Obrazy na stronie
PDF

mitatemi salutem arbitremini, , pturas, ad suam ipsorum perdisicut et charissimus frater noster tionem. Paulus secundum datam sibi sa 17. Vos igitur, fratres! praepientiam scripsit vobis,

| scientes custodite, ne insipienti16. sicut et in omnibus episto

um errore traducti excidatis a

propria firmitate. lis, loquens in eis de his, in qui

18. Crescite vero in gratia, et bus sunt quaedam difficilia intel

in cognitione Domini nostri et lectu, quae indocti et instabiles

Salvatoris Jesu Christi. Ipsi glodepravant, sicut et ceteras scri

ria et nunc et in diem aeternitai v. 9. Rom, 2, 4.

| tis. Amen.

-08

EPISTOLA JOANNIS I.

CAP. I.

gaudeatis, et gaudium vestrum

sit plenum. Joannes quae de Christo perceperat, facundus eloquitur. Christi sangui

5. Et haec est annunciatio, ne peccata omnium expiantur. quam audivimus ab eo, et annun

ciamus vobis: Quoniam Deus lux 1. Quod fuit ab initio, quod

est, et tenebrae in eo non sunt audivimus, quod vidimus oculis

ullae. nostrisa, quod perspeximus, et

6. Si dixerimus, quoniam somanus nostrae contrectaverunt,

cietatem habemus cum eo; et in de verbob vitae;

tenebris ambulamus, mentimur, 2. et vita manifestata est, et

et veritatem non facimus. vidimus, et testamur, et annun

7. Si autem in luce ambulaciamus vobis vitam aeternam,

mus, sicut et ipse est in luce, soquae erat apud Patrem, et appa

cietatem habemus ad invicem; et ruit nobis.

sanguis Jesu Christi, Filii ejus, 3. Quod vidimus et audivimus,

emundat nos ab omni peccato. annunciamus vobis; ut et vos

8. Si dixerimus, quoniam pecsocietatem habeatis nobiscum;

catum non habemus, ipsi nos seet societas nostra sit cum Patre ducimus, et veritas in nobis non et cum Filio ejus Jesu Christo.

est. 4. Et haec scribimus vobis, ut

9. Si confiteamur peccata no2 Joh. 19, 35. Joh. 1.

c Joh. 15, 11.

Cap. III. 15. arbitramini; ibid. carissimus. 16. epistulis. 17. transducti. 18. et in die.

Cap. I. 1. quod audivimus et vidimus; ibid. temtaverunt. 2. et ad. nuntiamus vobis. 3. adnuntiamus; ibid. et cum filio (cum literis minusculis). 4. et haec scripsimus vobis ut gaudium nostrum sit plenum. 5. ad. nuntiatio quam audimus ab eo et adnuntiamus vobis. 6. et non facimus veritatem. 7. mundat; ibid. omni pecato (omiss. ab).

stra; fidelis est et justus, ut re- , scribo vobis, quod verum est et mittat nobis peccata nostra, et in ipso et in vobis, quia tenebrae emundet nos ab omni iniquitate. transierunt, et verum lumen jam

10. Si dixerimus, quoniam non lucetf. peccavimus, mendacem facimus 9. Qui dicit se in luce & esse, eum, et verbum ejus non est in et fratrem suum odit, in tenenobis.

bris est usque adhuc.

10. Qui diligit fratrem suum, CAP. II.

in lumine manet, et scandalum Est Christus patronus noster. De

in eo non est. vetere et novo mandato. Quis sit in

11. Qui autem odit fratrem suluce, quis in tenebris. um, in tenebris est, et in tene1. Filioli mei! haec scribo vo

| bris ambulat, et nescit quo eat; bis, ut non peccetis ; sed et si quis

| quia tenebrae obcaecaverunt o

culos ejus. peccaverit, advocatum habemus

12. Scribo vobis, filioli! quonapud Patrem, Jesum Christum

iam remittuntur vobis peccata justum; 2. et ipse est propitiatio pro

propter nomen ejus.

13. Scribo vobis, patres! quonpeccatis nostris ; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro to

iam cognovistis eum , qui ab initius mundi.

tio est. Scribo vobis, adolescen3. Et in hoc scimus, quoniam

tes! quoniam vicistis malignum. cognovimus eum, si mandata

14. Scribo vobis, infantes! ejus observemus.

quoniam cognovistis patrem. 4. Qui dicit se nosse eum, et

Scribo vobis, juvenes! quoniam mandata eius non custodit, men fortes estis, et verbum Dei madax d est, et in hoc veritas non

net in vobis, et vicistis malignum. est;

15. Nolite diligere mundum, 5. qui autem servat verbum neque ea, quae in mundo sunt! ejus, vere in hoc charitas Dei Si quis diligit mundum, non est perfecta este; et in hoc scimus, charitas Patris quoniam in ipso sumus.

16. Quoniam omne, quod est 6. Qui dicit se in ipso manere, / in mundo, concupiscentia carnis debet, sicut ille ambulavit, et est, et concupiscentia oculorum, ipse ambulare.

et superbia vitae, quae non est 7. Charissimi! non mandatum ex Patre, sed ex mundo est. novum scribo vobis, sed manda 17. Et mundus transit, et contum vetus, quod habuistis ab ini cupiscentia ejus; qui autem facit tio; mandatum vetus est verbum, | voluntatem Dei, manet in aeterquod audistis.

num. 8. Iterum mandatum novum

f Rom, 13, 12. & Joh. 1, 5. Matth. do. 4, 20. Joh. 13, 35. 14, 15.

6, 24.

Cap. I. 9. fidelis et justus est. 10. faciemus (sed e paene erasum est); ibid. in nobis non est II. 4. in eo. 5. vere in eo; ibid. caritas (ita semper); ibid. in hoc scimus (omiss. et). 7. Carissimi. 8. est verum et in ipso; ibid. quoniam tenebrae ; ibid. lumen verum. 11. quoniam tenebrae. 12. remittentur. 13. adulescentes. 14. quia (bis); ibid. in vob manet. 16. in mundo est. 17. transibit.

18. Filioli! novissima hora! 28. Et nunc, filioli! manete in · est; et sicut audistis, quia Anti- eo; ut cum apparuerit, habeamus christus venit; et nunc Antichri- fiduciam, et non confundamur ab sti multi facti sunt; unde scimus, I eo in adventu ejus. quia novissima hora est.

29. Si scitis, quoniam justus 19. Ex nobis prodierunt, sed est, scitote, quoniam et omnis, non erant ex nobis; nam, si fuis- qui facit justitiam, ex ipso natus sent ex nobis, permansissent uti- est. que nobiscum; sed ut manifesti sint, quoniam non sunt omnes ex

CAP. III. nobis.

De Dei erga nos caritate; de amore 20. Sed vos unctionem habe

et odio fratrum. tis a Sancto, et nostis omnia.

1. Videte, qualem charitatem 21. Non scripsi vobis quasi

dedit nobis Pater, ut filii m Dei ignorantibus veritatem, sed quasi

nominemur et simus. Propter scientibus eam; et quoniam omne

hoc mundus non novit nos; quia mendacium ex veritate non est.

non novitn eum. 22. Quis est mendax, nisi is,

2. Charissimi! nunc filii Dei qui negat, quoniam Jesus est Christus ? Hic est Antichristus,

sumus; et nondum apparuit, quid

erimus. Scimus, quoniam cum qui negat Patrem et Filium. 23. Omnis qui negat Filium,

apparuerit, similes ei erimus;

quoniam videbimus eum, sicuti nec Patrem habet; qui confitetur

esto. Filium, et Patrem habet.

3. Et omnis, qui habet hanc 24. Vos quod audistis ab ini

spem in eo, sanctificat se, sicut tio, in vobis permaneat. Si in

et ille sanctus P est. vobis permanserit, quod audistis

4. Omnis, qui facit peccatum, ab initio, et vos in Filio et Patre

et iniquitatem facit; et peccatum manebitis.

est iniquitas. 25. Et haec est repromissio,

5. Et scitis, quia ille apparuit quam ipse pollicitus est nobis,

ut peccata nostra tolleret; et pecvitam aeternam.

catum in eo non est. 26. Haec scripsi vobis de his,

6. Omnis, qui in eo manet, qui seducunt vos.

non peccatq; et omnis, qui pec27. Et vos unctionem quam

| cat, non vidit eum, nec cognovit accepistis ab eo, maneat in vo

eum. bis; et non necesse habetis, ut

7. Filioli! nemo vos seducat. aliquis doceat vos; sed sicut un

Qui facit justitiam", justus est, ctio ejus docet vos de omnibus,

sicut et ille justus est. et verum est, et non est menda

8. Qui facit peccatum, ex diacium. Et sicut docuit vos, ma

bolo est; quoniam ab initio dianete in eo.

in Rom. 8, 15. sqq. Joh. 16, 2. 3. i v. 27. k c. 5, 10. Joh. 15, 23. lv. Rom. 8, 18. P 2 Cor. 7, 1. 90.5, 18. 20. c. 3, 24. 2 Cor. 1, 21.

1 c.2, 29.

Cap. II. 18. nunc autem. 22. nisi qui negat (deest is); ibid. quoniam Jesus non est Christus (sic). 24. ab initio audistis (altera quidem vice tantum). 25. promissio. 29. quoniam omnis (deest et). II. 3 spem hanc. 5. quoniam ille.

bolus peccats. In hoc apparuit | clauserit viscera sua ab eo; quoFilius Dei, ut dissolvat opera dia- modo charitas Dei manet in eo ? boli.

18. Filioli mei! non diligamus 9. Omnis, qui natus est ex verbo, neque lingua, sed opere Deo, peccatum non facitt; quon et veritate. iam semen ipsius in eo manet, et 19. In hoc cognoscimus quonnon potest peccare, quoniam ex | iam ex veritate sumus; et in conDeo natus est.

spectu ejus suadebimus corda 10. In hoc manifesti sunt filii nostra. Dei, et filii diaboli. Omnis, qui 20. Quoniam si reprehenderit non est justus, non est ex Deo, nos cor nostrum; major est Deus et qui non diligit fratrem suum. corde nostro, et novit omnia. 11. Quoniam haec est annun

21. Charissimi! si cor nostrum ciatio quam audistis ab initiou,

non reprehenderit nos, fiduciamo ut diligatis alterutrum.

habemus ad Deum; 12. Non sicut Cain", qui ex

22. et quidquid petierimus, acmaligno erat, et occidit fratrem

cipiemus ab eob; quoniam mansuum. Et propter quid occidit data ejus custodimus, et ea, quae eum ? quoniam opera ejus ma

sunt placita coram eo, facimus. ligna erant, fratris autem ejus

23. Et hoc est mandatum ejus: justa.

ut credamus cin nomine Filii ejus 13. Nolite mirari, fratres! si

Jesu Christi; et diligamus alterodit vos mundusw.

utrum, sicut dedit mandatum 14. Nos scimus, quoniam trans

nobis. lati sumus de morte ad vitam,

24. Et quiservat mandata ejus, quoniam diligimus fratres. Qui

in illo manet, et ipse in eod; et non diligit, manet in morter.

in hoce scimus, quoniam manet 15. Omnis, qui odit fratrem

in nobis de Spiritul, quem de

dit nobis. suum, homicida est. Et scitis, quoniam omnis homicida non ha

CAP. IV. bet vitam aeternam in semet ipso

Qui spiritus e Deo sint. Deus suo manentem.

nos amore praecedit. 16. In hoc cognovimus chari

1. Charissimi! nolite omni spitatem Dei, quoniam ille animam

ritui credere, sed probate spirisuam pro nobis posuity; et nos

tus si ex Deo sint; quoniam muldebemus pro fratribus animas

ti pseudoprophetae exierunt in ponere. 17. Qui habuerit substantiam

mundum.

2. In hoch cognoscitur spirihujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et

tus Dei: omnis spiritus qui con

= c.4, 20. Jac. 2, 15. sqq. a c. 4, 17. • Joh. 8, 44. tv. 6. c. 5, 18. u Joh. 3 Joh. 15, 7. c Joh. 6, 29. Joh. 14, 23. 13, 34. u Gen. 4, 8. sqq. w Joh. 15, 18. lec. 4, 13. f Rom. 8, 9. & Matth. 7, 15. sqq. * C, 2, 11. ^ Joh, 15, 13.

Iki Cor. 12, 3.

Cap. III. 11. adnuntiatio; ibid. diligamus. 12. ex maligno (omiss. qui). 13. odit nos. 14. de morte in vitam. 15. in se (omiss. - met ipso).

animam suam. 17. substantiam mundi (omiss. hujus); ibid. necesse. 18. filioli (omiss. mei); ibid. nec lingua. 19. suademus. 22. quodcumque.

fitetur Jesum Christum in carne nobis manet, et charitas ejus in venisse, ex Deo est.

nobis perfecta est. 3. Et omnis spiritus qui solvit 13. In hoc cognoscimus, quonJesum, ex Deo non est. Et hic | iam in eo manemus, et ipse in est Antichristus?, de quo audistis nobis, quoniam de Spiritu suo quoniam venit, et nunc jam in | dedit nobis". mundo est.

14. Et nos vidimus, et testifi4. Vos ex Deo estis, filioli! et camur P, quoniam Pater misit fivicistis eum; quoniam major est, | lium Salvatorem mundi. qui in vobis est, quam qui in mun 15. Quisquis confessus fuerit, do.

quoniam Jesus est Filius Dei, 5. Ipsi de mundo sunt; ideo Deus in eo manet, et ipse in Deo. de mundo loquuntur, et mundus 16. Et nos cognovimus, et eos audit.

credidimus charitati, quam habet 6. Nos ex Deo sumus; qui no Deus in nobis. Deus charitas vit Deum, audit nos; qui non

estq; et qui manet in charitate, est ex Deo, non audit nos. In

in Deo manet, et Deus in eo. hoc cognoscimus Spiritum veri

17. In hoc perfecta est charitatis, et spiritum erroris.

tas Dei nobiscum, ut fiduciam ha7. Charissimi! diligamus nos

beamus in die judiciir; quia sicut invicem ; quia charitas ex Deo

ille est, et nos sumus in hoc munest. Et omnis, qui diligit, ex Deo

do. natus est, et cognoscit Deum.

18. Timor non est in charita8. Qui non diligit, non novit

te; sed perfecta charitas foras Deum; quoniam Deus charitas

mittit timorem. Quoniam timor

poenam habet; qui autem timet, 9. In hoc apparuit charitas

non est perfectus in charitate. Deim in nobis, quoniam Filium

1 19. Nos ergo diligamus Desuum unigenitum misit Deus in

um, quoniam Deus prior dilexit mundum, ut vivamus per eum.

nos. 10. In hoc est charitas, non 20. Si quis dixerit, quoniam quasi nos dilexerimus Deum, sed diligo Deum, et fratrem suum quoniam ipse prior dilexit nos, oderit, mendaxt est; qui enim et misit Filium suum propitiatio non diligit fratrem suum, quem nem pro peccatis nostris.

videt, Deum, quem non videt, 11. Charissimi! si sic Deus di quomodo potest diligere? lexit nos, et nos debemus alteru-|

21. Et hoc mandatumu habetrum diligere.

mus a Deo: ut qui diligit Deum, 12. Deum nemo vidit unquam”; diligat et fratrem suum. si diligamus invicem, Deus in

oc.3, 24. Joh, 14, 17. P Joh. 1, 14. i c. 2, 18. 22. * Joh. 8, 47. 15, 19. v. 1 v. 8. c. 2, 28. sv. 10. tc. 2, 4. II. 16. m Joh. 3, 16. ^ Joh. 1, 18.

du Marc. 12, 31.

[ocr errors]

Cap. IV. 3. solvit Jesum Christum; ibid. quod audistis. 7. invicein (omiss. nos); ibid. quoniam. 10. dilexit nos (omiss. prior). 13. intelligimus. 16. caritati Dei (sed sequitur nihilo minus quam hahet Deus in nobis); ibid. et qui (et literis minusculis supra scriptum est). 17. nohiscum caritas (omiss. Dei). 19. diligamus invicem (non udest Deum , quod haud dubie grave discrimen lectionis

« PoprzedniaDalej »