Ancient West & East, Tom 9

Przednia ok³adka
Brill, 2010

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

WOUDHUIZEN The Recently Discovered Luwian Hieroglyphic Inscription
1
F MILETO with an appendix by M SALVINI On the Estimation of the Volumes
21
Relationships and Receptions
43
Prawa autorskie

Nie pokazano 29 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne