Vanden levene Ons Heren: kritische editie

Przednia okładka
Ludo Jongen, Norbert Voorwinden
Uitgeverij Verloren, 2001 - 288
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści

In het christendom spelen teksten een belangrijke rol. De vier evangeliën bevatten niet alleen de prediking van Jezus, maar vertellen ook omstandig over zijn lijden, dood en opstanding. Immers, dankzij zijn kruisdood heeft Jezus de poorten naar de hemel geopend die gesloten waren nadat Adam en Eva Gods gebod hadden overtreden. Het verhaal van Jezus' lijden, dood en verrijzenis wordt steeds weer opnieuw verteld, in alle volkstalen en met steeds andere accenten. Omstreeks 1250 is dit verhaal ook in Middelnederlandse verzen opgetekend: Vanden levene Ons Heren. De onbekende dichter probeert met deze tekst het publiek emotioneel te betrekken bij de passie die Jezus omwille van de mensen vrijwillig onderging. Algemeen wordt deze tekst beschouwd als een van de mooiste Nederlandstalige gedichten uit de Middeleeuwen. Sinds lange tijd is er echter geen editie meer beschikbaar. Daarom hebben de medioneerlandicus Ludo Jongen en de germanist Norbert Voorwinden een nieuwe, kritische editie gemaakt van de tekst met daarnaast een prozavertaling in modern Nederlands. In de inleiding wordt een toelichting gegeven op aard en inhoud van de tekst en wordt deze in haar literair-historische context geplaatst. Onduidelijke passages uit het gedicht worden in een commentaar toegelicht.

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

De kruisiging
167
Stabat mater dolorosa
177
Maria en Sint Jan
189
De kruisafname en de graflegging
199
De verschrikkingen van de hel
207
Jezus breekt de hel open
217
De verrijzenis en de vrouwen bij het graf
233
Jezus wederkomst
243
Epiloog
251
Verantwoording van de vertaling
257
Emendaties
265
Bibliografie
275
Register van eigennamen
283
Prawa autorskie

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne