Obrazy na stronie
PDF

APOCALYPSIS JOANNIS.

CAP. I.

6. et fecit nos regnum et saJoannes jubetur literas scribere se- cerdotes Deo et Patri suo. Ipsi ptem Asiae ecclesiis. gloria et imperium in saecula

saeculorum! Amen. 1. Apocalypsis Jesu Christia, 7. Ecce! venit cum nubibus", quam dedit illi Deus palam face et videbit eum omnis oculus, et re servis suis, quae oportet fieri qui eum pupugerunto; et plancitob; et significavit, mittens per gent se super eum omnes tribus Angelum suum servo suo d Jo- | terrae. Etiam! Amen! anni,

8. Ego sum A, et 0, principi2. qui testimonium perhibuit

um et finis P, dicit Dominus Deus, verbo Dei, et testimonium Jesu

qui est, et qui erat, et qui ventuChristie, quaecumque vidit.

rus est, omnipotens. 3. Beatus, qui legit, et audit verba prophetiae hujus, et servat

9. Ego Joannes, frater vester, ea quae in ea scripta sunt!tem

et particeps in tribulatione, et pus enim prope est.

regno, et patientia in Christo Je4. Joannes septem Ecclesiis,

su, fui in insula, quae appellatur quae sunt in Asia.

Patmos, propter verbum Dei, et Gratia vobis, et pax ab eo qui

testimonium Jesu. est, et qui erat, et qui venturus

10. Fui in spiritu in Dominica ests; et a septem spiritibus, qui

die, et audivi post me vocem main conspectu throni ejus sunt;

gnam tamquam tubae, 5. et a Jesu Christo, qui est

11. dicentis : quod vides, scritestis fidelish, primogenitus mor- | be in libro; et mitte septem Ectuorum, et princeps regum ter- clesiis, quae sunt in Asia , Epherael, qui dilexit nos, et lavit nos a so, et Smyrnae, et Pergamo, et peccatis nostris in sanguine suo', Thyatirae, et Sardis, et Phila

a c. 22, 16. O y. 3. c. 22, 10. c. 22, 1 delphiae, et Laodiciae. 6. 16. dv. 19. c. 22, 6. v. 9. f c. 22, 7. & c. 4, 8. h c. 19, 11. Jes. 55, 4. iv. mc. 5, 10. Exod. 19, 6. nc. 19, 11. 18. I Cor. 15, 20. k c. 17, 14. 19, 16. 1 Dan. 7, 13. Joh. 19, 37. P c. 21, 6. 22, c. 5, 9. 7, 14.

| 13. Jes. 44, 6.

Cap. I. 1. Jhesu Christi ; ibid. illi manu secunda adscriptum est; ibid. Johanni. 3. et qui audiunt et servant; ibid. in illa scripta sunt. 4. Johannis. 5. et ab Jhesu Christo. 6. et fecit nostrun regnum sacerdotes Deo. 7. pupucerunt (prima manu); pupuxerunt (secunda manu). 9. ego Johannis (ita semper); ibid. patientia in Jesu (deest Christo); ibid. in insulam que Pathmos. 11. et mitte septem ecclesiis Ephesum et Zmyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et Philadelphiam et Laodiciam (desunt verba quae sunt in Asia).

12. Et conversus sum, ut vi- | septem stellae, Angeli sunt sederem vocem, quae loquebatur ptem Ecclesiarum; et candelabra mecum; et conversus vidi se- septem, septem Ecclesiae sunt. ptem candelabra aurea; 13. et in medio septem cande

CAP. II. labrorum aureorum similem filio | Jubetur literas mandare ecclesiis hominis 9, vestitum podere, et Ephesi, Smyrnae, Pergami, Thyatipraecinctum ad mamillas zona rae. Vincenti praemium promittitur. aurea;

1. Angelo Ephesi Ecclesiae 14. caput autein ejus, et capil scribe: Haec dicit, qui tenet seli erant candidir tamquam lana ptem stellas in dextera suas, qui alba, et tamquam nix; et oculi ambulat in medio a septem canejus tamquam flamma ignis; delabrorum aureorum:

15. et pedes ejus similes auri 2. Scio opera tua, et laborem, chalco, sicut in camino ardenti; et patientiam tuam, et quia non et vox illius tamquam vox aqua potes sustinere malos; et tentarum multarum.

stib eos, qui se dicunt Apostolos 16. Et habebat in dextera sua esse, et non sunt; et invenisti stellas septem; et de ore ejus eos mendaces. gladius s utraque parte acutus | 3. Et patientiam habes, et susexibat; et facies ejus sicut sol tinuisti propter nomen meum, lucet in virtute sua.

et non defecisti. 17. Et cum vidissem eum, ce- 4. Sed habeo adversum te, cidi ad pedes ejus tamquam mor- | quod charitatem tuam primam tuus“. Et posuit dexteram suam reliquisti. super me, dicens: Noli timere! 5. Memor esto itaque, unde ego sum primus et novissimus, excideris; et age poenitentiam',

18. et vivus, et fui mortuus, et prima opera fac! Sin autem, et ecce! sum vivens in saecula venio tibi, et movebo candelasaeculorum, et habeo claves mor- | brum tuum de loco suo, nisi poetis et inferniv.

nitentiam egeris. 19. Scribe ergo,quae vidisti", 6. Sed hoc habes, quia odisti faet quae sunt“, et quae oportet cta Nicolaitarum, quae et ego odi. fieri post haecy.

7. Qui habet aurem, andiat, 20. Sacramentum septem stel- quid Spiritus dicat Ecclesiis : Vinlarum, quas vidisti in dextera | centi d dabo edere de ligno vitae, mea, et septem candelabra aurea: quod est in Paradiso Dei mei. Dan. ;, 13. 10. 5. 6. Dan. 7. 9. S

< c. 1, 13. 16. 20. a Matth. 18, 20. 28, Jes. II, 4, 49, 2. +Jud. 5, 31. ^ Dan. 8, 20. 01 Joh. 4,1-3. c. 16, 22. 3, 3. 18. uc, 20, 13. w v.12-16. * c.2--3. | 19. dv. ll. 17. 26. 3, 5. cf. c. 22, 2. y c. 4--22.

| Gen. 2, 9. 3, 22,

Cap. I. 13. et in medio candelabrorum similem (desunt verba septem et aureorum); ibid, poderem; ibid. zonam auream. 14. caput autem et capilli (deest ejus);ibid. velut flamma ignis. 15. orichalco. 16. stillas; ibid. exiebat. 19. quae vidisti quae sunt et (deest et). 20. stillarum; ibid. et septem candelabra aurea septem sigilla. II. 1. scribae (at a cancellatum est). 2. et patientiam (deest tuam); ibid. potest (at literat deleta est); ibid. et temtasti; ibid. apostolos et non sunt (deest esse). 3. sustenuisti; ibid. deficisti 4. caritatem. 7. vincenti dabo ei edere (vocabulum ecclesiae deest quidem in rectis lineis codicis, sed scriptum est in margine post verbum edere literis ininoribus et atramento pallidiore).

8. Et Angelo Smyrnae Eccle- | 15. Ita habes et tu tenentes dosiae scribe: Haec dicit primus, et ctrinam Nicolaitarumn. novissimust, qui fuit mortuus, 16. Similiter poenitentiam age! et vivit 8:

si quo minus, veniam tibi cito, et 9. Scio tribulationem tuam, et pugnabo cum illis in gladio oris paupertatem tuam, sed dives es; mei. et blasphemaris ab his, qui se di- 17. Qui habet aurem, audiat, cunt Judaeos esse, et non sunth, quid Spiritus dicat Ecclesiis : sed sunt synagoga satanae.

Vincenti dabo manna abscondi10. Nihil horum timeas, quae | tum, et dabo illi calculum candipassurus es! Ecce! missurus est | dum; et in calculo nomen novumo diabolus aliquos ex vobis in car- | scriptum , quod nemo scit, nisi cerem, ut tentemini; et habebitis qui accipit. tribulationem diebus decem. Esto

18. Et Angelo Thyatirae Ecfidelis usque ad mortem, et dabo

clesiae scribe: Haec dicit Filius tibi coronam vitaei!

Dei, qui habet oculos P tamquam 11. Qui habet aurem, audiat, flammam ignis, et pedes ejus siquid Spiritus dicat Ecclesiis: Qui

miles aurichalco 9. vicerit, non laedetur a morte se

19. Novi opera tua, et fidem, cunda.

et charitatem tuam, et ministeri12. Et Angelo Pergami Eccleum, et patientiam tuam, et opera siae scribe: Haec dicit, qui habet | tua novissima plura prioribus. rhomphaeam utraque parte acu

20. Sed habeo adversus te tam?:

pauca: quia permittis mulierem 13. Scio ubi habitas, ubi se Jezabel", quae se dicit prophedes est satanae; et tenes nomen

ten, doceres, et seducere servos meum, et non negasti fidem me

meos, fornicari, et manducare am; et in diebus illis Antipas te

de idolothytis. stis meus fidelis , qui occisus est 21. Et dedi illi tempus, ut poeapud vos, ubi satanas habitat.

nitentiam ageret; et non vult 14. Sed habeo adversus tep

| poenitere a fornicatione sua. pauca: quia habes illic tenentes

22. Ecce! mittam eam in ledoctrinam Balaamm, qui docebat | ctum; et qui moechantur cum ea, Balac mittere scandalum coram

in tribulatione maxima erunt, nifiliis Israël, edere et fornicari.

cari si poenitentiam ab operibus suis

egerint. fcf. c. 22, 13. Ps. 89, 2. & c. 1, 17. 18. h Rom. 2, 28. i 2 Tim. 2, 11. 12. k c. rcf. v. 6. c. 3, 12. Num. 25, 12. sqq. 20, 14. c. 1, 16. m Num. 23, 2. 31, 16. p. cf. v. 19. 23. 9 cf. v. 22. 23. 27.** 2 Petr. 2, 15. 16.

13 Reg. 16, 33. 1 Tim. 2, 12.

Cap. II. 10. nihil eorum; ibid. diabolus ex vobis in carcerem ut temtemini (deest aliquos). 12. scribae (sic); ibid. Rempheam. 13. et in diebus Antiphas (deest illis). 14. adversus te pauca habes illic (deest quia); ibid. Israhel. 17. vincenti dabo ei; ibid. et in calculum (ita scriptum est manu prima, sed inepta manus secunda mutavit sic: in calcalom). 18. et angelo Thyatire ecclesiae scribae (sic); ibid. oculus (ita prima manus exaravit; secunda manus correxit in oculos); ibid. oricalcho. 19. opera tua et caritatem et fidem (deest tuam). 20. Hiezabel. 21. paenitentiam ; ibid. paeniteri (ita semper). 22. ecce mitto eam; ibid. in tribulationem maximam; ibid. nisi paenitentiam egerint ab operibus ejus.

23. Et filios ejus interficiam in | Non eniin invenio opera tua plemorte, et scient omnes Eccle na coram Deo meo. siae; quia ego sum scrutans re 3. In mente ergo habe, qualines et corda'; et dabo unicuique ter acceperis, et audieris, et servestrum secundum opera suau. va, et poenitentiam age! Si ergo Vobis autem dico,

non vigilaveris, veniam ad te 24. et caeteris, qui Thyatirae tamquam fura, et nescies, qua estis, quicumque non habent do- | hora veniam ad te. ctrinam hanc, et qui non cogno 4. Sed habes pauca nomina in verunt altitudines satanae, quem Sardis, qui non inquinaverunt admodum dicunt, non mittam su vestimenta sua; et ambulabunt per vos aliud pondus.

mecum in albis', quia digni sunt. 25. Tamen id, quod habetis, 5. Qui vicerit, sic vestietur vetenete, donec veniam.

stimentis albis, et non delebo 26. Et qui vicerit, et custo nomen ejus de Libro vitae“, et dierit usque in finem opera mea, confitebor nomen ejus coram dabo illi potestatem super Gen Patre meo, et coram angelis tesw;

ejus d. 27. et reget eas in virga fer | 6. Qui habet aurem, audiat, rea, et tamquam vas figuli con quid Spiritus dicat Ecclesiis! fringentur,

7. Et Angelo Philadelphiae 28. sicut et ego accepi a Patre Ecclesiae scribe:Haec dicit Sanmeo. Et dabo illi stellam matu ctus et Verus, qui habet clavem tinamr.

Davide ; qui aperit, et nemo clau29. Qui habet aurem, audiat, dit; claudit, et nemo aperitt. quid Spiritus dicat Ecclesiis! 8. Scio opera tua. Ecce! dedi

coram te ostium & apertum, quod САР. ІІІ.

nemo potest claudere; quia mo

dicam habes virtutem, et servaJubetur epistolas scribere ecclesiis Sardis, Philadelphiae, Laodiciae.

sti verbum meum, et non negasti Vincenti praemium promittitur.

nomen meum.

9. Ecce! dabo de synagoga sa1. Et Angelo Ecclesiae Sar

tanae, qui dicunt se Judaeos esdis scribe: Haec dicit, qui habet

se, et non sunt, sed mentiuntur; septem Spiritus Deiy, et septem

ecce! faciam illos, ut veniant", stellas : Scio opera tua, quia no

et adorent ante pedes tuos; et men habes, quod vivas, et mor

scient, quia ego dilexi te. tuus esz.

10. Quoniam servasti verbum 2. Esto vigilans, et confirma

| patientiae meae; et ego servabo caetera, quae moritura erant.

. Matth. 24, 43. c. 7, 9. Phil. 1, t Jer. 17, 10. Ps. 61, 13. Rom. 2, 6. 3. d Matth. 10, 32. Luc. 9, 26. Jus. c. 3, 11. w Matth. 19, 28. 1 Cor. 6, 2. 22, 17 -25. f Hiob 12, 14. & 1 Cor. * c. 22, 16. a c. 5, 6. : Luc. 15, 24. | 16, 9. k Jes. 60, 14. 15.

Cap. II. 23. in mortem ; ibid. secundum opera vestra. 24. ceteris (deest et); ibid. Tyathirae; ibid. doctrinam hanc qui non cognoverunt altitudinis quemadmodum (sic, desunt verba et et Satanae), 26. et qui eustodierit; ibid. dabo ei potestatem. 27. et reget illas in virga ferrea tamquam vas figuli. III. 4. et ambulant. 8. cludere. 10. et ego te servabo,

te ab hora tentationis, quae ven- | castigo; aemulare ergo, et poetura est in orbem universum ten nitentiam age! tare habitantes in terra.

20. Ecce! sto ad ostium, et 11. Ecce! venio cito; tene, pulso; si quis audierit vocem, mequod habes, ut nemo accipiat co-am, et aperuerit mihi januam, ronam tuam.

intrabo 9 ad illum, et coenabo cum 12. Qui vicerit, faciam illum illo, et ipse mecum. columnam in templo Dei mei, et 21. Qui vicerit, dabo ei sedere foras non egredietur amplius; et mecum in throno meo”; sicut et scribam super eum nomen Dei ego vici, et sedi cum Patre meo meii, et nomen civitatis Dei mei in throno ejus. novae Ierusalem, quae descen- 22. Qui habet aurem, audiat, dit de coelo a Deo meo , et no- quid Spiritus dicat Ecclesiis! men meum novum'. 13. Qui habet aurem, audiat,

CAP. IV. quid Spiritus dicat Ecclesiis.

14. Et Angelo Laodiciae Ec- Viginti quatuor seniores et quatuor clesiae scribe: Haec dicit Amen,

animalia sedentem in throno gloria

efferunt. testis fidelis, et verus, qui est principiuin creaturae Deim

1. Post haec vidi; et ecce! osti15. Scio opera tua; quia ne- um apertum in coelo ! Et vox prique frigidus es, neque calidus; ma', quam audivi, tamquam tuutinam frigidus esses, aut cali bae loquentis mecum, dicens: dus!

Ascende huc, et ostendam tibi, 16. Sed quia tepidus es, et quae oportet fieri post haec! nec frigidus, nec calidus, inci 2. Et statim fui in spiritu; et piam te evomere ex ore meo. ecce! sedes posita erat in coelo,

17. Quia dicis : quod dives et supra sedem sedens. sum, et locupletatus, et nullius 3. Et qui sedebat, similis erat egeo";et nescis, quia tu es miser, | aspectui lapidis jaspidis et sardiet miserabilis, et pauper, et cae

nist; et irisu erat in circuitu secus, et nudus.

dis, similis visioni smaragdinae. 18. Suadeo tibi, emereo a me

4. Et in circuitu sedis sedilia auruin ignitum, probatum, ut lo viginti quatuor; et super thronos cuples fias, et vestimentis albis viginti quatuor seniores sedeninduaris, non appareat confusio tes, circumamicti vestimentis alnuditatis tuae P; et collyrio inun bis, et in capitibus eorum coroge oculos tuos, ut videas.

nae aureae. 19. Ego, quos amo, arguo et 5. Et de throno procedebant

fulgura, et voces, et tonitrua”; i c. 14, 1. 22,4 k c. 21, 2. c. 19, 12. Phil. 2,9. m Joh. 1, 3. Col. 1, 15. ^ 1 Joh. 14, 23. Joh. 17, 24. sc. 1, 10. Hos. 12, 9. I Cor. 4, 8. Jes. 55, 1. P + Ezech. 1, 26. 27. 10, 1. u Ezech. 1, 28. c. 16, 15.

| 1 c. 8, 5. 11, 19. 16, 18.

Cap. III. 10. temtationis; ibid. temtare; ibid. habitantes in terram. 11. venio cito (deest ecce). 12. Hierusalem. 17. mirabilis; ibid. cecus. 20. et aperuerit januam (deest mihi); ibid. introibo; ibid. cenabo. IV. 2. statim fui in spiritu (deest et); ibid. sedis. 3. sardini; ibid. visionis zmaragdine (sic, esae, saepe). 4. circumamictos; ibid. coronas aureas. 5. procedunt fulgora.

« PoprzedniaDalej »