Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Hali basza wielki wezyr T. III.

s. 131. 166.
Harczakow wojewoda T. III. s. 10.
Heidc li poseł ces ars. T. III. s. 51.
Henryk IV król francutki odwra-
ca Niemców od związku T. I.
s. 189.
Herbnrt Mikołaj podkomorzy ha-
licki T. I. s. 17.
„ Szczęsny T. I. str. 166.
171. T. II. s. 31; jego
postępki s. 64 — 66. 83.
90. 93. 94; pojmany str.
95. 105.
T Jan, choraży lwowski T.

n. s. 95.'

Jakdb Iszy król angielski T. III.
s.162; chce pojednać Zygmun-
ta z .-zwreyą a. 271.

Jakuszewski T. III. s. 71.

Jakowskoj kniaź T. II. s. 217.

Jalecki kniaź T. II. s. 232.

Jan król szwedzki nalega o po-
wrót syna T. I. s. 62; zatrzy-
muje go s. 98; podanie sena-
torów szwedzkich s. 101; śmierć
jego s 183.

Jan, brat Zygmunta Ulgo. T. I.
s. 249.

Jan hrabia z Tęczyna T. II. s.34.

Jan Albrycht królewicz c bejmuje
biskupstwo warmieńskie T. III.
s. 228. 288. 543. n.

Jan Zygmunt elektor brandebur-
ski T. III. hołduje Pilsce;
sprzyja Szwedom s. 242; w przy-
krem położeniu s. 250; oświad-
cza się za Polakami s. 258;
obłudny s. 258.

Janusz książę wojewoda wołyński,
poraża Kozaków T. I. s. 134.

Janikowski T. II. s. 201.

Janowicz T. II. s. 62. 63.

Jassy, zamek T. I. s. 162.

Jazłowiecki, starosta śni..tyński T.
I. s. 4. 17. 117; chce opano-
wać Krym s. 153; umiera s.
154.

Jędrzejów, miejsce zjazdu T. I. s.
122; sśargi s. 130.

Jerzy książę na Zbarażu T. II.
s. 74.

« PoprzedniaDalej »