Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

romanum a Pio V editum, et progressu temporis in multis depravarum, examinasse, et in statum pristinum restituisse , illudque sic restitutum in typographia vaticana imprimi et divulgari jussisse. Prohibet ne alibi imprimatur nisi juxta exemplar Vaticanum, et habita ordinariorum licentia, sub poena excommunicationis latæ sententiæ. Interdicit usum Breviariorum impressorum absque tali ordinariorum Licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum Breviariorum cum originali romano : cujus etiam licentiæ copia initio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis ordinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant , et hæc sub poena excommunicationis, suspensionis a divinis, ac interdicti ab in gressu ecclesiæ. Verumtamen in gratiam pauperum Breviaria hactomus impressa vendere, apud se retinere, ac illis uti permittit. URBANUS

RBANUS vm, bulla quæ incipit Divinam psalmodiam , datu Roma die 25 januarii anno 1631, declarat se, piorum doctorumque virorum adhibita cura, Breviarium a Pio V editum, et a Clemente VIII recognitum, a pluribus mendis expurgasse; hymnos ad metri et latinitatis regulas revocasse ; in Psalmis et canticis interpunctionem editionis vulgatæ restituisse ; sermones, homilias, et sanctorum bistorias, collatis veteribus mam

anuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet ut juxta hanc correctionem Romæ imprimatur , alibi juxta romanum exemplar excudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis bulla enumeratis, quas fere iisdem verbis repetit, adjungens easdem conditiones servandas in impressione corum quæ a Breviario romano ortum habent, cujusmodi sunt Missalia, Diurnalia, Officia B. Mariæ Virginis, Officia majoris hebdomadæ, et alia id genus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

parva

EX DECRETORUM

НЕС

AD

REGISTRO S. RITUUM CONGREGATIONIS
BREVIARIUM ROMANUM ATTINENT.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sacra rituum congregatio declaravit ct decrevit non potuisse post bullam Pii V de Breviario romano, neque posse locorum ordinarios, tam sæculares quam regulares , addere kalendariis etiam propriis sanctorum officia , nisi ea duntaxat quæ Breviarii romani rubricis, vel sacræ rituum congregationis, seu sedis apostolicæ licentia couceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritum qui habetur in kalendario romano seu rubricis Breviarii in altiorem ritum , neque extendere concessa officia de loco ad locum.

Item vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem vel diæcesim, etiam de cujuscumque ordinarii auctoritate, festum cum officio, eo quod in loco adsit ecclesia parochialis, vel regularis, vel abbatialis, aut aliqua reliquia; sed tantum in ipsius sanui ecclesia titulari, seu ubi asservatur corpus aut insignis reliquia, et non alibi.

Insignes autem reliquias declaravit esse caput, brachium, crus,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dammodo constet de identitate corporis seu reliquiæ insignis illius

[ocr errors]

habit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

incidentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.

Permisit tamen ut festum translatum, quod alias eo die celebrandora foret, in alium diem non impeditum transferatur, item ut eodem die omitti possit officium semel per hebdomadam aut mensem rectandum cı indulto apostolico, ut ita locus sit celebrando officio ad has a S. Sede non fuerit specialiter concessum,

a celebrari vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insigbrorum approbatis debitam fidelium venerationem prout hactenus es reliquiæ in ecclesiis asserventur, quibus tamen ab ordinariis

at illam partem corporis in qua passus est martyr, modo sit integra , prava

cet ron perva, et legitime ab ordinariis approbata. ic Tes

De sanctis episcopis locorum, martyribus, civibus, et aliis festis, : Pro

de quibus in kalendario romano seu rubricis Breviarii nihil habe

tur, uti etiam de beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate tentia

constituatur; sed omnino consulatur sacra rituum congregatio.
Decreturn
quoque nuper

editum
super

electione sanctorum in pa-
trogas, et impressum, omnino servetur.

Et hæc ounia decrevit, statuit, et mandavit, innovando poenas arastitutionis PC V respective.

Facta demum relatione horum decretorum sanctissimo domino

nestro Criano, Papa VIII , ca laudavit et approbavit, atque ab omhide

dibus alique sub prædictis panis servari præcepit, nec non in novis

Breviaris de mandato Sanctitatis suæ imprimendis apponi jussit.
Roms

Episc. Assisiens. Secret.
Easza sem rituum congregatio, habita

die a decembris 1675, stationem

tiit

, es mandato Clementis X, festa sanctorum ad libitum in poste-
Full non esse transferenda, si corum festivitas incidat in diem domi-
ncha vel aliquem diem festorum mobilium; sed tunc illo anno eo-
rua oficis esse omittenda. Quod ipsum postea Innocentius , papa XI,
1. congregatione habita 24 januarii 1682, generali degreto confirma-
vit
, el extendit insuper etiam ad octavas et natalitia sanctorum ,

de
praecepto in aliqua religione vel dioecesi , ex indulto apostolico, reci-
tandı

. Ita ut ne quidem dictis festis vel octavis festa ad libitum tunc

Loco f sigilli.

T. TEGRIMIUS

[ocr errors]

VII! jab

mentis dra

om200

pami

[ocr errors]

se post

lilitum.

[ocr errors]

Ofrecu sinetorum ratione corporis seal insignis reliquis recitanda
9. decreto sacræ rituum congregationis 11 augusti 1691, intelligi
debere de sanctis duntaxat in Martyrologio romano descriptis, et
Det sineti qui reperitur in Martyrologio romano descriptus : de
ceteris autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut que

ecesin

[ocr errors]

officia recitari et mis

[ocr errors]

servatum est) exhibendam esse censuerunt, sed absque officio et
missa, sub poenis de non satisfaciendo præcepto recitandi officium,
aliisque in constitutione S. Pii V contentis die 11 augusti 1691, et
sanctissimus approbavit die 19 octobris ejusdem anni 1691.
Loco + sigilli.

F. VALLEMANUS,
S. R. C. Secretarius.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

DECRETA GENERALLA CIRCA RUBRICAS. Cum sacrorum rituum congregationi demisse supplicatum fuerit sequentia dubia declarare :

Primum , an, cum multis congregationibus, religionibus, sive ecclesiis vel nationibus concessum sit a sancta sede apostolica ut semel, vel pluries in singulis hebdomadis, vel mensibus celebrentur varia officia per annum, verbi gratia de sancto Sacramento vel de sanctis, in diebus non impeditis aliquo festo duplici vel semiduplici, facere liceat ejusmodi officia etiam in diebus sanctæ Quadragesimæ, Adventus, Vigiliarum et Quatuor Temporum, etiam si de his diebus nulla sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus.

Secundum, an dies impeditus festo duplici vel semiduplici pro dictis officiis recitandis, intelligantur etiam dies, in quibus ponendum est officium dc festo duplici, vel semiduplici translato, quem. admodum dicitur responsum fuisse olim a sacra congregatione, quod scilicet festum duplex, vel semiduplex etiam translatum, nec non dies octavæ sit dies impeditus respectu talium Officiorum.

Tertium, an regulares absque speciali privilegio, sed sola communicatione privilegiorum aliaruin religionum possint addere nomen sancti fundatoris in litaniis, et Confiteor, itemque recitare officia et missas concessas aliis religionibus.

Sacrorum rituum cadem congregatio ad relationem eminentissimi ct reverendissimi domini Cardinalis Colloredo respondit.

Ad primum, negative, et hujusmodi indulta non habere locum in feriis Adventus, Quadragesimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum sive cum jejunio, sive absque jejunio, nec in feria secunda Rogationum, nec in illa feria in qua secundum rubricas sit reponendum officium dominicæ.

Ad secundum, affirmative.
Ad tertium, negative in omnibus.

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insuper ut declarationes seu
decreta prædicta omnibus innotescant, typis ea imprimi mandavit
die 20 martii 1706.
Loco + sigilli.

B. INCHIRAMI,
Sac. Rit. Congreg.

Secret.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C. CARD. CARPINENUS.

[ocr errors]

didit et rationem qua cavetur ut in posterum et æquinoctium

U autem in poster im idem error vitaretur, ne a xij kalend

fuenit

dia 363 contineret integras sex horas, et factum est ut minuta, un restituit in pristinam sedem , a qua jam a concilio nicano rat, quod a concilio ad xij kalendas aprilis fuerat constitutum , et biv lunam paschalem suo in loco reposuit : sed viam quoque tra

Ut enim æquinoctium vernum ad xij kalendas aprilis restituereter, statuit ut dicti decem dies in mense octobris ipsius anni 1582,

imerentur, et post quartam diem octobris, sancto Francisco sacram,

sequens dies non esset quinta , sed decimaquinta octobris; et ita fico e fcium, 691, et

DE ANNO JUS,

ET EJUS PARTIBUS. tarius ire

Arts menses bubet daodecim, hebdomadas duas et quinquaginta ,

et den nunm ; dies vero trecentos sexaginta quinque , et fere sex brentur

botas: tanto enim temporis intervallo sol zodiacum perlustrat. Quater le can lia, te

auten ses horæ singulis quaternis annis diem constituunt : hinc an

aza ile intercalaris , bissestus vel bissextilis dicitur. 12,4

DE ANNI CORRECTIONE, dicipao

UCSDEM NECESSITATE, AC KALENDARIO GREGORIANO.
Quod dictum est , annum continere trecentos ct sexaginta quinque
bus

, et fere sex horas , intelligendum est sex horas non esse inte-
sro, cum ad earum complementum aliqua minuta deficiant.

quorun minutorum neglectu progressum est .ac si annus ultra que elita debitain quantitatem annis singulis tribuebantur

tractu saporis ita escreverint , ut invicem juncta constituerint dies decem en cansam dederunt ut æquincctium vernum sedem suam

Cui malo occurrens Gregorius XIII, non solum æquinoctium verbxem circiter dicbus in anno correctionis 1582 , præcedendo recesse

[ocr errors]

ques.

; good

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7 mu

[ocr errors]
[ocr errors]

officia

remun, et niv luna paschalis a propriis sedibus nunquam remove

retur.

[ocr errors]
[ocr errors]

temporis fuit correctus.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

aprilis æquinoctium vernum recederet , statuit idem Gregorius hissextum quarto quoque anno (uti mos est) continuari debere , præterquam in centesimis annis ; qui quamvis bissextiles antea semper fuerint, qualem etiam esse voluit annum 160o , anno correctionis proximum, post eum tamen , qui deinceps consequentur centesimi, non omnes bissextiles essent, sed in quadringintis quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigerentur ; quartus vero quisque centesimus esset bissextilis, ita ut anni 1700, 1800, 1900 bissextiles non sint; anno vero 2000, more consueto, dies bissextus intercaletur, februario dies 29 continente , idemque ordo intermiltendi intercalandique bissextuin diem in quadringentis quibusque annis perpetuo conservarelur.

[ocr errors][ocr errors]

QUATUOR TEMPORA. Quatuor Tempora celebrantur quarta et sexta feria ac sabbato post tertiam dominicam Adventus, post primam dominicam Quadragesimæ, post dor inicam Pentecostes, post festum Exaltationis sanctæ Crucis.

[ocr errors]
[ocr errors]

XUPTIÆ QUANDO CELEBRARI NON POSSUNT JUXTÀ DECRETUX

CONCILII TRIDENTINI. A dominica prima Adventus usque in diem Epiphaniæ, et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, sancta synodus solemnitates nuptiarum prohibet; in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.

[ocr errors]

DE CYCLO DECENNOVEXNALI AUREI NUMERI.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cyclus decennovernalis aurei numeri est revolutio numeri 19 annorum ab i usque ad 19, qua revolutione peracta, iterum ad unitatem reditur. Verbi gratia : anno 1577 numerus cycli decennovennalis , qui dicitur aureus, est i anno sequenti 1578 est 2, et ita deinceps in sequentibus annis, uno semper amplius usque ad 19, qui aureus numerus cadet in annuin 1595, post quem iterum ad unitatem redeundum est ; ita ut anno 1596 aureus numerus sit rursus 1, et anno 1597 sit 2, etc.

Igitur ut aureus numerus quolibet anno proposito inveniatur, composita est sequens tabella aureorum numerorum , cujus usus incipit ab ammo corre tionis 1582 inclusive, duratque in perpetuun. Ex ea enim aureus numerus cujuslibet anni post annum 1582 reperietur hoc modo.

[ocr errors]

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1, 2, 3, 4, 5.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »