Obrazy na stronie
PDF
ePub

IX. 1. Nummus, in cujus parte averfa PALIKANVS, Lolliae familiae cognomen, epigraph. Idem.

2. Homeri caput. v. 6. De archetyp.ex aere. in muf. R. Mead, M.R.

X. 1. Ganymedes ab aquila raptus. v. 1. Canin. XI. 1. Phaethon ex curru dejectus. v. 25. Montf. XII. 1. Virgilii caput. epigr. Muf. Flor.

2. Pan buccina canens. v. 12. Montf. XIII. 1. Cupidinis et Pfyches. nuptiae. v. 5.Stofch.. 2. Tempus compedibus vinctum. verf. 25. Auguftin.

XIV 1. Augufti caput. v. 3. Muf. Flor.

2. Nilus fluvius in Sphingem recumbens. v. 46. Girard.

XV. 1. Iani templum. v. 9. Rom. Hift.

2 Aeneas patrem Anchifen humeris, dextra Palladium geftans. v. 31. Eadem. EPODON LIBER.

I. 1. Liburna. v. 1. Ex Bayfio, De Re Navali. II. 1. Priapo facrificium. v. 21. Muf. Flor. 2. Silvanus terminalis. v. 59. Montf.

III. 1. Medea incantationibus dans operam, cui adftat Medus filius. v. 9. Montf. 2. Herculis caput. v. 17. Cheron.

IV. 1. Cn. Pompeii caput. epigraph. Vaill. Fam.

Rom.

2. Alterum. epigr. Urfin.

V. 1. Iuno Lucina cum tribus liberis. verf. 6.

Montf.

2. Nox velum fupra caput elevans. v. 51.

Idem.

VI. 1. Leo equum lacerans, pugnae imparis fymbolum. v. 1. Girard.

2. Pugil alterum prolapfum percuffurus, rei ejufdem fymbolum. v. 3. Idem. VII. 1. Dea Roma. v. 10. Rom. Hift.

2. Eadem, cum Fauftulo paftore, ac ficu Ruminali. v. 10. Eadem.

VIII. 1. Pudicitia indicem digitum faciem verfus tenens. Montf

2. Faunus capri barbam demulcens, lafciviae fymbolum. Auguft.

IX. 1. M. Antonii et Cleopatrae capita. v. 7, 12. Canin.

X. 1. Caffandra ab Ajace Oilei infectata, Palladis ftatuam amplectens. v. 13. Montf 2. Palladis caput. v. 13. Stofch.

XI. 1. Cupido leone vectus, quem cithara delinit, ad vim amoris indicandam. v. 3. Stofch.

2. Idem centauro vectus, ejufdem rei fymbolum. v. 3. Rofs. XII. 1. Pudicitia velo faciem obtectura. Montf 2. Faunus et Nympha. Muf. Flor... XIII. 1. Jupiter Pluvius. v. 2. Montf

2: Achilles cithara canens. v. 16. Stofch. XIV. 1. Anacreontis caput. v. 10. Muf. Flor.

2. Puellae Romanae caput. v. 15. Cheron. XV. 1. Luna Endymioni apparens. v. 1. Montf. 2. Pythagoras globum tenens columnae impofitum. v. 21. Urfin.

XVI. 1. Hercules in Hefperidum horto. verf. 41.

Montf

2. Jovis caput v. 63. Cheron.

XVII. 1. Vlyffes cum fociis navigans. v. 16. Montf. 2. Prometheus rupi alligatus, vulturque latus pertundens. v. 67. Idem.

CARMEN SAECVLARE.

1. Numifma in honorem Augufti, cum ludos faeculares celebraret, percuffum. Rom. Hift.

2. Ordo eorunde a Domitiano exhibitorum fex aliis numifmatibus repraefentatus. Ex Differt. in xii Numifmata Lud. Saecular. quos Domitianus celebravit, edit. a Rainffant.

VOLVMEN II.

FRONS VOLVMINIS.

1. Mufa in fchedula fcribens. Ex Mufarum imaginibus de opere antiquo charta delineatis, penes R. Mead, M. R.

2. Minervae caput, in cujus caffide Socratis et Platonis facies exhibentur. Montf.

SATYRARVM LIBER I.

I. 1. Fortuna fedens, dextra Cornu copiae, finiftra clavum tenens. vers. 2. Muf. Flor. 2. Curfus rhedarius. v. 114. Idem.

2

II. 1. Duo juvenes Romani, alter praetexta et

bulla ornatus, alter togatus. v. 16. Montf Duae foeminae Romanae ftolis indutae. V. 54. Rofs.

III. 1. Chryfippi caput. v. 127.

Ex Veterum IlluftriumPbilofophorum, etc. Imaginibus edit. per I. Pet. Bellorium.

2. Nummus, in cujus parte adverfa Herculis caput laureatum, in averfa templum rotundum cum infcriptione P. ALFINIAS® P. F. VARVS IIIVIR, confpiciuntur. v. 130. Vaill. F. R.

IV. 1. Ariftophanis caput. v. 1. Muf. Flor. 2. Nummus, ex una parte Iovis Capitolini caput, ex altera frons templi, infra nomen PETILIVs. v. 94. Rom. Hift. V. 1. Charta geographica, Horatii iter Roma Brundifium ufque complectens. v. 1. Ex Cellario.

2. Diomedis caput. v. 92. Urfin.

VI. 1. Nummus, adversa parte Servii Tullii regis

caput, aversa virum capistro equum ducentem cum infcriptione м. TVLLIVS M.F. exhibens. v. 9. Vaill. F. R.

[ocr errors]

2. Marfyae ftatua. v. 120. Girard

VII. 1. Hectoris cadaver ad currum Achillis
religatum. v. 12. Muf. Flor.
2. M. Bruti caput. v. 33. Urfin.

VIII. 1. Priapi imago. v. 2. Muf. Flor.
2. Altera ejufdem. v. 2. Montf

IX. 1. Vrbis Romae delineatio. v. 1. Ex Ja-
cobi Lauri Antiquae Urbis Splendore.
2. Apollinis caput. v. 78. Stofch.

X. 1. Homeri caput. v. 52. De archet. ex aer.
in muf. R. Mead, M. R.

2. Vir puero chartam tradens, infra fcriptoria inftrumenta. v. 92. Montf.

SATYRARVM LIBER II.

I. 1. Scipionis Africani junioris caput. v. 17.
Cheron.
II. 1.

Eques venator. v. 9. Muf. Flor. Vtrin-
que Harpyiae imago. v. 40. Montf.
2. Puerulus fpicas ex vafe germinantes Ce-
reri offerens. v. 124. Muf. Flor.
III. 1. Menandri caput. v. 11. Urfin.

2. Xenocratis caput. v. 257. Muf. Flor. IV. 1. Socratis et Platonis capita. v. 3. Idem. V. 1. Vlyfsis imago. epigraph. Stofch.

2. Proferpinae caput cum face. v. 110. Montf

VI. 1. Mercurius ariete vectus, ad dextram marfupium, divitiarum fymbolum. v. 5. Montf

Saturni fedentis imago, et dextra falcem tenentis. Muf. Flor. Item nummus in Saturnalium celebrationem percuffus. v. 4. Rom. Hift.

2. Pileus, libertatis fymbolum, inter binas feftucas collocatus. v. 49. Montf. VIII. 1. Triclinium. v. 20. Idem..

2. Servus tricliniaris. v. 81. De imaguncula aerea penes I. Ward, R. P. C. G.

VII. 1.

EPISTOLARVM LIBER I.

I. 1. Herculis templum. v. 5. Montf. 2. Duo athletae colluctantes. v. 59. Idem. II. 1. Nummus Graecus Homeri fedentis imaginem exhibens. v. 1. Rom. Hift. 2. Vlyfsis caput. v. 18. Muf. Flor. Sirenis imago utrinque adftat. v. 23. Idem. III. 1. Nummus, cujus parte adverfa Drufi fratris Tiberii caput, averfa Rheni decumbentis imago, exhibentur. v. 2. Vaill. F. R.

2. Inftrumenta facrifica. v. 35. Montf IV. 1. Epicuri caput. v. 16. Ex Diogene Laertio edit. a Meibomio.

V. 1. Nummus, in cujus parte averfa nomen fuum infcripfit T. STATILIVS TAVRVS, monetarius. v. 4. Vaill. F. R.. 2. Vafa vinaria. v. 4. Montf. VI. 1. Porticus Agrippae. v. 26. Montf VII. 1. Mons Albanus. v. 10. Ex Latio Athan.

Kircheri.

2. Bini nummi, quorum alterius facies averfa Genii P. R. imaginem, alterius adverfa caput ejufdem cum fceptro repraefentat. v. 94. Montf.

VIII. 1. Mufa Calliope manu calamum tenens.

V. 2. Idem.

2. Boni Eventus imago. v. 17. Muf. Flor. IX. 1. Claudii Neronis caput. v. 1. Idem. X. 1. Horti Luculli. v..22. I. Laur.

2. Os inferni in agro Tiburtino. v 21. Kirch. XI. 1. Campus Martius. v. 4. I. Laur. 2. Hercules cum Hyla, vel Cupidine non alato, virilis animi fymbolum. v. 30. Montf.

XII. 1. Agrippae caput. v. 1. Muf. Flor. 2. Democriti caput. v. 12. De marmore antiquo a Rubenio delineatum. XIII. 1. Augufti caput. v. 2. Muf. Flor. 2. Ejufdem ftatua equeftris. v. 18. Rofs.

« PoprzedniaDalej »