Obrazy na stronie
PDF

Dei, ut digni habeamini in regno | vestro sensu, neque terreamini, Dei, pro quo et patimini.

neque per spiritum, neque per 6. Si tamen justum est apud sermonem, neque per Epistolam Deum retribuere tribulationem tamquam per nos missam”, quasi iis, qui vos tribulant;

instet dies Domini. 7. et vobis, qui tribulamini, re

3. Ne quis vos seducat ullo quiem nobiscum in revelatione

modo; quoniam nisi venerit disDomini Jesu de coelo cum ange

cessio primum, et revelatus fuerit lis virtutis ejusd,

homo peccati, filius perditionis, 8. in flamma ignis e dantis vin

4. qui adversatur, et extollidictam iis, qui non noverunt Deum, et qui non obediunt Evange

tur supra omne, quod dicitur lio Domini nostri Jesu Christi,

Deus, aut quod colitur; ita ut in 9. qui poenas dabunt in inter

templo Dei sedeat, ostendens se itu aeternas a facie Domini, et a

tamquam sit Deus. gloria virtutis ejus;

5. Non retinetis quod cum ad10. cum venerit glorificari in

huc essem apud vos, haec dice

bam vol sanctis suis, et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt, quia

6. Et nunc quid detineat scicreditum est testimonium no

tis, ut reveletur in suo tempore. strum super vos in die illo.

7. Nam mysterium jam opera11. In quo etiam oramus sem- tur iniquitatis', tantum ut qui per pro vobis; ut dignetur vos tenet nunc, teneat, donec de mevocatione sua Deus noster, et

dio fiat. impleat omnem voluntatem bo-| 8. Et tunc revelabitur ille ininitatis, et opus fidei in virtute, quus, quem Dominus Jesus inter

12. ut clarificetur nomen Do- | ficiet spiritu oris suim, et demini nostri Jesu Christi in vo struet illustratione adventus sui bis, et vos in illo secundum gra eum. tiam Dei nostri, et Domini Jesu 9. Cujus est adventus secunChristi.

dum operationem satanae, in

omni virtute, et signis, et proCAP. II.

digiis mendacibus,

10. et in omni seductione iniQuaedam de die Domini, et de filio,

quitatis iis, qui pereunt; eo quod qui obscure vocatur, interitus.

charitatem veritatis non recepe1. Rogamus autem vos, fra runt, ut salvi fierent. Ideo mittres! per adventum Domini no

tetn illis Deus operationem erstri Jesu Christi, et nostrae con roris, ut credant mendacio; gregationis in ipsum é ;

11. ut judicentur omnes, qui 2. ut non cito moveamini a

he cf. c. 3, 17. i Matth. 24, 4. 549. c Phil. l, 28. 29. d Matth. 25, 31. 1 Joh. 2, 18. k Act. 17,1. 1 Joh. 2, 1 Thess. 4, 16. € 2 Petr. 3, 7. f Matth. 18. in Jes. II, 4. * Rom. 1, 21. 22. 24. 25, 41. 7, 23. & 1 Thess. 4, 12. 599.

1 25.

Cap. I. 5. habeamini regno Dei (deest in). 6. his qui vos tribulant. 8. his qui non. 9. in interitum. 11. Deus (deest noster). II. 2. per epistolam tanquam per nos (deest missam). 5. cum essemus (deest adhuc); ibid. dicebamus. 9. virtute, signis (deest et). 10. in omni seductione (deest et); ibid. his qui.

non crediderunt veritati, sed | 5. Dominus autem dirigat corconsenserunt iniquitatic.

da vestra in charitate Dei, et pa12. Nos autem debemus gratias , tientia Christi. agere Deo semper pro vobis, fra 6. Denunciamus autem vobis, tres dilecti a Deo, quod elegerit P fratres, in nomine Domini nostri vos Deus primitias in salutem, Jesu Christi, ut subtrahatisu vos in sanctificatione spiritus, et in ab omni fratre ambulante inorfide veritatis;

dinate, et non secundum traditio13. in qua et vocavit vos per | nem, quam acceperunt a nobis. Evangelium nostrum, in acquisi 7. Ipsi enim scitis, quemadniotionem gloriae Domini nostri Je- dum oporteat imitari nos; quonsu Christi.

iam non inquieti fuimus inter 14. Itaque, fratres, state! et vos; tenete traditiones, quas didicistis, 8. neque gratis panem mandusive per sermonem, sive per epi cavimus ab aliquo, sed in labore, stolam nostram 9.

et in fatigatione, nocte et die 15. Ipse autem Dominus no- operantes", ne quem vestrum ster Jesus Christus, et Deus et gravaremus. Pater noster, qui dilexit nos, et 9. Non quasi non habuerimus dedit consolationein aeternam et potestatem"; sed ut nosmetipsos spem bonam in gratia,

formam daremus vobis ad imi16. exhortetur corda vestra, tandum nos. et confirmet in omni opere et 10. Nam et cum essemus apud sermone bono.

vos, hoc denunciabamus vobis;

quoniam si quis non vult operari, CAP. III.

nec manducet.*.

11. Audivimus enim inter vos Flagitat, ut pro se preces fundant, hortatur, ut fugiant Christianos no- | quosdam ambulare inquiete, nilentes servare, quae instituerat. hil operantes, sed curiose agen1. De caetero, fratres! orate

tes.

12. lis autem, qui ejusmodi pro nobis"; ut sermo Dei currat et clarificetur , sicut et apud vos;

sunt, denunciamus et obsecra2. et ut liberemur ab importu

mus in Domino Jesu Christo, ut

cum silentio operantes suum panis et malis hominibuss; non

nem manducenty. enim omnium est fides.

13. Vos autem, fratres, nolite 3. Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos, et custodiet a

deficere benefacientes. Illalo.

14. Quod si quis non obedit 4. Confidimus autem de vobis

verbo nostro per epistolam, hunc in Domino, quoniam quae prae

notate, et ne commisceamini cum cipimus, et facitis, et facietis. .

illo", ut confundatur;

u v. 14. Rom. 16, 17. v 1 Thess. 2, 9. Joh.3, 19. 20. p Eph. 1,4. 1 Thess. 10. w 1 Cor. 9, 14. Luc. 10, 7. x Gen. 4,1. 2 Tim. 3, 14. Col. 4, 3. Scf, c. 3, 19. i Thess. 4, 11. : Gal. 6, 9. 2, 2. 3. 1, 4. ti Thess. 5, 24. Phil. 1,6. 1 a v. 6.

Cap. II. 12. et fide veritatis (deest in). 13. in quisitionem. 14. traditionis (sic). III. 3. Dominus; ibid. confirmavit. 7. ipsi scitis (deest enim). 8. in lahore et fatigatione (deest in, alteru loco). 12. his autem qui. 14. notate et non.

15. et nolite quasi inimicum 17. Salutatio, mea manu Pauexistimare, sed corripite ut fra-li; quod est signum in omni epitrem.

stola. Ita scribo. 16. Ipse autem Dominus pa

18. Gratia Domini nostri Jesu cis det vobis pacem sempiternam

Christi cum omnibus vobis. Ain omni loco. Dominus sit cum

men. omnibus vobis. 61 Thess. 5, 14.

< 1 Cor. 16, 21.

-One

EPISTOLA PA ULI

AD
TIM O T H E UM I.

CAP. I.

1 5. Finis autem praecepti est In memoriam revocat, quae Timo- charitas I de corde puro, et con. theum docuerat. Lex injustorum scientia bona, et fide non ficta; causa data est. Monet Timotheum,

1 6. a quibus quidam aberran. ut strenuo similis fiat militi.

tes,conversi sunt in vaniloquium, 1. Paulus Apostolus Jesu Chri 1 7. volentes esse legis doctosti secundum imperium Dei Sal- res, non intelligentes neque quae vatoris nostri, et Christi Jesu | loquuntur, neque de quibus affirspei nostrae.

mant. 2. Timotheo a dilecto filiob in 1 8. Scimus autem , quia bona fide gratia , misericordia, et pax est lex &, si quis ea legitime utaa Deo Patre, et Christo Jesu Do tur; mino nostro.

9. sciens hoc, quia lex justo 3. Sicut rogavi te, ut remane non est positak, sed injustis, et res Ephesi, cum irem in Macedo non subditis, impiis , et peccatoniam, ut denunciares quibus- | ribus, sceleratis, et contaminatis, dam, ne aliter docerent,

parricidis, et matricidis, homi4. neque intenderent fabulis d, cidis, et genealogiis e interminatis; 1 10. fornicariis, masculorum quae quaestiones praestant ma- |

maestiones praestant ma- | concubitoribus, plagiariis, mengis, quam aedificationem Dei, dacibus, et perjuris, et si quid quae est in fide.

aliud sanae doctrinae adversatur, a Act, 16, 1. Phil. 2, 22. Act, 20, 11. quae est secundum Evan1. d 2 Tim. 4, 4. Tit. 1, 14. Tit. 3, 9. f Joh. 13, 34. 35. & Rom. 7, 12. 14. 2 Cor. 11, 22.

| h Ga!. 3, 19.

Cap. III. 16. Dominus cum (deest sit).

Cap. I. 3. remaneris (sic); ibid. et denuntiares (deest altero loco ut). 9. patricidis. 10. perjuris (deest et).

80.

gelium gloriae beati Dei, quod

CAP. II. creditum est mihi. 12. Gratias ago ei, qui me con- |

me con_ | Pro regibus et magistratibus prefortavit, Christo Jesu Domino

candum est. Unus Deus, unus me

diator est. Quomodo preces fundere nostro, quia fidelem me existima

debeant vir et mulier. vit, ponens in ministerio. 13. Qui priusi blasphemus fui,

1. Obsecro igitur primum oet persecutor, et contumeliosus;

mnium fieri obsecrationes, orased misericordiam Dei consecu

tiones, postulationes, gratiarum tus sum, quia ignorans feci in in actiones, pro omnibus hominicredulitate.

bus, 14. Superabundavit autem gra

2. pro regibus, et omnibus, tia Domini nostri cum fide, et di

qui in sublimitate sunt m, ut quielectione, quae est in Christo Je

tam et tranquillam vitam agamus

in omni pietate et castitate. 15. Fidelis sermo, et omni ac

3. Hoc enim bonum est, et acceptione dignus, quod Christus ceptum coram Salvatore nostro Jesus venit in hunc mundum pec

Deo,

4. qui omnes homines vult salcatores salvos facere, quorum

vos fieri, et ad agnitionem veriprimus ego sum. 16. Sed ideo misericordiam

tatis veniren.

5. Unus enim Deus, unus et consecutus sum: ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem

mediatoroDei et hominum, homo patientiam, ad informationem

Christus Jesus, eorum, qui credituri sunt illi, in

6. qui dedit redemptionem sevitam aeternam.

met ipsum pro omnibus P, testi17. Regi autem saeculorum im

monium temporibus suis, mortali, invisibili, soli Deo ho

7. in quo positus sum ego praenor, et gloria in saecula saeculo

dicator et Apostolus (veritatem rum. Amen.

dico, non mentior) doctor Gen18. Hoc praeceptum commen

tium in fide et veritate 9. do tibi, fili Timothee! secundum

8. Volo ergo viros orare in praecedentes in te prophetias, ut omni loco, levantes puras manus milites in illis bonam militiam,

sine ira et disceptatione.

9. Similiter et mulieres in ha19. habens fidem et bonam

bitu ornato, cum verecundia et conscientiam, quam quidam re

sobrietate ornantes se, et non in pellentes, circa fidem naufraga

tortis crinibus, aut auro, aut verunt; 20. ex quibus est Hymenaeus,

margaritis, vel veste pretiosa; et Alexander, quos tradidi sata

10. sed quod decet mulieres,

promittentes pietatem per opera nae', ut discant non blasphemare.

bona. i Act. 22, 4. 26, 9-11. k Matth. 9, Rom. 13, 1-3. + 2 Petr. 3, 9. 13. 18, 11. Joh. 3, 17. Rom. 3, 25. 2| Gal. 3, 20. Ebr. 4, 15. P Matth. 20, 28. 1 Cor. 5, 5.

1 Joh. 2, 1. 2. 9 Act. 9, 15. 26, 16-18.

Cap. I. 13. Deest fui; ibid. misericordiam (deest Dei). 14. superabundavit haec gratia (deest autem). 15. quia. 16. ad deformationem (sic). 20. Hymenius. II. 1. primo omnium. 3. Salvatore nostro (voc. Deo in Codice a recenti manu adjectum est). 10. promittentes pudicitiam (sic).

11. Mulier in silentio discat, stimonium habere bonum* ab iis, cum omni subjectioner;

qui foris sunt, ut non in oppro12. docere autem mulieri non brium incidat, et in laqueum diapermitto, neque dominari in vi- | boli. rums; sed esse in silentio.

8. Diaconos y similiter, pudi13. Adam enim primus forma cos, non bilingues, non multo vitus est; deinde Hevat.

no deditos, non turpe lucrum se14. Et Adam non est seductus; ctantes; mulier autem seducta in praeva 9. habentes mysterium fidei in ricatione fuitų.

conscientia pura. 15. Salvabitur autem per filio 10. Et hi autem probentur prirum generationem, si permanse mum; et sic ministrent, nullum rit in fide, et dilectione, et san crimen habentes. ctificatione cum sobrietate.

11. Mulieres similiter pudicas,

non detrahentes, sobrias, fideles CAP. III.

in omnibus. Quales esse oporteat episcopos, di

12. Diaconi sint unius uxoris aconos, diaconissas. Ecclesia veri- |

conissas. Ecclesia veri-viri; qui filiis suis bene praesint, tatis columna est.

et suis domibus. 1. Fidelis sermo: Si quis epi

13. Qui enim bene ministrascopatum desiderat, bonum opus

verint, gradum bonum sibi acqui

rent , et multam fiduciam in fide, desiderato. 2. Oportet ergo episcopum ir

quae est in Christo Jesu.

14. Haec tibi scribo, sperans reprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem,

me ad te venire cito.

15. Si autem tardavero, ut sciornatum, pudicum, hospitalem",

as, quomodo oporteat te in domo doctorem,

Dei conversari, quae et Ecclesia 3. non vinolentum, non per

Dei vivi, columna et firmamencussorem, sed modestum; non

tum veritatis. litigiosum, non cupidum, sed

16. Et inanifeste magnum est 4. suae domui bene praeposi

pietatis sacramentum, quod matum; filios habentem subditos

nifestatum est in carne", justificum omni castitate.

catumb est in spiritu, apparuit 5. Si quis autem domui suae

| angelis, praedicatum est Gentipraeesse nescit, quomodo Ecclesiae Dei diligentiam habebit?

bus, creditum est in mundo, as6. Non neophytum, ne in su

sumptum est in gloria. perbiam elatus, in judicium inci

CAP. IV. dat diaboli;

Praedicit, tradituros esse nonnullos 7. oportet autem illum et te- / doctrinam falsam; monet discipulum,

ut exerceat se pietate, exemplo aliis. ri Cor. 14, 34. 35. Eph. 5, 22. +

1 Petr. 2, 12. y Act. 6, 3. z1 Petr Gen. 2, 7, 22. u Gen. 3, 6. vAct, 20,

5, 4. a Joh. 1, 14. b Joh. 16, 10. Rom. 17. 28. 1 Cor. 7, 25. W 3 Joh. 5, 8.

, 4. Act. 10, 41.

Cap. II. 13. prior figuratus; ibid. Eva. III. 2. inrepraehensibilem (ita semper ex antiquiore scriptura); ibid. deest pudicum. 3. Deest sed. 6. in superbia elatus. 7. ab his qui; ibid. et laqueum (deest in).

Diaconos (sic per errorem aut per accusativum absolutum). 13. gra. dum sibi bonum adquirent. 14. sperans venire ad te (deest me).

« PoprzedniaDalej »