Obrazy na stronie
PDF

11. sciens, quia subversus est, | Apollo " solicite praemitte, ut niqui ejusmodi est, et delinquit, hil illis desit. cum sit proprio judicio condem 14. Discant autem et nostri bonatus.

nis operibus praeesse ad usus ne12. Cum misero ad te Arte cessarios; ut non sint infructuosi. mam, aut Tychicumų, festina ad 15. Salutant te, qui mecum me venire Nicopolim; ibi enim sunt omnes; saluta eos, qui nos statui hiemare.

amant in fide. Gratia Dei cum 13. Zenam legisperitum, et | omnibus vobis. Amen. u Act. 20, 4. Eph. 6, 21. Col. 4, 7. I Act. 18, 24.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

fidem, quam habes in Domino Je. Philemoni servum remittit cum com

su, et in omnes sanctos, mendatione.

6. ut communicatio fidei tuae

evidens fiat in agnitione omnis 1. Paulus vinctus a Christi Je operis boni, quod est in vobis in su et Timotheus frater Philemo Christo Jesu. ni dilecto, et adjutori nostro,

7. Gaudium enim magnum ha2. et Apiae sorori charissi- | bui, et consolationem in charimae, et Archippoc commilitoni

tate tua; quia viscera sanctorum nostro, et Ecclesiae quae in do

requieverunt per te, frater. mo tua est. 3. Gratia vobis, et pax a Deo

8. Propter quod multam fidu

ciam habens in Christo Jesu imPatre nostro, et Domino Jesu Christo.

perandi tibi quod ad rem per4. Gratias ago Deo meo, sem

tinet; per memoriam tui faciens in ora 9. propter charitatem magis tionibus meis,

obsecro, cum sis talis, ut Paulus 5. audiens charitatem tuam, et senex, nunc autem et vinctus Je

su Christi. av. 9. 13. Act. 28, 16. 6 Col. 1, 1. 10. Obsecro te pro meo filio, Col. 4, 17.

Cap. III. 11. proprio judicio condemnatus (deest cum sit). 12. Ni. chopolim. 13. Zenan." 15. saluta qui nos amant (deest eos).

Cap. I. 1. Jesu Christi; ibid. dilecto adjutori (deest et). 2. sorori (deest charissimae); ibid. Arcippo. 6. in agnitionem omnis boni in Christo Jesu, 10. de meo filio.

quem genuid in vinculis, Onesi-1 18. si autem aliquid nocuit timo,

| bi, aut debet; hoc mihi imputa! 11. qui tibi aliquando inutilis 19. Ego Paulus scripsi mea fuit, nunc autem et mihi et tibi

manu; ego reddam, ut non dicam utilis,

tibi, quod et te ipsum mihi de12. quem remisi tibi. Tu au

bes &; tem illum, ut mea viscera, susci 20. ita", frater! Ego te fruar pe;

in Domino; refice viscera mea 13. quem ego volueram me- | in Domino. cum detinere, ut pro te mihi mi

21. Confidens in obedientia nistraret in vinculis Evangelii; tua scripsi tibi, sciens, quoniam 14. sine consilio autem tuo ni- |

et super id, quod dico, facies. hil volui facere, uti ne velut ex

22. Simul autem et para mihi necessitate bonum tuum esset,

Els hospitium; nam spero per oratised voluntarium.

ones vestras donari me vobis. 15. Forsitan enim ideo disces- |

23. Salutat te Epaphrasi consit ad horam a te, utaeternum illum reciperes.

captivus meus in Christo Jesu, 16. Jam non ut servum, sed

24. Marcusk, Aristarchus', Depro servo charissimum fratrem, mas et Lucasm, adjutores mei. maxime mihi; quanto autem ma 25. Gratia Domini nostri Jesu gis tibi, et in carne et in Domino! Christi cum spiritu vestro. A

17. Si ergo habes me socium, men. suscipe illum sicut me;

&1 Cor. 9, 11. ny. 17. i Col. 4, 12. d 1 Cor. 4, 15. Col. 4, 9. f Matth. * Act, 12, 12. 15,37. 1 Col.4, 10. m'Col. 23, 8.

| 4, 14.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CAP. I.

1. Multifariam multisque moVeteri testamento per angelos pate- dis olim Deus loquens patribus facto novum a Christo datum prae- in Prophetis; novissime, fertur.

I 2. diebus istis locutus est no

Cap. I. 11. et tibi et mihi. 12. remisi (deest tibi); ibid. illum id est mea viscera. 16. sed plus servo carissimum fratrem. 19. scribsi. 21. confidens oboedientia tua scripsi tibi (in voc. scripsi, scribsi nulla constuntia orthographiae, nam spatio paucorum versuum duplex scriptura est). 23. conconcaptivus (sic). 24. Demas Lucas (deest et).

Cap. I. 1. Multifariae (sic, ae=e) et multis modis.

bis in Filio", quem constituit 12. wet velut amictum mutahaeredem universorum,per quem „bis eos, et mutabuntur; tu aufecitb et saecula;

„tem idem ipse es, et anni tui 3. qui cum sit splendor glo- non deficient!“. riae, et figura substantiae ejus, 13. Ad quem autem Angeloportansque omnia verbo virtutis | rum dixit aliquando: „Sede a suae, purgationem peccatorum „dextris meis, quoadusque pofaciens , sedet ad dexteram ma- „nam inimicos tuos scabellum jestatis in excelsis;

„pedum tuorum mo? 4. tanto melior Angelis effe- 14. Nonne omnes sunt admictus, quanto differentius prae il- nistratorii spiritus, in ministelise nomen haereditavit. | rium” missi propter eos, qui hae

5. Cui enim dixit aliquando reditatem capient salutis ? Angelorum: „Filius meus es tu; „ego hodie genui te f«? Et rur

CAP. II. sum: „Ego ero illi in patrem, et „ipse erit mihi in filium 8 ?

Cum angelicorum praeceptorum per6. Et cum iterum introducit | versio punita fuerit, multo gravius primogenitum in orbem terrae,

plectentur hostes praeceptorum

Christi. dicit: ,,Et adorent eum omnes „Angeli Deiho.

1. Propterea abundantius o7. Et ad Angelos quidem di- | portet observare nos ea, quae cit: „Qui facit Angelos suos spi- audivimus, ne forte pereffluamus. „ritus, et ministros suos flam- 2. Si enim, qui per Angeloso „mam ignisia.

dictus est sermo, factus est fir8. Ad filium autem: „Thronus mus, et omnis praevaricatio et „tuus Deus, in saeculum saeculi; | | inobedientia accepit justam mer„virga aequitatis, virga regni cedis retributionem;

3. quomodo nos effugiemus P, 9. „Dilexisti justitiam, et odi- si tantam neglexerimus salutem? „sti iniquitatem; propterea un- | quae cum initium accepisset enar„xit te, Deus, Deus tuus oleo rari per Dominum I ab eis, qui au„exultationis prae participibus dierunt”, in nos confirmata est, „tuist".

4. contestante Deos signis et 10. Et: „Tu in principio, Do- portentis, et variis virtutibus, et „mine, terram fundasti; et opera Spiritus sancti distributionibus ,,manuum tuarum sunt coeli. | secundum suam voluntatemų.

. 11. „Ipsi peribunt, tu autem 5. Non enim Angelis subjecit „permanebis, et omnes ut vesti | Deus orbem terrae futurum, de „mentum veterascent;

quo loquimur;

[ocr errors]
[ocr errors]

Cap. I. 3. portans quoque omnia; ibid. sedit. 5. in patre; ibid. in filio. 8. et virga aequitatis. 11. et omnia sicut vestimentum veterescent. 12. tu autem idem es (deest ipse). 13. scabillum. II. 1. effluamus. 2. inoboedientia.

[ocr errors]

6. testatus est autem in quo- | ,,dens in eumars. Et iterum: dam loco quis, dicens: „Quid est „Ecce! ego, et pueri mei, quos „homo, quod memor es ejus, aut | ,,dedit mihi Deus bor. ,,filius hominis, quoniam visitas 14. Quia ergo pueric commueum?

nicaverunt carni et sanguini, et 7. „Minuisti eum paulo minus ipse similiter participavit eis„ab Angelis; gloria et honore demd; ut per mortem destrueret „coronasti eum, et constituisti eum, qui habebat mortis imperi„eum super opera manuum tua um, id est, diabolume;

15. et liberaret eos, qui timore 8. „Omnia subiecisti sub pedi- | mortis per totam vitam obnoxii „bus ejusv"; in eo enim, quod

erant servituti. omnia ei subjecit, nihil dimisit

misit ! 16. Nusquam enim Angelos nou subjectum ei. Nunc autem apprehendit, sed semen Abrahae necdum videmus omnia subjecta

apprehendit. ei;

17. Unde debuit per omnia 9. eum autem, qui modico quam

fratribus similarit, ut misericors Angeli minoratus est, videmus |

fieret, et fidelis pontifex ad DeJesum propter passionem mor um, ut repropitiaret delicta potis w, gloria et honore corona

puli. tum; ut gratia Dei pro omnibus

18. In eo enim, in quo passus gustaret mortem.

est ipse et tentatus, potens est et 10. Decebat enim eum, pro

eis, qui tentantur, auxiliari8. pter quem omnia, et per quem omnia, qui multos filios in glo

CAP. III. riam adduxerat, auctorem salu- | Christus, ut filius, longe est praetis eorum per passionem consum

stantior Mose, ministro fideli in do

mo Dei. mare.

11. Qui enim sanctificat, et qui 1. Unde, fratres sancti! vocasanctificantur, ex uno * omnes. | tionis coelestis participes, consiPropter quam causam non con derate Apostolum h et pontififunditur fratres y eos vocare, di cemi confessionis nostrae Jecens:

sum, 12. „Nunciabo nomen tuum 2. qui fidelis est ei, qui fecit „fratribus meis ; in medio Eccle- illum, sicut et Moyses in omni „siae laudabo tez".

domo ejusd. 13. Et iterum: „Ego ero fi

a Jes. 8, 17. 6 Jes, 8, 18. cv. 10. 13.

d Phil. 2, 7. Joh. 16, 11. Col. 2, 15. v Ps. 8, 5-7. w Luc. 24 , 26. 46. *

fc. 4, 15. & c. 4, 15. 5, 2. h Joh. 17 18. Lục. 3, 38. * Joh. 20, 17. * Ps. 21, 23. Ti c. 5, 10. k v. 6. 1 Tim, 3, 15.

Cap. II. 6. testatum autem est; ibid. memores ejus (at correctum est hoc posthac in hunc modum: memor res ejus). 8.in eo enim quod ei omnia. 10. per passiones consummare. 12. nuntiabo. 13. quos mihi dedit Deus. 14. et ipse similiter sanguini et carni participavit isdem (sic); ibid. diabulum. 16. adpraehendit (bis). 17. unde debuit et (sic) per omnia fratribus similare. 18. ipse temptatus (deest et); ibid. potens et (sic) et eis qui temptantur auxiliari. III. 2. Moses; ibid. domu (sed a prima manu mutatum est in domo).

3. Amplioris enim gloriae iste | Hodie cognominatur ; ut non obprae Moyse dignus est habitus, duretur quis ex vobis fallacia quanto ampliorem honorem ha- ' peccati. bet domus, qui fabricavit illam. I 14. Participes enim Christi ef

4. Omnis namque domus fa- | fecti sumus; si tamen initium subbricatur ab aliquo; qui autem stantiae ejus usque ad finem firomnia creavit, Deus est'.

mum retineamus. 5. Et Moyses quidem fidelis 15. Dum dicitur: „Hodie si erat in tota domo ejus tamquam „vocem ejus audieritis, nolite famulus, in testimonium eorum, „obdurare corda vestra, quemadquae dicenda erant;

„modum in illa exacerbatione“! 6. Christus vero tamquam fili 16. Quidam enim audientes us in domo sua, quae domus su exacerbaverunt, sed non univermus nos, si fiduciam et gloriam | si, qui profecti sunt ex Aegypto spei usque ad finem firmam reti per Moysen. neamus.

17. Quibus autem infensus est 7. Quapropter sicut dicit Spi- quadraginta annis ? nonne illis, ritus sanctus: „Hodie si vocem qui peccaverunt, quorum cada„ejus audieritis,

vera prostrata sunt in desertor? 8. „nolite obdurare corda ve- 18. Quibus autem juravit non „stra, sicut in exacerbatione se- introire in requiem ipsius, nisi „cundum diem tentationis in de illis qui incredulis fuerunt? „serto,

19. Et videmus, quia non po9. „ubi tentaveruntm me pa- tuerunt introire propter incre„tres vestri; probaverunt et vi- | dulitatem. „derunt opera mea 10. quadraginta annis; pro

CAP. IV. „pter quod infensus fui genera„tioni huic, et dixi: Semper er

Judaei ob defectum fidei non adepti

sunt requiem promissam. Caven„rant corde; ipsi autem non co

dum est, ne ea frustremur. De vivo „gnoverunt vias meas.

et efficaci verbo Dei. 11. „Sicut juravi" in ira mea: „Si introibunt in requiem me

1. Timeamus ergo ne forte „amo«.

relicta pollicitatione introeundi 12. Videte, fratres! ne forte

in requiem ejus, existimetur alisit in aliquo vestrum cor malum

quis ex vobis deesse. incredulitatis, discedendi a Deo

2. Etenim et nobis nunciatum vivo P;

est, quemadmodum et illis. Sed 13. sed adhortamini vosmet

non profuit illis sermo auditus, ipsos per singulos dies, donec

non admistus fidei ex iis, quae

audierunt. I c. 2, 10. Eph. 3, 15. m Exod. 17, 2. 7. Num. 14, 23-35. • Ps. 94,8 - 11. C. 4, 7. - Num. 14, 29–36. • Deut. P c. 10, 31. Matth. 10, 28.

11, 32.

Cap. III. 3. Mose dignus habitatus (sic) est. 4. qui autem omnia creavit Deus (deest est). 5. Moses. 8. exacervationem; ibid. temptationis. 9. ubi temptaverunt. 15. exacervatione. 16. exacervaverunt; ibid. ab Aegypto per Mosem. 18. increduli (sed literae in sunt corruptae et aliquantum male affectae). IV. 1. aliqui ex vobis deesse (sic). 2. nuntiatum; ibid. non admixtis (sic) fidei ex his quae audierunt.

« PoprzedniaDalej »