTORES
RERUM POLONICARUM.

TOMUS QUINTUS.

Continet

Collectanea ex Archivo collegii hist. Crac.

TIA

CRACOVIAE,
SUMP IIBUS ACAD. LIT. CRACOV.

Typis Lad. L. Anczyc et Sociorum.

1880.

WYDAWNICTWA KOMISYI HIST. AKAD. UMIEJĘTNOŚCI, W KRAK. Nr. 17.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Na południowym krańcu dawnego województwa wołyńskiego powstało na początku w. XVII 1) miasteczko Zbaraż, założone przez Jerzego księcia Zbaraskiego kaszt. krak. i po mieczu ostatniego potomka dawnej rodziny Zbaraskich. Nie była to osada zupełnie nowa; od wieków już bowiem stał na tém miejscu zamek obronny 2), Zbarażem zwany, a mieszkała w nim rodzina ksią. żęcego pochodzenia, która rzpltéj polskiej zasłużyła się niejednokrotnie w wojnie i w pokoju. Zkąd ona tu przybyła i jaki był jéj początek, o tém różni różnie twierdzili. Słynny erudyt i samouk swojego czasu, Maciej Osostewicius Stryjkowski, będąc na schyłku XVI w. w Witebsku 3) poznał tam jednego z rodziny Zbaraskich,

1) Wiadomość tę czerpaliśmy z rękopisu: Laconicum, novellae provinciae Russiac immaculatae conceptionis beatimae V. M. insignitae, aliquotue eiusdem locorum et conventuum myrrothecium; seraphico fratrum Minorum regul. observ, ord. mellificans. Collectore fratre Bernardino Kaliski. Rękopis ten spisany w pierwszej połowie XVII w. (skończony 17 kwietnia 1647) we Lwowie, podaje wiadomości o klasztorze Zbaraskim Bernardynów i wyraźnie mianuje X. Jerzego Zbaraskiego fundatorem Zbaraża i kościoła.

2) Długosz XIII, p. 515.
3) Kronika Stryjkowskiego wyd. Warsz. z r. 1846. II. 10g, 58.

« PoprzedniaDalej »