Obrazy na stronie
PDF
ePub

nistrat Deus; ut in omnibus ho

CAP. V. norificetur Deus per Jesum Christum, cui est gloria et imperium Seniores verbo et exemplo gregem in saecula saeculorum, Amen. Dei pascant, his juniores sint sub

diti. Hortatur omnes, ut humiles, 12. Charissimi! nolite pere sobrii, forti animo vivant. grinari in fervore, qui ad tentationem vobis fit, quasi novi ali

1. Seniores ergo, qui in vobis quid vobis contingat;

sunt, obsecro, consenior et te

stis Christi passionum, qui et 13. sed communicantes Chri- ejus, quae in futuro revelanda sti passionibus gaudete”, ut et est, gloriae communicator. in revelatione gloriae ejus gau 2. Pascite, qui in vobis est deatis exultantes.

gregem Dei", providentes non 14. Si exprobramini in no- coacte, sed spontanee secundum mine Christi, beati eritis; quon- Deum, neque turpis lucri gratia, iam quod est honoris, gloriae, et sed voluntarie; virtutis Dei, et qui est ejus Spi 3. neque ut dominantes* in ritus, super vos requiescit. cleris, sed forma facti gregis ex

aninio. 15. Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur,

4. Et cum apparuerit princeps

aut maledicus, aut alienorum appe- cibilem gloriae coronam.

pastorum, percipietis immarcestitor.

5. Similiter, adolescentes, sub16. Si autem ut Christianus, diti estote senioribus!Omnes aunon erubescat; glorificet autem

tem invicem humilitatem insinuDeum in isto nomine.

ate! quia Deus superbis resistit, 17. Quoniam tempus est, ut humilibus autem dat gratiam. incipiat judicium a domo Dei. Si 6. Humiliamini igitur sub poautem primum a nobis; quis finis tenti manu Dei, ut vos exaltet in eorum, qui non credunt Dei ev- | tempore visitationis. angelio ?

7. Omnem solicitudinem ve18. Et si justus vix salvabitur, stram projicientes in eum, quonimpius et peccator, ubi parebunt iam ipsi cura est de vobis.

8. Sobrii estote, et vigilate; 19. Itaque et hi, qui patiuntur quia adversarius vester diabolus secundum voluntatem Dei, fideli tamquam leo rugiens circuit, Creatori commendent animas su

quaerens, quem devoret, as in benefactis.

9. cui resistite fortes in fide; c. 1, 6. 549. Act. 5, 41.

w Act. 20, 28. * Luc. 22, 25. 26.

Cap. IV. 11 in saecula. Amen (deest saeculorum). 12. carissimi; ibid. temtationem. 13. ut et in revelationem. 14. quoniam gloriae Dei spiritus in vobis requiescit ab aliis blasphematus a vobis autem honorificatus (sic, desunt verba quod est honoris — et virtutis — et qui est ejus), 15. nemo enim vestrum patiatur quasi homicida. 17. tempus ut incipiat (deest est); ibid. de domu Dei; ibid. qui finis. 19. itaque et hii(sic); ibid. commendant. V. 2. qui est in vobis; ibid. non coactos sed spontaneae (sic). 3. sed formefacti gregi. 4. inmarcescibilem. 5. adulescentes. 7. sollicitudinem ; ibid, proicientes. 8. vigilate (deest et). 9. fortes fide (deest in).

scientes eamdem passionem ei, | fratreni vobis, ut arbitror, brequae in mundo est, vestrae fra viter scripsi; obsecrans et conternitati fieri.

testans, hanc esse veram gratiam 10. Deus autem omnis gratiae, | Dei, in qua statis. qui vocavit nos in aeternam su 13. Salutat vos Ecclesia, quae am gloriam in Christo Jesu, mo est in Babylone coëlecta, et Mardicum passos ipse perficiet, con cus filius meus. firmabit, solidabitque.

14. Salutate invicem in oscu11. Ipsi gloria, et imperiuin in lo sanctor. Gratia vobis omnisaecula saeculorum. Amen. bus, qui estis in Christo Jesu.

12. Per Silvanum yfidelem Amen.

y Act, 15, 22.

: Rom. 16, 16.

EPISTOLA PE TRI II.

CAP. I.

per haec efficiamini divinae conPer varias adscendendum est virtu

sortes naturae; fugientes ejus, tes. Praesagit apostolus, se brevi quae in mundo est, concupiscenmoriturum, suaeque doctrinae veri- tiae corruptionem. tatem firmitatemque probat.

5. Vos autem curam omnem 1. Simon Petrus, servus et subinferentes, ministrate in fide Apostolus Jesu Christi, iis, qui vestra virtutem, in virtute autem coaequalem nobiscum sortiti sunt scientiam, fidem in justitia Dei nostri, et

6. in scientia autem abstinenSalvatoris Jesu Christi.

tiam, in abstinentia autem pa2. Gratia vobis, et pax adim

tientiam, in patientia autem piepleatur in cognitione Dei, et tatem, Christi Jesu Domini nostri.

7. in pietate autem amorem 3. Quomodo omnia nobis divi fraternitatis, in amore autem franae virtutis suae, quae ad vitam ternitatis charitatem. et pietatem donata sunt, per co

8. Haec enim si vobiscum adgnitionem ejus, qui vocavit nos sint et superent, non vacuos, nec propria gloria et virtute,

sine fructu vos constituent in 4. per quem maxima et pre Domini nostri Jesu Christi cotiosa nobis promissa donavit; ut | gnitione.

Cap. V. 9. fraternitatis fieri (sic). 10. confirmavit solidabitque. 11. Ipsi imperium in saecula saeculorum. Amen (desunt verba gloria et). 12. vobis fidelem fratrem; ibid. in qua et stati (sic). 13. conelecta. 14. Deest Amen.

Cap. I. 1. his qui coaequalem nobis. 2. in agnitione Domini nostri (desunt verba Dei et Christi Jesu). 3. donata est. 4. perquam maxi. ma et praetiosa. 7. caritatem. 8. haec autem omnia si vobiscum.

9. Cui enim non praesto sunt

vimus de coelo allatam, cum eshaec, caecus est, et manu tentans, semus cum ipso in monte sancto. oblivionem accipiens purgatio 19. Et habemus firmiorem pronis veterum suorum delictorum. pheticum sermonem ; cui bene

10. Quapropter, fratres ! ma facitis attendentes quasi lucergis satagite, ut per bona opera nae lucenti in caliginoso loco, certam vestram vocationem et donec dies elucescat, et lucifer electionem faciatis. Haec enim oriatur in cordibus vestris. facientes, non peccabitis ali 20. Hoc primum intelligentes, quando.

quod omnis prophetia Scripturae 11. Sic enim abundanter mini- propria interpretatione non fit. strabitur vobis introitus in ae 21. Non enim voluntate humaternum regnum Domini nostri, na allata est aliquando propheet Salvatoris Jesu Christi.

tia; sed Spiritu sancto inspirati 12. Propter quod incipiam vos locuti sunt sancti Dei homines. semper commonere de his, et quidem scientes et confirmatos

CAP. II. vos in praesenti veritate.

De falsorum prophetarum poena et 13. Justum autem arbitror

de pravis moribus. quamdiu sum in hoc tabernaculo, suscitare vos in commonitione;

1. Fuerunt vero et pseudo14. certus quod velox est de prophetae in populo, sicut et in positio tabernaculi mei, secun vobis erunt magistri mendaces, dum quod et Dominus noster Je- qui introducent sectas perditiosus Christus significavit mihi. nis, et eum, qui emit eos, Domi

15. Dabo autem operam et num negant; superducentes sibi frequenter habere vos post obi celerem perditionem. tum meum , ut horum memoriam

2. Et multi sequentur eorum faciatis.

luxurias, per quos via veritatis 16. Non enim doctas" fabulas blasphemabitur. secuti, notam fecimus vobis Do 3. Et in avaritia fictis verbis mini nostri Jesu Christi virtutem de vobis negotiabuntur; quibus et praesentiam; sed speculato-judicium janı olim non cessat; et res facti illius magnitudinis. perditio eorum non dormitat.

17. Accipiens enim a Deo Pa 4. Si enim Deus angelis pectre honorem, et gloriam, voce cantibus non pepercit; sed rudelapsa ad eum hujuscemodi a dentibus inferni detractos in tarmagnifica gloria: „Hic est Filius tarum tradidit cruciandos, in ju„meus dilectus, in quo mihi com dicium reservari. „placui, ipsum audite.b.

5. Et originali mundo non pe18. Et hanc vocem nos audi- percit; sed octavum Noë justitiae

« 1 Cor. 2, 1.

6 Matth. 11, 1. $12.

Malth, 24, 11. Act. 20, 29. 30.

Cap. I.
9. temptans.

10. magis agite. - 12. et confirmatos (deest vos). 13. quandiu. 16. virtutem sed (desunt verba et praesentiam). 17. conplacui (desunt verba ipsum audite). 19. , profeticum; ibid. adtendentes; ibid. lucescat. 20. intellegentes; ibid. interpraetatione. II. 1. qu inducent. 2. et multi sequuntur. 4. sed rugientibus inferni; ibid. in judicium cruciandos reservari.

praeconem custodivit, diluvium conviviis suis luxuriantes vobisinundo impiorum inducens. cum, 6. Et civitates Sodomorum, et

14. oculos habentes plenos adGomorrhaeorum in cinerem red- ulterii, et incessabilis delicti; igens, eversione damnavit; ex

pellicientes animas instabiles,cor emplum eorum, qui impie acturi

exercitatum avaritia habentes, sunt, ponens.

maledictionis filii! 7. Et justum Lot oppressum a

15. Derelinquentes rectam vinefandorum injuria, ac luxurio

am erraverunt, secuti viam Basa conversatione eripuit.

laam ex Bosor, qui mercedem

iniquitatis amavit; 8. Aspectu enim et auditu ju

16. correptionem vero habuit stus erat; habitans apud eos, qui

suae vesaniae. Subjugale mude die in diem animam justamtum animal, hominis voce loiniquis operibus cruciabant.

quens d, prohibuit prophetae in9. Novit Dominus pios de ten-sipientiam. tatione eripere; iniquos vero in 17. Hi sunt fontes sine aqua, diem judicii reservare crucian et nebulae turbinibus exagitatae, dos;

quibus caligo tenebrarum reser10. magis autem eos, qui post vatur. carnem in concupiscentia im 18. Superba enim vanitatis munditiae ambulant, dominatio- loquentes, pelliciunt in desideriis nemque contemnunt, audaces, si-carnis, luxuriae, eos qui paulubi placentes, sectas non metuunt lum effugiunt, qui in errore conintroducere blasphemantes; versantur. 11. ubi angeli fortitudine et

19. Libertatem illis promitvirtute cum sint majores, non

tentes, cum ipsi servi sint corruportant adversum se execrabile ptionis e; a quo enim quis supejudicium.

ratus est, hujus et servus est. 12. Hi vero velut irrationabi

20. Si enim refugientes coinlia pecora, naturaliter in captio-quinationes mundi in cognitione nem et in perniciem in his, quae

Domini nostri, et Salvatoris Jeignorant blasphemantes in cor

su Christi, his rursus implicati ruptione sua peribunt,

superantur; facta sunt eis poste

riora deteriora prioribusf. 13. percipientes mercedem in

21. Melius enim erat illis non justitiae, voluptatem existimantes diei delicias ; coinquinationes cognoscere viam justitiae , quam

d Num. 22, 22-34. Joh. 8,34. Rom. et maculae, deliciis affluentes, in 6, 16. f Matth. 12, 43-45.

Cap. II.

6. Gomorraeorum. 7. Loth oppressum a nefandorum injuria conversatione eruit (ilesunt verba ac luxuriosa). 9. temptatione; ibid. cruciandos reservare. 10. inmunditiae; ibid. sectas non metuunt faeere blasphemantes. 12. in corruptione sua et peribunt. 13. injustitiae voluntatem existimantes diei dilicias coinquinationis et maculae diliciis affluentes in conviviis (deest suis) affluentes. 14. adulterio et incessabili delicto pellicentes. 15. secuti sunt. 16. vaesaniae; ibid. subjugale mutum in hominis voce loquens (deest animal). 17. exagitate (sic e pru ae). 18. superbia enim ; ibid. pellicent. 19. qui superatus (sic). 20. coinqui. nationis mundi; ibid. inplicati.

[ocr errors]

post agnitionem retrorsum con sunt, igni reservati in diem judiverti ab eo, quod illis traditum cii, et perditionis impiorum hoest sancto mandato.

minum. 22. Contigit enim eis illud ve 8. Unum vero hoc non lateat ri proverbii: Canis reversus ad vos, charissimi! quia unus dies suum vomitum; et: Sus lota in apud Dominum sicut mille anni, volutabro luti.

et mille anni sicut dies unus.

9. Non tardat Dominus proCAP. III.

missionem suam, sicut quidam De futura mundi instauratione Do- existimant; sed patienter agit mini adventu repentino. Laudatio propter vos, nolens aliquos perscriptorum Pauli.

ire, sed omnes ad poenitentiam 1. Hanc ecce vobis, charissi- reverti. mi! secundam scribo epistolam,

10. Adveniet autem dies Doin quibus vestram excito in com- mini, ut furs, in quo coeli magno monitione sinceram mentem;

impetu transient, elementa vero 2. ut memores sitis eorum,

calore solventur, terra autem, et quae praedixi verborum a san quae in ipsa sunt opera, exurenctis Prophetis, et Apostolorum tur. vestrorum, praeceptorum Domi 11. Cum igitur haec omnia disni et Salvatoris.

solvenda sint, quales oportet vos 3. Hoc primum scientes, quod

esse in sanctis conversationibus venient in novissimis diebus, in

et pietatibus, deceptione illusores, juxta pro

12. exspectantes et properanprias concupiscentias ambulan

tes in adventum diei Domini, per tes,

quem coeli ardentes solventur, 4. dicentes: Ubi est promis- et elementa ignis ardore tabesio , aut adventus ejus ? ex quo

scent? enim patres dormierunt, omnia

13. Novosk vero coelos, et sic perseverant ab initio creatu novam terram secundum promis

sa ipsius exspectamus, in quibus 5. Latet enim eos hoc volen- justitia habitat. tes, quod coeli erant prius et ter 14. Propter quod, charissimi! ra, de aqua et per aquam consi- haec exspectantes satagite immastens Dei verbo,

culati et inviolati ei inveniri in 6. per quae, ille tunc mundus pace. aqua inundatus periit.

15. Et Domini nostri longani7. Coeli autem, qui nunc sunt,

& Matth. 24, 42. 43. et terra eodem verbo repositi | Apoc. 21, 2—5. Hebr. 12, 26. sq.

rae.

h Rom. 8, 19. si

Cap. II

22. contigit eis (deest enim); ibid. vomitum suum.

III. 1. carissimi; ibid. epistulam; ibid. excito vestram; ibid. in commonitionem. 2. verborum sanctorum prophetarum. 3. in deceptionem inlusores. 8. carissimi. 9. non tariat Dominus promissis sed patienter agit (desunt verbu suam, sicut quidam existimant); ibid. nolens aliquem perire; ibid. paenitentiam. 10. sicut fur; ibid. transeunt; ibid. verba desunt terra autem, et quae in ipsa sunt opera, exurentur. 11. cum haec igitur; ibid. 12. in adventu; ibid. perquam caeli ardentes.

13. caelos et novam terram et promissa ipsius expectamus. 14. carissimi; ibid: satis agite inmaculati.

esse VOS

« PoprzedniaDalej »