Obrazy na stronie
PDF

cundum regulam nostram in ab- | ci, me ipsum humilians, ut vos undantiam;

exaltemini? quoniam gratis e 16. etiam in illa, quae ultra | Evangelium Dei evangelizavi vos sunt, evangelizarey, non in vobis. aliena regula, in iis, quae prae 8. Alias Ecclesias exspoliavi, parata sunt gloriari.

accipiens stipendium ad ministe17. Qui autem gloriatur, in rium vestrum. Domino glorieturs!

9. Et cum essem apud vos, et 18. Non enim, qui se ipsum egerem, nulli onerosus fui; nam comniendat, ille probatus est; quod mihi deerat, suppleverunt sed quem Deus commendat. fratres, qui venerunt a Macedo

nial ; et in omnibus sine onere CAP. XI.

me vobis servavi, et servabo. Cur apostolus nihil doni aut merce

| 10. Est veritas Christi in me, quis acceperit a Corinthiis. Quanta perpessus sit, quantum laboraverit.

| quoniam baec gloriatio non in

fringetur : in me in regionibus 1. Utinam sustineretis modi

Achaiae. cum quid insipientiae meae, sed

11. Quare? Quia non diligo et supportate me! 2. Aemulor enim vos Dei ae

vos? Deus scit!

12. Quod autem facio, et facimulatione; despondi enim vos uni viro virginem a castam exhi

anı ; ut amiputem occasionem eu

rum, qui volunt occasionem , ut, bere Christo.

in quo gloriantur, inveniantur 3. Timeo autem, ne sicut ser

sicut et nos. pens b Hevam seduxit astutia sua;

13. Nam ejusmodi pseudoapoita corrumpantur sensus vestri,

stoli sunt operarii subdoli, transet excidant a siniplicitate, quae

figurantes se in Apostolos Chriest in Christo. 4. Nam si is, qui venit, alium

sti.

14. Et non mirum! ipse enim Christum praedicat, quem non praedicavimus; aut alium spiri

satanas transfigurat se in ange

lum lucis. tum accipitis, quem non accepistis; aut aliud Evangelium , quod

15. Non est ergo magnum, si

| ministriejus transfigurentur velnon recepistis: recte pateremini.

ut ministri justitiae; quorum fi5. Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis d.

nis erit secundum opera ipsorum. 6. Nam etsi imperitus sermo

16. Iterum dico (ne quis me ne, sed non scientia ; in omnibus | putet insipientem esse, alioquin autem manifestati sumus vobis.

velut insipientem accipite me, at 7. Aut numquid peccatum fe- , et ego modicum quid glorier),

17. quod loquor, non loquor y Rom. 15, 18. sqq. 1 Cor. 3, 5. 899. . ph. 3, 94. $19.**Gen. 3, 4. «Gal. v. 9. 1 Cor. 9, 18. f Phil. 4, 15. $ 1, 6. $ 14: 4 c, 12, 11.

Ti Cor. 9, 15.

Cap. X. 16. in his quae parata. 18. sed quem Dominus commendat. XI. 2. dispondi. 4. uon praedicabimus (b=0?); ibid. aliut Evangelium; ibid. recipistis (sic). 5. fecisse magnis apostolis etsi (desunt a et nam). 6. manifestatus sum. 9. a Machedonia; ibid. me me vobis servavi. 10. haec gloria. 13. pseudoapostoli operarii subdoli (deest sunt). 16. ne quis me putat (sic) insipientem alioquin ideest esse).

secundum Deum, sed quasi in / 27. in labore et aerumna, in insipientia, in hac substantia glo- vigiliis multis, in fame et siti, in riae.

| jejuniis multis, in frigore et nu18. Quoniam multi gloriantur ditaten. secundum carnem ; et ego gloria- 28. Praeter illa , quae extrinbor h.

secus sunt, instantia mea quoti19. Libenter enim suffertis in diana, solicitudo omnium Ecclesipientes, cum sitis ipsi sapien siarum. tes!

29. Quis infirmatur, et ego non 20. Sustinetis enim, si quis | infirmor? quis scandalizatur, et vos in servitutem redigit, si quis ego non uror ? devorat, si quis accipit, si quis 30. Si gloriari oportet, quae extollitur, si quis in faciem vos infirmitatis meae sunt, gloriacaedit.

hor. 21. Secundum ignobilitatem 31. Deus et Pater Domini nodico, quasi nos infirmi fuerimus stri Jesu Christi, qui est benediin hac parte! In quo quis audet, ctus in saecula, scit, quod non (in insipientia dico) audeo et mentior. ego.

32.Damasci P praepositus Gen22. Hebraei sunt, et ego’; | tis Aretae regis, custodiebat civiIsraelitae sunt, et ego; semen tatem Damascenorum, ut me Abrahae sunt, et ego;

comprehenderet; 23. ministri Christi sunt, [ut 33. et per fenestram in sporta minus sapiens dico) plus ego; in dimissus sum per murum, et sic laboribus plurimis, in carceribus effugi manus ejus. abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter“.

CAP. XII. 24. A Judaeis quinquies qua- Quam coelestibus visionibus apostodragenas, una minus, accepi. lus beatus fuerit. Is idem carnis 25. Ter virgis caesus sum;

stimulo, cujus natura nobis ignota

est, vexatur. semel lapidatus sum ; ter naufragium m feci, nocte et die in pro 1. Si gloriari oportet (non exfundo maris fui,

pedit quidem); veniam autem ad 26. in itineribus saepe, peri- | visiones et revelationes Domini. culis fluminum, periculis latro- | 2. Scio hominem in Christo num, periculis ex genere, peri- ante annos quatuordecim [sive culis ex Gentibus, periculis in in corpore, nescio, sive extra civitate, periculis in solitudine, corpus, nescio, Deus scit!], rapericulis in mari, periculis in fal ptumhujusmodi usque ad tersis fratribus;

tium coelum.

3. Et scio hujusmodi hominem k v. 22. Phil. 3, 4. sq. i Act. 22, 3. Phil. 3, 5. k c. 4, 1l. 1 Cor. 15, 10.11n1 Cor. 4, 11. c. 12, 5. P Act. 9, Act. 14, 18. m Act, 27, 41.

24. $99. 9 Act. 22, 17.

Cap. XI. 17. secundum Dominum; ibid. quasi in insipientiam. 20. si quis in vos faciem caedit. 21. Desunt verba in hac parte; ibid. in insipientiam. 25. in profundum maris. 28. cotidiana. 31. et pater domini Jesu scit qui est benedictus in saecula quod non. 33. in sportam dimissus; ibid. et effugi manus (deest sic). XII. 2. raptum ejusmodi.

(sive in corpore, sive extra cor- / patientia , in signis, et prodigiis, pus, nescio, Deus scit!),

et virtutibus , 4. quoniam raptus est in Para

13. Quid est enim, quod minus disum; et audivit arcana verba,

habuistis prae caeteris Ecclesiis, quae non licet homini” loqui.

nisi quod ego ipse non gravavir 5. Pro hujusmodi gloriabor;

vos? Donate mihi hanc injuriam! pro me autem nihil gloriabor,

14. Ecce! tertio hoc paratus nisi in infirmitatibus meiss.

sum venire ad vosy ; et non ero

gravis vobis. Non enim quaero, 6. Nam, et si voluero gloriari, non ero insipiens, veritatem

quae vestra sunt, sed vos. Nec

enim debent filii parentibus theenim dicam; parco autem, ne quis me existimet supra id, quod

saurizare; sed parentes filiis. videt in me, aut aliquid audit ex

15. Ego autem libentissime me.

impendam, et superimpendar 7. Et ne magnitudo revelatio ipse pro animabus vestris; licet num extollat me, datus est mihi

| plus vos diligens, minus diligar. stimulus carnis meae, angelus

16. Sed esto! ego vos non grasatanaet, qui me colaphizet. vavi; sed cum essem astutus, do8. Propter quod ter Dominum

lo vos cepi! rogavi, ut discederet a me.

17. Numquid per aliquem eo9. Et dixit mihi: Sufficit tibi

rum, quos misi ad vos, circum

veni vos? gratia mea! nam virtus in infir

18. Rogavi Titum, et misi cum mitate perficitur. Libenter igi

illo fratrema. Numquid Titus tur gloriabor in infirmitatibus

vos circumvenit? nonne eodem meis; ut inhabitet in me virtus

spiritu ambulavimus? nonne iisChristi.

dem vestigiis ? 10. Propter quod placeo mihi in infirmitatibus meis , in contu

19. Olim putatis, quod excusemeliis, in necessitatibus, in per

mus nos apud vos? Coram Deo

in Christo loquimur; omnia ausecutionibus, in angustiis pro

tem, charissimi! propter aedifiChristo; cum enim infirmor, tunc

cationem vestram. potensu sum.

20. Timeo enim, ne forte cum 11. Factus sum insipiens; Vos venero, non quales volo, inven. me coëgistis. Ego enim a vobis

am vosb; et ego inveniar a vobis, debui commendari; nihil enim qualem non vultis ; ne forte conminus fui ab iis, qui sunt supra

tentiones, aemulationes, animodum Apostoliv, tametsi nihil

mositates, dissensiones, detrasum.

ctiones, susurrationes, inflatio12. Signa tamen Apostolatus

nes, seditiones sint inter vos. mei facta sunt super vos in omni

w Rom. 15 , 18. 19. X c. 11, 9. yc, 1. Il Cor. 2, 9. c. 11, 30. tv, 10. 1 15. - Rom. 9, 3. ac. 8, 18. c. 1, 23. c. 4, 8. 549. wc, 11, 5.

Ice. 10, 2.

Cap. XII. 4. quae non licebat homini. 5. pro ejusmodi. 6. ne quis in me existimet quod videt me ant audit ex me. 7. ut me colafizet. 10 in infirmitatibus, in contumeliis. 11. ab his qui sunt; ibid. tamen etsi. 12. signa tamen apostoli facta sunt; ibid. potentia signis. 15. ego enim libentissime. 18. hisdem vestigiis. 19. propter vestram aedificationem.

21. Ne iterum, cum venero, I quia Christus Jesus in vobis est? humiliet me Deus apud vos, et nisi forte reprobi estis. lugeam multos ex iis, qui ante 6. Spero autem, quod cognopeccaverunt, et non egerunt poe- scetis, quia nos non sumus renitentiam super immunditia, et probik. fornicatione, et impudicitia,quam 7. Oramus autem Deum, ut nigesserunt.

hil mali faciatis, non ut nos probati appareamus, sed ut vos, quod

bonum est, faciatis; nos autem, CAP. XIII.

ut reprobi simus.

8. Non enim possumus aliquid Minatur apostolus his, qni peccave

adversus veritatem, sed pro verirant, ut ad poenitentiam vocet.

tate. 1. Ecce! tertio hoc venio ad 9. Gaudemus enim, quoniam vos; in ore duorum vel trium nos infirmi sumus, vos autem potestium stabit omne verbumd! tentes estis. Hoc et oramus ve

2. Praedixi, et praedico', ut stram consummationem. praesens et nunc absens iis, qui 10. Ideo haec absens scribo, ante peccaverunt, et caeteris , ut non praesens durius agami omnibus, quoniam si venero ite- | secundum potestatem, quam Dorum, non parcam.

minus dedit mihi in aedificatio3. An experimentum quaeri nem, et non in destructionem. tis ejus, qui in me loquitur Chri 11. De caetero, fratres! gaustus, qui in vobis non infirmatur, dete, perfecti estote, exhortamised potens f est in vobis ? ni, idem sapite, pacem babete;

4. Nam etsi crucifixus est ex et Deus pacis et dilectionis erit infirmitate; sed vivit ex virtute vobiscum. Deig. Nam et nos infirmi sumus 12. Salutate invicem in osculo in illo; sed vivemus cum eo ex sanctot. Salutant vos omnes virtute Dei in vobis.

sancti. 5. Vosmet ipsos tentate, si 13. Gratia Domini nostri Jesu estis in fide; ipsi vos probate! An Christi , et charitas Dei, et comnon cognoscitis vosmet ipsos, municatio sancti Spiritus sit cum

| omnibus vobis. Amen. d Deut. 19, 15. ec. 12, 20. 21. fc. 12, 12. & Phil. 2, 7. 591.

kv. 2. iv, 2. c. 1, 23. * Rom. 16, 16.

Cap. XII. 21. multos ex his. XIII. 2. ut praesens vobis et nunc; ibid. absens his qui. 3. qui in vos non. 4. sed vivet. 5. vos ipsos. 7. pareamus; ibid. reprobi sumus. 9. quando nos. 11. et Deus dilectinnis et pacis. 12. sancti omnes. 13 spiritus sancti cum (deest sit).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CAP. I.

de coelo evangelizet vobis prae

terquam quod evangelizavimus Paulus carpit Galatas, quod deduci

vobis, anathema sit! se passi sint a veritate, quam a Chri

9. Sicut praediximus, et nunc sto habeat derivatam.

iterum dico. Si quis vobis evan1. Paulus Apostolus non ab gelizaverit praeter id, quod achominibus, neque per hominem, cepistis, anathenia e sit! sed per Jesum Christum, et Deuma 10. Modo enim hominibus suaPatrem, qui suscitavit eum a

deo, an Deo? an quaero hominimortuis;

bus placere? Si adhuc hominibus 2. et qui mecum sunt omnes placerem, Christi servus non esfratres, Ecclesiis Galatiaeb. sem. 3. Gratia vobis et pax a Deo

11. Notum enim vobis facio, Patre, et Domino nostro Jesu | fratres! Evangelium, quod evanChristo,

gelizatum est a me, quia non est 4. qui dedit semet ipsum pro secundum hominem I; peccatis nostris; ut eripereto nos 12. neque enim ego ab homine de praesenti saeculo nequam, se | accepi illud, neque didici, sed per cundum voluntatem Dei et Patris revelationem Jesu Christi. nostri;

13. Audistis enim conversa5. cui est gloria in saecula tionem meam aliquando in Jusaeculorum, Amen.

daismo; quoniam supra modum 6. Miror, quod sic tam cito persequebar & Ecclesiam Dei, et transferimini ab eo, qui vos vo expugnabam illam, cavit in gratiam Christi, in aliud 14. et proficiebam in Judaismo Evangelium ;

supra multos coaetaneos meos in 7. quod non est aliudd, nisi genere meo, abundantius aemusunt aliqui, qui vos conturbant, lator existens paternarum meaet volunt convertere Evangelium rum traditionům. Christi.

15. Cum autem placuit ei, qui 8. Sed licet nos, aut Angelus me segregavit ex utero matris a v. II. sqq. / Act. 16, 6. 18, 23. cc. el Cor. 16, 22. f v. 17. 1 Cor. 11, 23. 6, 14. Tit. ), 14. d 2 Cor. 11, 4.

| Act, 26, 16. & Act. 22, 4.

Cap. I. 4. ut eriperent. 6. transferemini; ibid. in aliut Evangelium. 7. non est aliut. 10. aut Deo, aut quero ; ibid. si athuc. 15. de utero.

« PoprzedniaDalej »