Obrazy na stronie
PDF

3. erat autem aspectus ejus | 12. Et congregati cum Seniosicut fulgur, et vestimentum ejus ribus, consilio accepto, pecuniam sicut nix.

copiosam dederunt militibus, 4. Prae timore autem ejus ex 13. dicentes: Dicite : Quia disterriti sunt custodes, et facti sunt cipuli ejus nocte venerunt, et fuvelut mortui.

rati sunt eum, nobis dormienti5. Respondens autem Angelus bus; dixit mulieribus: Nolite timere 14. et si hoc auditum fuerit a vos! scio enim, quod Jesum, qui praeside, nos suadebimus ei, et crucifixus est, quaeritis;

securos vos faciemus. 6. non est hic! surrexit enim, 15. At illi, accepta pecunia, sicut dixitc; venite! et videte lo- fecerunt sicut erant edocti. Et cum, ubi positus erat Dominus. divulgatum est verbum istud apud

7. Et cito euntes dicite disci- | Judaeos, usque in hodiernum pulis ejus, quia surrexit; et ecce! diem. praecedit d vos in Galilaeam; ibi

16. f Undecim autem discipuli eum videbitis, ecce! praedixi abierunt in Galilaeam, in monvobis.

tem, ubi constituerat: illis Jesus. 8. Et exierunt cito de monu

17. Et videntes eum, adoravemento cum timore, et gaudio ma

| runt; quidam autem dubitavegno, currentes, nuntiare discipulis ejus. .

18. Et accedens Jesus locutus 9. Et ecce! Jesus occurrit il

est eis, dicens: Data: est mihi lis, dicens: Avete! Illae autem

omnis potestas in coelo et in accesserunt, et tenuerunt pedes

terra! ejus, et adoraverunt eum.

19. Euntes ergo docete omnes 10. Tunc ait illis Jesus: Nolite

gentes, baptizantes eos in nomine timere! ite, nuntiate fratribus

Patris, et Filii, et Spiritus sancti; meis! ut eant in Galilaeam; ibi e me videbunt.

20. docentes eos servare om11. Quae cum abiissent, ecce! |

abiissent, eccelnia, quaecumque mandavi vobis; quidam de custodibus venerunt

et ecce! egok vobiscum sum in civitatem, et nuntiaverunt

omnibus diebus, iisque ad conprincipibus Sacerdotum omnia, I

summationem saeculi. quae facta fuerant.

f v. 16-20. Marc. 16, 15-18. & c.

| 26, 32. h Joh. 20, 25. i Joh. 13, 3. Phil. cc. 16, 21. dc. 26, 32. • Act. 1, 3. 12, 9. sqq. k c. 18, 20.

[ocr errors]

Cap. XXVIII, 8. magno gaudio. 9. havete. 15. docti.

SA NCT U M 'JESU CHRISTI

E V ANGELIUM

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

CAP. I.

6. Et erat Joannes vestitus pi

lis cameli, et zona pellicea cirJoannis praedicatio. Jesus baptizatur et tentatur. Simonis et Andreae,

| ca lumbos ejus; et locustas, et Jacobi et Joannis vocatio. Daemo-mel sylvestre edebat. Et prae

niaci et infirmi sanantur. dicabat, dicens: 1. Initium Evangelii Jesu

7. Venit fortior me post me, Christi, Filii Dei.

cujus non sum dignus procum2. Sicut scriptum est in Isaia

bens solvere corrigiam calceapropheta: „Ecce ego mitto ange

mentorum ejus. „lum meum ante faciem tuam,

8. Ego baptizavivos aqua; il„qui praeparabit viam tuam ante

| le vero baptizabit vos Spiritu

sancto. 3. „Vox clamantis in deserto!

9. d Et factum est, in diebus „Parate viam Domini, rectas fa

illis venit Jesus a Nazareth Gali„cite semitas ejus. Boo

laeae; et baptizatus est a Ioanne

in Jordane. 4. Fuit Joannes in deserto baptizans, et praedicans baptismum

10. Et statim ascendens de poenitentiaec in remissionem

aqua vidit coelos apertos, et peccatorum.

Spiritum tanquam columbam de5. Et egrediebatur ad eum scendentem, et manentem in ipso. omnis Judaeae regio, et Ieroso

11. Et vox facta est de coelis : lymitae universi, et baptizaban

Tu es filius meus dilectus, in te tur ab illo in Jordanis flumine,

complacui! confitentes peccata sua.

12. Et statim Spiritus expulit

| eum in desertum. ev.1-8. Matth. 3, 1-12. Luc. 3, 1-18. Mal. 3, 1, 4, 5. Jes. 40, 3. dv. 9-13. Matth. 3, 134, 11. Luc. • Act. 13, 24.

| 3, 21. 4, 1- 13.

Cap. I. 2. ecce mitto; ibid. omiss, ante te. 5. ad illum ; ibid. in Jordane fl. 6. pallicia; ibid. lucustas. 9. in Jordane ab Johanne.

13. Et erat in deserto quadra-1 24. dicensi: Quid nobis et tiginta diebus, et quadraginta no- | bi, Jesu Nazarene! venisti perctibus; et tentabatur a satana; dere nos ? scio, qui sis, Sanctus eratque cum bestiis, et angeli mi- Dei. nistrabant illi.

25. Et comminatus est ei Je14. e Postquam autem traditus sus, dicens; Obmutesce, et exi est loannes, venit Jesus in Gali- de homine! laeam, praedicans Evangelium 26. Et discerpens eum spiriregni Dei,

tus immundus, et exclamans voce 15. et dicens: Quoniam imple

magna, exiit ab eo. tum est tempus, et appropinqua

27. Et mirati sunt omnes, ita vit regnum Dei; poenitemini, et

ut conquirerent inter se dicencredite Evangelio! 16. Etpraeteriens secus Ma- doctrina haec nova? quia in po

tes: Quidnam est hoc? Quaenam re Galilaeae, vidit Simonem, et

testate etiam spiritibus immunAndream fratrem ejus, mittentes

dis imperat, et obediunt ei. retia in mare (erant enim pisca

28. Et processitk rumor ejus tores); 17. et dixit eis Jesus: Venite

statim in omnem regionem Ga

lilaeae. post me! et faciam vos fieri piscatores hominum.

29. Et protinus egredientes 18. Et protinus relictis reti de synagoga, veneruntin domum bus secuti sunt eum.

Simonis et Andreae, cum Jacobo, 19. Et progressus inde pusil

et Ioanne. lum, vidit Jacobum Zebedaei, et

30. Decumbebat autem socrus Ioannem fratrem ejus, et ipsos

Simonis febricitans; et statim dicomponentes retia in navi;

cunt ei de illa. 20. et statim vocavit illos. Et

31. Et accedens elevavit eam, relicto patre suo Zebedaeo in

suo Zebedaeo in apprehensa manu ejus ; et connavi cum mercenariis secuti

tinuo dimisit eam febris, et minisunt eum.

strabat eis. 21. &Et ingrediuntur Caphar

32. Vespere autem facto, cum naum; et statim sabbatis ingres

occidisset sol, afferebant ad eum sus in synagogam, docebat eos.

omnes male habentes, et daemo22. Et stupebantsuper do

nia habentes;

33. et erat omnis civitas conctrina ejus; erat enim docens

gregata ad januam. eos, quasi potestatem habens, et non sicut Scribae.

34. Et curavit multos, qui ve23. Et erat in synagoga eorum

xabantur variis languoribus, et homo in spiritu immundo, et ex

daemonia multa ejiciebat, et non clamavit,

sinebat ea loqui, quoniam m scie

bant eum. ev. 14. 15. Matth. 4, 12-17. Luc. 4, 14. fv. 16-20. Matth. 4, 18-22. Luc. ic. 3, 11. Matth. 8, 29. k Malih. 4, 24. 5, 2-11. Sv. 21 -- 28. Luc. 4, 31-37. 1 2 v. 29-31. Malth, 8, 14--17. Luc. 4, h Matth. 7, 28. 29. Joh. 7, 46.

[ocr errors]

Cap. I. 13. temtabatur (semper). 19. in navi componentes retia. 21. ingressus synag. 24. scio quis es. 26. exivit. 27. quae doctrina; ibid. et spiritibus. 34. loqui ea.

35. nEt diluculo valde surgens, | Jesus peccatoribus familiariter utaegressus abiit in desertum lo- tur. Discipuli non jejunantes et spicum, ibique orabat.

cas vellentes excusantur. 36. Et prosecutus est eum Si- 1. r Et iterum intravit Capharmon, et qui cum illo erant; naum post dies.

37. et cum invenissent eum, 2. Et auditum est, quod in dodixerunt ei: Quia omnes quae mo esset, et convenerunt multi, runt te!

ita, ut non caperet neque ad ja38. Et ait illis: Eamus in pro nuam; et loquebatur eis verbum. ximos vicos, et civitates, ut et 3. Et venerunt ad eum, ferenibi praedicem; ad hoc enim veni.

tes paralyticum, qui a quatuor 39. Et erat praedicans in syn

portabatur. agogis eorum, et in omni Gali

4. Et cum non possent offerre laea, et daemonia ejiciens.

eum illi prae turba, nudaverunt 40. °Et venit ad eum leprosus,

tectum, ubi erat; et patefaciendeprecans eum, et genu flexo di

tes submiserunt grabatum, in quo xit ei: Si vis, potes me mundare.

paralyticus jacebat. 41. Jesus autem misertus ejus, 5. Cum autem vidisset Jesus extendit manum suam, et tangens fidem illorum, ait paralytico: Fieum, ait illi: Volo, mundare! li! dimittuntur tibi peccata tua. 42. Et cum dixisset, statim

6. Erant autem illic quidam de discessit ab eo lepra, et munda

Scribis sedentes, et cogitantes in tus est.

cordibus suis: 43. Et comminatus est ei, sta

7. Quid hic sic loquitur! blastimque ejecit illum,

phemat! Quis potest dimittere 44. et dicit ei : Vide P, nemini

I peccata, nisi solus Deus ? dixeris! sed vade, ostende te

8. Quo statim cognitos Jesus principi Sacerdotum, et offer pro

spiritu suo, quia sic cogitarent emundatione tua, quae praecepit intra se, dicit illis: Quid ista coMoyses 9, in testimonium illis.

gitatis in cordibus vestris ? 45. At ille egressus coepit 9. Quid est facilius, dicere papraedicare, et diffamare sermo- ralytico: Dimittuntur tibi peccanem, ita, ut jam non posset ma- ta; an dicere: Surge! tolle granifeste introire in civitatem; sed | batuin tuum, et ambula? foris in desertis locis esset, et 10. Ut autem sciatis, quia Ficonveniebant ad eum undique. I lius hominis habet potestatem, in

terra dimittendi peccata, (ait pa

ralytico:) CAP. II.

11. Tibi dico: Surge: tolle Paralytico peccata remittuntur et grabatum tuum, ei vade in dosanitas redditur. Levi vocatio. Cur mum tuam.

nv. 35 - 39. Luc. 4, 42 - 44, v. rv. l-12. Matth. 9, 1-8. Luc. 5, 40-45. Matth. 8,1-4. Luc. 5, 12-16. 17-26. Matth. 12, 25. Luc. 6, 8, 9, P Matth. 8, 4. Levit. 13.

47. Joh. 2, 24. sq.

Cap. I. 36. et secutus. 39. et omni. 43. comminatus ei statim. 44. Moses. 45. in civitatem introire; ibid. locis esse. II. 3. ferentes ad eum. 4. summiserunt. 5. cum vidisset autem; ibid. omiss. tua 9. inter se surge et grabattum. 10. potestatem habet filius hominis.

12. Et statim surrexit ille et, / Quanto tempore habent secum sublato grabato, abiit coram sponsum, non possunt jejunare. omnibus , ita ut mirarentur om | 20. Venient autem dies, cum nes, et honorificarent Deum, di- | auferetur ab eis sponsus; et centes: Quia nunquam sic vidi- tunc jejunabunt in illis diebus. mus!

21. Nemo assumentum panni 13. Et egressus est rursus ad rudis assuit vestimento veteri; mare; omnisque turba veniebat alioquin aufert supplementum ad eum, et docebat eos.

novum a veteri, et major scissura 14. Et cum praeteriret, vidit | fit. Levi Alphaei sedentem ad telo 22. Et nemo mittit vinum nonium, et ait illi: Sequere me! Et vum in utres veteres; alioquin surgens secutus est eum.

dirumpet vinum utres, et vinum 15. Et factum est, cum accum

effundetur, et utres peribunt; sed beret in domo illius, multi pu

vinum novum in utres novos mitblicani, et peccatores simul dis

ti debet. cumbebant cum Jesu, et discipu

23. w Et factum est iterum cum lis ejus; erant enim multi, qui et

Dominus sabbatis ambularet per sequebantur eum.

sata, et discipuli ejus coeperunt 16. Et Scribae, et Pharisaei | progredi, et vellere spicas. videntes, quia manducaret cum

24. Pharisaei autem dicebant publicanis, et peccatoribus, dice

ei: Ecce! quid faciunt sabbatis, bant discipulis ejus : Quare cum

quod non licet? publicanis, et peccatoribus man

25. Et ait illis: Numquam legiducat et bibit Magister vester?

stis, quid fecerit David *, quando

necessitatem habuit, et esuriit 17. Hoc audito Jesus ait illis:

ipse, et qui cum eo erant? Non necesseu habent sani medi

26. Quomodo introivit in doco, sed qui male habent; non

mum Dei sub Abiathar principe enim veni vocare justos, sed pec

Sacerdotum, et panes proposicatores.

tionis manducavit, quos non li18. Et erant discipuliJoannis,

cebat manducare, nisi y Saceret Pharisaei jejunantes, et veni

dotibus, et dedit eis, qui cum eo unt, et dicunt illi: Quare discipu

erant? li Joannis et Pharisaeorum jeju

27. Et dicebat eis: Sabbatum nant, tui autem discipuli non je

propter hominem factum est; et junant?

non homo propter sabbatum. 19. Et ait illis Jesus: Numquid

28. Itaque Dominus est Filius possunt filii nuptiarum, quamdiu

hominis, etiam sabbati. sponsus cum illis est, jejunare?

u Joh. 16, 20. w v. 23-28. Matth. 12, tv. 13-22. Matth. 9, 9-17. Luc. 5, 1-8. Luc. 6, 1-5. #1 Reg. 21, 6. 27 -- 39. Matth. 9, 11-13.

Ty Exod. 29, 32.

Cap. II. 12. ille surrexit; ibid. sublato grabatto omiss. et; ibid. ita ut aminirarentur. 14. Levin Alphei. 16. cum peccatoribus et publicanis. 17. medicum. 20. in illa die. 21. auferet. 22. novellum; ibid. disrumpet; ibid. et vinum effunditur. 23. cum sabbatis ambularet per sata omiss. Dominus; ibid. praegredi. 26. introiit (semp.) domum ; ibid. quos non licet.

« PoprzedniaDalej »