Obrazy na stronie
PDF
[graphic]
[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed]

I) Patrz w końcu tomu tego obrządek oddawania carów. Nota. 1.

') Kobierzycki pag. 427. — Alex. Cigli pag. 162.

*) Za spotkaniem sie Augusta II z Piotrem Alexiew'c«em w Warszawie, car naparł się tych obrazów, a August odmówić nie umiał; jest wielce do podobieństwa, iż malowania te zniszczonemi zostały.

[graphic]

lćkroć i tak łatwo zwyciężony, bez trudów i nakłada do ostatka pokonanym zostanie. Wierzono, że pozostałe na stolicy i pod Smoleńskiem wojska, otwarciem skarbów carskich hojnie się opłacą, chlebem zwyciężonych łatwo się wyżywią. W tej ufności złożony na dzień 9 listopada 1611 r. sejm warszawski, szczupłe na popieranie wojny uchwalił pobory, i te tylko (podług zwyczaju) na cła, na kmieciów i ubogą szlachtę nie mającą poddanych '). Z tych szczupłych poborów wyliczono królowi lOOm. floren, pod Smoleńskiem z szkatuły jego na wojsko wydanych, resztę Stanisław Warszycki podskarbi w. k. rozdał na rycerstwo już z wyprawy do domów wrócone; pułki na Moskwie będące, pod pozorem, że z własnej ochoty wyprawę tę przedsięwzięły, że były niesforne, mimo obietnic, żadnych nie otrzymały posiłków 2).

Na tymże sejmie Jan Zygmunt margrabia i elektor brandeburski o danie sobie łenności ks. pruskiego króla i rzpltej upraszał. Sprawował dotąd to księstwo Albert Fryderyk ks. na Anszpachu, oddawna na umyśle niezdrowy; miał sobie od króla za opiekunów przydanych najprzód Jerzego Fryderyka, póżniej Joachima, nakoniec wspomnionego już elektora Jana Zygmunta. Po długich naradach, nie przewidując skutków w przyszłości, zezwolono niebacznie na przeniesienie lennictwa pruskiego na liniją brandeburskich margrabiów. Lenność ta jednak następującemi warunkami określoną została. Zastrzeżono dla Polski prawo i własność księstwa tego samemu tylko książęciu, bratu jego Jerzemu Fryderykowi, i ich następcom męskiego pogłowia służące, z powrotem po wygaśnieniu ich do polskiej korony; zapewniony spadek do maństwa; nakazano hołdownikowi corocznie do skarbu królewskiego wnosić 30,000 złotych ówczesnych, i drugie tyle, ilekroć ziemski poda

[ocr errors]
[graphic]

') Ujrzysz to obszerniej tn Vohmin. Legum pod rokiem 1611.

Przybył sam ksj pruski drogą od Zakroczymia, a na przedmieściu ep.otkawszy króla, zsiadł pierwszy z konia, i uściskał nogi monarchy Odprowad/ony do zamka ujazdowskiego, gotował się do uroczystości hołdu. Trzeciego dnia, gdy już na wystiwionym obok kościoła 00. Bernardynów majestacie zasiadł król Zygmnot, otoe*ony dygnitarzami, poniżej rycerstwem, zbliżyło się książę praskie, i uklęknąwszy na stopniu tronn, dyktowaną sobie rotą przez Gembckiego kanclerza i biskupa kujawskiego, na wierność i hołd panu swemu zaprzysięgło, poczem król dał mu choręgiew białą i zloty łańcuch włożył na szyję.

*) Piasecki pag. 227. — Kobierzycki pag. 438. — Witikindi pag. 324. ./••'.

« PoprzedniaDalej »