Obrazy na stronie
PDF

serinone impletur: „Diliges pro-1 25. Si spiritu vivimus, spiritu „simum tuum sicut te ipsumx. I et ambulemus.

15. Quod si invicem mordetis, 26. Non efficiamur inanis gloet comeditis; videte, ne ab invi- riae cupidi, invicem provocancem consumamini!

tes, invicem invidentes. 16. Dico autem: Spiritu ambulate, et desideria carnis non

| C AP. VI. perficietis.

Decet adjuvare alios. Bene agen17. Caro enim concupiscit ad dum est. A seductoribus caveas. versus spiritum; spiritus autem | Paulus Christo crucifixo gloriatur. adversus carnem ; haec enim sibi

1. Fratres! et si praeoccupainvicem adversantur, ut non

tus fuerit homo in aliquo delicto, quaecumque vultis, illa faciatis y.

vos, qui spirituales estis, hujus18. Quod si spiritu ducimini,

modi instruite in spiritu lenitatis, non estis sub lege.

considerans te ipsum, ne et tu 19. Manifesta sunt autem opera

tenteris. carnis, quae sunt fornicatio, im

2. Alter alterius onera portamunditia, impudicitia, luxuria,

te, et sic adimplebitis legem Chri20. idolorum servitus, venefi stid. cia, inimicitiae, contentiones, ae 3. Nam si quis existimat se mulationes, irae, rixae, dissen

aliquid esse, cum nihil sito, ipse siones, sectae,

se seducit. 21. invidiae, homicidia, ebrie

4. Opus autem suum probet tates, comessationes, et his simi

unusquisque, et sic in semet ipso lia; quae praedico vobis, sicut

tantum gloriam habebit, et non praedixi, quoniam, qui talia

in altero. agunt, regnum Dei non conse 5. Unusquisque enim onus suquentur a.

um portabit). 22. Fructus autem Spiritus est

6. Communicet autem is , qui charitas, gaudium, pax, patientia, catechizatur verbo, ei, qui se cabenignitas, bonitas, longanimi-techizat, in omnibus bonis 9. tas,

7. Nolite errare; Deus non ir23. mansuetudo, fides, mode- ridetur. stia, continentia , castitas. Ad

8. Quae enim seminaverit hoversus hujusmodi non est lexb.

mo, haec et metet; quoniam qui 24. Qui autem sunt Christi,

seminat in carne sua, de carne carnem suam crucifixeruntc cum

et metet corruptionem; qui auvitiis et concupiscentiis.

tem seminat in spiritu, de spiritu * Matth. 22, 39. 40. Rom, 13, 8. 9. y metet vitam aeternamh Rom. 7, 14. 15. 23. Rom. 6, 14. 519. dc. 5. 14. el Cor. 13, 2. f Rom. 14, a) Cor. 6, 9. 10. Eph. 5, 5. 01 Tim. 1, 10. 12. & Rom. 15, 27. 1 Cor. 9, 11. * 9. Rom. 6, 6.

I Rom. 8, 6. Cap. V. 14. diligis. 16. desiderium carnis. 17. enim invicem (deest sibi). 18. ducemini. 19. autem sunt; ibid. deest impudicitia. 21. comesa. tionis. 22. 23. pax, longanimitas, bonitas, benignitas, fides, modestia, con

Suam tinentia. Adversus. 24. carnem crucifixerunt (sic alia manu suprascriptum exstat). 25. si vivimus spiritu, spiritu etiam ambulemus. VI. 1. spiritales estis instruite hujusmodi. 3. cum sit nibil. 4. et non altero. 0. verbum ei.

9. Bonum autem facientes, non 14. Mihi autem absit gloriari, deficiamus; tempore enim suo nisi in cruce Domini nostri Jesu metemus non deficientes.

Christi, per quem mihi mundus 10. Ergo dum tempusi habe crucifixus est, et ego mundom. mus, operemur bonum ad omnes, 15. In Christo enim Jesu neque maxime autem ad domesticos circumcisio aliquid valet, neque fidei.

praeputium, sed nova creatura". 11. Videte, qualibus litteris 16. Et quicumque hanc reguscripsi vobis mea manuk.

lam secuti fuerint, pax super il12. Quicumque enim volunt los, et misericordia, et super placere in carne, hi cogunt vos Israël Dei. circumcidi, tantum ut crucisChri 17. De caetero nemo mihi mosti persecutionem non patiantur. | lestus sit;ego enim stigmata Do

13. Neque enim, qui circumci | mini Jesu in corporeo meo porto. duntur, legem custodiunt?; sed 18. Gratia Domini nostri Jesu volunt vos circumcidi, ut in car | Christi cum spiritu vestro, frane vestra glorientur.

tres. Amen. i Joh. 9, 4. k Rom. 16, 22. 1 Cor. 16, m c. 2, 19. 20. n c. 5, 6. 2 Cor. 5, 17. 21. Rom. 2, 23.

| o2 Cor. 4, 10. 11, 23-25.

Dei

200

E P IS TO L A PA U L I

. AD
E P H E SI O S.

CAP. 1.

Patre nostro, et Domino Jesu

Christo. Deo benedicit apostolus ob collatas

3. Benedictus Deus et Pater in praedestinatos gratias; optat Domini nostri Jesu Christi, qui Ephesiis sapientiam perfectam. benedixit nos in omni benediChristus caput ecclesiae datum est.

ctione spirituali in coelestibus in

Christo. 1. Paulus Apostolus Jesu Chri

4. Sicut elegit nos in ipso ante sti per voluntatem Dei, omnibus

mundi constitutionem; ut essesanctis, qui sunt Ephesi, et fide

mus sancti et immaculati in conlibus in Christo Jesu.

spectu ejus in charitate. 2. Gratia vobis, et pax a Deo ' < c. 3, 11.

[ocr errors]

que

Cap. VI. 9. tempore suo enim metemus (sic alia manu supruscriptum est). 13. Ne enim (sic alia manus suprascripsit). 17. stigmata Jesu (deest Domini).

Cap. I. 1. Christi Jesu; ibid. sanctis omnibus. 3. spiritali.

5. Qui praedestinavit nos in 15. Propterea et ego audiens adoptionem filiorum per Jesum | fidem vestram, quae est in DoChristum in ipsum, secundum mino Jesu, et dilectionem in propositum voluntatis suae, omnes sanctos,

6. in laudem gloriae gratiae 16. non cesso gratias agens suae, in qua gratificavit nos in pro vobis, memoriam vestri fadilecto Filio suo;

ciens in orationibus meis ; 7. in quo habemus redemptio- | 17. ut Deus Domini nostri Jenem per sanguinem ejus, remis | su Christi, pater gloriae, det vosionem peccatorum, secunduin bis spiritum sapientiae et revedivitias gratiae ejus,

lationis, in agnitione ejus; 8. quae superabundavit in no-1 18. illuminatos oculos cordis bis in omni sapientia et pruden vestri, ut sciatis, quae sit spes tia;

vocationis ejus, et quae divitiae 9. ut notum faceret nobis sa gloriae haereditatis ejus in sancramentum voluntatis suae, se ctis, cundum beneplacitum ejus, quod 19. et quae sit supereminens proposuit in eo,

magnitudo virtutis ejus in nos, 10. in dispensatione plenitudi- qui credimus secundum operanis temporum”, instaurare omnia tionem potentiae virtutis ejus, in Christo, quae in coelis, et 20. quam operatus est in Chriquae in terra sunt, in ipso. sto, suscitans illum a mortuis, et

11. In quo etiam et nos sorte constituens ad dexteram suam in vocati sumus, praedestinati se coelestibus, cundum propositum ejus, qui 21. supra omnem principaoperatur omnia secundum consi- / tum", et potestatem, et virtutem, lium voluntatis suae;

et dominationem, et omne no12. ut simus in laudem gloriae men, quod nominatur non solum ejus nos, qui ante speravimus d in hoc saeculo, sed etiam in fuin Christo;

turo. 13. in quo et vos', cum audis 22. Et omnia subjecit sub pesetis verbum veritatis (Evange dibus ejus ; et ipsum dedit caput lium salutis vestrae), in quo et supra omnem Ecclesiam, credentes signatif estis Spiritu 23. quae est corpus ipsius, et promissionis sancto,

plenitudo ejus, qui omnia in 14. qui est pignus haeredita omnibus adimpletur. tis nostrae, in redemptionem ac

CAP. II. quisitionis, in laudem gloriae

Exteri, ante alieni a promissionibus ipsius.

divinis, per Christum facti sunt oc. 2, 14. Gal. 4, 4. .Col. 1, 18-20.

sanctorum sodales. Live, ?, 38. cc. 2,17. f 2 Cor. 1, 22. h Matth. 28, 18. Phil.2,9-. i 1 Cor. & 2 Cor. 5, 5.

15, 24. 599.

Cap. I. 6. in dilecto filio suo (sed filio suo additum est in margine alia manu et quidem literis f. s.). 9. bonum placitum. 10. in dispensationem. 11. etiam sorte (deest et nos); ibid. omnia operatur. 12. ejus qui ante. 13. spiritu promissionis spiritu qui. 14. gloriae ejus. 18. quae divitiae (deest et). 19. qui credidimus. 21. sed et in futuro. 22. omnia sub subsubiecit sub (sic); ibid. supra omnia ecclesiae. 23. plenitudo (deest et).

[ocr errors]

1. Et vos, cum essetis mor- 1 12. quia eratis illo in tempotuil delictis et peccatis vestris, re sine Christo, alienati a con

2. in quibus aliquando ambu- | versatione Israël", et hospitestelastis secundum saeculum mundi stamentorum, promissionis spem hujus, secundum principem po- non habentes, et sine Deos, in testatis aëris hujus, spiritus, qui hoc mundo. nunc operatur in filios diffiden 13. Nunc autem in Christo Je

su vos, qui aliquando eratis lon3. in quibus et nos omnes ali ge, facti estis prope in sanguine quando conversati sumus in de Christi. sideriis carnis nostrae facientes 14. Ipse enim est pax nostra, voluntatem carnis et cogitatio | qui fecit utraque unum, et medinum; et eramus naturam filii irae, | um parietem maceriae solvens, sicut et caeteri.

inimicitias in carne sua; 4. Deus autem, qui dives est 15. legem mandatorum decrein misericordia, propter nimiam tis evacuans; ut duos condat in charitatem suam, qua dilexit nos, semet ipso in unum novum ho

5. et cum essemus mortui pec- minem, faciens pacem, catis, convivificavitr nos in Chri- 16. et reconcilieti ambos in sto (cujus gratia estis salvati), uno corpore, Deo per crucem,

6. et conresuscitavit, et con- | interficiens inimicitias in semet sedere fecit in coelestibus in ipso. Christo Jesu”;

17. Et veniens evangelizavit 7. ut ostenderet in saeculis su- / pacem vobis, qui longe fuistis, et pervenientibus abundantes divi- | pacem iis, qui prope. tias gratiae suae in bonitate su 18. Quoniam per ipsum habeper nos in Christo Jesu.

mus accessumu ambo in uno Spi8. Gratia enim estis salvati per

ritu ad Patrem. fidem P; et hoc non ex vobis, Dei

19. Ergo jam non estis hospienim donum est;

tes et advenae; sed estis cives 9. non ex operibus, ut ne quis

sanctorum et domesticio Dei; glorietur.

20. superaedificati super fun10. Ipsius enim sumus factura, | damentum Apostolorum wet Procreati 9 in Christo Jesu in operi- | phetarum, ipso summo angulari bus bonis, quae praeparavit De lapider Christo Jesu; us, ut in illis ambulemus.

21. in quo omnis aedificatio 11. Propter quod memores constructa crescit in templum estote, quod aliquando vos Gen

sanctum in Dominoy, tes in carne, qui dicimini prae

22. in quo et vos coaedificaputium ab ea, quae dicitur cir mini in habitaculum Dei in Spicumcisio in carne, manu facta;

ritu.

Rom. 9, 4. 25. 26. si Thess. 4, 5. k Col. 2, 13. lc. 6, 11. 12. in 1 Cor. + 1 Tim. 2, 5. 6. Col. 1, 20. sqq. 4 Rom. 2, 14. n Rom. 8, 2. Rom. 6, 6. 599. | 5, 2. vc.3,6. w Matth. 16, 18. 1 Cor. Hebr. 12, 22. 899. Phil. 3, 20. P Rom. 3, 3, 11. 1 Petr. 2, 4-6. y I Cor. 3, 16. 24. 28. 92 C01.5, 17. 21.

17.

Cap. II. 1. delictis peccatis (deest et). 3. et cogitationem. 4. in misericordiam. 5. nos Christo gratia estis (deest in et cujus). 12. a conversione; ibid. in muntio (deest boc). 14. macheriae. 15. in semet ipsum. 16. inimicitiam. i7. his qui prope.

11. secundum praefinitionem CAP. III.

saeculorum&, quam fecit in ChriExteri participes facti sunt promis

sto Jesu Domino nostro; sionum Dei.

12. in quo habemus fiduciami, 1. Hujus rei gratia, ego Pau

et accessum" in confidentia per lus vinctus - Christi Jesu, pro vo

fidem ejus. bis Gentibus,

13. Propter quod peto, ne de2. si tamen audistis dispensa

ficiatis in tribulationibus meis tionem gratiae Dei, quae data est

pro vobis, quae est gloria vestra'. inihi in vobis;

14. Hujus rei gratia flecto ge3. quoniam secundum revela

nua mea ad Patrem Domini notionem notum mihi factum est

stri Jesu Christi, sacramentum, sicut supra a scri

15. ex quo omnis paternitas psi in brevi;

in coelis et in terra nominatur, 4. prout potestis legentes in

16. ut det vobis secundum ditelligere prudentiam meam in

vitias gloriae suae, virtute cormysterio Christi;

roborari per Spiritum ejus in 5. quod aliis generationibus

interiorem hominem. non est agnitum filiis hominum,

17. Christum habitare per fisicuti nunc revelatum est sanctis

dem in cordibus vestris?; in chaApostolis ejus et Prophetis, in

ritate radicati et fundati, Spiritu,

18. ut possitis comprehendere 6. gentes esse cohaeredes", et

cum omnibus sanctis, quae sit concorporales, et comparticipes

latitudo, et longitudo, et sublipromissionis ejus in Christo Jesu

mitas, et profunduin; per Evangelium;

19. scire etiam supereminen7. cujus factus sum minister,

tem scientiae charitatem Christi, secundum donum gratiae Deid, ut impleami

ae Deid ut impleamini in omnem plenituquae data est mihi secundum ope

dinem Dei. rationem virtutis ejus.

20. Ei autem, qui potens est 8. Mihi omnium sanctorum |

omnia facere superabundanter", minimo e data est gratia haec, in

quam petimus aut intelligimus, Gentibus evangelizare investi

secundum virtutem, quae operagabiles divitias Christi,

tur in nobis ; 9. et illuminare omnes, quae

21. ipsi gloria in Ecclesia, et sit dispensatio sacramenti abs

in Christo Jesu, in omnes geneconditi a saeculis in Deo, qui rationes saeculi saeculorum. A

men. omnia creavit; 10. ut innotescat principati

CAP. IV. bus et potestatibus in coelestibus per Ecclesiam multiformis Hortatur ad unitatem et concordiam. sapientia Dei,

De diversis donis spiritualibus, et • Act, 21, 33. 28, 16. a c. 1, 9. 10. 6 6 c. 1, 4. 5. 11. hc. 2, 18. i Phil. 1, 1 Cor. 2, 7. sqq. c. 2,11--22. di Cor. | 12. 14. * Act, 20, 32. Joh. 14, 23. 7 15, 10. el Cor. 15, 9. f I Petr, 1, 12. Rom. 11, 33. syg.

Cap. III. 6. esse gentes; ibid. promissionis in Christo (deest ejus). 10. principibus. 16. in interiore bomine. 17. habitare Christum. 20. intellegimus; ibid. virtutem quam (sic). 21. saeculis saeculorum (sic).

« PoprzedniaDalej »