Obrazy na stronie
PDF

thiel. Salathiel autem genuit | cabis nomen ejus JESUMv; ipse Zorobabel.

enim salvum facietu populum 13. Zorobabel autem genuit suum a peccatis eorum. Abiud. Abiud autem genuit Elia- | 22. Hoc autem totum factum cim. Eliacim autem genuit Azor. est, ut adimpleretur, quod di

14. Azor autem genuit Sadoc. ctum est a Domino per PropheSadoc autem genuit Achim. tam dicentem: Achim autem genuit Eliud.

23. „Ecce virgo in utero ha15. Eliud autem genuit Elea- „bebit, et pariet filium ; et vocazar. Eleazar autem genuit Ma „bunt nomen ejus Emmanuel, than. Mathan autem genuit Ja „quod est interpretatum: Nocob.

„biscum Deusa.“ 16. Jacob autem genuit Joseph 24. Exurgens autem Joseph a virum Mariae, de qua natus est somno, fecit sicut praecepit ei Jesus, qui vocatur Christus. I angelus Domini, et accepit con

17. Omnes itaque generatio- | jugem suam. nes ab Abraham usque ad David, 25. Et non cognoscebat eam, generationes quatuordecim; et a donec peperit filium suum primoDavid usque ad transmigratio- | genitum; et vocavit nomen ejus nem Babylonis, generationes JESUM. quatuordecim; et a transmigratione Babylonis usque ad Chri

CAP. II. stum, generationes quatuorde- | Magorum adoratio. Christi fuga in cim.

Aegyptum. Infanticidium Bethlehe18. CHRISTI autem generatio niticum. Reditus ex Aegypto. sic erat: Cum esset desponsata 1. Cum ergo natus esset Jesus mater ejus Maria Joseph, ante- | in Bethlehem y Juda in diebus Hequam convenirent, inventa est rodis regis, ecce! Magi ab Orienin utero habens de Spiritu sancto. te venerunt Ierosolymam,

19. Joseph autein vir ejus, cum 2. dicentes: Ubi est qui natus esset justus, et nollet eam tradu- estrexJudaeorum? Vidimus enim cereu, voluit occulte dimittere stellam ejus in Oriente, et venieam.

mus adorare eum. 20. Haec autem eo cogitante, 3. Audiens autemHerodes rex, ecce! angelus Domini apparuit turbatus est, et omnis Ierosolyin somnis ei dicens: Joseph, fili | ma cum illo. David! noli timere accipere Ma- 4. Et congregans omnes prinriam conjugem tuam; quod enim cipes Sacerdotum, et Scribas poin ea natum est, de Spiritu san- puli, sciscitabatur ab eis, ubi cto est.

Christus nasceretur. 21. Pariet autem filium, et vo- 5. At illi dixerunt ei: In Beth. + Luc. 1, 27, 35. " Num. 5, 12. sqq. u Luc. 1, 31. w Act. 4, 12. * Jes. 7 Deut. 24, 1.

1 14. Gen. 35, 19. Luc. 2, 4. 899.

Cap. I. 13. Iliachim bis. 14. Saddoc bis. 15. Matthan. 17. omnes ergo; ibid. quattuordecem; ibid. usque transmigrationem 20. in somnis paruit ei; ibid. filii (ita constantissime in hoc codice). 23. Emmanuhel. 24. exsurgens. II. 1. Betleem Judaeae; ibid. Hierosolymam dicentes. 5. Betleem Judaeae.

lehem- Judae; sic enim 'scri- | puerum et matrem ejus nocte, et ptum est per Prophetam :

secessit in Aegyptum. 6. „Et tu Bethlehem, terra Ju- 15. Et erat ibi usque ad obitum „da, nequaquam minima es in | Herodis; ut adimpleretur , quod „principibus Juda; ex te enim dictum est a Domino per Prophe„exiet dux, qui regat populum | tam dicentem: „Ex Aegypto vo „meum Israela.“

„cavi filium meum.“ 7. Tunc Herodes, clam voca- 16. Tunc Herodes videns, quotis Magis, diligenter didicit ab niam illusus esset a Magis, iraeis tempus stellae, quae apparuit tus est valde; et mittens occidit eis;

omnes pueros, qui erant in Beth8. et mittens illos in Bethle- lehem, et in omnibus finibus ejus, hem, dixit: Ite, et interrogate di- a bimatu et infra, secundum temligenter de puero; et cum inve- pus, quod exquisierat a Magis. neritis, renunciate mihi, ut et ego 17. Tunc adimpletum est,quod veniens adorem eum.

dictum est per Jeremiam prophe9. Qui cum audissent regem, tam dicentem: abierunt. Et ecce! stella , quam 18. „Vox in Rama audita est, viderant in Oriente, antecedebat ,ploratus et ululatus multus; Raeos, usque dum veniens staret,,cheld plorans filios suos, et nosupra, ubi erat puer.

„luit consolari, quia non sunte." 10. Videntes autem stellam 19. Defuncto autem Herode, gavisi sunt gaudio magno valde. ecce! angelus Domini apparuit

11. Et intrantes domum, inve- | in somnis Joseph in Aegypto, nerunt puerum cum Maria matre 20. dicens: Surge, et accipe ejus, et procidentes adoraverunt puerum et matrem eju vade eum; et apertis thesauris suis, in terram Israel; defuncti sunt obtulerunt ei munera, aurum, l enim, qui quaerebant animam thus, et myrrhamb.

pueri. 12. Et responso accepto in so- | 21. Qui consurgens, accepit mnis, ne redirent ad Herodem, puerum, et matrem ejus, et venit per aliam viam reversi sunt in | in terram Israel. regionem suam.

22. Audiens autem, quod Ar13. Qui cum recessissent,ecce! chelaus regnaret in Judaea pro angelus Domini apparuit in so- Herode patre suo, timuit illo ire; mnis Joseph, dicens: Surge et et admonitus in somnis, secessit accipe puerum, et matrem ejus, in partes Galilaeael. et fuge in Aegyptum, et esto ibi, 23. Et veniens habitavit in ciusque dum dicam tibi; futurum vitate, quae vocatur Nazareth; est enim, ut Herodes quaerat pu- ut adimpleretur, quod dictum est erum ad perdendum eum.

per Prophetas: ,,Quoniam Naza14. Qui consurgens, accepit raeus vocabitur 8.“ 2 Joh. 7, 42. a Mich. 5, 2. BPs. 71, cHus, 11, 1. d Gen. 35, 19. Jer. 31, 10. Jes. 60, 6. Luc. 2, 16.

15. f Infra. 3, 13. & Joh. 1, 46.

Cap. II. 6. İsrahel. 11 tus et murram. 13. in somnio (o erasum). 14, recessit. 16. inlusus. 17. Hiremiam. 19. apparuit angelus Domini; ibid. in Aegypto dicens. 21. qui surgens. 22. illuc ire. 23. Nazareus.

10. Jam enim securis ad radiCAP. III.

cem arborum posita est. Omnis Praecursor Joannes, a quo Jesus |

ergo arbor, quae non facit frubaptizatur.

ctum bonum, excidetur, et in

ignem mittetur. 1. 1 In diebus autem illis venit Joannes Baptista praedicans in

11. Ego quidem baptizo vos deserto Judaeae,

in aqua in poenitentiam; qui

autem post me venturus est”, for2. et dicens: Poenitentiam

tior me est, cujus non sum dignus agite! appropinquavit enim re

calceamenta portare; ipse vos gnum coelorumi.

| baptizabit in Spiritu sancto, et 3. Hic est enim, qui dictus est igni; per Isaiam prophetam dicentem:

12. cujus ventilabrum in manu „Vox clamantis in deserto! Pa„rate viam Domini, rectas facite

sua, et permundabit aream suam, semitas ejust.“

et congregabit triticum suum in

horreumo; paleas autem com4. Ipse autem Joannes habebat

buret igni inextinguibili. vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos 13. p Tunc venit Jesus a Galisuos; esca autem ejus erat locu laea in Jordanem ad Joannem, ut stae, et mel silvestre.

baptizaretur ab eo. 5. Tunc exibat ad eum Ieroso- 14. Joannes autem prohibebat lyma, et omnis Judaea, et omnis eum, dicens: Ego a te debeo regio circa Jordanem;

baptizari, et tu venis ad me? 6. et baptizabanturab eo in

15. Respondens autem Jesus, Jordane, confitentes peccata sua. dixit ei: Sine modo! sic enim

7. Videns autem multos Phari- decet nos implere omnem justisaeorum et Sadducaeorum, veni- tiam. Tunc dimisit eum. entes ad baptismum suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis

16. Baptizatus autem Jesus, demonstravit vobis fugere a ven

confestim ascendit de aqua; et tura ira?

ecce! aperti sunt ei coeli; et vi8. Facite ergo fructum dignum

dit 9 Spiritum Dei descendentem poenitentiae!

sicut columbam, et venientem su9. Et ne velitis dicere intra

per se. vos: Patrem m habemus Abra 17. Et ecce!vox de coelis, diham; dico enim vobis, quoniam

cens : Hic est filius meus dilectus, potens est Deus de lapidibus istis

in quo mihi complacui?! suscitare filios Abrahae.

n Joh. 1, 15. 26. 33. Act. 1, 5. 11, 16. hv. 1-12. Marc. 1, 1-8. Luc. 3, 13, 25. c. 13, 30. P Marc. 1,9 - 11. 1-18. ic. 4, 17. Márc. 6, 12. * Jes. Luc. 3, 21-23. 9 Joh. 1, 32. c. 12, 40, 3. 1 Act. 19, 3, 4. mn Joh. 8, 33. 39. 18. 17, 3. 2 Petr. 1, 17.

Cap. III. 1. Johannes. 2. paenitentiam- adpropinquavit. 3. Esaiam. 4. pelliciam; ibid. lumbos ejus; ibid. lucustae. 5. exiebat; ibid. circum. 6. in Jordane ab eo. 7. a futura ira. 9. potest Deus; ibid. Abraham (Dativus). 11. vos baptizo; ibid. calciamenta; ibid. baptizavit (v=b in hoc codice). 13. in Jordanen. 16. baptizatus autem confestim (deest Jesus). 11. Tunc reliquit eum diaboCAP. IV.

lus et ecce! angeli accesserunt, Christi jejunium et tentatio. Publice

et* ministrabant ei. docet. Petrum et Andream, Jacobum et Joannem vocat. Morbos sanat.

12. Cum autem audisset Jesus,

quod Joannes traditus essety, se1. Tunc Jesus ductus est in

cessit in Galilaeam; desertum a Spiritu, ut tentaretur 13. et, relicta civitate Nazaa diabolo.

reth, venit, et habitavit in Ca2. Et cum jejunasset quadra

pharnaum maritima, in finibus ginta diebus, et quadraginta no

Zabulon et Nephthalim; ctibus, postea esuriit.

14. ut adimpleretur, quod di3. Et accedens tentator dixit

ctum est per Isaiam prophetam : ei: Si Filius Dei es, dic, ut la 15. „Terra Zabulon, et terra pides isti panes fiant.

„Nephthalim, via maris trans 4. Qui respondens dixit: Scri

„Jordanem, Galilaea gentium”, ptum est: „Non in solo pane vi

16. „Populus qui sedebat in „vit homo, sed in omni verbo, 1,,tenebris, vidit lucenı magnam: „quod procedit de ore Deit.“

„et sedentibus in regione um5. Tunc assumpsit eum diabo

„brae mortis, lux orta est eis a." lus in sanctam civitatem, et sta 17. Exinde coepit Jesus praetuit eum super pinnaculum tem dicare, et dicere: Poenitentiam pli;

agite! appropinquavit enim re6. et dixit ei: Si Filius Dei es,

gnum coelorum. mitte te deorsum! Scriptum est

18. Ambulans autem Jesus jux. enim: „Quia angelis suis manda ta mare Galilaeae', vidit duos „vit de te, et in manibus tollent

fratres, Simonem, qui vocatur „te, ne forte offendas ad lapidem Petrus, et Andream fratrem ejus, „pedem tuumu.“

mittentes rete in mare, erant 7. Ait illi Jesus: Rursum scri

enim piscatores. ptum est: „Non tentabis Domi

19. Et ait illis: Venite post „num Deum tuum!“

me, et faciam vos fieri piscatores 8. Iterum assumpsit eum dia

hominum. bolus in montem excelsum val

20. At illi continuo, relictis de; et ostendit ei omnia regna

retibus, secuti sunt eum. mundi, et gloriam eorum;

21. Et procedens inde, vidit 9. et dixit ei: Haec omnia tibi alios duos fratres, Jacobum Zedabo, si cadens adoraveris me.

| bedaei, et Joannem fratrem ejus, 10. Tunc dicit ei Jesus: Vade,

in navi cum Zebedaeo patre satana! Scriptum est enim: „Do

eorum, reficientes retia sua; et „minum Deum tuum adorabis, I vocavit eos. „et illi soli servies w.66

* Joh. 1, 51. c. 14, 3. sqq. Marc. 1, syl-ll. Marc. 1, 12. 13. Luc. 4, | 14. Luc. 4, 14. - Jes. 9, 1. & Jes. 60, 2. 1-13. Deut. 8, 3. Sap. 16, 26. u Ps. seq. Luc. 1, 79. 6 Marc, 1, 14 - 22. 90, 11. 12. u Deut. 6, 16. w Deut. 6, 13. 1Marc. 1, 16. seq. Luc. 5, 2 11.

Cap. IV. 1. temtaretur. 3. temtator. 4. in pane solo. 5. supra. 7. temtabis. 8. assumit. 9. illi; ibid. tibi omnia. 10. scriptum est (deest enim). 12. cum autem audisset (deest Jesus). 13. maritimam. 14. jnpleretur; Esaiam. 15. Nephthalim (deest terra). 16. lumen vidit magnum; ibid. in regione et umbra. 17. adpropinquavit. 18. ambulans autem (deest Jesus); ibid. mittens rete (deest in mare).

22. Illi autem statim relictis | iam ipsi misericordiam conseretibus et patre, secuti sunt eum. quentur.

23. Et circuibat Jesus totam 8. Beati mundo corde! quoniam Galilaeam, docens in synagogisd ipsi Deum videbunt. eorum, et praedicans evange 1 9. Beati pacifici! quoniam filii lium regni, et sanans omnem Dei vocabuntur. languorem et omnem infirmita- 10. Beati, qui persecutionem tem in populo.

| patiuntur propter justitiam ! 24. Et abiit opinio ejus in to- | quoniam ipsorum est regnum tam Syriam, et obtulerunt ei coelorum? omnes male habentes, variis lan-1 11. Beati estis, cum maledixeguoribus et tormentis compre- rint vobis, et persecuti vos hensos, et qui daemonia habe- fuerint, et dixerint omne malum bant, et lunaticost, et paralyti- adversum vos mentientes, procos; et curavit eos.

pter mem; 25. Et secutae sunt eum turbae 12. gaudete, et exultate, quonmultae de Galilaeag et Decapoli, | iam merces vestra copiosa est et de Ierosolymis, et de Judaea, in coelis”. Sic enim persecuti et de trans Jordanem.

sunt prophetas, qui fuerunt ante

vos. CAP. V.

13. Vos estis sal terrae! Quod Sermo Christi in monte habitus. si sal evanuerit, in quo salietur? Beatitas discipulorum Jesu Chri- Ad nihilum valet ultra, nisi ut

stianae perfectionis capita. mittatur foras, et conculcetur ah 1. Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum se 14. Vos estis lux mundi p! Non disset, accesserunt ad eum disci potest civitas abscondi supra puli ejus.

montem posita; 2. Et aperiens os suum doce 15. neque accendunt lucerbat eos, dicens:

nam, et ponunt eam sub modio, 3. Beati pauperes spiritu ! sed super candelabrum, ut luceat quoniam ipsorum est regnum omnibus, qui in domo sunt. coelorum.

16. Sic luceat lux vestra coram 4. Beati mites! quoniam ipsi | hominibus, ut videant opera vepossidebunt terram.

stra bona, et glorificent 9 patrem 5. Beati, qui lugent! quoniam | vestrum, qui in coelis est. ipsi consolabunturk.

17. Nolite putare, quoniam ve6. Beati, qui esuriunt et sitiunt | ni solvere legem, aut prophetas: justitiam! quoniam ipsi satura- | non veni solvere, sed adimplebuntur.

rer. 7. Beati misericordes ! quon 18. Amen quippe dico vobis, d Luc. 4, 15. 44. Marc. 1, 39. e Marc.

donec transeat coelum et terra, 6, 55. 56. fc. 17, 14. 8. Marc. 3, 7. Luc. 6, 17. Luc. 6, 20. Jes. 57, 15. I Luc. 6, 22. Jac. 1, 12. m Luc. 6, 22. i Ps. 36, 11. k Luc. 6, 21. Joh. 4, 14. | n2 Cor. 4, 17. Marc. 9, 20. P Phil. 2, 7, 37.

15. 9. Joh. 15, 8. Rom. 3, 31.

hominibus

Cap. IV. 23. circumibat. 25. et Decapolin et Hierosolymis; ibid. trans Jordanen. V. 1. videns autem turbas. 9. ipsi filii Dei. 13. sal. lietur. 16. vestra bona opera.

« PoprzedniaDalej »