Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

WSTĘP.

§. 1. Piśmiennictwo, zwykle literaturą zwane, jest obrazem stanu oświaty w narodzie i objawia się w płodach piśmiennych.

$. 2. Znamiona główne narodu Polskiego jak cielesne tak i duchowe były i są po części takie same, jakie i całą rzeszę Sławiańską zdobią, a po części powstały ze stosunków spółe-. cznych i obywatelskich. Do pierwszych da się policzyć gościnność i miłość do pieśni do drugich wojowniczość, tudzież pochop i Ignienie do cudzoziemczyzny tej warstwy spółeczeństwa, która wiedzę swą rozprzestrzeniła pauką i jakiej takiej nabyła ogłady.

. 3. Polskie piśmiennictwo jako wypływ téj wiedzy i ogłady toż samo nosi na sobie znamię. Długie wieki było nasladowniczem, mianowicie Rzymian i Francuzów; dopiero w nowych czasach wszedł naród w siebie i zaczął kroczyć o własnych siłach, samodzielnie, i odtąd poczęło się rozwijać piśmiennictwo w ścisłem znaczeniu narodowe.

$. 4. Język Polski, jako mowa Sławiańska posiada przymioty i innym Sławiańskim właściwe;

1

« PoprzedniaDalej »