Obrazy na stronie
PDF

est, nisi ad subversionem audien- oportet litigare; sed mansuetum tium.

esse ad omnes, docibilem, patien15. Solicite cura te ipsum pro- | tem, babilem exhibere Deo, operari- 25. cum modestia corripienum inconfusibilem, recte tractan- | tem eos, qui resistunt veritati; tem verbum veritatis.

ne quando Deus d det illis poeni16. Profana autem, et vanilo- tentiam ad cognoscendam veriquia devita! multum enim profi

tatem; ciunt ad impietatem;

26. et resipiscant a diaboli la17. et sermo eorum ut cancer queis, a quo captivi tenentur ad serpit; ex quibus est Hymenae- | ipsius voluntatem. usy, et Philetus,

CAP. III. 18. qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectionem esse jam

| Praedicit, homines variis involutos factam, et subverterunt quorum

fore peccatis. Hortatur ad virtutes

amplectendas. De utilitate literadam fidem.

rum sacrarum. 19. Sed firmum fundamentum

1. Hoc autem scito, quod in Dei stat, habens signaculum

novissimis diebus instabunt temhoc: Cognovit Dominus, qui sunt

pora periculosae. ejus; et: Discedat ab iniquitate

2. Erunt homines se ipsos aomnis, qui nominat nomen Do

mantes, cupidi, elati, superbi, mini! 20. In magna autem domo non

blasphemi, parentibus non obe

dientes, ingrati, scelesti, solum sunt vasa aurea et argen

3. f sine affectione, sine pace, tea, sed et lignea et fictilia a; et

criminatores, incontinentes, imquaedam quidem in honorem,

mites, sine benignitate, quaedam autem in contumeliam.

4. proditores, protervi, tumi21. Si quis ergo emundaverit | di, et voluptatum amatores mase ab istis, erit vas in honorem

gis, quam Dei, sanctificatum, et utile Domino, 5. habentes speciem quidem ad omne opus bonum paratum. pietatis, virtutem autem ejus ab

2. Juvenilia autem desideria | negantes. Et hos devita! fuge, sectare vero justitiam, fi 6. Ex his enim sunt, qui pedem, spem, charitatem, et pacem netrant domos, et captivas ducum iis, qui invocant Dominum , cunt mulierculas oneratas peccade corde puro.

tis, qnae ducuntur variis deside23. Stultas autem et sine di- |

riis; sciplina quaestionesb devita ;

7. semper discentes, et numsciens quia generant lites. | quam ad scientiam veritatis per24. Servum autem Domini non venientes 8.

Tit. 1, 7. d Matth. 19, 26. 11 Tim. yi Tim. 1, 20. Joh. 10, 4. a Matth. 4,1. f v. 3-5. cfr. Luc. 17, 26-30. 13, 24-30. 47-49. 61 Tim. 1, 4. 181 Cor. 8, 2. 3.

Cap. II. 14. ad nihil utile ad subversionem audientium (deest enim et nisi). 16. proficient. 18. resurrectionem jam factam (deest esse). 19. stetit. 21. mundaverit se. 22. pacem cum his (deest et). 25. qui resistunt (deest veritati); ihid, det illis Deus. 26. capti tenentur. III. 2. et erunt. 4. voluptatium (sic, deest et).) 5. habentes quidem speciem.

8. Quemadmodum autem Jan

CAP. IV. nes et Mambres restiterunt Moysik; ita et hi resistunt veritati, Timotheum obtestatur, ut adversus homines corrupti mente, reprobi

doctores falsos constanter dicat ; sua

praedicit mala et futurum praemium. circa fidem,

Prima sui defensione derelictus erat 9. Sed ultra non proficient;

ab omnibus. insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut et illorumi

1. Testificor coram Deo, et fuit.

Jesu Christo, qui judicaturus i est 10. Tu autem assecutus es me

vivos et mortuos, per adventum am doctrinam, institutionem,

ipsius, et regnuni ejus. propositum, fidem , longanimita 2. Praedica verbum; insta optem, dilectionem, patientiam,

| portune, importune"; argue, ob

secra, increpa in omni patientia 11. persecutiones, passiones,

et doctrina. qualia mihi facta sunt Antiochi

3. Erit enim tempus, cum saaek, Iconiil et Lystris m, quales

nam doctrinam non sustinebunt; persecutiones sustinui, et ex (

sed ad sua desideria coacervamnibus eripuit me Dominus.

bunt sibi magistros, prurientes 12. Et omnes, qui pie volunt

auribus; vivere in Christo Jesu, persecu

4. et a veritate quidem auditionem patientur.

tum avertent, ad fabulas autem 13. Mali autem homines et se

convertentur. ductores proficient in pejus, er

5. Tu vero vigila, in omnibus rantes, et in errorem mittentes.

labora, opus fac Evangelistae, 14. Tu vero permane in iis,

ministerium tuum imple! Sobrius quae didicisti et credita sunt tibi;

esto! sciens a quon didiceris.

6. Ego enim jam delibor“, et 15. Et quia ab infantiao sa-tempus resolutionis meae instat. cras litteras nosti, quae te pos- | 7. Bonum certamen certavi, sunt instruere ad salutem, per

cursum consummavi, fidem serfidem, quae est in Christo Jesu.

vavi. 16. Omnis scriptura P divini 8. In reliquo reposita est mihi tus inspirata utilis est ad docen- corona justitiaeu, quam reddet dum, ad arguendum, ad corripi- | mihi Dominus in illa die justus endum, ad erudiendum in justi judex; non solum autem mihi,

sed et iis, qui diligunt adventum 17. ut perfectus sit homo Dei, ejusv. Festina ad me venire ad omne opus bonum instructus. / cito.

9. Demasw enim me reliquit, h Exod. ;, 11. 22. i Exod. 9, 18. k Act. 13, 14. 45. 50. 1 Act. 1+, 1. 5. m Matth. 25, 31. "Act, 24, 25. c. 3, Act. 14, 6. 7. 18. no. 1, 13. c. 1, 5. 1-5. Phil.2, 17. Jac.l, 12. ul Joh. P 2 Petr. 1, 19-21.

14, 17. w Philem. 24.

[ocr errors]

Cap. III. 8. Jamnes; ibid. Mosi. 11. Iconii, Lystris ( deest et); ibid. me eripuit. 12. qui volunt pie vivere. 14. in his quae. 15. te possint. 16. divinitus inspirata et utilis (deest est); ibid. ad corrigendum. IV. 1. vivos ac mortuos; ibid. et (sic) adventum ipsius (deest per). 2. oportune. 5. Desunt verba sobrius esto. 6. meae resolutionis. 8. sed et his qui; ibid. festina venire ad me. 9. me dereliquit.

diligens hoc saeculum, et abiit 17. Dominus autem mihi astiThessalonicam,

| titd, et confortavit me; ut per 10. Crescens in Galatiam, Ti- me praedicatio impleatur, et autus in Dalmatiam.

| diant omnes Gentes ; et liberatus 11. Lucas* est mecum solus. sum de oree leonis. Marcumy assume, et adduc te

18. Liberavit me Dominus ab cum; est enim mihi utilis in mi

omni opere malo; et salvum fanisterium.

ciet in regnum suum coeleste, 12. Tychicum» autem misi cui gloria in saecula saeculorum. Ephesum.

Amen. 13. Penulam, quam reliqui

19. Saluta Priscam et AquiTroade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, maxime

lam', et Onesiphori& domum. autem membranas.

20. Erastus h remansit Corin14. Alexander a aerarius mul- |

der a aerarius mula | thi, Trophimumi autem reliqui ta mala mihi ostendit; reddet illi

infirmum Mileti. Dominus secundum opera ejus;

21. Festina ante hiemem veni15. quem et tu devita; valde re. Salutant te Eubulus, et Puenim restitit verbis nostris. dens, et Linus, et Claudia, et

16. In prima mea defensione fratres omnes. nemo mihi affuit; sed omnes me 22. Dominus Jesus Christus dereliqueruntb; non illis impu- cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. tetur.

Amen. o Philem. 24. y Act, 12, 12, 15, 37. Col. 4, 10. ? Act. 20, 4. Col. 4, 7. a d Joh. 16, 32. c Dan. 6, 22. # Act. 18, Act. 19, 33. 1 Tim. 1, 20. bc. 1, 15. 2. 18. Rom. 16, 3. & c. 1, 16. h Act. 19, c Act. 7, 59.

22. Rom. 16, 23. i Act. 20, 4. 21, 29.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CAP. I.

| dum fidem electorum" Dei, et

agnitionem veritatis, quae secunQuales sint ordinandi presbyteri et episcopi. Quinam sint aspere in- , dum pietatem est, crepandi. Puris omnia pura sunt. 2. in spem vitae aeternae, 1. Paulus servus Dei, Apo

quam promisit, qui non mentistolus autem Jesu Christi secun- 1 « Rom. 8, 29. 30.

Cap. IV. 13. paenulam; ibid. adfer (deest tecum). Dominus. 17. adstitit. 18. liberabit. 19. Onesifori.

14. reddat ei

satione luxu

tur, Deus, ante tempora saecu- | universas domos subvertunt, dolaria,

centes, quae non oportet, turpis 3. manifestavit autem tempo- | lucri gratia. ribus suis verbum suum in prae-| 12. Dixit quidam ex illis, prodicatione, quae credita est mihi | prius ipsorum propheta: Cretensecundum praeceptum Salvato ses semper mendaces, malae beris nostri Dei,

stiae, ventres pigri. 4. Tito dilecto filioc secun 13. Testimonium hoc verum dum communem fideni, gratia et est. Quam ob causam increpa pax a Deo Patre, et Christo Jesu | illos dure, ut sani sint in fide, Salvatore nostro.

14. non intendentes Judaicis 5. Hujus rei gratia reliqui te fabulis, et mandatis hominum Cretae, ut ea, quae desunt, corri- | aversantium se a veritate. gas, et constituas per civitates 15. Omnia munda mundis ; presbyterosd, sicut et ego dispo- | coinquinatis autem et infidelibus sui tibi.

nihil est mundum, sed inquinatae 6. Si quis sine crimine est, sunt eorum et mens et conscienunius uxoris vir*, filios habens tia. fideles, non in accusatione luxu

16. Confitentur se nosse Deum, riae, aut non subditost.

factis autem negant; cum sint 7. Oportet enim episcopum si- | abominati, et incredibiles, et ad ne crimine esse, sicut Dei dispen- | omne opus bonum reprobi. satorem 8; non superbum, non iracundum, non vinolentum, non

CAP. II. percussorem, non turpis lucri

De modo instituendi senes, anus, cupidum;

adolescentulas, juvenes. De bene8. sed hospitalem, benignum,

r Christum nobis exhibitis. sobrium , justum, sanctum, continentem,

1. Tu autem loquere, quae de9. amplectentem eum, qui se

| cent sanam doctrinam: cundum doctrinam est, fidelem

2. Senes, ut sobrii sint, pudisermonem; ut potens sit exhor- |

ci, prudentes, sani in fide, in ditari in doctrina sana, et eos, qui

lectione, in patientia. contradicunt, arguere.

3. Anus similiter in habitu 10. Sunt enim multi etiam in

sancto, non criminatricesk, non obedientes, vaniloqui, et sedu

| multo vino servientes, bene do

centes ; ctores”, maxime, qui de circumcisione sunt;

4. ut prudentiam doceant ado11. quos oportet redargui, qui lescentulas, ut viros suos ament,

filios suos diligant, Eph. 1, 9. 10. 2 Tim. I, 10. c1 Cor. 5. prudentes, castas, sobrias, 4, 15. d Act. 14, 22. 1 Tim. 3, 2. f 1 Tim. 3, 4. 5. 61 Cor. 4, 1. hi Tim. i Col. 2, 20. 21. Rom. 14, 20. * I Tim. 1, 4. 6.

1 3, 11.

Cap. I. 5. tibi disposui. 8. sanctum justum. 9. et exortari. 10. multi et (sic) inoboedientes. 12. proprius eorum. 15. nihil mundum (deest est). II. 1. quae decet. 2. sani fide; ibid. dilectione, patientia (deest in). 3. criminatores (emendatum tamen est in Codice in criminatrices). 4. adulescentulas; ibid. filios diligant (deest suos). 5. Deest sobrias.

domus curam habentes, benignas, l 1. Admone illos principibus et subditas viris suis, ut non blas. | potestatibus subditos o esse, diphemeturl verbum Dei.

cto obedire, ad omne opus bonum 6. Juvenes similiter hortare, paratos esse: ut sobrii sint.

2. Neminem blasphemare, non 7. In omnibus te ipsum praebe | litigiosos esse, sed modestos, exemplum bonorum operum, in omnem ostendentes mansuetudidoctrina, in integritate, in gra- | nem ad omnes homines. vitate,

3. Eramus enim aliquando et 8. verbum sanum, irreprehen

nos P insipientes, increduli, ersibile; ut is, qui ex adverso est, rantes, servientes desideriis , et vereatur, nihil habens malum di- | voluptatibus variis, in malitia et cere de nobis.

invidia agentes, odibiles, odien9. Servos dominis suis subdi

tes invicem. tos esse, in omnibus placentes, 4. Cum autem benignitas 9 et non contradicentes,

humanitas apparuit Salvatoris 10. non fraudantes, sed in nostri Dei; omnibus fidem bonam ostenden 5. non ex operibus justitiae, tes; ut doctrinam Salvatoris no

quae fecimus nos, sed secundum stri Dei ornent in omnibus. suam misericordiamr salvos nos 11. Apparuit enim gratia Dei

fecit per lavacrum regeneratioSalvatoris nostri omnibus homi

nis s et renovationis Spiritus sannibus,

cti, 12. erudiens nos, ut abnegan- 6. quem effudit in nos abunde tes impietatem et saecularia de per Jesum Christum Salvatorem sideria, sobrie et juste, et pie vi

nostrum ; vamus in hoc saeculo,

7. ut justificati gratia ipsius, 13. exspectantes beatam spem, haeredes simus secundum spem et adventum gloriae magni Dei, vitae aeternae. et Salvatoris nostri Jesu Christi, 8. Fidelis sermo est; et de his

14. qui dedit semet ipsum pro volo te confirmare; ut curent bonobis; ut nos redimeret ab omni nis operibus praeesse, qui creiniquitate, et mundaret sibi po- dunt Deo. Haec sunt bona, et pulum acceptabilem, sectatorem utilia hominibus. bonorum operumm

9. Stultas autem quaestiones", 15. Haec loquere, et exhor

et genealogias, et contentiones, tare, et argue cum omni imperio!

et pugnas legis devita ! sunt enim Nemo te cont

inutiles, et vanae. CAP. III.

10. Haereticum hominem post

unam et secundam correptionem Ab anterioribus peccatis per baptismum salvi sumus. Fugienda est

| devita; vana doctrina.

o Rom. 13, 1. 2. I Petr. 2, 13. 14. P 11 Petr. 2, 12. Act. 20, 28. Eph. 5, Eph. 2, 3. 91 Joh. 4,9, "Rom. 3, 24. 25 -- 27. ni Tim. 4, 12.

1 Joh. 3, 5. 1 Tim. 1, 4.

Cap. II. 5. suis viris. 7. in doctrina integritatem gravitatem. 8. irreprehensibilem (sic). 10. Salvatoris Dei nostri. 11. gratia Dei salvatoris (ileest nostri). III. 2. modestos (deest sed). 3. et nos aliquando insipientes. 6. per Christum Jesum.

« PoprzedniaDalej »