Obrazy na stronie
PDF
[graphic][subsumed]

ROZDZIAŁ III.

Znękany długą wojną Zygmunt pragnie i Moskwą pokoju; piękny list Chodkiewicza. Dalsze łotrostwo konfederatów i kara ich. Moskale wsywają cesarza niemieckiego ia pośrednika. Stawią sic komisarze, lecz warunki ich tak zuchwałe, iż rokowanie zerwane. Oburzone tern stany, wojnę wypowiadają Moskwie. Królewic Władysław mianowany wodzem, przydani mu komisarze. Pożegnanie wychodzącego na wojnę królewica. Ten, część wojska swego Żółkiewskiemu na granice tureckie posyła, sam ciągnie do Wiazmy. Moskwa odrzuca nowe wezwania. Chodkiewicz z Litwą oblega Dorohobnż, gdzie i królewic ciąguie. Dorohobuż się poddaje, wkrótce i Włazma. Nieostrożnością naszych podchwycony Carów. Zdrada Komucha. Pokój między Moskwą i Szwecyą. 1'ożarskl wpada da Kaługi, Chodkiewicz wysyła nań Lisowczyków; srogie ich pustoszenia. Chybiona wyprawa na Możajsk. Poselstwo Baczyńskiego do Sowietu bojarów na Moskwie.

R. 1614.

Kiedy tak Polska nękana przez więcej dwóch lat okropnem własnych rodaków ciemiężeniem, by je odwrócić, by chciwych zaspokoić, wszystkie wysila sposo

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed]
[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »