Obrazy na stronie
PDF
[graphic][subsumed]

zaburzeń, żywo trapiły zwątlonego na zdrowia wodzą i komisarzy. Złożono rade, okazano na niej, że z całych na wyprawę tę pieniędzy żołnierz najprzód 70 tysięcy, niedawno przez Włostowskiego 180 tysięcy odebrał, i že z całego uchwalonego na sejmie poboru, nie zostawało jak 100,000 fl., suma niewystarczająca nawet na zapłacenie dawniej wysłużonych zaległości. Czegóż się dopiero spodziewać nadal przy takich zwłokach, przy takim do podatków wstręcie. Wnosił Chodkiewicz, na co i komisarze przystali, aby (jeżeli pokój nie dojdzie) hetman z częścią wojska odprowadził królewica na zimę do Wiazmy, lub też Smoleńska, reszta zaś pułków pod wodzą dwóch komisarzy, nieść miała w głąb kraju požogi i spustoszenia, i niemi zaciętość nieprzyjaciela łamać. Skoro wieść o tem doszła rycerstwa, zuchwalej niż wprzódy burzyć się zaczęło, oświadczając, że królewica nie wypuści z pomiędzy siebie; do jawnego przychodziło już buntu, niewiele nawet usiłował królewic powrócić w obozie spokojności; nie tracąc jeszcze nadziei, że orężem i nęka-l niem przełamie upór, odzyska berło moskiewskie, wniósł, by zaczęte z nieprzyjacielem zerwać umowy. Zgodzim się chętnie na to, zawołali komisarze, jeżeli wasza krosi lewicowska mość weźmiesz na siebie powrócić żołnierza do posłuszeństwa, i nie z skarbu koronnego, lecz z własnej szkatuły żołd dzisiejszy i przyszły zobowiążesz się wyliczyć. Udał się królewic do pułków, lecz cała jego wymowa,a i wszystkie nalegania nic nie wymogły na zatwardzonych umysłach. Natenczas komisarze przełożywszy powtórnie królewicowi stan opłakany wojska, jego niedostatek, cierpienia, straconą nadzieję posiłków w pieniądzach i ludziach, uczynili go nakoniec skłonniejszymy docpopierania zaczętych traktatów 1). orla sizlewsil

09 Nadeszli naówczas od pełnomocników naszych gońce doniesli, iż dwie najbardziej do podpisania pokoju zachodziły przeszkody: pierwsza, že Moskale iz wielkim uporem utrzymują się przy Brańsku, druga, że gdy nasis na lat tylko dziesięć zezwalali na rozejm, oni na lat

altoral T ywalom bo daytoiggies Diloq809%8993% b019 (20Haio BIO Ẩla V KL0819 888 991598/T4 LI8602 slot) Idem pag. 608. Estoialos Shoxbşıg gaosia VSOILI

[graphic]

dwadzieścia mieć go żądali. Za zniesieniem się z komisarzami, odpisał Lew Sapieha, że gdy doświadczenie uczy, że najmniejsze zwolnienie Moskalów w większą ich dumę podnosi, aby pełnomocnicy wszelkiemi siłami upierali się przy Brańsku, i stopniami dopiero na miejscu miasta tego, przestawali na ustąpienie Sierpska, Massalska i Zawołocza; nakoniec gdyby tych trzech miasto otrzymać nie mogli, by przy ustąpionych już prowincyach na samym Sierpsku przestali. selesai

de Niedługo potem przybył Wasil Polejów z doniesieniem, że pełnomocnicy moskiewscy już do obozu dążą. Jakoź przybyli, a po nich i nasi; zamiast wyniosłości, ajrzano w nich wielką łatwość i chęć pośpiechu, odmianę tę sprawiło doniesienie, że wysłani dawniej Lisowczycy z Zaporozcami najobfitsze prowincye moskiewskie aż za rzekę Okkę spustoszyli ogniem i mieczem; że wycinając wsie, zburzywszy Kaługę, okrywszy szerokie krainy stosami popiołów i trupów, obciążeni łupami, tysiące jeńców pędząc przed sobą, wracali do obozu polskiego; ze nakoniec wieść ta okropne wrażenie uczynila na mieszkańcach stolicy; że lud cały buntowniczym sposobem domagał się pokoju, i że car Michał Fiederowicz nie śmiał się z Kremlinu wyruszyć. lome qoqidote

sie Ten postrach powszechny, te ważne korzyści, mniej uczciwych do lecz zręczniejszych a dyplomatów skusićby może zdołały, do domagania się zyskowniejszych warunków; lecz po ugodzeniu onych, zrzucanie się z uniowy uważali Polacy jako czyn niegodny szlachetnego i wolnego narodu. Wyznaczono zatem wieś Diwelinę, gdzie pełnomocnicy obu narodów zebrawszy się w dobrem porozumieniu, długo pożądany pokój dnia 11 grudnia 1619 r. podpisali, i pieczęciami stwierdzili. ogovileşáoxasia asie

bo Ośmnaście artykułów traktat ten zawierał; i co najważniejsze tylko położę.aog saleros ob letos tagsbeton

(Pokój przez lat czternaście trwać będzie, to jest od. 1go stycznia 1619 r. aż do 1633 r. W przeciągu tych lat, będą mogły układać się strony celem przedłużenia go na dalej. Król Zygmunt, królewic Władysław, rzplta polska wstrzymują się od wszelkich nieprzyjacielskich kroków, ani żadnych powiatów, zamków państwa mam

[graphic]
[graphic]

talebi! ) Kobierzycki pag. 606, 607. 198) Ils furent confines dans le chateau de Gostyk, ou on les traita royallement. Histoire des revolutions arrivées sous Demetrius-pag. 376.2

[graphic]

Žal utraconej korony, w rok jeden przeciął dni Wasila, podobnież ze smutku umarł brat jego Dymitr; o trzecim bracie nie wspominają dzieje. Pochowano ich tymczasowie przed bramą gostyńskiego zamku, później król ciała ich do Warszawy sprowadzić rozkazał, i wspaniałym grobowcem w kościele księży Dominikanów, kapli... cą moskiewską zwanym, ozdobił. Następujący nadgrobek nad zwłokami ich wyrytym został ). wobodo

Jak po gwałtownem między ludźmi zagniewaniu, tak po długieh między narodami wojnach, powrót do pokoju i zgody zdaje się podwojoną w serca wlewać uprzejmość; myśl zapewne, że już dłużej dojmujących cierpień doznawać się nie będzie, że zamiast przykreja zawsze nienawiści, właściwszej naturze ludzkiej przy.. chylności podawać się im wolno, jest może przyczyną tych uczuć. Jakkolwiek bądź, od chwili podpisanego po

efsania oisblgsw. weisbyd - Bewust doel sow OBWO YEow 2 basi ydisbod s toalett - ) .STOS JESU CHRISTI DEI FILII esta (log

Regis Regum Dei Exercituum gloriae, 993188 SIGISMUNDUS III, Rex Poloniae et Sveciae,

in Excercitu Moschovitico ad Clusinum caeso, Moscoviae Metropoli deditione accepta, Smolensco Reipublicae restituto. $ 1930039918 GBWCW

Basileo Szujscio Magno Duci Moschoviae, et fratri ejus Demetrio, militiae praefecto, captivis jure belli receptis, et in arce Gostinensi sub custodia habitis, ibique vita functis:

1 Humanae sortis memo IDCSBày w hole -9&IO VIUIS R9 Ossa illorum hunc deferret sib e lot

lotil Swobsiw Et ne se regnante etiam hostes selona w lisbəq dagsto n Injusteque sceptra parantes TSVOG ata o d

In, 16A SIO -sidoa edo asl A se, ad publicam posteritatis memoriam, ieska

SBIS W. ob sd Regnique sui nomen, dat isdawatow aggia basta doistavse Exstructo Trophaeo2 we Testavy

Deponi jussit. Anno a partu Virginis MDCXX.904,98 S o ga -99 1378 W Regnorum Poloniae XXXIII. Biola 9 8 13 orrebboss MOSTsat Sueciae XXVI. Siwoso 1 2018

Okolo roku 1685 Władysław IV, syn i następca Zygmunta, te czyniwszy pokój i wieczyste przymierze z Moskwą, na usilne nalegania Moskalów, niechcących pamiątki klęsk swoich i wstydu w obcej zostawić krainie, pozwolil posłom moskiewskim rzeczone ciała wydać; za naszej już pamięci, kamień z napisem kniaź Repnia wydobyć i podi trzaskad rozkazal. WBX sine bott l e oilsi to! boq

« PoprzedniaDalej »