Archiwum: Collectanea ex Archivo Collegii Historici, Tom 5

Przednia okładka
Nakł. Polskiej Akademii Umieje̜tności; skł. gł. w Ksiee̜g. G.Gebethnera i Wolffa, 1880

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 408 - Drogi handlowe greckie i rzymskie przez porzecza Odry, Wisły, Dniepru i Niemna, do wybrzeży morza bałtyckiego", nowe wydanie w przekładzie niemieckim p.
Strona 376 - Der Hochmeister des deutschen Ordens Konrad von Wallenrod und seine Behandlung in den Quellen und Bearbeitungen der Ordensgeschichte, Inauguraldissertation von aus West-Preussen (Altpreussische Monatschrift, Band XVII Heft i und 2 z r.
Strona 386 - O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku (Odbitka z tomu IX Rozpraw Wydz.
Strona 372 - Ost- und West- Preussen, Pommern und Posen, nach amtlichen Quellen. Berlin, lithogr. Institut, 1879, w 8ce, str. 22 textu 1 kolor, karta litogr. w wielkićm fol , i : rooo-ooo. 2 marki. — Yerkehrs - Kartę der Provinz Schlesien, nach amtlichen Quellen bearbeitet, nebst einem Verzeichniss, enth. sammtliche Postorte und wichtigste Angaben Ciber dieselben.
Strona 43 - Rzptej teraźniejszej przełożyć tu muszę, która tak jest znędzniona, tak jest zepsowana, że od Kamieńca samego aż za Lwów, jakoś WKM. widzieć raczył, wszystko nieprzyjaciel splądrował i lubo nie wszystko spalił, chłopy jednak pobrał i posiekł, że wsi puste stoją... Przypadła potem...
Strona 389 - XVI wieku, uzupełnienia, roz prawy, materyały, głównie z ces. tajnego Archiwum wiedeńskiego czerpane przez przeznaczone na dodatkowy tom V, z pozostałości autora wydał i dopełnił dr. Józef Szujski. Kraków, nakł. Konstantego i Gustawa hr. Przezdzieckich, druk. Uniw. Jag., 1878, w 8ce, str. XXII, i ni., CCLXV, 400 ii rycina. PRZYBOROWSK1 Józef. Znaczenie napisu „Junoni reginae
Strona 360 - Beitrage zum Itinerar Karls IV und zu seinem Aufenthalt in Schlesien mit dem Kónig von Cypern im Jahre 1364.
Strona 106 - Gdańska przyjechawszy sub juramento powiedział, a człowiek dobry i któregom wiary dobrze wiadom, że miasto żołnierzów flisy z szkut rozmaitych panów, którzy posyłali do Gdańska ci kapitani WKM. brali, a niemieckie odzienie tylko na nie kładli i takich za żołnierze udawali i mnie samemu z moich szkut 30 flisów do nich uciekło...
Strona 345 - Vertheidigung , Die, der deutsch-russischen Grenze, der deutschen Armee dargestellt von einem deutschen Offizier. Berlin, Mittler & Sohn, 1879, w 8ce, str. III i 35. 80 fenig. BEGEY Atillio. Polska i Akademia historyi i literatury polskiźj i słowiańskie") we Wszechnicy Bolońskićj, tłómaczenie z włoskiego.
Strona 385 - Band: Von der Wiederherstellung der Union mit Rom bis auf die Gegenwart, 1596—1879. Wien, Verlag und Druck der Mechitaristen-Buchdruckerei (W. Heinrich), 1880, w 8ce, str.

Informacje bibliograficzne