Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

romanum a Pio V editum, et progressu temporis in multis depravatum, examinasse, et in statum pristinum restituisse , illudque sic restitutum in typographia vaticana imprimi et divulgari jussisse. Prohibet ne alibi imprimatur nisi juxta exemplar Vaticanum, et habita ordinariorum licentia, sub poena excommunicationis latæ sententia. Interdicit usum Breviariorum impressorum absque tali ordinariorum licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum Breviariorum cum originali romano : cujus etiam licentire copia initio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis ordinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant , ct hæc sub poena excommunicationis, suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu ecclesiæ. Verumtamen in gratiam pauperum Breviaria hactemus impressa vendere , apud se retinere, ac illis uti permittit. URBANUS

VIII,

bulla quæ incipit Divinam psalmodiam, datu Roma die 25 januarii anno 1631, declarat se, piorum doctorumque virorum adhibita cura, Breviarium a Pio V editum, et a Clemente VIII recognitum, a pluribus mendis expurgasse; hymnos ad metri et latinitatis regulas revocasse ; in Psalmis et canticis interpunctionem editionis vulgatæ restituisse ; scrmones, homilias, et sanctorum hishorias, collatis veteribus manuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet ut juxta hanc correctionem Romæ imprimatur, ilibi juxta romanum exemplar cxcudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis bulla enumeratis , quas fere iisdem verbis repetit, adjungens easdem conditiones servandas in impressione eorum quæ a Breviario romano ortun habent, cujusmodi sunt Missalin, Diurnalin, Officia B. Mariæ Virginis, Officia majoris hebdomadæ, et alia id genus.

parva

[merged small][merged small][ocr errors]

REGISTRO S. RITUUM CONGREGATIONIS HÆC
BREVIARIUM ROMANUM ATTINENT.

[ocr errors]

Sacra rituum congregatio declaravit et decrevit non potuisse post bullam Pii y de Breviario romano, neque posse locorum ordinarios, tam sæculares quam regulares , addere kalendariis etiam propriis sanctorum officia , nisi ea duntaxat quæ Breviarii romani rubricis, vel sacræ rituum congregationis, seu sedis apostolicæ licentia conceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritum qui habetur in kalendario romano seu rubricis Breviarii in altiorem ritum , neque extendere concessa officia de loco ad locum.

Item vetuit et probibuit celebrari per totam civitatem vel dicecesim, etiam de cujuscumque ordinarii auctoritate, festum cum officio, co quod in loco adsit ccclesia parochialis, vel regularis, vel abbatialis, aut aliqua rcliquia; sed tantum in ipsius sancti ecclesia titulari, sen Sur corpus ant insignis reliquia, et non alibi.

autem reliquias declaravit esse caput, brachium, crus,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Es deprar

The sic it

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Decretum quoque nuper

edicorut

aut illam partem corporis

qua passus est martyr, modo sit integra , et non parva, et legitime ab ordinariis approbata.

De sanctis episcopis locorum, martyribus, civibus, et aliis festis , de quibus in kalendario romano seu rubricis Breviarii nihil habetur, uti etiam de beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate constituatur; sed omnino consulatur sacra rituum congregatio.

editum super

electione sanctorum in patrodos, et impressum, omnino servetur.

Et hæc omnia decrevit, statuit, et mandavit, innovando poenas

Facta deinum relatione horum decretorum sanctissimo domino Hestro Urlano, Papæ VIII, ea laudavit et approbavit, atque ab ommibes ui ique sub pradictis panis servari præcepit, nec non in novis Brerianis de mandato Sanctitatis suæ

imprimendis apponi jussit.

cietis &

constitutionis Pü V respective.

[ocr errors][ocr errors]

Loco + sigilli.

[ocr errors]

T. TEGRIMIUS

Episc. Assisiens. Secret.

EADEM PRO SANCTIS AD LIBITUM.

etli

10000

Esam sacra riruum congregatio, habita die 2 decembris 1675, statuit, ex mandato Clementis X, festa sanctorum ad libitum in postetum non esse transferenda, si eorum festivitas incidat in diem domimienn vel aliquem diem festorum mobilium; sed tunc illo anno eo

rum officia esse omittenda. Quod ipsum postea Innocentius, papa XI, a congregatione habita 24 januarii 1682, generali decreto confirmavit, et entendit insuper etiam ad octavas et natalitia sanctorum ,

de præcepto in aliqua religione vel dicecesi , ex indulto apostolico, reci

[ocr errors][merged small]

incidentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.

AD

Peraisit tamen ut festum translatum, quod alias eo die celebrandum foret

, in alium diem non impeditum transferatur, item ut eo

dem die omitti possit officium scmel per hebdomadam aut mensem

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

EADEM PRO SANCTIS IN MARTYROLOGIO DESCRIPTIS. FriCLA sanctorum ratione corporis seu insignis reliquiæ recitanda * decreto sacræ rituum congregationis u augusti 1691, intelligi dabere de sanctis duntaxat in Martyrologio romano descriptis, dummodo constet de identitate corporis seu reliquiæ insignis illius. het sancti qui reperitur in Martyrologio romano descriptus : de ceteris autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut qui

as. Sede non fuerit specialiter concessum, officia recitari et mis

[merged small][ocr errors]

s celebrari vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insig15 reliquiæ in ecclesiis asserventur, quibus tamen ab ordinariis locorum approbatis debitam fidelium venerationem (prout hactenus

MWE

servatum est ) exhibendam esse censuerunt, sed absque officio et
missa, sub pænis de non satisfaciendo præcepto recitandi officium,
aliisque in constitutione S. Pii V contentis die 11 augusti 1691, et
sanctissimus approbavit die 19 octobris ejusdem anni 1691.
Loco + sigilli.

F. VALLEMANUS ,

S. R. C. Secretarius. SPAR DECRETA GENERALIA CIRCA RUBRICAS. Cum sacrorum rituum congregationi demisse supplicatum fuerit sequentia dubia declarare :

Primum, an, cum multis congregationibus, religionibus, sive ecclesiis vel nationibus concessum sit a sancta sede apostolica ut scene mel, vel pluries in singulis hebdomadis, vel mensibus celebrentur operating varia officia per annum, verbi gratia de sancto Sacramento vel de sanc- testi tis, in diebus non impeditis aliquo festo duplici vel semiduplici, fa- a mais de cere liceat ejusmodi officia etiam in diebus sanctæ Quadragesimæ, Ad- testola ventus, Vigiliarum et Quatuor Temporum, etiam si de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus.

Secundum, an dies impeditus festo duplici vel semiduplici pro dictis officiis recitandis, intelligantur etiam dies, in quibus ponendum est officium de festo duplici, vel semiduplici translato, quem. admodum dicitur responsum fuisse olim a sacra congregatione, quod scilicet festum duplex, vel semiduplex etiam translatum, nec non dies octavæ sit dies impeditus respectu talium Officiorum.

Tertium, an regulares absque speciali privilegio, sed sola communicatione privilegiorum aliarum religionum possint addere nomen sancti fundatoris in litaniis, et Confiteor, itemque recitare officia eta missas concessas aliis religionibus. Sacrorum rituum

congregatio ad relationem eminentissimi ct reverendissimi domini Cardinalis Colloredo respondit.

Ad primum, negative, et hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus, Quadragesimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum sive cum jejunio, sive absque jejunio, nec in feria secunda Rogationum, njec in illa feria in qua secundum rubricas sit reponendum officium dominicæ.

Ad secundum, affirmative.
Ad tertium, negative in omnibus.

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insuper ut declarationes seu
decreta prædicta omnibus innotescant, typis ea imprimi mandavit
die 20 martii 1706.
Loco + sigilli. C. CARD. CARPINENUS. B. ING HIRAMI,

Sac. Rit. Congreg. Secret.

[ocr errors]

DE ANNO

[ocr errors]

ET EJUS PARTIBUS.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Asts menses habet duodecim, hebdomadas duas et quinquaginta , et diem uuum ; dies vero trecentos sexaginta quinque, et fere sex horas: tanto enim temporis intervallo sol zodiacum perlustrat. Quater autein sex horæ singulis quaternis annis diem constituunt : hinc annus ille intercalaris , bissextus vel bissextilis dicitur.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

DE ANNI CORRECTIONE ,
EJUSDEM NECESSITATE, AC KALENDARIO GREGORIANO.
Quod dictum est, annum continere trecentos et sexaginta quinque

et fere sex horas , intelligendum est sex horas non esse inte-
37as, cum ad earum complementum aliqua minuta deficiant.

minutorum neglectu progressum est ac si annus ultra

dies,

[ocr errors]
[ocr errors]

Es

quorum

dies 365 contineret integras sex horas, et factum est ut minuta,
pop ultra debitam quantitatem annis singulis tribuebantur , tractu
temporis ita escreverint , ut invicem juncta constituerint dies decem ,

taverit

mu

num restituit in pristinam sedem ,

[ocr errors]

rat, quod a concilio ad xij kalendas aprilis fuerat constitutum , et

[ocr errors]

i qui causam dederunt út æquincctium vernum sedem suam

Cui malo occurrens Gregorius XIII, non solum æquinoctium ver-
decem circiter diebus in anno correctionis 1582, præcedendo recesse-

a qua jam a concilio nicæno ,
in Junam paschalem suo in loco reposuit : sed viam quoque tra-
didit et rationem qua cavetur ut in posterum et aquinoctium
Tetium, et xiv luna paschalis a propriis sedibus nunquam remove-

De enim æquinoctium vernum ad xij kalendas' aprilis restituere-
Tur; statuit ut dicti decem dies in mense octobris ipsius anni 1582,

ita
e gi in præteritum tot annorum circulis irrepserat , in momento

rentur.

eximerentor, et post quartam diem octobris, sancto Francisco sacram,

temporis fuit correctus.

Ut auteni in posterim idem error vitaretur , ne a xij kalendas

a*

[ocr errors]

aprilis æquinoctium vernum recederet, statuit idem Gregorius hissextum quarto quoque anno (uti mos est) continuari debere , præzerquam in centesimis annis ; qui quamvis bissextiles antea semper fuerint , qualem etiam esse voluit annum 1600 anno correctionis proximum , post eum tamen , qui deinceps consequentur centesimi, no:a omnes bissextiles essent, sed in quadringintis quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigerentur; quartus vero quisque centesimus esset bissextilis, ita ut anni 1700, 1800, 1900 bissextiles non sint; anno vero 2000, more consueto, dies bissextus intercaletur, februario dies 29 continente , idemque ordo intermittendi intercalandique bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuo conservarelur.

QUATUOR TEMPORA.

Quatuor Tempora celebrantur quarta et sexta feria ac sabbato post tertiam dominicam Adventus, post primam dominicam Quadragesima, post dominicam Pentecostes, post festum Exaltationis ita 1, sanctæ Crucis,

[ocr errors]

2

XUPTIÆ QUANDO CELEBRARI NON POSSUNT JUXTA DECRETUM

CONCILII TRIDENTINI. A dominica prima Adventus usque in diem Epiphaniæ, et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, sancta synodus solemnitates nuptiarum prohibet ; in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.

[ocr errors]

DE CYCLO DECENNOVEXNALI AUREI NUMERI.

Cyclus decennovennalis aurei numeri est revolutio numeri 19 annorum ab 1 usque ad 19, qua revolutione peracta, iterum ad uni- 5 tatem reditur. Verbi gratia : anno 1577 numerus cydi decennovengalis , qui dicitur aureus, est i anno sequenti 1578 est 2, et ita deinceps in sequentibus annis, uno semper amplius usque

ad 19, qui aureus numerus cadet in annum 1595, post quem iterum ad unitatem redeundum est ; ita ut anno 1596 aureus numerus sit rursus 1, et anno 1597 sit

Igitur ut aureus numerus quolibet anno proposito inveniatur, composita est sequens tabella aureorum numerorum, cujus usus incipit

ab anno corre tionis 1582 inclusive, duratque in perpetuum. Ex ea enim aureus numerus cujuslibet anni post annum 1582 reperietur hoc modo.

2, etc.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1, 2, 3, 4, 5.

« PoprzedniaDalej »