Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small]

Pełnomocnicy moskiewscy przyjeżdżają do Wiazmy. Burzliwość sejmu. Królewicz mową swą uśmierza chwiejące się w posłuszeństwie pułki pod Wiazmą. Rozdzielone zdania gdzie ciągnąć. Kazanowski przychodzi do obozu królewicza. Duma i zarozumiałość jego. Chodkiewicz Borysów oblega, odstępuje i ciągnie pod Możajsk. Lew : Sapieha'': przybywa z sejmu bez pieniędzy; rozjątrzenie ztąd wojska; znaczna onego część - rozchodzi się do do.. nów. Konasewicz we 20,000 przybywa naszym na pomoc. Czas wycieńcza się na różnych rokowaniach z Moskwą ............. 77

[merged small][ocr errors][merged small]

Chodkiewicz na pustoszenie prowincyów Li- sen sowczyków wysyła. Rokowania naszych z Moskwą, pod murami miasta. Mowa do nich Lwa Sapiehy .. i odpowiedź jednego z bojarów. Królewicz odciąga od Moskwy, jak gdyby w południowe państwa prowincye dążyć zamyslał. Moskalo wysyłają za". . nim, prosząc o odnowienie rokowań. Wiadomość w Moskwie o ciężkiem spustoszeniu prowiacyów przez Lisowczyków, łagodniejszymi do pokoju czyni Moskali, ten podpisany pakoniec we wsi Diwelinie. Powrót królewicza. Stany oddają mu rządy nad podbitemi na Moskwie prowincyami. ... 93

KSIĘGA ÓSMA.
Wojna z PortąOttomańską.

ROZDZIAŁ I.

Str.

Prawa Polski do Wołoszczyzny. Każę Korecki i Wiszniowiecki, dalej Kozacy wpadaniem do tej Ķrainy zemstę. Turków ściągają. Poniżająca ugoda Żółkiewskiego z Turkami pod Buszą, piękny czyn księcia Zbarawskiego. Kozacy lądem i morzem napadają na państwa tureckie i wiele miast burzą. Nieczynność Žolkiewskiego pod Oryninem. Usprawiedliwiająca się mowa Zólkiewskiego w senacie 109

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Zawód Gracyana w obiecanych Polakom posiłkach. Krwawe z Turkami utarczki. Wśród nocy trwoga w obozie, Kalinowski i Gracyan opuszcza

ją wojsko i przez Prut do Polski wracają; wielu innych idzie za nimi i ginie w wodach lub od nieprzyjaciela. Koniecpolski wraca niektórych. Mowa hetmana. Polacy otoczywszy się taborem, cofają, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

ROZDZIAŁ IV.

: Odwrót hetmana Žołkiewskiego z pod Cecory; popłoch w wojsku, rozproszenie onego i śmierć hetmana . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

ROZDZIAŁ V. Trwoga w kraju po odebraniu wiadomości o klęsce cecorskiej. Tatarzy plondrują aż pod Gródek, zatrzymuje ich S. Lubomirski, mrozy do cofnięcia się naglą. Sejm, przygotowania do wojny... Targnienie się na życie króla. Opieszałość w przy. gotowaniach i zbieraniu się naszych. Turey i Moskale buntują dyzupitów. Wojska stają pad Dniestrem i rzekę tę przechodzą. Niesforność żołnierstwa i kara. Kopasewicz sachajdaczny Kozaków przybywa. Mężna obrona 130 Kozaków. Kopasewicz okrzykaiony hetmanem kozackim..... 158

ROZDZIAŁ VI.

Pułki polskie wchodzą do oboza, wkrótce okazują się i Muzułmanów tłumy; opisanie ich. Mowa Chodkiewicza do wojska. Zapalczywa bitwa, gdzie odegnapi Turcy. Rada w obozie i różne zdania względem dalszego prowadzenia wojny. Królewicz Władysław przybywa do oboza, złożony chorobą. Powtórny piepomysloy szturm Turków. Osman ogląda Kamieniec. Dalsze bitwy z korzyścią Polaków, którzy aż do obozu tureckiego wpadają. Podejście przez Turków bramy jednej oboza; Chodkiewicz acz chory porywa się i w 700 koni mno. Bol. pole. Dzieje panowania Zygmunta m.

66

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Wojsko królewskie nie chce iść pod władzę hetmana pol. kor. Królewicz własnym przykładem załatwia to. Osman dowiedziawszy się o śmierci Chodkiewicza, nowy szturm nakazuje, odparty % ciężką stratą. Znękany nakoniec tylą stratami, przysyła glejty dla posłów naszych. Opisanie oboza tureckiego. Umowy o pokoj, smiala odpowiedź Żórawińskiego; pokoj podpisany ........

202

[ocr errors][ocr errors]

ROZDZIAŁ I. Usiłowania Gustawa Adolfa zawarcia z Zygmuntem trwałego pokoju; radzą to panowie radni polscy, lecz Zyginunt całkiem Jezuitom i namowom cudzoziemców oddany, na niepewne tylko rozejmy przystaje. Korzysta Gustaw z wojny tureckiej i bez wypowiedzenia wojny wpada do Ioflant. Ściśniona Ryga poddaje się, tož i Dyament. Gustaw wkracza do Kurlandyi. Podpisany rozejm do 1624 roku .. 214

ROZDZIAŁ II.

Sir.

Zygmunt jak gdyby dla rozrywki płynie do Gdańska, Gustaw z flotą swoją staje przed portem, rokowanie z tem miastem. Sejm r. 1625. Mowa marszałka sejmowego, uskarżającego się na rozwiązłość zaciąganych żołnierzy przez Rakuszanów. Rozdanie wakansów. Mowa Krzysztofa księcia Radziwiła. Uchwały sejmu tegó . ........

225

ROZDZIAŁ III.

Sejm schodzi na niczem. Gustaw Adolf ofiaruje powrócić Inflanty, Estonią, byle trwałym pokojem berło szwedzkie przeznaczonem mu było. Zygmunt zwleka i słabe czyni przygotowania. Gui staw z silnem wojskiem przybywa do Ioflant. Sapieba m.w.l. porazon, straty w Inflanciech. Gustaw wchodzi na Zwadź, bierze Birzę, niewiergość księ. cia pruskiego w obronie Pitawy, bierze ją Gustaw, do Prus polskich wkracza i całe prawie zabiera. Sejm 1626 r., uchwalone pobory. Koniecpolski zdobywa miasto Putzig na Szwedacb, 8,000 Niemców idących Gustawowi w posiłkach otacza i bierze. Książę praski przystępuje do Gustawa. Niepomyślny sztarm do Gdańska, Gustaw raniony w nim. Pełnomocnicy holenderscy napróżno chcą Zygmunta do pokoju nakłonić. Szwedzi uderzają niespodzianie na Koniecpolskiego. Gustaw pewtórnie ranny. Już pokój. miał stanąć, gdy Zygmunt uwiedziony. blachemi obietnicami posiłków z Hiszpanii, zrywa umowy.. · · · · · · · · · · · · · 23

ROZDZIAŁ IV. Skargi na sejmie na prowadzenie wojny od loflant, i na dowozy nieprzyjacielowi, których się Litwa dopuszczała. Poseł hiszpański odmawia obiecanych posiłków. Flota polska pod Gdańskiem

« PoprzedniaDalej »