Obrazy na stronie
PDF

1. Spiritus autem manifeste di-1 11. Praecipe haec, et doce! cit, quia in novissimis tempori 12. Nemo adolescentiam tuam bus discedentd quidam a fide, at- contemnat P; sed exemplum esto tendentes spiritibus erroris, et fidelium in verbo, in conversadoctrinis daemoniorum,

tione, in charitate, in fide, in ca2. in hypocrisi loquentium stitate. mendacium, et cauteriatam ha- 13. Dum venio, attende lectiobentium suam conscientiam, ni?, exhortationi, et doctrinae.

3. prohibentium nuberet, abs- | 14. Noli negligere gratiam', tinere a cibis, quos Deus crea- / quae in te est, quae data est tibi vit ad percipiendum cum gratia- | per prophetiam, cum impositiorum actione fidelibus, et iis, qui ne manuums presbyterii. cognoverunt veritatem.

15. Haec meditare, in his esto; 4. Quia omnis creatura Dei | ut profectus tuus manifestus sit bona est, et nihil rejiciendum", omnibus. quod cum gratiarum actione per

16. Attende tibi, et doctrinae; cipitur.

| insta in illis! Hoc enim faciens 5. Sanctificaturi enim per ver et te ipsum salvum facies, et eos, bum Dei, et orationem.

qui te audiunt. 6. Haec proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu,

CAP. V. enutritus verbis fidei, et bonae

Quomodo seniores et juniores guberdoctrinae, quam assecutus esl.

nandi sint. De viduis. De pres7. Ineptas autem et aniles fa byteris bonis praemio duplici afbulas m devita; exerce autem te

ficiendis. Non facile adversus pres

| byterum accusatio dirigenda est. ipsum ad pietatem.

Nemini sunt facile manus impo8. Nam corporalis » exercita

nendae. tio, ad modicum utilis est; pietas autem ad omnia utilis est, pro

1. Seniorem ne increpaveris, missionem habens vitae, quae

sed obsecra, ut patrem; juvenes,

ut fratres; nunc est, et futurae. 9. Fidelis sermo, et omni ac

2. Anus, ut matres; juvencu

las, ut sorores, in omni castitate. ceptione dignus.

3. Viduas honora, quae vere? 10. In hoc enim laboramus, et

viduae sunt. maledicimur, quia speramus in Deum vivum, qui est Salvator

4. Si qua autem vidua filios

aut nepotes habet; discat primum omnium hominum, maxime fideliumo

domum suam regere, et mutuam

vicem reddereu parentibus, hoc d Act. 20, 29. 30. 2 Tim. 3,1-4. enim acceptum est coram Deo. Tit. 3, ll. f Col. 2, 8. 18. & Rom. 14, 2. Col. 2, 16. 23. k Malth, 15, 11. i Act.

5. Quae autem vere vidua est, 10, ll. sqq. k Rom. 14, 6. 7 2 Tim. 3, P 1 Cor. 16, 11. Act, 17, 11. 2 Tim. 14. mn cf, c. 1, 4. n cf. v. 3. Luc. 18, 3, 16. 11 Cor. 12, 7. Act. 6, 6. 8, 17. 7. 8.

I sq. 9, 17. tcf, v. 5. u Sir. 3, 13. 14.

Cap. IV. 1. descendent (sic, erasa in codice unu litera post ce). 2. in hypochrisi; ibid. conscientiam suam. 3. civis (v=b). 4. reiciendum. 6. Jesu Christi. 7. exerce te (deest autem). 12. 'adulescentiam; ibid. caritate (ita semper). 13. exortationi. 14. neglegere (ita semper); ibid. praesbyterii (ita constanter). 16. et qui te audiunt (deest eos).

et desolata, speret in Deum, et 17. Qui bene praesunt presbyinstet obsecrationibus et oratio-teri, duplici honore digni habenibus nocte ac die.

antur; maxime, qui laborant in 6. Nam quae in deliciis est, verbo et doctrina. vivens mortua v est.

18. Dicit enim Scriptura: 7. Et hoc praecipe, ut irrepre- „Non alligabis os bovi trituranhensibiles sint.

„tiy“, et: „Dignus est operarius 8. Si quis autem suorum, et „mercede sua“ 2. maxime domesticorum curam | 19. Adversus presbyterum acnon habet, fidem negavit, et est cusationem noli recipere, nisi infideli deterior.

sub duobus aut tribus testibus a. 9. Vidua eligatur non minus 20. Peccantes coram omnibusb sexaginta annorum, quae fuerit argue; ut et caeteri timorem haunius viri uxor,

beant. 10. in operibus bonis testimo- 21. Testor coram Deo et Chrinium habens, si filios educavitw, sto Jesu, et electis angelisc, ut si hospitio recepit, si sanctorum haec custodias sine praejudicio, nedes lavit, si tribulationem pa- | nihil faciens in alteram partem tientibus subministravit, si omne | declinando. opus bonum subsecuta est. | 22. Manus cito nemini impo

11. Adolescentiores autem vi- sueris d, neque communicaveris duas devita; cum enim luxuria peccatis alienis. Te ipsum catae fuerint in Christo, nubere stum custodi! volunt;

23. Noli adhuc aquam bibere; 12. habentes damnationem, sed modico vino utere propter quia primam fidem irritam fece- stomachum tuum, et frequentes runt;

tuas infirmitates. 13. simul autem et otiosae di 24. Quorumdam hominum pecscunt circuire domos; non solum cata manifesta sunt, praecedenotiosae, sed et verbosae,et curio- tia ad judicium; quosdam autem sae, loquentes, quae non oportet. et subsequuntur.

14. Volo ergo juniores nubere, 25. Similiter et facta bona mafilios procreare, matres familias nifesta sunt; et quae aliter se haesse, nullam occasionem dare ad- | bent, abscondi non possunt. versario maledicti gratia. 15. Jam enim quaedam con

CAP. VI. versae sunt retro satanam*.

Servi heris obediant. De damno a16. Si quis fidelis habet viduas,

varitiae et habendi cupiditatis. Tisubministret illis , et non grave motheum hortatur apostolus ad virtur Ecclesia; ut iis, quae vere tutes christianas amplectendas. viduae sunt, sufficiat.

y Deut. 25, 4. 1 Cor. 9, 9. z Matth.

10, 10. a Deut. 19, 15. Matth. 18, 17. Eph. 2, 1. w 2 Joh. 4. c. 1, 6. Matth. 25, 31. 16.4, 14."

Cap. V. 5. speravit (i. q. sperabit, cum litera v saepe ponatur pro litera b) in Deum; ibid. et instat. 10. edocavit (sic)." 13. circumire. 14. juveniores. 16. si qua fidelis (sic); ibid. sumministret; ibid. ut non gravetur; ibid. his qui (sic). 17. et in doctrina. 18. non infrenabis; ibid. mercedem suam (sic). 19. sub duobus et tribus. 20. peccantem. 23. vino modico.

1. Quicumque sunt sub jugo et inseruerunt se doloribus mulservi, dominos suos omni honore tis. dignos arbitrentur, ne nomen | 11. Tu autem, o homo Dei! Domini et doctrina blasphemelur. | haec fuge; sectare vero justitiam,

2. Qui autem fideles habent | pietatem, fidem, charitatem , padominos, non contemnant, quia tientiam, mansuetudinem. fratres sunt; sed magis serviant, 12. Certa bonum certamen fiquia fideles sunt et dilecti, qui dei, apprehende vitam aeternam, beneficii participes sunt. Haec in qua vocatus es, et confessus' doce, et exhortare!

bonam confessionem corain mul3. Si quis aliter docet, et non tis testibus. acquiescit sanis sermonibus Do- 13. Praecipio tibi coram Deo, mini nostri Jesu Christi, et ei, qui vivificat omnia, et Christo Jequae secundum pietatem est, do su, qui testimonium reddidit sub ctrinae,

Pontio Pilatok, bonam confessio4. superbus est, nihil sciense,

nem; sed languens circa quaestiones, | 14. ut serves mandatum sine et pugnas verborum; ex quibus macula, irreprehensibile usque oriuntur invidiae, contentiones, in adventum Domini nostri Jesu blasphemiae, suspiciones malae, Christi,

5. conflictationes hominum 15. quem suis temporibus mente corruptorum, et qui veri ostendet beatus et solus potens, tate privati sunt, existimantium Rex regum, et Dominus domiquaestum esse pietatem.

nantium, 6. Est autem quaestus magnus 16. qui solus habet immortalipietas cum sufficientia.

tatem, et lucem inhabitat inac7. Nihil enim intulimus in hunc

cessibilem, quem nullus homimundum; haud dubium, quod nec num vidit', sed nec videre potest; auferre quid possumus).

cui honor, et imperium sempi8. Habentes autem alimenta,

ternum. Amen. et quibus tegamur, his contenti

17. Divitibus hujus saeculi sumus.

praecipe, non sublime sapere; 9. Nam qui volunt divites fieri,

neque sperare in incertom diviincidunt in tentationem, et in la

tiarum, sed in Deo vivo, qui queum diabolie, et desideria mul

praestat nobis omnia abunde ad ta inutilia, et nociva, quae mer

fruendum; gunt homines in interitum et

18. bene agere, divites fieri in perditionem.

| bonis operibus, facile tribuere, 10. Radix enim omnium malo

communicare, rum est cupiditas; quam quidam

19. thesaurizare” sibi fundaappetentes, erraverunt” a fide,

i Act. 16, 3. k Joh. 18, 36. 37. 1 Joh. ci Cor.8, 1. 2. f Hiob 1, 21. & Matth. 1, 18. m Luc. 12, 16-21. Matth. 6, 19, 23. h Matth. 13, 22.

20.

Cap. VI. 4. superbus nihil sciens (deest est); ibid. pugnans verborum (sic). 7. intulimus in mundo (deest hoc); ibid. haut dubium quia. 9. et laqueum (deest in et diaboli). 16. lucem habitans (deest et); ibid. quem vidit nullus hominum. 17. superbe sapere; ibid. in Deo (deest vivo). 18. operibus bonis.

mentum bonum in futurum; ut, novitates, et oppositiones falsi apprehendant veram vitam. | nominis scientiae,

21. quam quidam promitten20. 0 Timothee! depositumo

tes, circa fidem exciderunt P. custodi, devitans profanas vocum

Gratia tecum. Amen. • 2 Tim. 3, 14.

P 2 Tim. 2, 18.

E PIS TO L A P A U LI

AD
TIM O T H E UM II.

CAP. I.

Euniced, certus sum autem quod Laudatur fides Timothei. Christus

et in te. vicit mortem. Praedicatur familia 6. Propter quam causam adOnesiphori.

moneo te, ut resuscitesc gratiam

Dei, quae est in te per imposi1. Paulus, Apostolus Jesu tionem manuum mearum. Christi per voluntatem Dei se

7. Non enim dedit nobis Deus cundum promissionem vitae,quae

spiritum timoris f; sed virtutis, est in Christo Jesu.

et dilectionis, et sobrietatis. 2. Timotheo charissimo filio a

8. Noli itaque erubescere & tegratia , misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino

stimonium Domini nostri, nenostro.

que me vinctum ejus; sed colla3. Gratias ago Deo, cui ser

bora Evangelio secundum virtu

tem Dei, viob a progenitoribus in con

9. qui nos liberavit, et vocascientia pura, quod sine interinissione habeam tui memoriam in

vit vocatione sua sancta, non seorationibus meis, nocte ac die;

cundum opera nostra, sed se

cundum propositum suum, et 4. desiderans te videre, mer

gratiam, quae data est nobis in mor lacrymarum tuarum, ut gau

Christo Jesu ante tempora saedio implear.

cularia. 5. Recordationem accipiens

10. Manifestata est autem nunc ejus fidei, quae est in te non fi

per illuminationem Salvatorisi cta', quae et habitavit primum

nostri Jesu Christi, qui destruxit in avia tua Loide, et matre tua

d Act. 16, 1. 1 Tim. 4, 14. f Rom. al Cor. 4, 15. Act. 24, 14. 16. 8, 15. & Rom. 1, 16. h I Cor. 2, 7. Eph. Phil. 2, 19--22.

| 2, 8. 9. i Tit. 1, 3.

Cap. I. 3. quam sine intermissione. 4. lacrimarum tuarum. 9. vocatione sancta (deest sua).

quidem mortem , illuminavit au-, fidelibus hominibus, qui idonei tem vitam et incorruptionem per erunt et alios docere. Evangelium,

3. Labora sicut bonus miles 11. in quo positus sum ego Christi Jesu. praedicator, et Apostolus, et ma 4. Nemo militans Deo impligister Gentium?

cat se negotiis saecularibus, ut 12. Ob quam causam etiam ei placeat, cui se probavit. haec patior, sed non confundor; 5. Nam et qui certat Pin agone, scio enim, cui credidi, et certus non coronatur, nisi legitime cersum, quia potens est depositum taverit. meum servare in illum diem m 6. Laborantem agricolamo

13. Formam habe sanorum portet primum de fructibus perverborum, quae a me audisti in cipere. fide et in dilectione” in Christo 7. Intellige quae dico! dabit Jesu.

enim tibi Dominus in omnibus 14. Bonum depositum custodi intellectum! per Spiritum sanctum, qui habi- 8. Memor esto Dominum Jetat in nobis.

sum Christum resurrexisse a 15. Scis hoc, quod aversi sunt mortuis ex semine David', sea me omnes, qui in Asia sunt, ex cundum Evangelium meum, quibus est Phigelus, et Hermo 9. in quo laboro usque ad vingenes.

cula, quasi male operans; sed 16. Det misericordiam Domi

verbum Dei non est alligatum. nus Onesiphori domui; quia sae

10. Ideo omnia sustineo prope me refrigeravit, et catenam

| pter electos, ut et ipsi salutem meam non erubuit;

consequantur, quae est in Chri17. sed cum Romam venisset,

sto Jesu, cum gloria coelesti. solicite me quaesivit, et invenito.

11. Fidelis sermo: Nam si 18. Det illi Dominus invenire

commortui sumus, et convivemisericordiam a Domino in illa

musu; die. Et quanta Ephesi ministra

12. si sustinebimus, et conrevit mihi, tu melius nosti.

gnabimus; si negaverimus, et CAP. II.

ille negabit nos;

13. si non credimus, ille fideHortatur Timotheum ad patientiam, ad certamina, ad vaniloquentiam fu

| lis w permanet, negare se ipsum giendam.

non potest. 1. Tu ergo, fili mi! confortare

14. Haec commone, testificans in gratia, quae est in Christo | coram Domino. Noli contenJesu!

dere verbis *; ad nihil enim utile 2. Et quae audisti a me per pi Cor. 9, 24 — 27. 91 Tim. 4, 16. multos testes, haec commenda

r Rom. 1, 3. Phil. 2, 8. 9. Phil. 1,

12-14. u Rom. 6, 4. sqq. Matth. 10, k Hebr. 2, 14. 15. 11 Tim. 2, 7. mc. 32. sqq. w Rom. 3, 3. sqq. * 1 Tim. 6, 4, 8. n 1 Tim. 1, 5. • Act, 28, 20. 30. 4. 5.

Cap. I. 13. formam habes; ibid. in fide et dilectione. 15. Phygelus. 16. Onesifori domui. 18. ministravit (deest mihi). II. 1. in gratiam. 6. accipere. 8. memor esto Jhesum Christum Dominum. 12. si sustinemus, et conregnavimus; ibid. si negabimus et ille negavit nos. 13. fidelis manet. 14. verbis contendere.

« PoprzedniaDalej »