Obrazy na stronie
PDF

BI BL I CUS,

. . HOC EST
DICTA , SENTENTIÆ, ET EXEMPLA

BX SS. BIBLIIS COLLECTA
ET PER LOCOS COMMUNES DISTRIBUTA,
AD USUM CONCIONANDI, ET DISPUT ANDI.

su C I ORE
PHILIPPO PAULO MERZ

.. -O P U S -
Omnibus Theologis Speculativis, Polemicis, Moralibus, utriusque Juris
Studiofis, ac cunctis Litteratis, in primis vero animarum Paftori.

bus , Verbique Divini Præconibus utilidimum,
EDITIO QUARTA ITALICA:
Germanicis longe castigatior , '& ornatior ; quod clarius conftat"

ex Admonitione ad Leftorem.

[graphic]

V EN ETIIS, MDCCX C..

APUD I o: V A ŽIRIUM PASU ALI
Ś O P E R 10 & UM P E RM 1 S S 0.

exexe

et exercici SX Omnis Scriptura divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum;

ad corripiendum , ad erudiendum in justitia : ut perfectus sit homo Dei; ad omne opus bonum instructus,

[ocr errors]

NA

PRÆFATIO AUCTORIS AUGUSTANÆ EDITIONI. Slano Ullus fane eft, qui in du- Scriptur. doceant, & fic porro &c. Sed * bium vocare poffit, qucd / quam vana hæc ipforum putatitia gloria

momenta , in quo vivimus | lit &c. monftrabit præsens opus , in temporis, præcipue requi quo, quoniam tam pertinaciter & inrant indagationem Scriptu- sulle nos quafi ignorantes ad Scriptu

ræ Sacræ. Etenim nullo a- ras provocant, earum aperto testinos lio amplius titulo, nec sub ulla alia nio & auctoritate convincentur. specie & umbra heterodoxi, seu potius Mihi fane, dum per Scripturam saAcatholici verbi Divini Miniftri & cram, & ex illa divinitus accepta luPrædicantes auditores fuos ac disci ce veritatem Fidei & Religionis Ropulos a veritate Catholica detinent & mano.Catholicæ divina gracia inveni, abducunt, nisi cum prætensa ab ipsis | Itatim post falutiferam conversionem Scriptura facra, quam perverse, arro- meam objecerunt, dicentes; se nihil ganter, & infolenter ad suum fenfum, magis optare , quam ut Catholicam contra universitatem, antiquitatem , & fidem ex Scripturis ipfis demonstrem, confenfum contorquent, addunt, di- bene scientes, quod & ego (absque omni minuunt, immutant. Verbum Domi- vana gloria ) sacram Scripturam a juvenni clamitant ac vociferantur, illudque i tute noverim 2. ad Tim. 3. 15. Demoninportuna verborum impudentia, tanta- | stravi iftam , juxta monitum Divi Petri , que Scholiorum & explicationum far- dicentis : Parati eftote semper ad fatisfa. ragine & cumulo cæcutienti multitu- &tionem omni pofcenti vos rationem de ea, dini effulminant, ut five adverfus Ec- que in vobis eft spe, 1. Petr. 3. 15. ediclefiam Catholicam, five superioremnį di libruin germanice intitulatum : Encvpoteftatem conspirent, live Principes veder Catholisch oder vvider de siinescatos fascinent, orthodoxosque bel: sed quia ifte libellus dudum diPatres contumeliis ac convitiis affi- ítractus & tantummodo controversos ciant , five disciplinam & hierchiam in fe continet articulos fidei, inelior Ecclesiasticam diruant &c. omne illud i & gratior atque acceptior oblata eft debeat effe purum purum -Verbum | occasio amorem meum & fervorem in Dei; ipforum ergo principio & gla- studio Scripturistico publice demon, dio, ad quem provocant, jugulentur. Itrandi, dum petit a me nobilis ac

Nec aliter Acatholici respondent Spectatiffimus D. Veith, velim ipsi suis in Religione innata vacillantibus, i libelluin quemdam in octava forma : & ad veritatem Catholicam inclinan- Thesaurus Bibliorum &c. intitulatum, tibus & convertentibus , quam olim , collectum a Gulielmo Alotto Anglo, tempore Christi Judæi responderunt ac divulgatum & typis mandatum Nicodemo, occulto illi discipulo Chri- Antvverpiæ jam 1581. amplificare & fti, de quo Joannis c. 7. v. 50. ita legi- , corrigere. Adauxi hunc, & ex pluribus mus: Dum Nicodemus innocentiam Sal. Auctoribus magni ponderis , collegi hoc vatoris defenderat, responderunt & di- completum opus , quod tanca industria, xerunt ei Judæi: Numquid & tu Galilaus ludore, & labore confectum eft, ut vix es? Scrutare Scripturas , & vide, quia a completius ac perfectius effe poffit,ad mi. Galilea Prophetæ non furgit . Nihil aliud nimum a Lit. P. usque ad finem, cum his inquam, prætendunt & Acatholici, litteris colligendis plus temporis & admi. quam Scripturas, dicentes & inculcan- niculi adquisiverim. Omnia, & fingula die tes toto die : Scrutamini Scripturas : & cta ipfe evolvi,recognovi, ac reftitui, ita invenietis, quod Roma sit Babylon, quod ut affecurare Lectorem Pipa fii Anti-Chr,quod catholici contra versus accuratiffime efle appoita.

[ocr errors]

De utilitate, usu & commodo hujus utriusque Testamenti contenta. In fumo Operis non neceffe eft multum dicere, fi- ma, hoc opus nihil continet , quod non quidem nullum adesse poterit dubium; | ad depravatos hominum mores corrinam quid pulcrius,quid utilius,quiu magis piendos & reprehendendos,tum ad fidem neceflarium, quam omnem suam scien | Christi propagandam & illuftrandam, tiam, omnia principia, conciones ? ver- atque hærefes & fectas æternis tenebris ba & prolata per totam sacram Scrip-| abdendas & reservandas, contundendas turain diductis & allatis testimoni & infrigendas plurimuin valeat. Sidaret confirmare ac exemplis divinis illustrare Deus tempus, vires, & arina, Thelali. ut sive vera sententia eruenda, explican rus quidem fimilis Patristicus iisdem Tie da, confirmanda,aut exemplis facris illu- tulis inftructus & subdivisionibus, item stranda veniat, sive multiplices errorum Thel. prof. & hilt.in lucem prodire poffet labyrinthi & tenebræ detegendæ ac de- nonne vero ex his tribus Thesauris, Bi. tergendæ fint, quas turpiffima fatanæ blico, Patristico, & hiftor. mille & mille mancipia , & mastigiæ in estrema ac | discursus, sermones, & conciones formundi senescentis tempeftate offunde- mari, firinari, ac confirmari poflent, re folent, mentem fimul, & oculos absque ullo alio librorum vehiculo? Inper omnes Scripturæ Sacræ locos, | super vero vices hic Thesaurus supple

lo certis quasi capsulis incluso; , nullo ne- re poteft fic dictarum Concordantiarum, gotio circumducere, & ancipitem il-fed non vice versa, fiquidem in iftis Con lum usque ad divisionem aniinæ simul cordantiis folummodo verba, hic vero & fpiritus pertingentein verbi divini , una cum verbis res maximi momenti gladium Hebr. 4. 12. quaquaversum continentur. Nec te deterreat typis par. itringere poflis. Si vis exempli gratia, vus, Garmond dictus, sed potius consiTheologus disserere de attributis divinis, deres , quod versatus in Sacra Scriptura de Trinitate personarum, de Incarna- | aut textum fimul memoriæ impressum tione Christi, de Spiritus Sancti pro- | jam habeas fenex, aut fi adhuc peregria ceflione a Patre & Filio &c. evolve nus & imperitus Script. S. existis, ocutitulos: Deus, Christus, & Spiritus los perspicaces junior adhuc possideas. Sanctus &c. & invenies dicta & argu Non tandem titillantis alicujus laumenta Biblica quotquot de ifta materia dis cupiditate pellectus fudorem in in Scripturis Sacris extant. Visne de colligendis his titulis insumpli, fed eo virtutibus & vitiis verba facere Morali- i libentius hunc laborem, hanc ope am sta? quære, titulos congruos , & fatis tibi suscepi ( nam pręter hanc, & aliquam undique fiet. Visne controversiarum a- tenuem judicii exercitationem nihil mator ac Itudiosus articulum controver- meum dici poteft ) quo majorem inde sum enucleare, & ex Scripturis s. demon- i utilitatem & fructum Ecclesiam Dei ftrare de purgatorio, de invocatione San. Romano-Catholicam , cujus depofictorum, de Missa, de oratione flexis ge- tum eft Scriptura Sacra juxta effatum nibus & fic porro, evolve titulos, & e-l S. Pauli ad Rom. 3. 2. percepturam venient, & invenies omnia prætensa cla- esse credidi, adeoque officii mei & ra. Et lic erit in omnibus Facultatibus & muneris efle duxi, omnem operam nafcientiarum generibus; Playficus inveniet vare, omne onus íubire, omneque ftuelementa quatuor , & quidquid alia in | dium meum eo referre, quo Dei & Eco hoc fublunari occurrit; Casuilta de resti- clefiæ fuæ sanctæ promoveatur gloria. tutione, de sacramentis, & reliqua ; & Fruere igitur hoc Thesauró, Chritandem Orator & Concionator de omni ftiane Lector, & expecta conciliatodabili materia reperiet dicta & exemplarium & Onomasticum Biblicum . Vale , & Biblica plurima & ni gila in sacro textu / fave, & pro mne deprecarę Deuin.

De utilitaté hujus OPERIS quidam ira canit;

Txiguus quamvis fie prefens mole libellus,

Nec modica in vaftum pagina crefcat.opus: Af operis pretium bene jufta appende bilance,

Dices , crede mibi, maximus ife liber ; ; Le&us enim poterit , me judice, vincere Summ de

Divitias Cres, divitiasque Mida Ille dabit dignos celefi pe&ore mores,

Vivendi leges con pietatis opes:
Divitis ubertim virtutis munera fundet,

Que potes undánti vix capere ipfe finu;
Huc oculos animüm que refer, manibusque paratis

Sedulus æternas quilibet aufer opes.
Fertilis bortus adeft, maturis fruelibus ingens ,

Quo nibil uberius maximus orbis baber. Multiplici bic surgunt eterna munera vita

Germine, felici dona legenda manu. Hefperidum celebrant pomaria carmina vatum ; .,

Quasque habet Alcinoi nobilis bortus, opes. Laudibus immodicis celebrantur Adonidis borti,

Quique alii Vatum munere nomen babent. Nos tibi non veterum canimus ludibria Vatum,

Non petit bic falfam fabula vana fidem. Omnia fed fidei refero , de pleniffima veri,

Fabulaque in noftro carmine nulla fedet. Hic sunt atberei felicia munera Regis ,'

San&orum quidquid vota beata petunt . Hic Junt Ne&arei fontes de lumina viva,

Ambrofia bic Dia dona benta fluunt . Inde cibum vitæ fumes e divite menfa,

Quo fumpto, non eft dira timenda fames. Ille brevi ggro Sacri myfteria verbi

- Claudit, do hæc ubi fint į venienda, docet , Omnia quæ claudunt Sacrata volumina legis,

Turba Prophetarum , que sacra cumque docet. Sed quia nos rerum nimium nimiumque retardar

Copia , tunc refert ordinis efla viam.
Hanc qui rite tener , magna je fruge boabit,

Sentiet dom ftudii præmia certa fui;
Et cum for series rerum laudanda probata ,

Officium Auctoris confule, qnalo, boni:
Plurima nam pauci comple&ens ordine pleno,

Oftendit capitis versiculique notas:
Adde avod to Jeníum breviter fubne&tit apertum,

Ne subeant mentem tedia longa tuam.
Denique quicquid habet Divini pagina verbi,

Exiguo aut nullo hinc pene labore petes : Sive monere voles, hve increpuise jacentem

In vitiis aliquem, quem malus error haber ;

Et cum cium Auctions complemlique no me dit ape

« PoprzedniaDalej »